Statistics: The art and science of learning from data van Agresti & Franklin - Boek & JoHo's

 

Waar gaat Statistics, the art and science of learning from data van Agresti & Franklin over? Chapter 0

Waar gaat Statistics, the art and science of learning from data van Agresti & Franklin over? Chapter 0

Waar gaat dit boek over?

 • Dit boek gaat uitgebreid in op zowel het verkrijgen als het interpreteren van statistische data en is speciaal geschreven voor gebruik door studenten.
 • In vergelijking tot andere statistiekboeken is dit boek erg toegankelijk, de focus ligt op uitleg van de basisbegrippen en -functies in de statistiek.

 

Hoe is dit boek ingedeeld?

 • Het eerste deel van het boek behandelt de basis: het verkrijgen en interpreteren van data.
 • Vervolgens gaat het boek in op steekproeven en de betrouwbaarheid daarvan.
 • Het derde deel van het boek gaat over het maken van gevolgtrekkingen.
 • Het vierde deel behandelt hoe je verbanden tussen variabelen kunt meten en geeft een introductie van gevorderde statistiek.

 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de 4e druk ten opzichte van de 3e druk?

 • In hoofdstuk 3 is informatie toegevoegd over de manieren van associatie tussen categorische variabelen.
 • Paragraaf 3 van hoofdstuk 7, over de binomiale verdeling, is verwijderd in de nieuwe druk.
 • In de hoofdstukken 10 en 11 is informatie toegevoegd over permutatie testen.
 • In hoofdstuk 10 is informatie toegevoegd over de McNemar test.
 • De volgorde van de informatie in hoofdstuk 12 is wat veranderd, de informatie zelf is hetzelfde gebleven.
 • De verwoording van veel uitleg is veranderd om de tekst beter begrijpelijk te maken en om studenten te motiveren meer over statistiek te willen leren.
 • Er zijn verschillende voorbeelden toegevoegd en aangepast om een beter begrip te krijgen van het gebruik van de statistiek in de praktijk.
 • Er is vernieuwde informatie over het gebruik van software als Minitab® en Excel binnen de statistiek toegevoegd.
 • De hoofdstukindeling en behandelde onderwerpen zijn verder hetzelfde gebleven.
 • Software wordt continu verder ontwikkeld maar de nadruk ligt in dit boek niet op de precieze uitvoering met software, maar op het verkrijgen van een eerste begrip van statistiek, deze basis van de statistiek is nauwelijks aan verandering onderhevig.
 • Omdat de meeste updates in de 4e druk uit toegevoegde voorbeelden of oefenmateriaal bestaan, is de samenvatting zowel bij de 3e als 4e druk prima te gebruiken.

 

Selectiehulp

Choice Assistance with summaries of Statistics: The Art and Science of Learning from Data - Agresti & Franklin - 4th edition

Summaries with Statistics: The Art and Science of Learning from Data - Agresti & Franklin

 

Booksummaries to be used with the 4th edition of Statistics

Online: summary in chapters

Print: summary in chapters by post

Print: summary in chapters in support centers

Content Prints with summaries of Statistics

 Booksummary: list of contents for the printed summaries

 • The English printed booksummary contains the following chapters:
  • What is statistics? - Chapter 1
  • How to explore data with graphs and nummerical summaries? - Chapter 2
  • What roles do contingency, correlation and regression play in association testing? - Chapter 3
  • How do you gather data? - Chapter 4
  • What role does probability have in our daily lives? - Chapter 5
  • What are probability distributions? - Chapter 6
  • What are sampling distributions? - Chapter 7
  • Statistical inference: what are confidence intervals? - Chapter 8
  • Statistical inference: What do significance tests say about hypotheses? - Chapter 9
  • How do you compare two groups? - Chapter 10
  • How do you analyze the association between categorical variables? - Chapter 11
  • How do you analyze the association between quantitative variables: regression analysis? - Chapter 12
  • What is multiple regression? - Chapter 13
  • How do you compare groups: analysis of variance methods - Chapter 14
  • What does nonparametric statistics mean? - Chapter 15
 • The Dutch printed booksummary contains the following chapters:
  • Waar gaat Statistics, the art and science of learning from data van Agresti & Franklin over? Chapter 0
  • Wat is het doel van statistiek? - Chapter 1
  • Hoe kun je datagegevens onderzoeken? - Chapter 2
  • Hoe meet je de invloed die variabelen op elkaar kunnen hebben? - Chapter 3
  • Hoe kun je data voor statistisch onderzoek verzamelen? - Chapter 4
  • Hoe werkt statistische kansberekening? - Chapter 5
  • Hoe kun je verschillende kansberekeningen bij elkaar optellen? - Chapter 6
  • Hoe kun je kansberekeningen gebaseerd op steekproeven interpreteren ten opzichte van de "werkelijke situatie"? - Chapter 7
  • Wat is een betrouwbaarheidsinterval? - Chapter 8
  • Hoe kunnen hypothesen worden getoetst? - Chapter 9
  • Hoe kunnen, binnen de statistiek, groepen worden vergeleken? - Chapter 10
  • Hoe kunnen categorische variabelen met elkaar worden geassocieerd? - Chapter 11
  • Wat is een regressieanalyse? - Chapter 12
  • Wat is multipele regressie? - Chapter 13
  • Hoe kun je groepen vergelijken met de ANOVA methode? - Chapter 14
  • Wat is niet parametrische statistiek? - Chapter 15

Booksummary with former editions

WorldSupporter

Related summaries & other materials with Statistics

 Alternatives: booksummaries & related summaries

 Knowledge & Study pages: summaries per field of study

ExamTickets with Statistics

 ExamTickets: Tips & Tricks with studying the book

This book provides a short explanation of important basic principles of statistics in an easily accessible manner. If you prefer a more detailed explanation, use summaries with Introduction to the Practice of Statistics by Moore & McCabe in addition to Statistics by Agresti & Franklin.

In the summaries with Statistics from Agresti & Franklin many formulas are used. If you find that difficult you can take a look at the summaries where the same methods and techniques are explained, but with considerably less formulas: Statistics for The Behavioral Sciences by Gravetter & Wallnau and / or the summary of Statistical Methods for Psychology by Howell and / or the General statistics summary - JoHo custom edition.

Understanding statistics is often mainly a matter of practice, practice, practice before you really get it. It helps to visualize the material for yourself: use a software program alongside your statistics book so that you can immediately practice making point charts, box plots, two-way tables, histograms and other data outputs.

Crossroad: meer boeken zoeken

Typ je trefwoord(of combinatie) en klik op 'Zoeken' om het resultaat te zien van de content met het trefwoord in de titel

JoHo: footprint achterlaten
JoHo: missie

JoHo Missie, Visie & Concept

Missie & Visie

 • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
 • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

Concept

 • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
 • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
 • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland