Social Psychology van Smith & Mackie - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel
Selectiehulp

Choice Assistance with summaries of Social Psychology - Smith et al. - 4th edition

Summaries & ExamTests with Social Psychology - Smith et al.

 

Booksummaries to be used with the 4th edition of Social Psychology

Online: summary in chapters

Online: summary in BulletPoints

Online: practice materials to be used with the book

Print: summary in chapters by post

  Print: summary in chapters in support centers

Content Prints with summaries of summaries of Social Psychology

 Booksummary: list of contents for the printed summaries

 • The printed Dutch booksummary contains the following chapters:
  • Hoe is de sociale psychologie ontstaan en hoe is het vakgebied opgebouwd? - Chapter 1
  • Hoe werk je met onderzoeksvragen, validiteit en ethiek? - Chapter 2
  • Op welke manieren kun je individuen waarnemen? - Chapter 3
  • Hoe wordt een zelfconcept opgebouwd en beïnvloed? - Chapter 4
  • Op welke manieren kun je groepen waarnemen? - Chapter
  • Wat is de invloed van groepslidmaatschap op de sociale identiteit? - Chapter 6
  • Hoe ontstaan en veranderen attitudes? - Chapter 7
  • Hoe beïnvloeden attitudes en gedrag elkaar? - Chapter 8
  • Hoe beïnvloeden normen en conformiteit elkaar? - Chapter 9
  • Hoe beïnvloeden normen en gedrag elkaar? - Chapter 10
  • Hoe beïnvloeden groepsleden elkaar en de groep? - Chapter 11
  • Hoe ontstaan en veranderen vriendschappen en (liefdes) relaties? - Chapter 12
  • Wat zijn kenmerken en oorzaken van agressie en conflicten? - Chapter 13
  • Hoe en waarom ontstaat hulpgedrag en samenwerking? - Chapter 14
 • The Printed English booksummary contains the following chapters:
  • How did social psychology come about and how was the discipline built up? - Chapter 1
  • How do you work with research questions, validity and ethics? - Chapter 2
  • In what ways can you observe individuals? - Chapter 3
  • How is a self-concept built and influenced? - Chapter 4
  • In what ways can you observe groups? - Chapter 5
  • What is the influence of group membership on social identity? - Chapter 6
  • How do attitudes form and develop? - Chapter 7
  • How do attitudes and behavior influence each other? - Chapter 8
  • How do standards and conformity influence each other? - Chapter 9
  • How do norms and behavior influence each other? - Chapter 10
  • How do group members influence each other and the group? - Chapter 11
  • How do you create and change friendships and (love) relationships? - Chapter 12
  • What are the characteristics and causes of aggression and conflict? - Chapter 13
  • How and why does supportive behavior and cooperation arise? - Chapter 14

Booksummary with former editions

WorldSupporter: summaries with former editions

Related summaries & other materials with summaries of Social Psychology

 Alternatives: booksummaries & related summaries

 Knowledge & Study pages: summaries per field of study

ExamTickets with summaries of Social Psychology

 ExamTickets: Tips & Tricks with studying the book

Core concepts for any student of social psychology are discussed in the book: social cognition, self-perception, social influence, attitudes, conformity, social behavior, relationships, aggression, and assistance.

The practice materials (Dutch, English) contain 121 practice questions with answers to help you study the book

JoHo: themapagina begrijpen

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws