Voor de meest recente samenvattingen en studiehulp zoek je hier op titel of auteur en kan je gebruik maken van het menu
JoHo: menu studiehulp & samenvattingen

 

Praktisch Verbintenissenrecht (Philips)

Voorbeeld Hoofdstuk (Je toegangsniveau is niet voldoende voor het gebruiken van de volledige samenvatting)
Voorbeeld Hoofdstuk (Je toegangsniveau is niet voldoende voor het gebruiken van de volledige samenvatting): 

Hoofdstuk 1: De rechtsfeiten

Het verbintenissenrecht

 

Bij het verbintenissenrecht staat de onderlinge rechtsrelatie tussen personen centraal. Men moet dan vooral denken aan de overeenkomsten die mensen sluiten, bijvoorbeeld een huurovereenkomst tussen huurder en huisbaas. Dit wordt ook wel een verbintenis genoemd.

Daarnaast is er ook nog het goederenrecht. Dit rechtsgebied regelt de onderlinge rechtsrelatie tussen persoon en goed. Hierbij valt te denken aan rechtsrelatie tussen een persoon en zijn net gekochte telefoon. De persoon is eigenaar geworden van de telefoon en deze wordt nu beschermd tegen anderen personen door een aantal rechten.

Het vermogensrecht wordt samen gevormd door het goederenrecht en het verbintenissenrecht dat weer een hoofdonderdeel is van het privaatrecht. Dit rechtsgebied wordt ook wel civiel of burgerlijk recht genoemd. Het privaatrecht houdt zich voornamelijk bezig met de onderlinge juridische betrekkingen tussen burgers.

 

Schema 1.1

Privaatrecht

Vermogensrecht

Goederenrecht Verbintenissenrecht

(goed ↔ persoon) (persoon↔persoon)

 

Personen en verbintenissen

In het verbintenissenrecht gaat het dus tussen rechtsrelaties tussen personen. Een rechtsrelatie wordt ook wel een rechtsverhouding genoemd. Een verbintenis is een rechtrelatie tussen twee of meerdere personen, waarbij de ene persoon verplicht is om een prestatie te leveren, terwijl de andere partij daar recht op heeft. Bij prestatie moet gedacht worden aan: iets doen of geven. De schuldenaar is de partij die moet leveren; de partij die op prestatie recht heeft, is de schuldeiser. Als er een rechtsrelatie (rechtsverhouding) is ontstaan, dan vloeien er hier verbintenissen uit.

 

Bijvoorbeeld Jaap koopt een boek bij Kees voor € 5, dan is Jaap (schuldenaar) verplicht om € 5 te betalen(prestatie) aan Kees (schuldeiser). Kees heeft hier recht op.

De wet maakt onderscheid tussen twee soorten personen:

 • Natuurlijke personen: Mensen

 • Rechtspersonen: Zijn niet van vlees en bloed, zoals bedrijven, stichtingen, gemeentes, enz. Een rechtspersoon staat aan de wet gelijk met een natuurlijk persoon.

 

Rechtsrelaties tussen personen

 • Natuurlijk persoon ↔ natuurlijk persoon

 • Rechtspersonen ↔ rechtspersonen

 • Natuurlijk persoon ↔ Rechtspersoon

Rechtsfeiten

Rechtsfeiten zijn feiten met een rechtsgevolg. Een rechtsgevolg is een gevolg dat voortvloeit uit de wet. Gewone feiten hebben geen rechtsgevolg, bijvoorbeeld wanneer het regent buiten, de broek blauw is, een persoon slaapt.

Rechtsfeiten kunnen onderverdeeld worden in twee feiten

 1. Blote rechtsfeiten

 2. Rechtens relevante handelingen

 

1. Blote rechtsfeiten

Uit blote rechtsfeiten komen rechtsgevolgen voort zonder dat er een feitelijke handeling heeft plaatsgevonden. Een bloot rechtsfeit ontstaat uit het geldende recht. Denk hierbij aan het meerderjarig worden, het overlijden van iemand en een geboorte. Bij het overlijden gaat het vermogen over op de erfgenamen of bij het meerderjarig worden, verkrijg je stemrecht. Voor beide is geen handeling nodig.

2. Rechtens relevante handelingen (menselijke gedragingen)

Hier gaat het om handelingen met rechtsgevolg, die onderverdeeld kunnen worden in rechtshandelingen en feitelijke handelingen (Zie hieronder voor meer uitleg).

 

Feitelijk handelen en rechtshandelingen

Een feitelijke handeling is een handeling die een rechtsgevolg heeft, maar deze niet beoogd (niet bedoeld) is. Het was niet de bedoeling van de (rechts)persoon om een verbintenis te scheppen. Vaak gaat het bij feitelijke handelingen om ongelukken, waarbij schade is ontstaan.

 

Men spreekt van een rechtshandeling als bij een handeling het rechtsgevolg wel beoogd is. Het is de bedoeling van de (rechts)persoon om een verbintenis te scheppen. Voor rechtshandelingen is het noodzakelijk dat er sprake is van een wilsuiting. Met dit wordt bedoeld dat de persoon duidelijk bij zijn handelen laat blijken dat hij het rechtsgevolg tot stand wil brengen (bijvoorbeeld het tekenen van een overeenkomst). Verder moet de persoon de bedoeling (het oogmerk) hebben om het rechtsgevolg in te roepen (bijvoorbeeld in gedachten hebben dat je de fiets wilt kopen).

De voorwaarden voor een rechtshandeling staan in art. 3:33 BW:

 1. De wil is gericht op een bepaald rechtsgevolg (oogmerk);

 2. De wilsuiting heeft zich door een verklaring geopenbaard.

 

Eenzijdige en meerzijdige rechtshandelingen

Rechtshandelingen zijn te onderscheiden in twee soorten:

 1. Eenzijdige rechtshandelingen;

 2. Meerzijdige rechtshandelingen.

 

1. Eenzijdige rechtshandelingen.
Bij een eenzijdige rechtshandeling wordt, zonder de medewerking van een ander persoon, een rechtsgevolg tot stand gebracht. De wilsuiting van de persoon is gericht op een rechtsgevolg. Een goed voorbeeld van een eenzijdige rechtshandeling is het opstellen van een testament. De persoon geeft in zijn testament aan wie de erfgenamen zijn bij diens overlijden (rechtsgevolg). Medewerking van de erfgenamen is dan niet nodig.

Eenzijdige rechtshandeling kunnen weer onderverdeeld worden in niet-persoonsgerichte eenzijdige handelingen en persoonsgerichte eenzijdige handelingen. Een niet-persoonsgerichte rechtshandeling is gericht tot een bepaald persoon (bijv. huur opzeggen). Bij een persoonsgerichte rechtshandeling maakt het niet uit op wie de handeling is gericht (bijv. aangifte van geboorte bij de burgerlijke stand).

 

2. Meerzijdige rechtshandeling

Het is noodzakelijk bij een meerzijdige rechtshandeling dat er twee personen een rechtsgevolg tot stand willen brengen. De wilsuitingen van beide partijen moeten gericht zijn op hetzelfde rechtsgevolg, anders is er geen sprake van een meerzijdige rechtshandeling.

 

 

Voor toegang tot deze pagina kan je inloggen

 

Inloggen (als je al bij JoHo bent aangesloten met een abonnement)

   Aansluiten   (voor online toegang tot alle webpagina's)

 

Hoe het werkt

 

Lees hieronder meer over aansluiten bij JoHo

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

  JoHo abonnement met service-pakket (€20,- + €60,-)

  • Voor wie de boeksamenvattingen voor zijn of haar studie of studiegebied gratis thuisgestuurd wil krijgen
  • Voor wie gebruik wil maken van de basisservices voor zijn of haar vrijwilligersorganisatie of instelling die de JoHo doeleinden steunt
  • Voor wie gebruik wil maken van de emigratie- en expatservices

  JoHo donateur (WorldSupporter) worden

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Sluit je een abonnement af in de periode juli tot en met december, dan maak je in de eerste maanden gratis gebruik maken van je de voordelen & services bij je abonnement. Je abonnementsbijdrage geldt dan ook voor het volgende kalenderjaar.

   

  Aanmelden bij JoHo

   

  Study note: begrijpen

   

   

   

  Study note: te gebruiken bij
  Crossroad: relaties

  Uitgebreide samenvatting van het boek. Gebaseerd op de meest recente druk.

  JoHo: benodigd toegangsniveau
  • Member (donateur)