Voor de meest recente samenvattingen en studiehulp zoek je hier op titel of auteur en kan je gebruik maken van het menu
JoHo: menu studiehulp & samenvattingen

 

Samenvatting Networking Futures (Juris)

Voorbeeld Hoofdstuk (Je toegangsniveau is niet voldoende voor het gebruiken van de volledige samenvatting)
Voorbeeld Hoofdstuk (Je toegangsniveau is niet voldoende voor het gebruiken van de volledige samenvatting): 

Introductie: de culturele logica van netwerken

 

Dit boek verkent nieuwe normen, vormen en technologieën binnen activisme tegen bedrijfsglobalisering gevestigd in Barcelona. Deze bewegingen tegen bedrijfsglobalisering gaan gepaard met een toenemende samenkomst van netwerktechnologieën, organisatievormen en politieke normen. Activisten reageren niet alleen op de groeiende armoede, ongelijkheid en vernietiging van het milieu, ze creëren ook sociale laboratoria voor de productie van alternatieve democratische waarden, discoursen, en praktijken.

 

Juris kwam in 2001 in Barcelona aan om een etnografisch onderzoek naar een activistisch netwerk te leiden. Toen de WTO vergaderingen uitgesteld werden en een enorme politierel uitbrak wist hij dat er iets groots aan het gebeuren was. Juris besloot het opkomende globale activisme tegen bedrijfsglobalisering te onderzoeken. In de jaren die volgden, werd dit fenomeen verspreid over de wereld door de digitale technologieën die communicatie tussen activisten in verschillende landen mogelijk maakte. Honderden duizenden demonstranten werden gemobiliseerd, “constitutional counterpublics” (Olesen 2005) vormden voor de verspreiding van alternatieve informatie. Opkomende netwerken veranderden de manier hoe ‘grassroots’-bewegingen zich organiseren en inspireerden tot nieuwe ideeën die directe democratische modellen van sociale, economische en politieke organisatie afstemden op lokale, regionale en globale schaal.

 

Het digitale netwerk werd voor Juris zijn toegang tot het veld. Zijn originele idee was om transnationaal activisme te onderzoeken door middel van etnografisch veldwerk met behulp van mensen die betrokken waren bij verschillende organisaties. Eenmaal ter plekke liep hij echter aan tegen een complex web van overlappende politieke ruimten en was het moeilijk te zeggen wie verantwoordelijk was voor wat en bij welke organisatie hoorde. “The same people are in the center, but the networks keep changing around them”. Juris kwam tot de conclusie dat hij beter kon kijken naar de manier waarop deze netwerken werden gevormd. De huidige netwerken van activisten zijn veranderlijk, niet in vaste structuren vast te leggen. Het nieuwe doel van Juris werd een etnografisch onderzoek naar transnationale netwerkpraktijken en de culturele logica die gevormd wordt door de voortdurende interactie met nieuwe digitale technologieën. Wat is de culturele logica van netwerken, hoe wordt het verspreid, en wat voor weerstand lokt het uit? Hoe vormen onenigheden over discourse, identiteit, strategieën en tactieken, alternatieve netwerken binnen bredere “movement fields” (Ray 1999)? Hoe worden activistennetwerken belichaamd tijdens grote acties en in hoeverre maken zij nieuwe onenigheden zichtbaar? Hoe wordt netwerklogica uitgedrukt door experimenten met nieuwe digitale technologieën? En wat zijn de linken tussen activistische netwerken, politieke verandering en sociale transformatie?

 

Antiglobalisering is niet een perfecte term voor een beweging die zelf internationaal is, communiceert door globale communicatienetwerken en waarvan de deelnemers de hele wereld over reizen om protesten en bijeenkomsten bij te wonen. De meeste activisten zijn ook niet tegen globalisering in haar geheel, maar tegen bedrijfsglobalisering: de uitbreiding van de macht van het bedrijfsleven over de hele wereld die de lokale gemeenschappen, de democratie en het milieu ondermijnt. Om deze beweging te begrijpen moeten worden gekeken naar de manier hoe globalisering opereert op verschillende niveaus.

