Recht van de Europese Unie van Amtenbrink - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
Samenvattingen en studiehulp: aanbod per studie en studiegebied

Historie van dit boek

 

Gegevens bij de 5e druk:

 • Auteurs: F. Amtenbrink en H.H.B. Vedder

 • Jaar van uitgave: 2013

 • ISBN: 9789089746825

 

Gegevens bij de 6e druk:

 • Auteurs: F. Amtenbrink en H.H.B. Vedder

 • Jaar van uitgave: 2017

 • ISBN: 9789462900837

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Recht van de Europese Unie - Amtenbrink & Vedder - 6e druk

Samenvattingen van Recht van de Europese Unie - Amtenbrink & Vedder

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 6e druk van Recht van de Europese Unie

 Online: samenvatting in chapters

 Online: BulletPoints in chapters

Print: samenvatting in chapters per post

 Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud Prints van samenvattingen bij Recht van de Europese Unie

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Wat zijn de bronnen van het Europese recht? Chapter 1
  • Wat is het institutionele kader van de Europese Unie? - Chapter 2
  • Welke besluitvormingsprocedures zijn er in de Europese Unie? - Chapter 3
  • Welke rechtsbeginselen gelden in de Europese Unie? - Chapter 4
  • Hoe is de rechtsbescherming geregeld in de Europese Unie? Chapter 5
  • Wat houdt het marktintegratiebeleid in? - Chapter 6
  • Wat houdt het vrije verkeer in van goederen, personen, diensten en kapitaal? Chapter 7
  • Welke mededingingsregels gelden in de Europese Unie? - Chapter 8
  • Wat is het economisch en monetair beleid van de Europese Unie? Chapter 9
  • Wat houdt het sectoren- en het flankerend beleid in? Chapter 10
  • Wat is er geregeld omtrent het externe beleid van de Europese Unie? - Chapter 11
  • Hoe geschiedt de ontwikkeling van de Europese integratie? Chapter 12

Boeksamenvattingen bij de vorige druk

Online: samenvatting in BulletPoints bij de 4e druk

JoHo WorldSupporter.org: samenvattingen bij de 4e en 5e druk

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Recht van de Europese Unie

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

TentamenTickets bij Recht van de Europese Unie

TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

Het boek Recht van de Europese Unie van Amtenbrink is geschreven voor studenten die Europees recht bestuderen, maar is door de vele verwijzingen naar externe literatuur ook goed bruikbaar in de rechtspraktijk, waar verdieping vaker nodig is.

Het boek behandelt de volgende onderwerpen:

 • De institutionele structuur en het beleid van de Europese Unie
 • Besluitvorming in de Europese Unie
 • Rechtsbeginselen van en rechtsbescherming in de Europese Unie
 • De ontwikkeling van de Europese integratie

De kern van dit boek bestaat uit een omschrijving van de stand van zaken van het Europese recht. Daarnaast zijn er stukjes tekst met een kleiner lettertype, waarin meer gedetailleerde informatie gegeven wordt en juridische discussies benoemd worden. Zo worden studenten aangemoedigd om zelf kritisch over het Europese recht na te denken.

JoHo: themapagina begrijpen

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws