Schoolpsychologie, de school als context voor ontwikkeling van Taal & Dudink - Boek & JoHo's

 

Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Schoolpsychologie, de school als context voor ontwikkeling - Taal & Dudink

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 1e druk

Online: samenvatting in Chapters op WorldSupporter

Print: samenvatting in chapters per post

Self Print (voor JoHo abonnees)

 • Gebruik de Printknop bij de Chapters op de WorldSupporter pagina.
 • In de JoHo study support centers van Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht kun je als abonnee kosteloos of tegen kostprijs gebruik maken van de aanwezige printfaciliteiten (contact & openingstijden).

Inhoud Prints

 • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • De opkomst van de schoolpsycholoog - chapter 1
  • Intelligentieonderzoek en dynamisch testen in het onderwijs - chapter 2
  • Emotionele en gedragsproblemen in het onderwijs - chapter 3
  • Handelingsgerichte diagnostiek (HGD) in het onderwijs - chapter 4
  • Het sociale en relationele netwerk op school - chapter 5
  • Speciale zorg voor kinderen in het onderwijs - chapter 6

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp

 Alternatieve boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

Kennis- en studiegebieden

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

JoHo: footprint achterlaten
JoHo: missie

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland