  Chapter 

 

Keuzewijzer voor samenvattingen van Toegepaste statistiek. Inductieve technieken - van Peet