Voor de meest recente samenvattingen en studiehulp zoek je hier op titel of auteur en kan je gebruik maken van het menu
JoHo: menu studiehulp & samenvattingen

 

Samenvatting Using Econometrics

Voorbeeld Hoofdstuk (Je toegangsniveau is niet voldoende voor het gebruiken van de volledige samenvatting)
Voorbeeld Hoofdstuk (Je toegangsniveau is niet voldoende voor het gebruiken van de volledige samenvatting): 

1. ‘Regressie analyses, een overzicht’

 

Econometrie betekent letterlijk economisch maatsysteem. In minder formele zin betekent econometrie het kwantitatieve meetsysteem en analyses van een actuele economische en bedrijfsgerelateerde fenomenen.

 

Econometrie heeft drie belangrijke toepassingen:

 • Het beschrijven van de economische realiteit: econometrie schat de relatie tussen variabelen, die je in kan vullen in een economische vergelijking. Deze relatie heet ook wel geschatte regressie coëfficiënt.

 • Hypotheses testen: theoretische modellen moeten getest worden voordat ze als waar/significant beschouwd mogen worden. Alleen als er genoeg bewijs gevonden is dat de coëfficiënt van een variabele bijna correct is, mag deze meegenomen worden in het model.

 • Prognose: de nauwkeurigheid van een prognose hangt af van de mate waar in het verleden cijfers in het heden goed heeft voorspelt.

 

Regressie analyses: kwantitatieve schattingen van economische relaties maken, die een volledig theoretisch karakter hebben. Om de richting van de verandering van een product te voorspellen, heb je de kennis van de economische theorie nodig. Om de hoeveelheid van de verandering van een product te voorspellen, heb je een dataset nodig en een manier (=regressie analyse) om de relatie te schatten.

In een regressie analyse wordt de verandering in de afhankelijke variabele weergegeven als een functie van de veranderingen in een set van onafhankelijke variabelen. De afhankelijke variabele is niet alleen afhankelijk van de onafhankelijke variabelen, er zijn ook weggelaten variabelen die niet in de dataset staan. De nauwkeurigheid van de regressie analyse is dus niet volledig, ook al blijkt dit wel uit de testen.

 

Enkele-vergelijking lineaire modellen: de meest simpele vorm van een lineair regressiemodel is:

 

Dit regressiemodel laat zien dat de variabele Y afhankelijk is van X. De βs zijn de coëfficiënten die de richting van de rechte lijn bepalen in elke punt. Β0 is de constante en β1 de hellingscoëfficiënt, wat ook weergegeven kan worden met . Als de regressie niet lineair is, kun je de niet-lineaire variabele vervangen door een ander teken om het lineair te maken, bijvoorbeeld:

 

Hierboven is gezegd dat de afhankelijke variabele niet alleen bepaald wordt, maar ook door weggelaten variabelen. Als je deze weggelaten variabelen toevoegt aan het regressiemodel, blijft er een alsnog een inherente onverklaarbare error over, een stochastische error term (ε = epsilon).De regressie vergelijking (1.1) ziet er als volgt uit:

 

zijn de deterministische componenten van de regressie vergelijking en ε is de stochastische. De deterministische componenten zijn de verwachte waarde van Y bij X gegeven. De stochastische error term moet je altijd vernoemen in de regressie vergelijking, omdat er altijd weggelaten variabelen aanwezig zullen zijn, fouten in de meting anders niet meegenomen worden, de vergelijking kan een andere functionele vorm hebben en niet alles is te voorspellen. De nieuwe vergelijking met de verwachte waarde ziet er zo uit:

 

Een dataset bijna altijd meerdere observaties van meerdere personen of jaren. Door het subscript i aan de variabelen toe te voegen, laat je zien om welke observatie het gaat. N geeft aan hoeveel observaties er zijn gedaan. Vergelijking 1.6 verandert als volgt:

 

Vergelijking 1.7 is een bivariaat lineair regressie model, Y is afhankelijk van één variabele namelijk X. Wanneer Y afhankelijk is van meerdere variabelen, is er sprake van een multivariaat lineair regressie model:

 

De regressie coëfficiënt van één van de variabelen in het multivariate model is het effect van een verhoging van de desbetreffende variabele met één unit op Y, terwijl de overige variabelen gelijk blijven. Het subscript K geeft het aantal onafhankelijke variabelen weer in het multivariate model.

 

Geschatte regressie vergelijking: de gekwantificeerde versie van een specifieke vergelijking. De geschatte regressie vergelijking wordt verkregen uit een dataset en ziet er als volgt uit:

 

(Y-hat) is de geschatte waarde van Y en en zijn de geschatte regressie coëfficiënten. Het is echter moeilijk om gelijk te krijgen aan Y. Het verschil tussen en Y heet het residual (ei) en kan je schrijven als:

 

De residual is dus het verschil tussen de geobserveerde Y en de geschatte regressie lijn (), terwijl de error term het verschil tussen de geobserveerde Y en de verwachte waarde van Y (E(Yi|Xi)) is. De error term is puur theoretisch en kan niet bestudeerd worden.

 

Cross-sectional: de observaties in een dataset zijn van hetzelfde punt in de tijd en representeren verschillende economische gehelen (bv. huizen) van dat punt in de tijd.

Time series: de observaties in een dataset zijn een serie van jaren of maanden.

 

Voor toegang tot deze pagina kan je inloggen

 

Inloggen (als je al bij JoHo bent aangesloten met een abonnement)

   Aansluiten   (voor online toegang tot alle webpagina's)

 

Hoe het werkt

 

Lees hieronder meer over aansluiten bij JoHo

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

  JoHo abonnement met service-pakket (€20,- + €60,-)

  • Voor wie de boeksamenvattingen voor zijn of haar studie of studiegebied gratis thuisgestuurd wil krijgen
  • Voor wie gebruik wil maken van de basisservices voor zijn of haar vrijwilligersorganisatie of instelling die de JoHo doeleinden steunt
  • Voor wie gebruik wil maken van de emigratie- en expatservices

  JoHo donateur (WorldSupporter) worden

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Sluit je een abonnement af in de periode juli tot en met december, dan maak je in de eerste maanden gratis gebruik maken van je de voordelen & services bij je abonnement. Je abonnementsbijdrage geldt dan ook voor het volgende kalenderjaar.

   

  Aanmelden bij JoHo

   

  Study note: begrijpen

   

   

   

  Study note: te gebruiken bij
  Crossroad: relaties

  Uitgebreide samenvatting van het boek. Gebaseerd op de meest recente druk. Let op; H11 en 14 tm 16 ontbreken

  JoHo: benodigd toegangsniveau
  • Member (donateur)