Introduction to Personality, Clinical and Health Psychology Custom Edition Leiden - Boek & JoHo's

 

  Topics & Thema's

Crossroad: Kiezen uit de bundel

Over dit boek

 • Dit boek voegt drie onderwerpen samen: persoonlijkheidspsychologie, klinische psychologie en gezondheidspsychologie. Er is overlap tussen deze onderwerpen.
 • Het boek bevat geselecteerde teksten uit drie boeken:
  • in de druk uit 2017: Personality Psychology van Larsen & Buss (2e aangepaste druk, 2017), 2nd revised edition, Abnormal Psychology van Nolen-Hoeksema (7e druk, 2016) and, Health Psychology van Taylor (10e druk, 2018)
  • in de druk uit 2015 is hoofdstuk 1 t/m 10 is gebaseerd op Abnormal psychology van Nolen-Hoeksema, hoofdstuk 11 t/m 16 op Personality psychology van Laren & Buss en hoofdstuk 17 t/m 19 op Health psychology van Taylor.
 • Het is een inleidend boek dat een groot aantal onderwerpen behandelt.

 

Selectiehulp

Choice Assistance with summaries of Introduction to Personality, Clinical and Health Psychology - Custom edition UL (1st edition 2018)

Summaries and ExamTests with Introduction to Personality, Clinical and Health Psychology - Custom Edition UL (1st edition, 2018)

 

Booksummaries to be used with Introduction to Personality, Clinical and Health Psychology

Online: summary in chapters

Online: summary in BulletPoints

Online: practice materials to be used with the book

Print: summary in chapters by post

Print: summary in chapters in support centers

Content Prints with summaries of Introduction to Personality, Clinical and Health Psychology

 Booksummary: list of contents for the printed summaries

 • The printed Dutch booksummary contains the following chapters:
  • Wat houdt abnormaliteit in? - Chapter 1 (Abnormal Psychology)
  • Welke theorieën en behandelingen van abnormaliteit bestaan er? - Chapter 2 (Abnormal Psychology)
  • Hoe kun je abnormaliteit beoordelen en diagnosticeren? - Chapter 3 (Abnormal Psychology)
  • Welke angststoornissen bestaan er? - Chapter 4 (Abnormal Psychology)
  • Welke somatische symptoomstoornissen en dissociatieve stoornissen bestaan er? - Chapter 5 (Abnormal Psychology)
  • Wat is de relatie tussen stemmingsstoornissen en zelfmoord? - Chapter 6 (Abnormal Psychology)
  • Hoe zien het schizofrene spectrum en gerelateerde psychotische stoornissen eruit? - Chapter 7 (Abnormal Psychology)
  • Welke persoonlijkheidsstoornissen bestaan er? - Chapter 8 (Abnormal Psychology)
  • Welke eetstoornissen bestaan er? - Chapter 9 (Abnormal Psychology)
  • Wat houdt gezondheidspsychologie in? - Chapter 10 (Abnormal Psychology)
  • Welke theorieën zijn er over persoonlijkheidskenmerken? - Chapter 11 (Personality Psychology)
  • Wat is de relatie tussen persoonlijkheid en genetica? - Chapter 12 (Personality Psychology)
  • Hoe verhouden fysiologie en persoonlijkheid zich tot elkaar? - Chapter 13 (Personality Psychology)
  • Wat zijn de psychoanalytische benaderingen van persoonlijkheid? - Chapter 14 (Personality Psychology)
  • Wat is de relatie tussen emoties en persoonlijkheid? - Chapter 15 (Personality Psychology)
  • Hoe kun je met stress en gezondheid omgaan? - Chapter 16 (Personality Psychology)
  • Welke invloed heeft gedrag op gezondheid? - Chapter 17 (Health Psychology)
  • Hoe kun je gezondheid verbeteren met gedrag? - Chapter 18 (Health Psychology)
  • Door welk gedrag verslechtert gezondheid? - Chapter 19 (Health Psychology)
 • The printed English booksummary contains the following chapters:
  • What does abnormality mean? - Chapter 1
  • Which theories and treatments of abnormality exist? - Chapter 2
  • How can you assess and diagnose abnormality? - Chapter 3
  • What anxiety disorders do we distinguish? - Chapter 5
  • What types of somatic symptom disorders and dissociative disorders do we distinguish? - Chapter 6
  • What is the relationship between mood disorders and suicide? - Chapter 7
  • What do the schizophrenic spectrum and related psychotic disorders look like? - Chapter 8
  • What personality disorders do we distinguish? - Chapter 9
  • What eating disorders do we distinguish? - Chapter 12
  • What does health psychology entail? - Chapter 15
  • How can characteristics of personality be described and classified? - Chapter 3
  • What can we say about personality and genetics? - Chapter 6
  • What is important to know about physiological approach? - Chapter 7
  • What are important psychoanalytic approaches? - Chapter 9
  • What are emotions? - Chapter 13
  • What about stress, coping, adjustment and health? - Chapter 18
  • What is the influence of behavior on health? - Chapter 3
  • What is the influence of physical activity, sleep and nutrition on health? - Chapter 4
  • Which behavior is harmful to health? - Chapter 5

Related summaries & other materials with Introduction to Personality, Clinical and Health Psychology

 Alternatives: booksummaries & related summaries

 Knowledge & Study pages: summaries per field of study

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

Crossroad: kiezen uit de bundel
JoHo: themapagina begrijpen

Topics & Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools..

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaarLet wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws