  Chapter 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 3e druk

Online: samenvatting in Chapters

 Online: samenvatting in BulletPoints

Print: samenvatting in chapters per post

Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud Prints

 • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Welke basisprincipes van het menselijk functioneren zijn belangrijk? - Chapter 1
  • Wat gebeurt er in het lichaam tijdens stress? - Chapter 2
  • Hoe reageert het hart op stress? - Chapter 3
  • Wat is het effect van stress op diabetes en het metabolisme? - Chapter 4
  • Wat is de relatie tussen stress, eetlust en maagzweren? - Chapter 5
  • Hoe beïnvloedt stress de groei? - Chapter 6
  • Hoe beïnvloedt stress de voortplanting? - Chapter 7
  • Welk verband houden stress, het immuunsysteem en ziekten? - Chapter 8
  • Welke invloed heeft stress op de pijnperceptie? - Chapter 9
  • Hoe werkt het geheugen onder invloed van stress? - Chapter 10
  • Hoe wordt de nachtrust beïnvloed door stress? - Chapter 11
  • Hoe beïnvloeden stress, veroudering en sterfte elkaar? - Chapter 12
  • Wat wordt verstaan onder psychologische stress? - Chapter 13
  • In welke zin kan stress leiden tot depressie, en andersom? - Chapter 14
  • Wat hebben persoonlijkheid, temperament en stress met elkaar te maken? - Chapter 15
  • Hoe ziet plezier er biologisch uit en hoe heeft stress hier invloed op? - Chapter 16
  • Wat is het verband tussen ziekte en rangordes en armoede? - Chapter 17
  • Op welke manieren kan omgegaan worden met stress? - Chapter 18

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

Lees of zoek verder »
Crossroads

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint toevoegen
 
   
Hoe werkt een JoHo Chapter?

 JoHo chapters

Dit chapter is gebundeld in:
Eigen aantekeningen maken?

Zichtbaar voor jezelf en bewaren zolang jij wil

Memberservice: Make personal notes

Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen