Statistics for Business and Economics van Newbold, Carlson & Thorne - Boek & JoHo's

 

Boek & JoHo's: studiehulp en samenvattingen

Samenvattingen shops: per studie en kennisgebied -Toolbundel

Gegevens bij de 8e druk:

 • Auteur(s): Newbold, P., Carlson, W., Thorne, B.
 • Jaar van uitgave: 2012
 • ISBN: 9780273767060
Selectiehulp

Choice Assistance with summaries of Statistics for Business and Economics - Newbold et al. - 9th edition

Summaries & ExamTests with Statistics for Business and Economics - Newbold et al.

 

Booksummaries to be used with the 9th edition of Statistics for Business and Economics

Online: summary in chapters

Online: practice materials to be used with the book

Print: summary in chapters by post

  Print: summary in chapters in support centers

Content Prints with summaries of Statistics for Business and Economics

Booksummary: list of contents for the printed summaries

 • The Dutch printed booksummary contains the following chapters:
  • Hoe kunnen data grafisch worden weergegeven? - Chapter 1
  • Hoe kunnen data numeriek worden beschreven? - Chapter 2
  • Hoe werkt kansberekening? - Chapter 3
  • Hoe kun je kansmodellen gebruiken voor discrete wilekeurige variabelen? - Chapter 4
  • Hoe kun je kansmodellen gebruiken voor continue willekeurige variabelen? - Chapter 5
  • Hoe kun je een goede steekproef uit de populatie verkrijgen? - Chapter 6
  • Hoe kun je schattingen verkrijgen voor een enkele populatie? - Chapter 7
  • Hoe kun je parameters schatten voor twee populaties? - Chapter 8
  • Hoe kun je hypothesen opstellen voor een enkele populatie? - Chapter 9
  • Welke testprocedures zijn er voor het verschil tussen twee populaties? - Chapter 10
  • Hoe werkt een enkelvoudige regressie? - Chapter 11
  • Hoe werkt een meervoudige regressie? - Chapter 12
  • Welke andere onderwerpen zijn belangrijk in regressie analyse? - Chapter 13
  • Hoe kun je categorische data analyseren? - Chapter 14
  • Hoe werkt de analyse van variantie? - Chapter 15
  • Hoe kun je data met metingen in de loop van de tijd analyseren? - Chapter 16
  • Welke andere procedures zijn er beschikbaar voor het trekken van steekproeven? - Chapter 17
 • The English printed booksummary contains the following chapters:
  • How to describe data graphically? - Chapter 1
  • How to describe data numerically? - Chapter 2
  • How to use probability calculation? - Chapter 3
  • How to use probability models for discrete random variables? - Chapter 4
  • How to use probability models for continuous random variables? - Chapter 5
  • How to obtain a proper sample from a population? - Chapter 6
  • How to obtain estimates for a single population? - Chapter 7
  • How to estimate parameters for two populations? - Chapter 8
  • How to develop hypothesis testing procedures for a single population? - Chapter 9
  • What test procedurs are there for testing the difference between two populations? - Chapter 10
  • How to conduct a simple regression? - Chapter 11
  • How to conduct a multiple regression? - Chapter 12
  • What other topics are important in regression analysis? - Chapter 13
  • How to analyze categorical data? - Chapter 14
  • How to conduct an analysis of variance? - Chapter 15
  • How to analyze data sets with measurements over time? - Chapter 16
  • What other sampling procedures are available? - Chapter 17

Booksummaries with former editions

JoHo Worldsupporter.org: summaries with the 8th edition

JoHo.org: summaries with the 8th edition

Key differences: between the 9th and the 8th edition of the book

 • The 9th edition has been updated to incorporate developments in the globalization of statistical study and in the global market

Related summaries & other materials with Statistics for Business and Economics

 Alternatives: Booksummaries & related summaries

Knowledge & Study pages: summaries per field of study

JoHo: themapagina begrijpen

Thema's

Wat vind je op een JoHo Themapagina?

 • Geselecteerde informatie en toegang tot de JoHo tools rond een of meerdere onderwerpen
 • Geautomatiseerde infomatie die aan het thema is gekoppeld

Crossroad: volgen

 • Via een beperkt aantal geselecteerde webpagina's kan je verder reizen op de JoHo website

Crossroad: kiezen

 • Via alle aan het chapter verbonden webpagina's kan je verder lezen in een volgend hoofdstuk of tekstonderdeel.

Footprints: bewaren

 • Je kunt deze pagina bewaren in je persoonlijke lijsten zoals: je eigen paginabundel, je to-do-list, je checklist of bijvoorbeeld je meeneem(pack)lijst. Je vindt jouw persoonlijke lijsten onderaan vrijwel elke webpagina of op je userpage.
 • Dit is een service voor JoHo donateurs en abonnees.

Abonnement: nemen

 • Hier kun je naar de pagina om je aan te sluiten bij JoHo, JoHo te steunen en zo zelf en volledig gebruik maken van alle teksten en tools.

Hoe is de pagina op gebouwd

 • Een JoHo Themapagina pagina is opgezet aan de hand van 10 fases rond een bepaalde thema: statussen
 • De status van een thema kan je inzetten bij de belangrijke en minder belangrijke processen rond het thema van de pagina. Zoals keuzes maken, orienteren, voorbereiden, vaardigheden verbeteren, kennis vergroten, gerelateerd werk zoeken of zin geven.
 • Bij elke status vind je unieke of gerelateerde informatie van de JoHo website, die geautomatiseerd of handmatig wordt geplaatst.
 • Een belangrijk deel van de informatie is exclusief beschikbaar voor abonnees. Door in te loggen als abonnee wordt de informatie automatisch zichtbaar. Let wel, niet elke status zal evenveel content bevatten, en de content zal in beweging blijven.
 • De statussen:
 1. Start
 2. Oriëntatie : startpunt bepalen ->bijvoorbeeld: wat is je vraag of wat is het proces dat je gaat starten
 3. Selectie: verkennen en verzamelen van info en keuzehulp
 4. Afweging: opties bekijken en vergelijken -> bijvoorbeeld: alternatieven zoeken
 5. Competentie: verbeteren en competenties -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te slagen?
 6. Voorbereiding: voorbereiden & oefeningen -> bijvoorbeeld: wat kan je doen om te oefenen of je voor te bereiden?
 7. Inspiratie: vastleggen &  lessen -> bijvoorbeeld: wat leer je en heb je geleerd?
 8. Ervaring: vooruithelpen & hulp -> hoe kan je jezelf nuttig maken?
 9. Beslissing: Uitvoeren en tot resultaat brengen -> bijvoorbeeld wat ga je kopen of kiezen?
 10. Evaluatie: Terugkijken en verder gaan -> bijvoorbeeld: wat komt hierna?
  JoHo: footprint achterlaten
  JoHo: missie begrijpen

  JoHo Missie, Visie & Concept

  Missie & Visie

  • JoHo wil mensen en organisaties in staat stellen zich te ontwikkelen en beter samen te werken, en daardoor bij te dragen aan een tolerante, verdraagzame en duurzame wereld.
  • Via online platforms en fysieke support centers wordt steun verleend aan persoonlijke ontwikkeling, en wordt internationale samenwerking gestimuleerd.

  Concept

  • Als JoHo donateur, abonnee of verzekerde verleen jij steun aan de doelstellingen van JoHo
  • JoHo steunt vervolgens jou met tools, coaching en voordelen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en internationale activiteiten  
  • JoHo heeft als kernservices: studiehulp, competentie-ontwikkeling, coaching en verzekeringsbemiddeling bij vertrek naar buitenland
  JoHo: kort nieuws

   Nieuws