Social Psychology van Baron & Branscombe - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel

Over dit boek

 • Dit boek kijkt naar veel verschillende aspecten van de sociale psychologie, zodat je na het lezen van dit boek een duidelijk beeld hebt over wat er allemaal in de sociale psychologie wordt bestudeerd. Het begint met een algemene introductie over wat het vakgebied sociale psychologie inhoudt. In het eerste hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan verschillende onderzoeksmethode. Vervolgens gaat het boek in op specifieke aspecten van de sociale psychologie, zoals sociale cognitie en perceptie. Er wordt ingezoomd op de eigen identiteit en hoe mensen zichzelf zien – en vooral hoe dit komt en wat daar de effecten van zijn. In het vijfde hoofdstuk wordt er gekeken naar de attitudes van mensen; hoe die ontstaan en hoe ze ook veranderd kunnen worden. Er wordt daar steeds de nadruk gelegd op het sociale aspect, bijvoorbeeld door aan te geven welke kenmerken mensen hebben die makkelijk de attitudes van anderen kunnen veranderen. De tweede helft van het boek is wat meer op de omgeving gericht. Zo gaat het boek verder in op vooroordelen, stereotypering en discriminatie, en wordt uitgelegd hoe liefde en leuk vinden in elkaar zit. Het achtste hoofdstuk gaat dieper in op thema’s die eerder in het boek al soms terugkwamen, namelijk hoe mensen invloed op elkaar hebben. De volgende twee hoofdstukken kijken naar enerzijds prosociaal gedrag, en anderzijds juist agressie en gewelddadig gedrag. Het boek eindigt door te kijken naar het belang van groepen – iets wat in het hele boek steeds ook terugkomt – en naar hoe mensen een gelukkig leven kunnen leiden. Dit zijn allemaal belangrijke thema’s in het wetenschappelijke gebied van de sociale psychologie.
Selectiehulp

Choice Assistance with summaries of Social Psychology - Baron & Branscombe - 14th edition

Summaries and ExamTests of Social Psychology - Baron & Branscombe

 

Booksummaries to be used with 14th edition of Social Psychology

Online: summary in chapters

Online: summary in BulletPoints

Online: practice materials to be used with the book

Print: summary in chapters by post

  Print: summary in chapters in support centers

Content Prints of summaries with Social Psychology

 Booksummary: list of contents for the printed summaries

 • The Dutch printed booksummary contains the following chapters:
  • Wat houdt de wetenschap van de sociale psychologie in? - Chapter 1
  • Hoe denken wij over de sociale wereld? - Chapter 2
  • Welke onderzoeksbevindingen van sociale perceptie zijn belangrijk? - Chapter 3
  • Wat beïnvloedt de zelf, en hoe wordt de zelf beïnvloed? - Chapter 4
  • Wat is de rol van attitudes in de sociale psychologie? - Chapter 5
  • Wat is het verband tussen stereotypering, vooroordelen en discriminatie? - Chapter 6
  • Hoe werken leuk vinden, liefde en andere hechte relaties? - Chapter 7
  • Wat zijn de effecten van sociale invloed en hoe ontstaat het? - Chapter 8
  • Welke factoren zijn van belang bij prosociaal gedrag? - Chapter 9
  • Wat zijn de aard en oorzaken van agressie? - Chapter 10
  • Wat zijn de consequenties van bij een groep horen? - Chapter 11
  • Hoe ga je om met tegenspoed en bereik je een gelukkig leven? - Chapter 12
  • Social Psychology van Baron & Branscombe - BulletPoints (NL)
 • The English printed booksummary contains the following chapters:
  • What does the science of social psychology entail? – Chapter 1
  • What do we think about the social world? – Chapter 2
  • What are important research findings about social perception? - Chapter 3
  • What influences the Self, and how is the Self influenced? - Chapter 4
  • What is the role of attitudes in social psychology? - Chapter 5
  • What is the relation between stereotypes, prejudice and discrimination? - Chapter 6
  • How do liking, love and other close relationships work? - Chapter 7
  • What are the causes and effects of social influence? - Chapter 8
  • Which factors are important in prosocial behavior? - Chapter 9
  • What are the origin and causes of aggression? - Chapter 10
  • What are the consequences of being part of a group? - Chapter 11
  • How do you deal with adversity and achieve a happy life? - Chapter 12
  • Social Psychology van Baron & Branscombe - BulletPoints (EN)

 

Related summaries & other materials with Social Psychology

 Alternatives: booksummaries & related summaries

 Knowledge & Study pages: summaries per field of study

ExamTickets for Social Psychology

 ExamTickets: Tips & Tricks with studying the book

 The question being asked in the title of chapter one is answered by the paragraph titles. The science of social psychology can be divided into what the concept entails, where the boundaries of the discipline lie, how science is shaped and what the role of theory is in this field.

The different forms of observation can be distinguished by their name. For example, it makes sense that naturalistic observation involves observing someone in their natural habitat.

 More ExamTickets (for JoHo subscribers)

Log in as a subscriber to read more tips about how to best utilize the knowledge in this book, or how to pass your exam.

JoHo: themapagina begrijpen

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws