Op welke manier wordt experimentele data geanalyseerd? - Chapter 11

Wetenschappers moeten statistische analyses uitvoeren om hun onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Na de uitvoering van het experiment, moet de onderzoeker bepalen of de gemanipuleerde onafhankelijke variabele het voorspelde effect heeft gehad op de afhankelijke variabele. Over het algemeen kunnen we zien of dit het geval is door te bepalen of de totale variantie in de data systematische variantie bevat, als gevolg van de manipulatie. Als systematische variantie aanwezig is, zijn de gemiddelden van de verschillende experimentele groepen verschillend. We kunnen dus bepalen of er sprake is van systematische variantie, door de gemiddelden van de experimentele groepen te vergelijken. Verschillen in gemiddelden komen doordat de manipulatie van de onafhankelijke variabele ervoor heeft gezorgd dat de groepen verschillend scoren. Wanneer de groepen verschillend scoren, is er sprake van systematische variantie. De manipulatie van de onafhankelijke variabelen heeft dan immers effect gehad op de scores op de afhankelijke variabele. Als er echter geen verschil in de groepsgemiddelden bestaat, dan is er geen sprake van systematische variantie en heeft de onafhankelijke variabele geen effect gehad.

»
Voor toegang tot deze pagina kan je inloggen

 

Voor volledige toegang tot deze pagina kan je inloggen

 

Inloggen (als je al bij JoHo bent aangesloten)

   Aansluiten   (voor online toegang tot alle webpagina's)

 

Hoe het werkt

 

Aanmelden bij JoHo

 

 

  Chapters 

Teksten & Informatie

JoHo: paginawijzer

JoHo 'chapter 'pagina

 

Wat vind je op een JoHo 'chapter' pagina?

  •   JoHo chapters zijn tekstblokken en hoofdstukken rond een specifieke vraag of een deelonderwerp

Crossroad: volgen

  • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

  • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

  • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke  lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage
  • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

  • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zelf en volledig gebruik te kunnen maken van alle teksten en tools.

Abonnement: checken

  • Hier vind je wat jouw status is als JoHo donateur of abonnee

Prints: maken

  • Dit is een service voor wie bij JoHo is aangesloten. Wil je een tekst overzichtelijk printen, gebruik dan deze knop.
JoHo: footprint achterlaten