Psychopharmacology van Ettinger - Boek & JoHo's

 

Selectiehulp

Choice Assistance with summaries of Psychopharmacology - Ettinger - 2nd edition

Summaries of Psychopharmacology - Ettinger

 

Booksummaries to be used with 2nd edition of Psychopharmacology

 Online: English summary in chapters

Online: Dutch summary in chapters

Content of summaries with Psychopharmacology

Booksummary: list of contents for the summaries

 • The English booksummary contains the following chapters:
  • How does the human nervous system function? - Chapter 1
  • What is being studied in psychopharmacology? - Chapter 2
  • What does the pharmacological approach to depression look like? - Chapter 3
  • What does the pharmacological approach to anxiety looks like? - Chapter 4
  • What are the effects of opiate and sedation? - Chapter 7
  • What changes in neurobiology in substance abuse and addiction? - Chapter 8
  • What is the pharmacology of psychoactive drugs? - Chapter 9
  • What is the effect of alcohol on the body? - Chapter 10
 • The Dutch booksummary contains the following chapters:
  • Hoe functioneert het menselijke zenuwstelsel? - Chapter 1
  • Wat wordt er onderzocht in de psychofarmacologie? - Chapter 2
  • Hoe ziet de farmacologische benadering van depressie er uit? - Chapter 3
  • Hoe ziet de farmacologische benadering van angst er uit? - Chapter 4
  • Wat is de werking van opiaten en verdoving? - Chapter 7
  • Wat verandert er in de neurobiologie bij middelenmisbruik en verslaving? - Chapter 8
  • Wat is de farmacologie van psychoactieve drugs? - Chapter 9
  • Wat is het effect van alcohol op het lichaam? - Chapter 10

Booksummary with former editions

 JoHo WorldSupporter.org: summaries with the 1st edition

Related summaries & other materials with Psychopharmacology

 Alternatives: booksummaries & related summaries

Knowledge & Study pages: summaries per field of study

ExamTickets with Psychopharmacology

 ExamTickets: Tips & Tricks with studying the book

The summary gives a good overview of the book. However, in the book itself, many figures support the theory discussed, so it may be useful to have the book within reach while studying the summary.

Chapter 1 is quite important: if you don't understand how the human nerve system works, you might not understand a lot of what is discussed in the rest of the chapters.

 More ExamTickets (for JoHo subscribers)

Log in as a subscriber to read more tips (in Dutch) about how to best utilize the knowledge in this book, or how to pass your exam.

JoHo: footprint achterlaten
JoHo: missie

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland