Statistical Methods for Psychology van Howell - Boek & JoHo's

 

  Topics & Thema's

Opbouw van het boek

 

 • Elk hoofdstuk begint met doelstellingen, gedetailleerde inhoudsopgaven en een korte inleiding.
 • Belangrijke termen verschijnen in de marge van de tekst en vetgedrukt in de tekst, waardoor ze makkelijk te vinden zijn.
 • Hoofdstukken eindigen met sleutelwoorden, oefeningen en discussievragen.

Historie van het boek

 

Gegevens bij de 8e druk:

 • Auteur(s): Howell, D. C.
 • ISBN: 9781111840853

 • Jaar van uitgave: 2013

Selectiehulp

Choice Assistance with summaries of Statistical Methods for Psychology - Howell - 8th edition

Summaries & ExamTests of Statistical Methods for Psychology - Howell

 

Booksummaries to be used with the 8th edition of Statistical Methods for Psychology

Online: summary in chapters

Online: practice materials to be used with the book

Print: summary in chapters by post

Print: summary in chapters in support centers

Content Prints of summaries with Statistical Methods for Psychology

 Booksummary: list of contents for the printed summaries

 • The English printed booksummary contains the following chapters:
  • What are important concepts of research? - Chapter 1
  • How can data be described and explored? - Chapter 2
  • Why and how is the normal distribution used? - Chapter 3
  • How can you test hypotheses? - Chapter 4
  • What are the important basic concepts of probability? - Chapter 5
  • When and how to use the Chi-square test? - Chapter 6
  • How to test hypotheses about means? - Chapter 7
  • What is the power of a statistical test? - Chapter 8
  • How to calculate the relationship between variables? - Chapter 9
  • Which other correlation techniques can be used? - Chapter 10
  • How to apply the analysis of variance? - Chapter 11
  • How to compare means for different treatment groups? - Chapter 12
  • How to use the ANOVA for two or more independent variables? - Chapter 13
  • How to apply the analysis of variance for repeated-measures designs? - Chapter 14
  • What is the procedure for multiple regression? - Chapter 15
  • How can the analysis of (co)variance be viewed as a special case of multiple regression? - Chapter 16
  • When and how to use log-linear models? - Chapter 17
  • Which techniques are used for resampling and nonparametric approaches to data? - Chapter 18
 • The Dutch printed booksummary contains the following chapters:
  • Welke begrippen zijn belangrijk bij correlationeel en experimenteel onderzoek? - Chapter 1
  • Hoe werkt het beschrijven en verkennen van data? - Chapter 2
  • Wanneer en hoe wordt de normaalverdeling gebruikt? - Chapter 3
  • Hoe werkt het testen van hypothesen? - Chapter 4
  • Welke basisconcepten van kansberekening zijn belangrijk? - Chapter 5
  • Wanneer en hoe wordt de chi-kwadraat test gebruikt? - Chapter 6
  • Welke hypothese testen voor gemiddelden zijn er? - Chapter 7
  • Wat is de power van een statistische test? - Chapter 8
  • Hoe wordt de relatie tussen variabelen berekend? - Chapter 9
  • Welke andere correlatietechnieken zijn er? - Chapter 10
  • Hoe werkt de analyse van variantie? - Chapter 11
  • Hoe kunnen gemiddelden van behandelgroepen vergeleken worden? - Chapter 12
  • Hoe gebruik je de ANOVA bij twee of meer onafhankelijke variabelen? - Chapter 13
  • Hoe werkt de variantieanalyse bij herhaalde metingen designs? - Chapter 14
  • Wat is de procedure bij multipele regressie? - Chapter 15
  • Op welke manier kunnen variantie- en covariantieanalyse gezien worden als General Linear Models? - Chapter 16
  • Wanneer en hoe wordt log-lineaire analyse gebruikt? - Chapter 17
  • Welke technieken worden gebruikt bij resampling en non-parametrische databenaderingen? - Chapter 18
  • Formuleblad bij Statistical Methods for Psychology van Howell

Related summaries & other materials with Statistical Methods for Psychology

 Alternatives: booksummaries & related summaries

 Knowledge & Study pages: summaries per field of study

Voorbereiden op statistiek voor psychologische professionals

Abonneebundel met online TentamenTests van Statistical Methods for Psychology - Howell - 8e druk

Abonneebundel met online TentamenTests van Statistical Methods for Psychology - Howell - 8e druk

Geprinte TentamenTests van Statistical Methods For Psychology - Howell - 8e druk
JoHo: themapagina begrijpen

Topics & Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Topic-, en Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws