Voor de meest recente samenvattingen en studiehulp zoek je hier op titel of auteur en kan je gebruik maken van het menu
JoHo: menu studiehulp & samenvattingen

 

Samenvatting Psychologie en geneeskunde (Kaptein)

Voorbeeld Hoofdstuk (Je toegangsniveau is niet voldoende voor het gebruiken van de volledige samenvatting)
Voorbeeld Hoofdstuk (Je toegangsniveau is niet voldoende voor het gebruiken van de volledige samenvatting): 

Hoofdstuk 1: Inleiding in behavioural medicine

1.1 Introductie

Lichamelijk zieke mensen kunnen in een behavioural medicine-kader worden geholpen. Behavioural medicine houdt zich bezig met de interactie tussen gedrag en geneeskunde. Het is het interdisciplinaire veld van de geneeskunde dat zich bezig houdt met de ontwikkeling en integratie van psychosociale, biomedische en gedragskennis die relevant zijn voor ziekte en gezondheid en de toepassing van deze kennis voor preventie, etiologie, diagnose, behandeling en revalidatie. Er zijn vier wetenschapsgebieden die aan elkaar gerelateerd zijn, maar verschillen in hun affiniteit met de geneeskunde of psychologie. Als eerste houdt de klinische psychologie zich bezig met psychische problematiek vanuit een psychologische optiek. Ten tweede houdt de psychiatrie zich ook bezig met psychische problematiek, maar vanuit een biomedisch perspectief. Ten derde houdt de gezondheidspsychologie zich bezig houdt met primaire en secundaire preventie met behulp van theorieën en modellen uit de psychologie. Tot slot houdt behavioural medicine zich bezig met lichamelijke klachten en ziekten vanuit het biopsychosociaal model. Liaisonpsychiatrie en medische psychologie vallen ook in dit laatste kader. Liaisonpsychiatrie of ziekenhuispsychiatrie houdt zich bezig met lichamelijke klachten en ziekten waarbij ernstige psychiatrische problematiek zorgt voor belemmering van de aanpassing aan de klacht of ziekte. Medische psychologie houdt zich bezig met de medische situatie, waarbij het accent ligt op de ziekte en er geen sprake is van ernstige psychopathologie. Medische psychologie en behavioural medicine komen samen in de somatische gezondheidszorg.

1.2 Behavioural medicine op de werkvloer

PreventiePrimaire preventie is de toepassing van psychosociale, gedragswetenschappelijke en biomedische kennis met als doel de lichamelijke ziekte voorkomen. Hierbij is het gedragsmodel belangrijker dan het ziektemodel. De maatregelen in de vorm van wettelijke voorschriften, zoals belastingverhoging op tabak, zijn waarschijnlijk effectief en efficiënt en zorgen voor gezondheidswinst. Secundaire preventie, zoals screenen en vroege diagnostiek, past in het ‘find it, fix it’-model en zorgt niet voor gezondheidswinst.
Diagnostiek. Het gebruik van theorieën en modellen uit behavioural medicine bij diagnostiek zorgt voor winst voor zowel patiënt als de uitvoerders.

Behandeling. Er worden empirisch onderbouwde uitspraken gedaan over de effecten van interventiemethoden op uitkomstenmaten bij bepaalde aandoeningen, zoals astma, diabetes, hartfalen, kanker en reuma. Zelfmanagement laat bijvoorbeeld bij mensen met reuma positieve effecten zien, afgemeten aan klinische, psychologische en sociale uitkomstmaten. Contextuele factoren zijn van belang bij pijn. Verder is comorbiditeit van belang door de toenemende prevalentie van chronische ziekten, ook in het kader van zelfmanagement. In psychologische zin is comorbiditeit vooral de invloed van depressie op het verloop van chronische lichamelijke ziekten. Ook distress is een belangrijke determinant.
Revalidatie. Ook hier is winst behaald met het toepassen van behavioural medicine-interventies.

1.3 Nieuwe ontwikkelingen

De patiënt is een steeds actievere partner in de zorg. Nieuwe ontwikkelingen in de behavioural medicine zijn eHealth, patient-empowerment (patiënt stimuleren verantwoordelijkheid en macht te nemen over zijn aandoening), collaborative care, disease-management en evidenced-based medicine (de beste wetenschappelijke evidentie wordt vertaald in de beste klinische beslissingen).

 

 

Voor toegang tot deze pagina kan je inloggen

 

Inloggen (als je al bij JoHo bent aangesloten met een abonnement)

   Aansluiten   (voor online toegang tot alle webpagina's)

 

Hoe het werkt

 

Lees hieronder meer over aansluiten bij JoHo

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

  JoHo abonnement met service-pakket (€20,- + €60,-)

  • Voor wie de boeksamenvattingen voor zijn of haar studie of studiegebied gratis thuisgestuurd wil krijgen
  • Voor wie gebruik wil maken van de basisservices voor zijn of haar vrijwilligersorganisatie of instelling die de JoHo doeleinden steunt
  • Voor wie gebruik wil maken van de emigratie- en expatservices

  JoHo donateur (WorldSupporter) worden

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Sluit je een abonnement af in de periode juli tot en met december, dan maak je in de eerste maanden gratis gebruik maken van je de voordelen & services bij je abonnement. Je abonnementsbijdrage geldt dan ook voor het volgende kalenderjaar.

   

  Aanmelden bij JoHo

   

  Study note: begrijpen

   

   

   

  Study note: te gebruiken bij
  Crossroad: relaties

  Gebaseerd op de meest recente druk.

  JoHo: benodigd toegangsniveau
  • Member (donateur)