Leviathan van Hobbes - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Leviathan - Hobbes

Samenvattingen & TentamenTests van Leviathan - Hobbes

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij Leviathan

Online: samenvatting in chapters

Online: oefenvragen bij het boek

Print: samenvatting in chapters per post

Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud Prints van samenvattingen van Leviathan

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Wat is zintuigelijke perceptie? - Chapter 1
  • Wat is voorstelling? - Chapter 2
  • Wat zijn de gevolgen van voorstelling? - Chapter 3
  • Wat is spraak, reden en wetenschap? - Chapter 4 & Chapter 5
  • Wat zijn de innerlijke bewegingen van dieren? - Chapter 6
  • Wat is het eind of resolutie van redenaties? - Chapter 7
  • Wat zijn de deugden genaamd Intellectueel, welke soorten kennis zijn er en wat is macht? - Chapter 8 & Chapter 9 & Chapter 10
  • Wat zijn manieren en welke verschillen zijn er hierin? - Chapter 11
  • Wat is religie? - Chapter 12
  • Wat zijn de oorzaken van geschillen? - Chapter 13
  • Wat zijn de eerste natuurlijke wetten en contracten? - Chapter 14
  • Wat zijn de andere natuurlijke wetten? - Chapter 15
  • Wat zijn personen, acteurs en personificatie? - Chapter 16
  • Wat is de gemeenschap en de oorzaak hiervan? - Chapter 17
  • Wat is het recht van de soeverein bij een gestichte gemeenschap? - Chapter 18
  • Welke verschillende gemeenschappen zijn er en hoe wordt de soeverein opgevolgd? - Chapter 19
  • Wat is het verschil tussen paternalisme en despotisme? - Chapter 20
  • Welke vrijheid hebben de onderdanen? - Chapter 21
  • Welke politieke en private systemen hebben de onderdanen? - Chapter 22
  • Welke rol spelen de ministers? - Chapter 23
  • Hoe wordt de voeding en het voorbestaan van de Gemenebest verzekerd? - Chapter 24
  • Welke rol spelen de raadgevers? - Chapter 25
  • Wat zijn burgerlijke wetten? - Chapter 26
  • Wat zijn misdaden, vrijstellingen en verzachtende omstandigheden? - Chapter 27
  • Wat zijn straffen en beloningen? - Chapter 28
  • Wat zijn de zwakke punten van de gemeenschap? - Chapter 29
  • Wat moet de soeverein doen? - Chapter 30

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Leviathan

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

TentamenTickets bij Leviathan

TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

 • Dit boek is voor het eerst gepubliceerd in 1651. Plaats de tekst daarom in de juiste context tijdens het lezen! Het werd geschreven tegen de achtergrond van de Engelse burgeroorlog.
 • Het boek valt uiteen in vier delen:
  • In het eerste deel (hoofdstukken 1 t/m 16) beschrijft hij de mens
  • In het tweede deel (hoofdstukken 17 t/m 31) gaat het over de staat
  • In het derde (hoofdstukken 32 t/m 43) gaat het over een christelijke staat in het bijzonder
  • In het vierde deel (hoofdstukken 44 t/m 47) over het koninkrijk van duisternis.
 • Thomas Hobbes was sterk geinspireerd door de natuurkunde en het atomistisch wereldbeeld. Mensen zijn daarbij losse delen (of 'atoompjes') die samen een geheel vormen dat groter is dan de delen. Het boek gaat dan ook over de 'materie en vorm' van een gemeenschap
 • Om de mensen tegen zichzelf te beschermen is een sterke soeverein nodig die afspraken die gemaakt zijn af kan dwingen. Een bekende quote is dan ook "Covenants, without the sword, are but words and of no strength to secure a man at all" (hoofdstuk 17). Hieruit spreekt een zeker wantrouwen naar de mens: zonder meer zal de mens zijn eigenbelang nastreven en dat hoeft niet overeen te komen met het algemeen belang
 • Het alternatief is anarchie en daarmee (met de beperkte grondstoffen en de drive van zelfbescherming die de mens heeft) een continue oorlog van mens tegen mens, of atoompje tegen atoompje.  Een bekende quote daarbij is dan: "Whatsoever therefore is consequent to a time of Warre, where every man is Enemy to every man; the same is consequent to the time, wherein men live without other security, than what their own strength, and their own invention shall furnish them withall. In such condition, there is no place for Industry; because the fruit thereof is uncertain; and consequently no Culture of the Earth; no Navigation, nor use of the commodities that may be imported by Sea; no commodious Building; no Instruments of moving, and removing such things as require much force; no Knowledge of the face of the Earth; no account of Time; no Arts; no Letters; no Society; and which is worst of all, continuall feare, and danger of violent death; And the life of man, solitary, poore, nasty, brutish, and short." (hoofdstuk 12)
 • Alle hoofdstukken zijn relevant en hebben invloed gehad, maar het meest invloedrijke zijn misschien wel hoofdstuk 15 en 17 geweest
JoHo: themapagina begrijpen

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws