Klinische neuropsychologie van Kessels, Eling, Ponds e.a. - Boek & JoHo's

 

  Topics & Thema's

Crossroad: Kiezen uit de bundel

Over dit boek

Dit boek is inmiddels een klassieker op het gebied van de klinische neuropsychologie. Het geeft een overzicht van de belangrijkste theorieën, methoden en empirische gegevens die relevant zijn voor professionals die te maken hebben met patiënten met hersendisfuncties.

 • Het boek is opgedeeld in drie delen:
  • In het eerste deel staat het vakgebied en haar methoden centraal.
  • In het tweede deel worden de neurocognitieve processen per domein behandeld.
  • Het derde deel draait om neurologische ziektebeelden en neuropsychiatrische syndromen.

Historie van dit boek

Gegevens bij de 1e (herziene) druk:

 • Auteur(s): Kessels, Eling, Ponds, Spikman & Van Zandvoort
 • Druk: 2012
 • ISBN: 9789461054449
Selectiehulp

Choice Assistance with summaries of Clinical Neuropsychology - Kessels et al. - 1st edition

Summaries & ExamTests with Clinical Neuropsychology - Kessels et al.

 

Booksummaries to be used with the 1st edition of Clinical Neuropsychology

 Online: summary in chapters

  Online: summary in BulletPoints

 Online: practice materials to be used with the book

 Print: summary in chapters by post

Print: summary in chapters in support centers

Content Prints of summaries with Clinical Neuropsychology

 Booksummary: list of contents for the printed summaries

 • The printed English booksummary contains the following chapters:
  • How has clinical neuropsychology evolved? - Chapter 1
  • How does neuropsychology work in practice? - Chapter 2
  • What is the scientific approach to neuropsychology? - Chapter 3
  • How can the brain be mapped? - Chapter 4
  • How does the treatment and recovery work? - Chapter 5
  • What is visual perception? - Chapter 6
  • What is spatial cognition? - Chapter 7
  • How does memory work? - Chapter 8
  • How is language viewed from neuropsychology perspective? - Chapter 9
  • How are attention and executive functions structured? - Chapter 10
  • What are the working mechanisms of emotion and social cognition? - Chapter 11
  • How do motor control and action work? - Chapter 12
  • What is intelligence? - Chapter 13
  • What are cerebrovascular diseases? - Chapter 14
  • What is traumatic brain injury? - Chapter 15
  • What is epilepsy? - Chapter 16
  • What are intracranial and extracranial tumours? - Chapter 17
  • What alcohol-related cognitive impairments occur? - Chapter 18
  • What is Alzheimer's disease? - Chapter 19
  • What is frontotemporal dementia? - Chapter 20
  • What disorders belong to the Parkinson spectrum? - Chapter 21
  • What is Huntington's Disease? - Chapter 22
  • What is multiple sclerosis? - Chapter 23
  • What is schizophrenia? - Chapter 24
  • What are depression and bipolar disorder? - Chapter 25
  • What are autism spectrum disorders? - Chapter 26
  • What is psychopathy? - Chapter 27
 • The printed Dutch booksummary contains the following chapters:
  • Hoe heeft de klinische neuropsychologie zich ontwikkeld? - Chapter 1
  • Hoe geschiedt de neuropsychologie in de praktijk? - Chapter 2
  • Wat is de wetenschappelijke aanpak van de neuropsychologie? - Chapter 3
  • Hoe kunnen de hersenen in beeld worden gebracht? - Chapter 4
  • Hoe verlopen de behandeling en het herstel? - Chapter 5
  • Wat is visuele waarneming? - Chapter 6
  • Wat is ruimtelijke cognitie? - Chapter 7
  • Waar bestaat het geheugen uit? - Chapter 8
  • Hoe is taal opgebouwd? - Chapter 9
  • Hoe zijn aandacht en executieve functies opgebouwd? - Chapter 10
  • Hoe werken emotie en sociale cognitie? - Chapter 11
  • Waaruit bestaat actie en motoriek? - Chapter 12
  • Wat is intelligentie? - Chapter 13
  • Wat is vasculaire dementie? - Chapter 14
  • Wat is traumatisch hersenletsel? - Chapter 15
  • Wat is epilepsie? - Chapter 16
  • Wat zijn intracraniële en extracraniële hersentumoren? - Chapter 17
  • Welke alcoholgerelateerde stoornissen bestaan er? - Chapter 18
  • Wat is de ziekte van Alzheimer? - Chapter 19
  • Wat is frontotemporale dementie? - Chapter 20
  • Wat is Parkinsonisme? - Chapter 21
  • Wat is de ziekte van Huntington? - Chapter 22
  • Wat is “Multiple sclerose”? - Chapter 23
  • Wat is schizofrenie? - Chapter 24
  • Wat is een depressieve en bipolaire stoornis? - Chapter 25
  • Wat zijn autismespectrumstoornissen? - Chapter 26
  • Wat is psychopathie? - Chapter 27

Related summaries & other materials with Clinical Neuropsychology

 Alternatives: booksummaries & related summaries

 Knowledge & Study pages: summaries per field of study

ExamTickets with Clinical Neuropsychology

 ExamTickets: Tips & Tricks with studying the book

 Remember the sequence of the diagnostic cycle: Complaints analysis, Problem analysis, Diagnosis and Indication.

The concepts of single and double dissociation are sometimes difficult for you to see. Therefore, draw this section out: it helps you to see how it works and to remember it better for the exam.

M cells transmit movement: movement cells. P cells provide color perception through: painting cells.

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

Crossroad: kiezen uit de bundel
JoHo: themapagina begrijpen

Topics & Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws