Joining together: Group theory and Group skills van Johnson & Johnson - Boek & JoHo's

 

Over dit boek

  • Boek over hoe groepsdynamica werkt en hoe je het op een constructieve manier kunt gebruiken.
  • Meerdere aspecten van groepsgedrag worden behandeld, onder andere diversiteit en hoe je het op een positieve manier in kunt zetten.

 

Selectiehulp

Choice Assistance with summaries of Joining Together: Group theory and Group skills - Johnson & Johnson - 11th edition

Booksummaries to be used with the 11th edition

WorldSupporter

Related summaries & other materials

 Alternative booksummaries & related summaries

 Knowledge & Study pages

JoHo: footprint achterlaten
JoHo: missie

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland