Over recht gesproken: een inleiding tot het recht van Soeteman - Boek & JoHo's

 

Studiehulp & Samenvattingen
Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Over recht gesproken: een inleiding tot het recht - Soeteman - 3e druk

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 3e druk

Online: samenvatting in Chapters

Print: samenvatting in chapters per post

Self Print (voor JoHo abonnees)

 • Gebruik de Printknop bij de Chapters in de Abonneebundel met samenvattingen per hoofdstuk: zie de abonneebundel
 • In de JoHo study support centers van Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht kun je als abonnee kosteloos of tegen kostprijs gebruik maken van de aanwezige printfaciliteiten (contact & openingstijden).

Inhoud Prints

 • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Inleiding - chapter 1
  • Wat is recht? - chapter 2
  • Waarom is er recht? - chapter 3
  • Rechtsbronnen - chapter 4
  • Rechtsgeschiedenis - chapter 5
  • Rechtvaardigheid - chapter 6
  • De staat - chapter 7
  • Rechtsgebieden - chapter 9
  • Rechtspleging - chapter 10
  • Rechtsvinding door de rechter - chapter 11

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

JoHo: footprint achterlaten
JoHo: missie

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland