Psychological Testing and Assessment - custom edition Universiteit Leiden 2016 - Van der Molen et al. - BulletPoints

  Chapter 

Welke grondbeginselen en toepassingen horen bij psychologisch testen? - BulletPoints 1

Onderwerp 1A: De aard en toepassing van testen

  • Testen kunnen heel verschillend zijn, maar ze delen allemaal de volgende kenmerken: een test is gestandaardiseerd, een test is gebaseerd op een steekproef, het moet mogelijk zijn om vanuit een test categorieën of scores af te leiden en als laatste heeft de gestandaardiseerde steekproef een norm waarmee de scores van deelnemers vergeleken kunnen worden. Ten slotte zijn testen bedoeld om andere gedragingen te voorspellen. Een test kan dus meer dan één doel hebben.

  • Er kan onderscheid worden gemaakt tussen de volgende soorten testen: de meerderheid van de testen zijn norm-referenced, andere testen zijn criterion-referenced. Assessment is een term die gebruikt wordt voor meer omvattend onderzoek en verwijst naar het gehele proces van het verzamelen van informatie over een persoon, op basis waarvan iets gezegd kan worden over eigenschappen en gedrag. Tests bevatten slechts één bron van informatie voor een geheel assessment proces. Testen kunnen grofweg verdeeld worden in groepstesten en individuele testen.

  • Verschillende categorieën van testen zijn: intelligentietesten, bekwaamheidstesten, prestatietesten, creativiteitstesten, persoonlijkheidstesten, interesse-inventarissen, gedragsmatige procedures, en neuropsychologische testen.

  • Er zijn 5 manieren waarop psychologische tests kunnen worden gebruikt: classificatie, diagnose, zelfkennis, evaluatie van educatieve of sociale programma’s, onderzoek. De doelen van testen overlappen elkaar vaak, wat het moeilijk maakt om onderscheid te maken. Veel testen kunnen ook voor meerdere doeleinden gebruikt worden binnen één afname.

  • Er zijn verschillende dingen die de testresultaten kunnen beïnvloeden, zoals kwaliteit van de verstandhouding tussen proefpersoon en proefleider. Daarnaast kunnen de motivatie en de achtergrond van de proefpersoon invloed hebben.

»

Crossroad: begrijpen

 Crossroads

  • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
  • Use the crossroads to follow a connected direction

 

JoHo & Partnernieuws

Solidariteit: keuze maken

DSW Zorgverzekeraar was al de meest klantvriendelijke zorgverzekeraar van Nederland, maar is nu ook verkozen tot het meest ontwrichtende merk - het best scorende merk in termen van ‘opschudding’ op de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt.

Lees meer over DSW Zorgverzekeraar 

Duurzaam: keuze maken
 
Regel jij via JoHo je reis- of zorgverzekering?
 
JoHo donateurs die hun verzekering via JoHo laten lopen helpen niet alleen zichzelf maar ook JoHo om zijn missie en initiatieven te verwezenlijken!
 
 
 
 

Memberservice: Make personal notes

Ben je JoHo abonnee dan kun je je eigen notities maken, die vervolgens in het notitieveld  worden getoond. Deze notities zijn en blijven alleen zichtbaar voor jouzelf. Je kunt dus aantekeningen maken of bijvoorbeeld je eigen antwoorden geven op vragen

Chapter: begrijpen

 JoHo chapters

Footprint achterlaten