Introduction to personality: toward an integrative science of the person van Mischel et al. - Boek & JoHo's

 

Crossroad: Kiezen uit de bundel
Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Introduction to Personality: Toward an Integrative Science of the Person van Mischel et al. - 8e druk

Samenvattingen van Introduction to personality: toward an integrative science of the person - Mischel et al.

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 8e druk van Introduction to personality: toward an integrative science of the person

  Online: samenvatting in chapters

Online: samenvatting in BulletPoints

Online: oefenvragen bij het boek

  Print: samenvatting in chapters per post

 Print: oefenvragen per post

  Print: samenvatting in chapters aan de balie

  Inhoud prints van samenvattingen van Introduction to personality: toward an integrative science of the person

  Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

  • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Wat is persoonlijkheid en hoe wordt deze geanalyseerd? - Chapter 1
   • Welke data, methoden en instrumenten worden gebruikt bij de wetenschap der persoonlijkheid? - Chapter 2
   • Wat zijn de persoonlijkheidstypen en -trekken? - Chapter 3
   • Hoe komen disposities tot uitdrukking? - Chapter 4
   • Is persoonlijkheid erfelijk? - Chapter 5
   • Wat is de connectie tussen brein en persoonlijkheid? - Chapter 6
   • Wat is Freuds psychodynamische theorie? - Chapter 7
   • Hoe wordt de psychodynamische theorie toegepast? - Chapter 8
   • Hoe heeft de psychodynamische theorie zich na Freud ontwikkeld? - Chapter 9
   • Wat zijn de gedragsconcepten? - Chapter 10
   • Hoe wordt gedrag geanalyseerd en gemodificeerd? - Chapter 11
   • Wat zijn de fenomenologisch-humanistische concepten? - Chapter 12
   • Wat is het interne perspectief? - Chapter 13
   • Wat zijn de sociaal-cognitieve concepten? - Chapter 14
   • Welke sociaal-cognitieve processen zijn er? - Chapter 15
   • Hoe worden de levels geïntegreerd? - Chapter 16
   • Wat houdt zelfregulatie in? - Chapter 17
   • Wat is de relatie tussen persoonlijkheid en de sociale context? - Chapter 18

  Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Introduction to personality: toward an integrative science of the person

   Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

  Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

  Crossroad: meer boeken zoeken

  Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

  Crossroad: kiezen uit de bundel
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland