Voor de meest recente samenvattingen en studiehulp zoek je hier op titel of auteur en kan je gebruik maken van het menu
JoHo: menu studiehulp & samenvattingen

 

Samenvatting van het boek Gender equity in the early years

Voorbeeld Hoofdstuk (Je toegangsniveau is niet voldoende voor het gebruiken van de volledige samenvatting)
Voorbeeld Hoofdstuk (Je toegangsniveau is niet voldoende voor het gebruiken van de volledige samenvatting): 

Hoofdstuk 1 Inleiding

 

Ontwikkelingspsychologie

Aan het einde van de negentiende eeuw stond de opvoeding in het teken van de ontwikkelingspsychologie. Het draaide om de ‘normale’ ontwikkeling van het kind. De vraag is wat hier precies onder wordt verstaan.

Ontwikkelingspsychologen zijn van mening dat kinderen zich natuurlijk ontwikkelen. Cultuur speelt hierbij geen rol. Piaget schrijft bijvoorbeeld dat het kind een ‘lone scientist’ is. Het kind ontdekt in zijn eentje de wereld om hem heen. Ook stelt Piaget dat het kind zich volgens fasen ontwikkelt tot een volwassene. Geen enkel kind voldoet aan de normen van een ‘normaal’ kind maar het ene kind wijkt meer af dan het andere. Deze afwijkende kinderen moeten volgens hem geholpen worden. Later werden naast de ideëen van Piaget de ideëen van Vygotsky en Bruner populair. Zij pleitten voor sturing door ouders. Archard (1993) schrijft dat in Westerse culturen volwassenheid als eindstadia van de ontwikkeling wordt gezien. In andere culturen is men van mening dat je je leven lang leert en dat de ontwikkelingen dus een oneindig proces is.

 

Hechtingstheorie

Vanaf 1950 had de hechtingstheorie van Bowlby veel inpact. Singer (1993) heeft het over ‘attachment pedagogie’. Om te zorgen voor een optimale ontwikkeling heeft het kind constante zorg nodig. Dit is volgens de hechtingstheorie een pré om tot leren te komen. Deze visie zorgde ervoor dat vrouwen een prominentere rol innamen ten opzichte van mannen met betrekking tot de verzorging van het jonge kind.

 

Twee uitersten

Kohlberg stelt dat een kind vanaf een jaar of zes weet dat het een meisje of een jongen is en tevens begrijpt dat zijn of haar geslacht nooit zal veranderen.

Verschillen tussen mannen en vrouwen kunnen biologisch zijn. Deze wetenschap zorde voor veranderingen in opvoeding en onderwijs. Kinderen geven zichzelf echter ook de stempel ‘jongen’ of ‘meisje’. Volwassenen helpen kinderen daarbij. In de opvoeding kunnen ouders zich veel of juist weinig bemoeien met de ontwikkeling van hun kind. Mensen die pleiten voor weinig bemoeienis van ouders stellen dat kinderen verantwoordelijk zijn voor hun eigen leerproces. Ouders die zich wel bemoeien met de ontwikkeling zijn van mening dat zij het kind moeten begeleiden in hun kinderspel. Foucault is van mening dat wat ‘waar’ en ‘goed’ is, afhangt van de tijd en de cultuur waarin je opgroeit. Ook moet men rekening houden met het feit dat kinderen leren van elkaar.

 

Duveen (1993) concludeert dat kinderen in dezelfde klas met dezelfde leerkracht verschillende standpunten met betrekking tot sekseverschillen innemen. Mensen die werken met jonge kinderen moeten volgens de schrijfster van dit boek kritisch zijn en bedenken dat een bepaalde visie op sekseverschillen soms grote impact heeft op hoe er tegen jongens en meisjes wordt aangekeken.

 

Voor toegang tot deze pagina kan je inloggen

 

Inloggen (als je al bij JoHo bent aangesloten met een abonnement)

   Aansluiten   (voor online toegang tot alle webpagina's)

 

Hoe het werkt

 

Lees hieronder meer over aansluiten bij JoHo

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

  JoHo abonnement met service-pakket (€20,- + €60,-)

  • Voor wie de boeksamenvattingen voor zijn of haar studie of studiegebied gratis thuisgestuurd wil krijgen
  • Voor wie gebruik wil maken van de basisservices voor zijn of haar vrijwilligersorganisatie of instelling die de JoHo doeleinden steunt
  • Voor wie gebruik wil maken van de emigratie- en expatservices

  JoHo donateur (WorldSupporter) worden

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Sluit je een abonnement af in de periode juli tot en met december, dan maak je in de eerste maanden gratis gebruik maken van je de voordelen & services bij je abonnement. Je abonnementsbijdrage geldt dan ook voor het volgende kalenderjaar.

   

  Aanmelden bij JoHo

   

  Study note: begrijpen

   

   

   

  Study note: te gebruiken bij
  JoHo: benodigd toegangsniveau
  • Donateur met JoHo abonnement