Voor de meest recente samenvattingen en studiehulp zoek je hier op titel of auteur en kan je gebruik maken van het menu
JoHo: menu studiehulp & samenvattingen

 

Samenvatting Institutional Economics: An Introduction (Groenewegen, Spithoven & Van den Berg)

Voorbeeld Hoofdstuk (Je toegangsniveau is niet voldoende voor het gebruiken van de volledige samenvatting)
Voorbeeld Hoofdstuk (Je toegangsniveau is niet voldoende voor het gebruiken van de volledige samenvatting): 

Preface

Instituties vormen een belangrijk onderdeel van de economie en worden daaromd door verschillende disciplines van de economische wetenschap bestudeerd. Tot instituties behoren alle soorten van regels en bijbehorende sancties die transacties minder risicovol maken, transacties beter laten verlopen en welvaart bevorderen. Binnen de institutionele economie hebben zich twee stromingen ontwikkeld. De Original Institutional Economics (OIE) en de New Institutional Economics (NIE). De OIE gaat uit van hele andere aannames over economisch gedrag dan de klassieke economische theorie, (Neoklassieke ecomomie) de NIE wijkt daar minder vanaf. In deze samenvatting worden meerder onderwerpen behandeld vanuit het oogpunt van beide stromingen.

 

Hoofdstuk 1 Introduction: Waar gaat institutionele economie over?

Globaal kun je stellen dat instituties regels zijn die transacties faciliteren. Transacties zijn nodig wanneer individuen niet alles wat ze nodig hebben zelf kunnen produceren. Dit is bijna altijd het geval. Daarbij is het algemeen bekend dat specialiseren bevorderlijk werkt voor de arbeidsproductiviteit. Specialisatie is echter alleen mogelijk wanneer mensen met elkaar kunnen handelen. Door de tijd heen hebben zich hierdoor een enorme hoeveelheid manieren ontwikkeld waarop mensen transacties kunnen maken. De vraag die daarbij reist, is hoe al deze transacties vlotjes kunnen verlopen en wat het succes of het falen van een transactie kan verklaren. Hierbij spelen de ‘coordination of transactions’ een rol: Hoe vindt de transactie tussen de deelnemers plaats? Men moet bedenken dat transacties vaak in het voordeel zijn van beide partijen. Meestal weten beide partijen dat het in het voordeel van de andere partij is wanneer zij zich aan hun kant van de transactie houden. Wanneer ze dat niet doen, is er een systeem van geschreven en ongeschreven regels die er dat alsnog kunnen afdwingen. Deze regels worden instituties genoemd. Ze maken transacties minder risicovol en voorspelbaarder.

Een belangrijk onderdeel van transacties is vertrouwen: Investeerders moeten erop vertrouwen dat ze hun geld terug krijgen voor ze overgaan tot een investering en consumenten moeten erop vertrouwen dat de producten die ze kopen het geld waard zijn. Wanneer dit vertrouwen er niet is, zullen investeerders niet overgaan tot investeren en zullen consumenten niet overgaan tot het kopen van producten. Om voor dit vertrouwen te zorgen zijn er zogenaamde ‘safeguards’ die het vertrouwen van investeerders en consumenten verbeteren. Deze safeguards kunnen zowel privaat als publiek zijn. Onder private safeguards vallen bijvoorbeeld onderpanden., garanties en vrijwaringen. Ook kunnen organisaties safeguards zijn, zoals bijvoorbeeld een consumentenorganisatie of een kredietbeoordelaar. Voorbeelden van publieke safeguards zijn door de overheid uitgegeven wetten zoals contract recht. Echter, ondanks de safeguards kan er bij transacties nog steeds van alles misgaan.

Institutionele economie gaat dus om de vraag over hoe men transacties coördineert. Instituties helpen hierbij omdat tegen de laagst mogelijke kosten te doen. Instituties gaan echter niet alleen over efficiency, maar ook over rechten en plichten.

Een belangrijk concept in institutionele economie is, het mag duidelijk wezen, de transactie. In transactie houdt in een rechtmatige overdracht van bezit en omvat daarom ook een uitwisseling van rechten en plichten. Er zijn drie soorten transacties te onderscheiden

 • Market transactions: Een transactie op vrijwillige basis tussen individuele kopers en verkopers.

 • Managerial transaction: Dit is een transactie tussen een persoon en zijn ondergeschikte.

 • Political transactions: Gemaakt door mensen met de wettelijke macht om te bepalen hoe welwaard in een samenleving zou moeten worden verdeeld.

De coördinatie van transacties hangt niet alleen af van concurrentie en schaarste van goederen, maar ook door de instituties. In institutionele economie wordt er veel aandacht gegeven aan de verdeling van macht van belangengroepen in de samenleving. Wie macht heeft de instituties te veranderen, heeft dus veel invloed op de verdeling van welvaart.

Mensen zullen pas een transactie maken wanneer ze genoeg zeker hebben dat deze in hun voordeel zal zijn. In de standaard economische theorie gaat men er altijd van uit dat mensen het maximaliseren van hun eigen welvaart nastreven. Dit wordt optimizing behavior genoemd. Het idee dat mensen pas transacties zullen maken wanneer dat in hun voordeel is, zal dit er voor zorgen dat het algemeen belang ook gediend is bij zulk gedrag. Men kan echter te maken krijgen met mensen die uit hun eigen belang hun afspraken niet nakomen of mensen die uit hun eigen belang gebruik maken van informatieasymmetrie Dit wordt opportunistic behavior genoemd.

 

Voor toegang tot deze pagina kan je inloggen

 

Inloggen (als je al bij JoHo bent aangesloten met een abonnement)

   Aansluiten   (voor online toegang tot alle webpagina's)

 

Hoe het werkt

 

Lees hieronder meer over aansluiten bij JoHo

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

  JoHo abonnement met service-pakket (€20,- + €60,-)

  • Voor wie de boeksamenvattingen voor zijn of haar studie of studiegebied gratis thuisgestuurd wil krijgen
  • Voor wie gebruik wil maken van de basisservices voor zijn of haar vrijwilligersorganisatie of instelling die de JoHo doeleinden steunt
  • Voor wie gebruik wil maken van de emigratie- en expatservices

  JoHo donateur (WorldSupporter) worden

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Sluit je een abonnement af in de periode juli tot en met december, dan maak je in de eerste maanden gratis gebruik maken van je de voordelen & services bij je abonnement. Je abonnementsbijdrage geldt dan ook voor het volgende kalenderjaar.

   

  Aanmelden bij JoHo

   

  Study note: begrijpen

   

   

   

  Study note: te gebruiken bij
  Crossroad: relaties

  Uitgebreide samenvatting van het hele boek. Gebaseerd op de meest recente druk.

  JoHo: benodigd toegangsniveau
  • Member (donateur)