Social Cognition: How Individuals Construct Social Reality van Bless - Boek & JoHo's

 

  Topics & Thema's

Over dit boek

 • Dit boek is bedoeld voor studenten. Op een toegankelijke manier wordt er kennis gemaakt met de basisthema's van de sociale cognitie. Vragen zoals de volgende staan centraal: 'hoe denken en voelen individuen zich over zichzelf en anderen? Hoe gaan ze om met anderen in de sociale wereld? Hoe begrijpen individuen iets van hun sociale omgeving?
 • Het boek behandelt zowel het interne, individuele proces als de omgevingsfactoren die het cognitieve proces beïnvloeden.
 • Er worden vele voorbeelden gegeven en aanvullende literatuur wordt benoemd, waardoor er mogelijkheden zijn voor verdieping van de onderwerpen.
Selectiehulp

Keuzewijzer voor samenvattingen van Social Cognition: How Individuals Construct Social Reality - Bless et al. - 2e druk

Samenvattingen Social Cognition: How Individuals Construct Social Reality - Bless et al.

 

Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 2e druk van Social Cognition

Online: samenvatting in chapters

Print: samenvatting in chapters per post

Print: samenvatting in chapters aan de balie

Inhoud Prints van samenvattingen van Social Cognition

Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

 • De geprinte boeksamenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
  • Waar gaat onderzoek over sociale cognitie over? - Chapter 1
  • Wat is het algemene raamwerk van sociaalcognitieve processen? - Chapter 2
  • Hoe werken de processen van waarnemen en coderen? - Chapter 3
  • Hoe wordt informatie opgeslagen en teruggehaald? - Chapter 4
  • Hoe wordt informatie gebruikt in gecontroleerde en automatische processen? - Chapter 5
  • Hoe worden heuristieken gebruikt bij het verwerken van informatie? - Chapter 6
  • Hoe is stemming een samenspel tussen cognitie en gevoelens? - Chapter 7
  • Hoe is vloeiendheid een samenspel tussen cognitie en gevoelens? - Chapter 8
  • Hoe wordt informatie gecommuniceerd? - Chapter 9
  • Hoe beperkt de omgeving sociaalcognitieve verwerkingsprocessen? - Chapter 10

Samenvattingen bij de vorige druk

JoHo.org

 • Online Oefenvragen bij de 1e druk
 • Online BulletPoints bij de 1e druk

JoHo WorldSupporter.org: samenvattingen bij de 1e druk

Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Social Cognition

 Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

Eigen aantekeningen

Inspiratie van WorldSupporter
How to Write an Academic Article - A Guide for Advanced Academics - Daan Blitz
Do you need to write an academic paper? Do you have a lot to tell the world but are you not sure on how to go about...
Crossroad: begrijpen

 Crossroads

 • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
 • Use the crossroads to follow a connected direction

 

Footprint: begrijpen

 Footprints

 • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
 • Check the JoHo tips and advice chapters
 
Footprints: achterlaten
JoHo: begrijpen

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
JoHo: kort nieuws

 Nieuws