Voor de meest recente samenvattingen en studiehulp zoek je hier op titel of auteur en kan je gebruik maken van het menu
JoHo: menu studiehulp & samenvattingen

 

Samenvatting Leren Veranderen van Caluwé (2e druk)

Voorbeeld Hoofdstuk (Je toegangsniveau is niet voldoende voor het gebruiken van de volledige samenvatting)
Voorbeeld Hoofdstuk (Je toegangsniveau is niet voldoende voor het gebruiken van de volledige samenvatting): 

Hoofdstuk 1 Introductie


Menig nieuwe managementmode is eigenlijk oude wijn in nieuwe zakken. In het klooster waar De Caluwé en Vermaak hun boek schreven hoorden zij hoe de broeders en paters hun zaken regelden en bedachten dat kapittelen tegenwoordig feedback wordt genoemd en dat de leefregels van Benedictus worden gepromoot en verkocht als wijze lessen voor leidinggevenden en professionals. Confusius zei ooit dat ‘enkel de wijzen en simpelen van geest niet veranderen’. Omdat de meeste mensen hier tussenin zitten ervaren wij vooral veranderingen om ons heen en binnen onszelf. Verandering is het enige constante in het universum. Het is dus geen optie om te proberen alles te willen sturen.

Waarover gaat dit boek?

Dit boek gaat over geplande veranderingen: dat zijn veranderingen waar wij invloed op zouden willen of kunnen uitoefenen, omdat we geloven dat het leven maakbaar is en de eigen organisatie en de samenleving dit dus ook zijn. Oorzaak- en gevolgrelaties en causaliteitsdenken geven ons overzicht en houvast en bestaan wel degelijk voor ons. Naast geplande verandering speelt zich ook ongeplande verandering af, maar daar kunnen we geen invloed op uitoefenen, want dat overkomt ons min of meer. Er zijn een aantal spanningsvelden in het boek verweven waar het laatste woord nog niet over gezegd is. We willen deze spanningsvelden leren zien, benoemen en begrijpen om ze zo op een effectieve manier te kunnen beïnvloeden. We onderscheiden een viertal spanningsvelden: 1)Het dilemma tussen zelfstandig handelen versus gestuurd worden, 2)De creatie van bedoelde versus onbedoelde effecten van veranderingsaanpakken, 3) Het wel/niet samenvallen van de veranderaar en de veranderde en 4) Is het ontstaan van weerstand tegenkracht of veranderingsenergie?

Waarom zouden organisaties gepland veranderd moeten worden?
Van de schrijvers hoeft het niet noodzakelijkerwijs, maar er is behoefte aan:

 • saneren en schoonvegen van bedrijven
 • het markeren van terreinen en markten
 • goede oplossingen realiseren
 • door klem zitten
 • opgaven tot stand brengen
 • ruimte voor zelfexpressie
 • aanpassen aan de omstandigheden
 • het aangenamer willen maken

Dit boek wil een bijdrage leveren over hoe individuen en organisaties veranderen en veranderd kunnen worden.

Voor wie is dit boek?

Voor iedereen die geïnteresseerd is en verantwoordelijkheid wil nemen voor het ondersteunen van veranderingen, maar vooral voor managers, adviseurs en studenten. Het boek is in de ‘hij’-vorm geschreven, maar bedoeld voor beide geslachten.

Hoe zit dit boek in elkaar?

Hoofdstuk 2 gaat over waarom veranderen zo complex is. Aan de hand van vijftien theorieën probeert menverklaringen te geven en houvast te bieden, omdat veranderingsprocessen vaak irrationeel zijn.Hoofdstuk 3 gaat over wat er bedoeld word met veranderingen. Want men kan pas helder communiceren over veranderen wanneer men zich bewust is van de eigen voorkeuren en die van de ander. Het ‘denken in kleuren’ is hiervoor een geschikt begrippenkader. Wanneer men kiest voor een benadering die past bij een bepaalde situatie hebben veranderingsprocessen een grotere kans op slagen. Hoofdstuk 4 gaat over welke elementen nodig zijn voor veranderen. Er bestaan vaste onderdelen die in elk veranderingsproces voorkomen. Deze onderdelen helpen verandering vooraf te ontwerpen en achteraf te beschrijven aan de hand van een checklist. Hoofdstuk 5 en 6 vormen de kern van het boek en gaan over de belangrijkste activiteiten van een veranderaar en de verplichte onderdelen in zijn werk. In hoofdstuk 5 draait het hierbij vooral om de diagnose en kern van het vraagstuk.

Hoofdstuk 6 gaat over de daarop volgende drie fasen: de veranderstrategie, het interventieplan en de interventies. In deze twee hoofdstukken komen de beschouwende hoofdstukken 2, 3 en 4 en de instrumentele, persoonsgeoriënteerde en reflectieve hoofdstukken 7, 8, 9 en 10 samen. Veranderaars besteden veel aandacht aan interventieplannen en diagnoses, maar zouden winst boeken door eigen kennis en kunde te verbreden. Eenzijdigheid is ongewenst. Daarom worden er allerlei tips en handvatten om de effectiviteit van de aanpak te verhogen geboden. Het is belangrijk om meer aandacht te besteden aan de kern van het vraagstuk en de veranderstrategie, want juist daar wordt afgewogen en beredeneerd hoe een veranderaanpak effectief kan zijn. Hoofdstuk 7 gaat om effectief diagnosticeren en interveniëren en over welke mogelijkheden er zijn om te kiezen.Ongeveer 80 diagnosemodellen worden beschreven naar aard, niveau en kleur.

In hoofdstuk 8 worden 45 interventies beschreven naar een van de vijf kleuren en gekarakteriseerd naar niveau. Als men weet heeft van de verschillende interventies en hoe ze werken kan men pas de goede interventie bij de gewenste verandering kiezen. Hoofdstuk 9 gaat over welke stijlen en bekwaamheden een veranderaar nodig heeft. Er worden carrièrelijnen en ontwikkelingstips beschreven aan de hand van stijlen en bekwaamheden die een veranderaar nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Een veranderaar is continu in ontwikkeling en dient over een goede zelfkennis te beschikken en het vermogen tot zelfreflectie. Hoofdstuk 10 gaat over het spelen met de kleuren en de kleurentaal. De verschillende toepassingen en blikken op kleurendenken, de misverstanden, paradoxen en het vals spelen geven inzicht in de complexiteit van de werkelijkheid. Door hiermee te leren spelen ziet men overeenkomsten met andere concepten en diepere lagen. Dat relativeert.Hoofdstuk 11 gaat over hoe de toekomst eruit zou kunnen zien.

Wat kun je met dit boek?
Voor de een geeft het een overzicht. Voor de ander is het inspirerend. Weer anderen vindener praktische en waardevolle tips en handvatten.Nog weer anderen gebruiken het om ervaringen uit te wisselen met collega-professionals. Het boek is te gebruiken als leerboek en naslagwerk voor wetenschap en praktijk.

Wat kun je niet met dit boek?
Er zijn geen kant en klare recepten in te vinden.

Hoe kun je dit boek lezen?
Van voor naar achter zoals de opzet aangeeft. Dit is de wetenschappelijke benadering waarin men eerst beschouwd, dan de methodiek bestudeert en vervolgens komt de veranderaar zelf aan bod en het leren spelen met kleuren. Of vanuit de praktijk. Dan begint men met hoofdstuk 5 en 6 en leest daarna andere hoofdstukken in willekeurige volgorde om de onderdelen die in hoofdstuk 5 en 6 besproken zijn nader te bestuderen.

Of men gebruikt het als naslagwerk en begint eerst bij hoofdstuk 7 en 8 en gaat van daaruit verder in het boek. Of men bestudeert het aan de hand van de vier inhoudelijke onderwerpen. Grofweg beschouwd bestaat het boek uit: 1)werken met kleuren, 2)kijken en begrijpen, 3)strategie en plannen en 4)interveniëren en communiceren. Of men gebruikt het boek om te reflecteren. De schrijvers hopen namelijk dat dit boek leidt tot nieuwe gedachten en uitnodigt om zelf eigen aanvullingen te geven door een nieuwe kleur of een nieuw bestanddeel te bedenken.Wat is er nieuw in dit boek in vergelijking met de vorige versie?
Hoofdstuk 10 is nieuw en bevat antwoorden op vragen die de schrijvers hebben gekregen en zichzelf hebben gesteld in de afgelopen jaren. Hoofdstuk 2, 3, 4, 5 en 6 zijn aangepast en uitgebreidmet voorbeelden uit de praktijk. Bovendien worden de kleuren nu gelijkwaardig naast elkaar geplaatst.

 

Voor toegang tot deze pagina kan je inloggen

 

Inloggen (als je al bij JoHo bent aangesloten met een abonnement)

   Aansluiten   (voor online toegang tot alle webpagina's)

 

Hoe het werkt

 

Lees hieronder meer over aansluiten bij JoHo

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

  JoHo abonnement met service-pakket (€20,- + €60,-)

  • Voor wie de boeksamenvattingen voor zijn of haar studie of studiegebied gratis thuisgestuurd wil krijgen
  • Voor wie gebruik wil maken van de basisservices voor zijn of haar vrijwilligersorganisatie of instelling die de JoHo doeleinden steunt
  • Voor wie gebruik wil maken van de emigratie- en expatservices

  JoHo donateur (WorldSupporter) worden

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Sluit je een abonnement af in de periode juli tot en met december, dan maak je in de eerste maanden gratis gebruik maken van je de voordelen & services bij je abonnement. Je abonnementsbijdrage geldt dan ook voor het volgende kalenderjaar.

   

  Aanmelden bij JoHo

   

  Study note: begrijpen

   

   

   

  Study note: te gebruiken bij
  Study note: Druk & Jaar van uitgave
  2e/2006
  Crossroad: Gerelateerd(e) boek of cursus
  JoHo: benodigd toegangsniveau
  • Member (donateur)