JoHo tools voor abonnees: Contentiecoaching voor inzicht in je waarden en verbetering van je contenties - Bundel

  Bundel

De items van deze bundel
Contentie checken & Geluksgevoel verbeteren - Toolshop
Wat zijn contenties en wat betekent contentie?

Wat zijn contenties en wat betekent contentie?

Wat zijn contenties?

 • Contenties zijn die elementen (waarden) die leiden tot een tevreden leven, een tevreden groep of een tevreden maatschappij.

 • Het betreft elementen die een rol spelen bij de mate van tevredenheid die je als mens of als groep mensen (organisatie, familie) zou kunnen hebben. Deze elementen komen al sinds de oudheid in de literatuur voor. Ze worden aangemerkt als cruciale en bepalende elementen in het kader van geluk en tevredenheid.

 • Tot de belangrijkste contenties worden gerekend:

  • Je zelfbewust voelen
  • Je onafhankelijk voelen
  • Je verbonden voelen
  • Je evenwichtig voelen
  • Je onbeperkt voelen
  • Je zinnig voelen
  • Betrokken zijn
  • Behulpzaam zijn
  • Resultaatbewust zijn
  • Ervaring opdoen

Hoe verhouden contenties zich met waarden en normen?

 • Waarden en normen zijn de idealen en motieven die in een samenleving of groep als nastrevenswaardig worden beschouwd.
 • Dit streven is in principe terug te brengen tot overleven en in stand houden van de groep, waarbij groepen die streven naar tevredenheid een sterkere kans maken op overleving.
 • Persoonlijke waarden zou je kunnen zien als de eigenschappen die jij zelf belangrijk vindt.
 • Sommige waarden lijken minder met persoonlijk eigenschappen te maken te hebben, dat lijken meer een soort maatschappelijke eigenschappen (vrijheid, gelijkheid, e.d.), maar uiteindelijk kan je die toch ook vaak terugbrengen naar jouw eigenschappen (jouw gevoel van vrijheid, jouw behoefte aan gelijkheid). Hier zou je ook kunnen spreken van je eigen idealen.
 • Deze idealen vormen de basis voor je contenties, ofwel de (contentionele) waarden die leiden tot een leven waarbij je meer bewust, onafhankelijk, zinvol, betrokken, behulpzaam of evenwichtig in het leven komt te staan.

Hoe verhouden contenties zich met competenties?

 • Vaardigheden (competenties) kunnen worden ingezet om bepaalde waarden te bereiken.
 • Vaardigheden staan in het algemeen in verband met een bepaalde staat van gesteldheid of gevolg van emoties, ze hebben daar invloed op.

Hoe verhouden contenties zich met emoties?

 • Emoties fungeren als prikkels, signalen (van gesteldheid) die aangeven dat je een andere kant op zou moeten bewegen, of die juist bevestigen dat je op een goede weg zit
 • Vaardigheden en emoties kan je in meer of mindere mate leren beheersen, controleren, stimuleren, aanleren of afleren.

Meer lezen over waarden en normen

 

JoHo: bundel begrijpen

  Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

 • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
 • Bundels werken als navigatietool

Welke soorten bundels zijn er?

Productbundels

 • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
 • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
 • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

Persoonlijke bundels

 • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

Studiehulpbundels

 • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
 • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

Themabundel

 • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

Toolbundel

 • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

Toolbundel voor abonnees

 • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
De crossroads van deze bundel
JoHo tools voor abonnees: Coaching bij onzekerheid, zelfkennis en zelfbewustzijn - Toolbundel
Zelfbewustzijn & Zelfkennis - Themabundel
JoHo tools voor abonnees: Contentiecoaching voor inzicht in je waarden en verbetering van je contenties - Bundel
Hoe kan je een goed oordeel vormen over je eigenschappen en vaardigheden?
Hoe creëer je een goed beeld van jezelf voor je studie, stage, reis of carrièrekeuze? - JoHo Tool
Welke tests en tools kan je gebruiken voor je zelfkennis, persoonlijkheid en het voorhouden van een spiegel, en waar kan je ze doen zonder kosten?
Wat vind jij nu leuk en hoe kom je achter ‘je passie'?
Waarom is het zo moeilijk om erachter te komen wat je leuk vindt?
Wie en wat kan je helpen bij het zoeken naar wat je wil, wat je nu echt leuk vindt?
Samenstellen van je talententijdlijn, je competentie vitae en je roadmap naar wat je wil, wat je kan en wat je zou moeten willen! - JoHo Tool
Wat is nu jouw missie, visie en strategie?
JoHo tools voor abonnees: bij keuzestress, twijfel & ontspanning - Themabundel
Keuze & Twijfel -Themabundel
JoHo tools voor abonnees: Contentiecoaching voor inzicht in je waarden en verbetering van je contenties - Bundel
Hoe ga je om met tentamenstress, tentamenangst en negatieve faalangst?
Hoe maak je een goede keuze en een beslissing?
Hoe kan je jezelf trainen en helpen bij het maken van een keuze en het nemen van de juiste beslissing?
JoHo tools voor abonnees: Keuzecoaching bij persoonlijke ontwikkeling - Abonnementsbundel
JoHo tools voor abonnees: Coaching & Advies - Abonnementsbundel
JoHo tools voor abonnees: Je kwaliteiten, talenten en competenties checken - Toolbundel
JoHo tools voor abonnees: Keuzecoaching bij werken in het buitenland - Bundel
JoHo tools voor abonnees: keuzecoaching bij stagelopen in het buitenland - Toolbundel
JoHo tools voor abonnees: Keuzecoaching bij studiekeuze - Bundel
JoHo tools voor abonnees: Coaching bij een Gap Year of tussenjaar - Toolbundel
JoHo tools voor abonnees: Keuzecoaching bij activiteiten in het buitenland voor 14 tot 18 jarigen - Bundel
JoHo tools voor abonnees: je competenties en kwaliteiten verbeteren en versterken - Toolbundel
JoHo tools voor abonnees: Contentiecoaching voor inzicht in je waarden en verbetering van je contenties - Bundel
JoHo tools voor abonnees: Coaching naar betrokkenheid - Bundel
JoHo tools voor abonnees: Contentiecoaching voor inzicht in je waarden en verbetering van je contenties - Bundel
Zingeving & Motivatie : passie en liefde voor werk, studie en omgeving - Themabundel
JoHo tools voor abonnees: uitgelichte chaptersamenvattingen over passie en motivatie - Toolbundel
Betrokken zijn
Hoe kun je de competentie 'betrokken zijn’ herkennen en ontwikkelen tijdens je studie, je reis en op je werk?
JoHo tools voor abonnees: Inspireren & Zingeven - Toolbundel
Inspiratie & Zingeving - Themabundel
Abonnementen & JoHo: Tools voor abonnees - Abonnementsbundel
JoHo tools voor abonnees: keuzecoaching bij vrijwilligerswerk in het buitenland - Toolbundel
JoHo tools voor abonnees: adviescoaching bij een project starten of initiatief nemen in het buitenland - Bundel
JoHo tools voor abonnees: adviescoaching bij vrijwilligerswerk in het buitenland - Toolbundel
JoHo tools voor abonnees: Contentiecoaching voor inzicht in je waarden en verbetering van je contenties - Bundel
Geluksgevoel & Contentie -Themabundel
Inspiratie & Zingeving - Themabundel
Geluksgevoel & Contentie: bij leren, werken en leven
Contentie checken & Geluksgevoel verbeteren - Toolshop
Wat zijn contenties en wat betekent contentie?
JoHo tools voor abonnees: Contentiecoaching voor inzicht in je waarden en verbetering van je contenties - Bundel
JoHo tools voor abonnees: Competenties & Contenties - Toolshops
JoHo tools voor abonnees: Coaching naar mindfulness - Bundel nieuw
JoHo tools voor abonnees: Contentiecoaching voor inzicht in je waarden en verbetering van je contenties - Bundel
Wat wordt er verstaan onder mindfulness?
In welke situaties wordt mindfulness beoefent en met welk effect?
JoHo tools voor abonnees: uitgelichte boek- en samenvattingenchapters over mindfulness - Toolbundel nieuw
Toegang: tot deze pagina
 • Iedereen
Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint: achterlaten
Pagina bewaren in je bundels:

(Service voor ingelogde JoHo donateurs)

Footprint: begrijpen

 Footprints

 • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
 • Check the JoHo tips and advice chapters