VAKGEBIEDEN

Algemene Economie

Uitgelichte samenvatting(en) van vakliteratuur:

De kern van economie is behoeften en middelen. Doordat er minder middelen zijn dan we willen, bestaat er schaarste. Daarom zijn we gedwongen om keuzes te maken. Economie is dus de wetenschap die zich bezighoudt met de keuzes die mensen, bedrijven en de maatschappij moeten maken in schaarste. Essentials of economics (Brue, McConnell & Flynn)

Bulletpoint samenvatting:

Vrij toegankelijke samenvatting(en):

Oefen- en trainingsmateriaal:

Macro Economie - Micro Economie - Internationale Economie

Macro Economie

Uitgelichte samenvatting(en) van vakliteratuur:

Macro-economie bestudeert de werking van de economie als geheel, en nationale economie in het bijzonder, teneinde economische gebeurtenissen te verklaren en economische politiek te verbeteren. Zo worden binnen de macro-economie bijvoorbeeld verbanden bestudeerd tussen de totale consumptie, de totale productie, de totale werkloosheid en het nationaal inkomen. (vrij samengevat uit:) Macroeconomics (Mankiw)

Bulletpoint samenvatting(en):

Vrij toegankelijke samenvatting(en):

Micro Economie

Samenvatting(en) van vakliteratuur:

De essentie van de micro economie is het verklaren van het gedrag van de consument. Aan de hand van theoretische modellen kunnen we een poging doen om het gedrag van de consument te bootsen om zo het gedrag te kunnen analyseren. Microeconomic Theory: Basic Principles and Extensions (Nicholson & Snyder)

Bulletpoint samenvatting:

(Inter)nationale Economie

Samenvatting(en) van vakliteratuur:

De internationale financiële markten spelen een steeds grotere rol in de wereld. Monetaire en macro-economische verhoudingen tussen landen bepalen voor een belangrijk deel de internationale financiële ontwikkelingen.International Finance (Eun, Resnick & Sabherwal)

Vakkennis opdoen of opfrissen

 

Bedrijfseconomie

Samenvatting(en) van vakliteratuur:

Bedrijfseconomie richt zich op het economisch handelen binnen de productieorganisaties. Dit zijn productieorganisaties die naar winst streven. De productieorganisatie is een samenwerkingsverband van de productiefactoren arbeid en kapitaal. Het kapitaal zijn de grondstoffen en de duurzame productiemiddelen van de onderneming. Basisboek Bedrijfseconomie (de Boer)

 

Management accounting levert informatie die gebruikt kan worden om te plannen, leiden, motiveren en controleren van een organisatie. Het wordt vooral gebruikt binnen een organisatie door managers, maar het kan ook de basis zijn van een business plan. De plannen van het management zijn vaak formeel uitgedrukt in budgetten, die gebruikt kunnen worden door het jaar heen. Management Accounting for Business Decision (Seal)

Bulletpoint samenvatting(en):

Vrij toegankelijke samenvatting(en):

Diverse disciplines

Fiscale Economie

​Samenvatting(en) van vakliteratuur:

Kijk ook eens bij het vak(deel)gebied Fiscaal Recht voor meer informatie en samenvattingen

 

Overig

Vakkennis opdoen of opfrissen

 

Economie & Bedrijfseconomie studeren

 
 
 
Kom naar een JoHo support center voor JoHo's in print
 
Word JoHo Donateur (€5 p/j!) voor online toegang tot de boeksamenvattingen en JoHo's voor je propedeuse
 
Neem serviceabonnement II voor online toegang tot alle boeksamenvattingen en overige JoHo's  + alle andere voordelen van een JoHo serviceabonnement
 

JoHo's gebruiken

JoHo Samenvattingen van boeken en vakliteratuur

 • Een JoHo samenvatting van een studieboek of vakliteratuur geeft je inzicht in de hoofd- en bijzaken van de meest essentiële en actuele literatuur van je vakgebied.
 • JoHo samenvattingen zijn altijd gebaseerd op de verplichte studiestof en de laatste drukken. Niet voor niets zijn de JoHo samenvattingen al jaren het meest gebruikte hulpmiddel bij de voorbereiding op tentamens!
 • Waar de JoHo samenvattingen oorspronkelijk vooral gebruikt werden door studenten in voorbereiding op hun tentamens, zijn er tegenwoordig steeds meer afstudeerders, scriptieschrijvers, starters en professionals die teruggrijpen op de JoHo's. Zo kunnen zij zich snel in lezen in een bepaald onderwerp, de meeste actuele wetgeving raadplegen of de laatste kennis opdoen
 • Lees meer over samenvattingen van: Boeken & Studiestof

JoHo BulletPoint samenvattingen

 • BulletPoint samenvattingen zijn ultrakorte samenvattingen weergegeven in bullets. Het gebruik van BulletPoint samenvattingen is handig als je de belangrijkste punten voor het tentamen nog eens wilt bestuderen of als je snel de kernpunten van een boek wilt doornemen.
 • Je kunt ze in de trein, de UB of waar dan ook op je telefoon, tablet of laptop bekijken.
 • BulletPoints kunnen ook bestaan uit begrippen- en definitielijsten.
 • Lees meer over: Bulletpoints

JoHo Samenvattingen van artikelen

 • Voor je studie zul je een groot aantal (wetenschappelijke) artikelen, vaak via readers, moeten bestuderen. Vaak is de essentie daarvan in enkele alinea's of soms zelfs enkele zinnen weer te geven. De JoHo samenvattingen van artikelen helpen je om deze essentie snel terug te vinden.
 • Ook na je studie zul je nog geregeld teruggrijpen naar de samenvattingen van artikelen om de laatste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied te kunnen volgen.

JoHo TentamenTickets

 • JoHo TentamenTickets bestaan uit korte bullets met vakgerichte tentamentips en voorbeeldvragen, zodat je weet wat en hoe je moet gaan leren en studeren.

JoHo Oefenmateriaal & Tentamens

 • Het oefenen met tentamenvragen, examens, stampvragen en andere oefenmaterialen zorgt voor extra begrip, test je kennis en geeft inzicht in de wijze waarop een tentamen gaat worden afgenomen.
 • Slimme studenten bekijken eerst een oud tentamen, of zoeken goed uit wat de wijze van tentaminering is, voordat ze gaan studeren. Wat voor vragen worden gesteld? Hoe moeilijk zijn de vragen? Moet je feiten uit je hoofd leren of zijn het meer begripsvragen? Is er veel oefenmateriaal voor handen?
 • Door bij de start van een vak en vlak voor je tentamen veel te oefenen krijg je door waar je eigen struikelpunten zitten en hoe je het beste antwoorden kan geven. Ook door de standaardantwoorden goed te bestuderen krijg je door wat men van jou vraagt op een tentamen.
 • Lees meer over: Tentamens & Examens & oefenmateriaal

JoHo Stampvragen

 • Jezelf overhoren met de stampvragen zorgt ervoor dat je definities en kernbegrippen uit je hoofd kent. Dit is met name een goede manier om multiple choice tentamens voor te bereiden.

JoHo Samenvattingen van lessen, werkgroepen en colleges

 • Heb je een college of werkgroep gemist door ziekte, een kater, vertraging met de trein of een onverstaanbare docent, dan kan het handig zijn om college- en werkgroepaantekeningen door te nemen van iemand die vooraan zat en alles goed heeft genoteerd.
 • Door college- of werkgroepaantekeningen te lezen krijg je vaak ook meer inzicht in datgene dat door docenten belangrijk wordt gevonden. Maar let wel goed op: de behandelde stof in de colleges of werkgroepen komt niet altijd of maar gedeeltelijk terug in de tentamens.
 • Lees meer over samenvattingen van: Colleges, werkgroepen & lessen

JoHo Samenvattingen van arresten (jurisprudentie)

 • Studeer je rechten, of krijg je later een functie met juridische aspecten, dan zul je een groot aantal arresten (uitspraken van hogere rechters) tegenkomen en moeten bestuderen. Vaak is de essentie daarvan in enkele alinea's of soms zelfs enkele zinnen weer te geven. De JoHo samenvattingen van jurisprudentie helpen je om deze essentie snel terug te vinden.
 • Meer lezen en alle samenvattingen van Jurisprudentie vinden: Arresten

 

JoHo stappenplan

om je tentamen te halen

 1. Regel je boeken en readers
 2. Schrijf je in voor het tentamen 
 3. Check een oud tentamen en het JoHo TentamenTicket van het vak
 4. Volg colleges en werkgroepen en check de JoHo aantekeningen
 5. Ga leren en studeren (probeer ook de essentie van het vak en de compenties die erbij horen te doorgronden)
 6. Maak een samenvatting van de studiestof of gebruik een JoHo samenvatting
 7. Vul de samenvatting aan gedurende het studeren
 8. Heb je moeite met leren, overweeg dan bijles of een repetitor
 9. Heb je de stof doorgenomen, oefen dan net zo lang met JoHo oefenmateriaal en tentamens totdat je de stof beheerst
 10. Pak je laatste struikelpunten aan en neem daarna wat rust
 11. Neem de JoHo bulletpoints door
 12. Naar je tentamen, pak die voldoende, evalueer wat je geleerd hebt en op naar het volgende tentamen!