Voor de meest recente samenvattingen en studiehulp zoek je hier op titel of auteur en kan je gebruik maken van het menu
JoHo: menu studiehulp & samenvattingen

 

Boeksamenvatting: Een onderzoek Presenteren.

Voorbeeld Hoofdstuk (Je toegangsniveau is niet voldoende voor het gebruiken van de volledige samenvatting)
Voorbeeld Hoofdstuk (Je toegangsniveau is niet voldoende voor het gebruiken van de volledige samenvatting): 
 1. Inleiding

Studenten moeten steeds meer onderzoeksopdrachten uitvoeren, omdat universiteiten en hogescholen steeds meer aandacht besteden aan de beroepsbekwaamheden van de studenten die afstuderen van hun hogeschool of universiteit. Deze opdrachten hebben vaak een vrij en zelfstandig karakter. De opdrachten dienen verschillende doelen, uiteenlopend van abstracte vaardigheden zoals ethisch en maatschappelijk handelen en creatief, kritisch en onafhankelijk denken, tot concrete vaardigheden zoals het gebruik van een computer.

Kleine onderzoeken maken vaak deel uit van een cursus, en dienen binnen het tijdsbestek van de cursus afgerond te worden. Richting het einde van de studie is er ook sprake van groot onderzoek, met als bekendste voorbeeld het afstudeeronderzoek. Bij beide vormen van onderzoek draait het uiteindelijk om dezelfde dingen; de handelingen die verricht worden zijn vergelijkbaar en dienen vergelijkbare functies. De uitkomsten van handelingen worden getoetst aan de hand van vergelijkbare criteria. Ook is er een vergelijkbare handelswijze. Dit maakt dat dit boek geschikt is als leidraad voor zowel groot als klein onderzoek.

Kenmerken van een goede onderzoeker zijn kennis, kunde en houding. Kennis kan ingedeeld worden in vakkennis, onderzoekskennis en zelfkennis. Wat betreft kunde moet een onderzoeker niet alleen weten wat hij moet doen, maar hij moet het ook kunnen en uitvoeren. Betreffende houding moet een onderzoeker zich niet alleen gedragen als een onderzoeker, maar het ook zijn (ook wanneer er niemand op hem let).

Om een goede onderzoeker te worden, moet hard gewerkt worden. Ook moet er regelmatig deskundige beoordeling plaats vinden, waarmee de student aan de slag kan. Er ontstaat een cyclus: werken – beoordelen – verbeteren – verder werken. Om deze cyclus goed te doorlopen, moet de student weten wat er gedaan moet worden, waarom dat gedaan moet worden, wanneer het goed gedaan is, en hoe het gedaan kan worden.

Een onderzoek bestaat uit verschillende delen, namelijk de voorbereiding, de uitvoering, de rapportage en de presentatie. Elk deel moet voorbereid, uitgevoerd, geregisseerd en gecontroleerd worden. In dit boek zal de presentatie van een onderzoek worden beschreven aan de hand van de kenschets (dat is de omschrijving van de handeling), het nut, de eisen en de aanpak.

 

Het presenteren van een onderzoek

Een mondelinge presentatie is een krachtig middel om iets te leren. Seneca heeft ooit al eens gezegd dat de beste manier om iets te leren is om het te onderwijzen. Tijdens de presentatie selecteert en ordent de spreker informatie, maakt er een verhaal van en presenteert dat verhaal zo effectief mogelijk aan het publiek. De spreker onthoudt zo’n 80% van wat hij verteld heeft, de luisteraar onthoudt er slechts 5% van.

Om er voor te zorgen dat de luisteraar meer onthoudt dan de gestelde 5%, moet expliciet nagedacht worden over de vorm van presenteren. Activiteit is een belangrijke factor bij verwerking van informatie. Wanneer de spreker het publiek actief betrekt in het verhaal, neemt het rendement van het verhaal significant toe. Gedacht kan worden aan iets laten lezen (10% rendement), iets visueel of auditief aanbieden (20% rendement), iets demonstreren (30% rendement), iets bediscussiëren (50% rendement), en iets laten doen (75% rendement).

 

Voor toegang tot deze pagina kan je inloggen

 

Inloggen (als je al bij JoHo bent aangesloten met een abonnement)

   Aansluiten   (voor online toegang tot alle webpagina's)

 

Hoe het werkt

 

Lees hieronder meer over aansluiten bij JoHo

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

  JoHo abonnement met service-pakket (€20,- + €60,-)

  • Voor wie de boeksamenvattingen voor zijn of haar studie of studiegebied gratis thuisgestuurd wil krijgen
  • Voor wie gebruik wil maken van de basisservices voor zijn of haar vrijwilligersorganisatie of instelling die de JoHo doeleinden steunt
  • Voor wie gebruik wil maken van de emigratie- en expatservices

  JoHo donateur (WorldSupporter) worden

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Sluit je een abonnement af in de periode juli tot en met december, dan maak je in de eerste maanden gratis gebruik maken van je de voordelen & services bij je abonnement. Je abonnementsbijdrage geldt dan ook voor het volgende kalenderjaar.

   

  Aanmelden bij JoHo

   

  Study note: begrijpen

   

   

   

  Study note: te gebruiken bij
  JoHo: benodigd toegangsniveau
  • Member (donateur)