Voor de meest recente samenvattingen en studiehulp zoek je hier op titel of auteur en kan je gebruik maken van het menu
JoHo: menu studiehulp & samenvattingen

 

Samenvatting van het boek: Vaardigheden in de psychodiagnostiek

Voorbeeld Hoofdstuk (Je toegangsniveau is niet voldoende voor het gebruiken van de volledige samenvatting)
Voorbeeld Hoofdstuk (Je toegangsniveau is niet voldoende voor het gebruiken van de volledige samenvatting): 

1: Achtergrond van de ViPs-projecten

 

Dit hoofdstuk behandelt de achtergronden van de ViPs-projecten. Een ViP is een computerprogramma dat uit een groot aantal korte videofragmenten, geluidsfragmenten of teksten bestaat waarop studenten kunnen reageren. Vervolgens geeft het programma een standaard-feedback waarmee de student zijn of haar reactie kan vergelijken. De ViPs-projecten zijn onderverdeeld in negen modules, waarvan vier betrekking hebben op de klinisch-psychologische diagnostiek bij volwassenen en twee op het veld van de ontwikkelingspsychologische diagnose bij kinder- en jeugdpsychopathologie.

Dit boek heeft als doel een overzicht te geven van de achtergronden, doelen en resultaten van twee op elkaar aansluitende projecten met een looptijd van 2003-2008, namelijk Vaardigheden in Psychodiagnostiek I (ViPs I) en Vaardigheden in Psychodiagnostiek II (ViPs II). Deze twee projecten hadden als doel interactieve zelfinstructieprogramma’s te ontwikkelen voor het verwerven van communicatieve vaardigheden behorend bij de psychodiagnostiek. Het ging hierbij om zowel generieke beroepsvaardigheden (observeren, gesprekken voeren etc.) als specifieke vaardigheden in de context van klinisch-psychologische diagnostiek en ontwikkelingspsychologische diagnostiek.

Ontstaan van de projecten

Het uitgangspunt van beide projecten werd gevormd door de eisen van de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) dat in 1994 is ingesteld. Deze eisen hebben enerzijds betrekking op bestudering van bepaalde theorieën over aspecten van de psychodiagnostiek en anderzijds op het beoefenen van praktische vaardigheden in de verschillende fasen van het diagnostisch proces. In totaal bedraagt de studielast ongeveer 1000 uur.

In 2000 werd de kwaliteit van alle opleidingen psychologie onderzocht. Uit dit onderzoek bleek dat alle opleidingen aan de eisen voor de BAPD voldeden, maar dat het noodzakelijk was om het onderwijs te verbeteren door middel van moderne informatie- en communicatietechnologie. Hieruit werden de ViPs-projecten ontwikkeld. Deze projecten sloten nauw aan bij het Studeerbaarheidsfondsproject ‘Versterking Praktijkonderwijs Psychologie’ en het ‘ZAP-project’. Deze projecten worden hieronder besproken.

Versterking Praktijkonderwijs Psychologie

Het eerste doel van dit project was het vergroten van kennis en inzicht in de basisvaardigheden van studenten psychologie, bijvoorbeeld vaardigheden in gespreksvoering (dit werd gedaan met behulp van het zelfinstructieprogramma GEVAT, GEspreksVAardigheidsTraining). Daarnaast had het project het doel kennis en inzicht in een gespreksmodel voor het hulpverleningsgesprek te vergroten. Dit model bestaat uit drie fasen: probleemverheldering, probleemnuancering en probleembehandeling.

Het tweede doel was het uitbreiden van het gedragsrepertoire van de cursisten. Hierbij ging het om beheersing en toepassing van de communicatieve basisvaardigheden.

Het derde doel was belevingsverandering, met name het vergroten van het zelfvertrouwen.

Om deze drie doelen te bereiken werd al langere tijd gebruik gemaakt van de cummulatieve microtrainingsmethode (CMT). Deze methode bestaat uit zes stappen:
1. theoretische instructie;
2. modeling waarbij gebruik gemaakt werd van videobeelden;
3. droogzwemoefeningen;
4. oefening in rollenspellen;
5. feedback;
6. opstellen van leerpunten op basis van de feedback.

Voordeel van deze methode was dat de complexiteit in opeenvolgende oefeningen toeneemt. Het nadeel was dat de programma’s veel tijd vergden voor de docenten. Het voordeel van het programma GEVAT is daarom dat de docenten niet meer de studenten begeleiden, maar dat de studenten zelfstandig thuis op een computer de theorie bestuderen. Ook heeft GEVAT als voordeel in vergelijking met CMT dat het programma geen gebruikt maakt van modeling, maar van interactieve modeling, de studenten krijgen direct feedback op de computer. De verschillen worden samengevat in tabel 1.

Tabel 1


CMT

GEVAT

Theoretische instructie tijdens practicum door de docent.

Theoretische instructie zelfstandig via een computer.

Modeling.
Observaties worden nabesproken met docent.

Interactieve modeling.
Observaties worden vergeleken met expert-feedback.

Docent steeds aanwezig.

Docent beperkt aanwezig.

Er werd aangetoond dat de gedeeltelijke afwezigheid van de docent niet nadelig is.

ZAP-project

Het doel van dit project was een reeks uitgebreide serie korte interactieve programma’s (ZAPS) te ontwikkelen waarin de student op een ontdekkende manier in aanraking komt met bepaalde experimenten in de psychologie. Deze programma’s werden gebruikt bij inleidende cursussen in de psychologie. De ViPs-projecten hebben de technologische en infrastructurele voorzieningen van het ZAP-project ingezet.

Doelen van de ViPs

Bij het ontwikkelen van de ViPs stuitten de programmamakers op twee problemen.
1. Het verwerven van professionele vaardigheden vergt veel tijd en kent weinig variatie. De ViPs bieden de studenten echter meer gevarieerde oefening.
2. Professioneel vaardigheidsonderwijs is zeer docentintensief. Informatie- en communicatietechnologie maakt echter gebruik van een blended-learning aanpak die de kwaliteiten van de docent en de effectiviteit van de technologie optimaal benut.

De projecten hadden de volgende einddoelen:
• studenten te helpen een hoger vaardigheidsniveau te bereiken in de psychodiagnostiek;
• de effectiviteit en rendement van het onderwijs te verhogen;
• knelpunten in de capaciteit van vaardighedenonderwijs op te heffen.

Ontwikkeling van de ViPs

Over het algemeen werd gebruik gemaakt van de CMT. Kenmerkend hierbij is dat complexe vaardigheden in deelvaardigheden worden opgedeeld. Nieuw in het project was dat de methode ook gebruik werd voor het onderwijs in het leren beheersen van de fasen van het psychodiagnostisch proces.

Per ViP werden zeven fasen onderscheiden:
1. ontwikkeling van het didactisch ontwerp;
2. ontwikkeling van de concrete inhoud;
3. ontwikkeling van het user-interface design;
4. implementatie in de curricula;
5. evaluatie van inhoud en bruikbaarheid door de studenten;
6. ontwikkeling van een definitieve versie op basis van de evaluaties;
7. disseminatie.

 

Voor toegang tot deze pagina kan je inloggen

 

Inloggen (als je al bij JoHo bent aangesloten met een abonnement)

   Aansluiten   (voor online toegang tot alle webpagina's)

 

Hoe het werkt

 

Lees hieronder meer over aansluiten bij JoHo

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

  JoHo abonnement met service-pakket (€20,- + €60,-)

  • Voor wie de boeksamenvattingen voor zijn of haar studie of studiegebied gratis thuisgestuurd wil krijgen
  • Voor wie gebruik wil maken van de basisservices voor zijn of haar vrijwilligersorganisatie of instelling die de JoHo doeleinden steunt
  • Voor wie gebruik wil maken van de emigratie- en expatservices

  JoHo donateur (WorldSupporter) worden

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Sluit je een abonnement af in de periode juli tot en met december, dan maak je in de eerste maanden gratis gebruik maken van je de voordelen & services bij je abonnement. Je abonnementsbijdrage geldt dan ook voor het volgende kalenderjaar.

   

  Aanmelden bij JoHo

   

  Study note: begrijpen

   

   

   

  Study note: te gebruiken bij
  Crossroad: relaties

  Gebaseerd op de meest recente druk (2011)

  JoHo: benodigd toegangsniveau
  • Donateur met JoHo abonnement