 

In de breedste zin van het woord verwijst globalisering naar een radicale herindeling van tijd en ruimte, een multidimensionaal proces dat economische, sociale, culturele en politieke aspecten omvat. Globalisering creëert complexe stromen van kapitaal, goederen en mensen die los komen te staan van grenzen. Tegelijkertijd speelt globalisering ook “a key role in defining and delimiting the terrain of practical action and the formation of political identities, thereby actively shaping the very processes they purport to describe” (Hart 2002, 12). Aan de andere kant zorgt globalisering ook voor metonymische linken tussen verschillende onenigheden. Globalisering kan ook worden opgevat als een concreet politiek en economisch project dat vastgesteld wordt door regeringen, bedrijven en financiële elites. Bedrijfsglobalisering of neoliberalisme verwijst naar een vrije markt beleid: de Washington Consensus. Neoliberale projecten hebben het binnendringen van kapitalisme van bedrijven door de ruimte vergemakkelijkt, waardoor nieuwe gebieden in de mondiale productie, consumptie en arbeid circuits worden toegevoegd, terwijl gezondheidszorg, onderwijs, milieu, en zelfs het leven zelf vercommercialiseren. De resultaten zijn verschrikkelijk: groeiende armoede, ongelijkheid, sociale misplaatsing en ecologische vernietiging binnen en tussen ontwikkelende en geïndustrialiseerde werelden. Joseph Stiglitz (2002): “Until protestors came along there was little hope for change and no outlets for complaint. … It is the trade unionists, students, and environmentalists – ordinary citizens- marching in the streets of Prague, Seattle, Washington, and Genua who have put the need for reform on the agenda of the developed world” (9).

 

Dit boek gaat niet over de politiek achter globalisering, maar het onderzoekt de opkomende vormen van organisatie onder bewegingen die tegen de bedrijfsglobalisering zijn, vooral gezien in het licht van recente sociale, economische en technologische transformaties. Terwijl de activisten proberen de huidige politieke debatten te beïnvloeden zijn ze ook bezig met het experimenteren met nieuwe organisatorische en technologische praktijken.

 

De logica van netwerken brengt een ingebedde en belichaamde set van sociale en culturele bepalingen met zich mee die actoren richten tot (1) de bouw van horizontale banden en connecties tussen diverse autonome elementen, (2) de vrije en open circulatie van informatie, (3) samenwerking door een gedecentraliseerde coördinatie en op consensus gebaseerde besluitvorming en (4) zelfgestuurde netwerken.

Juris betoogt dat bewegingen tegen bedrijfsglobalisering een groeiende samenvloeiing tussen netwerken als computerondersteunde infrastructuur (technologie), netwerken als organisatiestructuren (vorm) en netwerken als politiek model (norm) omvatten, bemiddeld door concrete activistenpraktijken.

 

Computerondersteunde sociale bewegingen. Computernetwerken verschaffen de technologische infrastructuur voor de werking van huidige transnationale bewegingen.

 

Internet verspreidt informatie snel en omzeilt hiërarchieën, maar heeft ook enkele nadelen als communicatiemiddel. Sites raken al snel doordrongen met irrelevante berichten en nuances raken verloren door het gebrek aan fysiek contact en interactie. Ook kan er door de hoge onpersoonlijkheid van de lijsten die rondgestuurd worden een boosheid ontstaan bij de ontvanger die leiden tot verhitte discussies. Activisten maken gebruik van elektronische Listservs, interactieve websites, forums, tijdelijke websites met informatie over een mobilisatie, chatrooms etcetera.

 

Op netwerk gebaseerde organisatievormen. Sociale bewegingen zijn complexe velden met interne verschillen. Problemen binnen het bewegingsnetwerk vormen hoe de netwerken opkomen, ontwikkelen en hoe ze in verband staan met een breder bewegingsveld. Culturele problemen omvatten ideologie (antiglobalisering tegenover antikapitalisme), strategieën (summit hopping tegenover duurzame organisatie), tactieken (geweld tegenover geen geweld), organisatievorm (structuur tegenover structuurloos) en besluitvorming (consensus tegenover stemmen). Juris ziet dit als de culturele politiek van netwerken, de kenmerken van de beweging tegen bedrijfsglobalisering.

 

Netwerken als opkomend ideaal. Het uitbreiden en veranderen van netwerken is meer dan een concreet organisatorische doelstelling, het is ook een hoog gewaardeerd politiek doel. De zelf geproduceerde en zelfbeheerde netwerken worden een wijdverspreid cultureel ideaal, niet alleen een effectief model van politieke organisatie biedend maar ook een model om de samenleving in haar geheel te reorganiseren. De dominante bezieling hierachter kan gedefinieerd worden als anarchistisch of zoals activisten in Barcelona het noemen: libertair. Klassieke anarchistische principes als autonomie, zelfbeheer, federaties, directe actie en directe democratie behoren tot de meest belangrijke waarden van de radicalen. Deze radicalen identificeren zichzelf steeds meer als antikapitalistisch, antiautoritair of links-libertair.

 

Netwerken zijn niet per definitie democratisch of egalitair en ze kunnen gebruikt worden voor uiteenlopende doeleinden. Hun structuur doet echter wel denken aan een potentiële affiniteit met egalitaire waarden – waaronder hiërarchieën, horizontale relaties en gedecentraliseerde coördinatie – die activisten terugbrengen tot netwerktechnologieën en vormen. Wat veel activisten nu “horizontalism” noemen, kan het best opgevat worden als een richtvisie, niet een waarneembaar iets.

 

Antropologen hebben verschillende technieken voorgesteld om etnografie bruikbaar te maken voor activisten. Militante etnografie, zoals Juris het noemt, kan activisten helpen om hun eigen etnografische onderzoek uit te voeren en omvat drie met elkaar verbonden modi: (1) collectieve reflectie en visualisatie van praktijken, logica en opkomende culturele en politieke modellen van bewegingen, (2) collectieve analyse van bredere sociale processen en machtrelaties die strategische en tactische besluitvorming beïnvloeden; en (3) collectieve etnografische reflectie over diverse bewegingsnetwerken, hoe ze op elkaar inwerken en hoe ze beter betrekking zouden kunnen hebben tot kiesgroepen. Alle drie de niveaus omvatten betrokken, praktijkgericht en politiek geëngageerd onderzoek dat uitgevoerd wordt in de horizontale samenwerking met sociale bewegingen.

 

 

Voor toegang tot deze pagina kan je inloggen

 

Inloggen (als je al bij JoHo bent aangesloten met een abonnement)

   Aansluiten   (voor online toegang tot alle webpagina's)

 

Hoe het werkt

 

Lees hieronder meer over aansluiten bij JoHo

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

  JoHo abonnement met service-pakket (€20,- + €60,-)

  • Voor wie de boeksamenvattingen voor zijn of haar studie of studiegebied gratis thuisgestuurd wil krijgen
  • Voor wie gebruik wil maken van de basisservices voor zijn of haar vrijwilligersorganisatie of instelling die de JoHo doeleinden steunt
  • Voor wie gebruik wil maken van de emigratie- en expatservices

  JoHo donateur (WorldSupporter) worden

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Sluit je een abonnement af in de periode juli tot en met december, dan maak je in de eerste maanden gratis gebruik maken van je de voordelen & services bij je abonnement. Je abonnementsbijdrage geldt dan ook voor het volgende kalenderjaar.

   

  Aanmelden bij JoHo

   

  Study note: begrijpen

   

   

   

  Study note: te gebruiken bij
  Crossroad: relaties

  Uitgebreide samenvatting van het gehele boek.

  JoHo: benodigd toegangsniveau
  • Member (donateur)