Pleitwijzer, Succesvol pleiten in de praktijk van Klink en Broekers-Knol - Boek & JoHo's

 

Crossroad: Kiezen uit de bundel
Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Pleitwijzer: succesvol pleiten in de praktijk - Klink & Broekers-Knol - 9e druk

Samenvattingen van Pleitwijzer: succesvol pleiten in de praktijk - Klink & Broekers-Knol

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 9e druk van Pleitwijzer

Online: samenvatting in chapters

 Print: samenvatting in chapters per post

Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud Prints van samenvattingen van Pleitwijzer

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Wanneer ontstond de retorica? - Chapter 1
  • Welke vier wetten voor succesvolle communicatie zijn te onderscheiden? - Chapter 2
  • Wat is het onderscheid tussen moderne en klassieke pleitretoriek? - Chapter 3
  • Wat is het gevaar van de retoriek? - Chapter 4
  • Wat is het nut van decorum, probatio en refutatio? - Chapter 5
  • Welke functie heeft het pleidooi in het proces? - Chapter 6
  • Welk nut heeft retorica bij de rechter? - Chapter 7
  • Wat zijn ethos, pathos en logos? - Chapter 8
  • Welke tegenargumenten kun je verwachten? - Chapter 9
  • Wat zijn de belangrijkste redeneerfouten? - Chapter 10
  • Hoe deel je je betoog in? - Chapter 11
  • Welke stijlkenmerken dient een juridisch pleidooi te bezitten? - Chapter 12
  • Hoe wordt een betoog verlevendigd? - Chapter 13
  • Hoe onthoud je je pleidooi? - Chapter 14
  • Wat is van belang bij de presentatie van een betoog? - Chapter 15
  • Hoe werkt een betoog in de praktijk van een proces? - Chapter 16
  • Op welke wijze zet je het betoog op? - Chapter 17
  • Hoe werken argumenten, beschouwing en pleitnota in de rechtspraktijk? - Chapter 18
  • Hoe gaat het mondelinge gedeelte van het juridisch pleidooi in zijn werk? - Chapter 19
  • Welke adviezen zijn relevant bij pleiten in bestuursrechtelijke of fiscale zaken? - Chapter 20
  • Hoe gaat het requisitoir? - Chapter 21
  • Wat is de rol van retoriek in het heden? - Chapter 22

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Pleitwijzer

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

Crossroad: kiezen uit de bundel
JoHo: footprint achterlaten
JoHo: missie

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland