Voor de meest recente samenvattingen en studiehulp zoek je hier op titel of auteur en kan je gebruik maken van het menu
JoHo: menu studiehulp & samenvattingen

 

Basisboek logistiek

Voorbeeld Hoofdstuk (Je toegangsniveau is niet voldoende voor het gebruiken van de volledige samenvatting)
Voorbeeld Hoofdstuk (Je toegangsniveau is niet voldoende voor het gebruiken van de volledige samenvatting): 

1. Vanuit de markt gestuurde logistiek

In dit hoofdstuk worden een aantal basisbegrippen in de logistiek uitgelegd. Ook wordt er onderzocht hoe producten en diensten ontstaan en hoe vervolgens een bijbehorende levenscyclus ontstaat. Tot slot wordt er een overzicht gegeven van de kosten om diensten en producten te ontwikkelen.

Logistiek van ondernemingen

Logistiek is alom aanwezig. Als voorbeeld wordt bol.com genoemd. Het succes van deze webwinkel valt of staat met een ruim assortiment dat snel leverbaar is. Dit is een enorme logistieke uitdaging. Voorraadbeheer is een essentieel onderdeel van de logistieke uitdaging. Voorraadbeheer houdt in dat je weet hoe groot jouw assortiment moet zijn, hoe je je opslag organiseert en hoeveel producten je steeds bij je leverancier moet bestellen. Naast voorraadbeheer is een goed distributieproces belangrijk. Een goed distributieproces is afhankelijk van de manier waarop je producten verzendt en welke verpakking je daarbij gebruikt. Daarnaast is het bij een webwinkel als bol.com belangrijk dat je een goede retourservice hebt.

Niet alleen de goederenstroom is belangrijk; ook een informatiestroom is onderdeel van logistiek. De informatiestroom behelst alle informatie die de betrokken partijen met elkaar kunnen uitwisselen, bijvoorbeeld vragen over de voorraad of over een reeds geplaatste bestelling. Ook de financiële stroom (de geldstroom) is een onderdeel van logistiek.

De definitie van logistiek die in het boek gehanteerd wordt is als volgt: logistiek behelst de structuur, tijdsindeling, beheer en uitvoering van de goederenstroom vanaf het moment van totstandkoming en inkoop van een product via de productie naar het distribueren en eventueel retourneren. Zoals eerder genoemd is niet alleen de goederenstroom belangrijk, ook de informatie- en geldstroom zijn onderdeel van het logistieke vraagstuk. Het einddoel van logistiek is om een zo goedkoop mogelijke goederenstroom te realiseren en een tevreden klant te hebben.

De logistieke keten behelst vier onderdelen: inkopen, produceren, distribueren en retourneren. De inkooplogistiek omvat alles dat te maken heeft met de aanschaf van materialen om je product te ontwikkelen. Binnen de inkooplogistiek bestaan twee onderdelen. De commerciële inkoop bestaat uit de ontwikkeling van een goede deal met een leverancier. De feitelijke inkoop is het daadwerkelijk bestellen en binnenkrijgen van de producten of diensten. De productielogistiek behelst het monitoren en besturen van de productie én het materiaal dat nodig is voor de productie. De distributielogistiek heeft drie subonderdelen: de plaats en indeling van magazijnen; overzicht over de voorraden; het vervoer. Ook hier is er een verschil tussen de commerciële distributie en de feitelijke goederenstroom. Tot slot bestaat de retourlogistiek uit alles dat te maken heeft met het retourneren van producten.

Het integraal logistiek concept is een manier om de vier basiselementen van logistiek te analyseren. Deze vier basiselementen zijn: de grondvorm, de besturing, het informatiesysteem en de logistieke organisatie. De grondvorm omvat een analyse van de logistieke processen in een bedrijf. De besturing houdt in dat je erachter komt wie de transactie initieert. Het informatiesysteem helpt met de ondersteuning van het logistieke proces. Tot slot houdt de logistieke organisatie in dat je weet op welke manier de personele opbouw van een bedrijf is ingericht.

Naast goederen zijn ook diensten onderdeel van het logistieke vraagstuk. Een dienst heeft vier kenmerken. Ten eerste is een dienst ontastbaar en je kan het daarom niet bezitten maar je ervaart het. Een dienst is inherent tijdelijk: je kunt het niet bewaren. Ten derde is een dienst elke keer anders dan de vorige keer. Tot slot is het bij een dienst van belang dat de klant fysiek aanwezig is tijdens de dienstverlening: interactieve consumptie.

Is er vraag naar een product?

De logistieke cyclus begint vaak met de vraag: is er behoefte aan een product? Zoals eerder besproken heeft logistiek twee concrete doelstellingen: een zo hoog mogelijke kwaliteit en zo laag mogelijke kosten. Kwaliteit hangt af van hoe de klant het product beoordeeld. Wat logistiek betreft heeft dit vooral te maken met het leveren van het product op de juiste tijd, in de juiste hoeveelheid en op de juiste locatie. Marktonderzoek is essentieel om te erachter te komen of er behoefte is aan een product. Als je er eenmaal achter bent wat de klant precies wil, is het zaak om te voldoen aan alle verwachtingen die een klant heeft.

Idee en ontwerp

Nu je weet of er vraag is naar een product kun je ervoor kiezen om af te zien van productie of te beginnen met het verder ontwikkelen van je idee. Het is nu zaak om je idee om te zetten in een ontwerp. De technische aspecten van de ontwerpfase zijn vaak doorslaggevend voor de kwaliteit. Maar ook een goed logistiek traject is essentieel. De klant ervaart een product pas als geslaagd als deze ook op tijd op de juiste plaats wordt bezorgd en er ook de mogelijkheid is om het product te retourneren. Onderdeel van deze fase is ook het onderzoeken en uitwerken van nieuwe ideeën. In grotere ondernemingen gebeurt dit vaak in geheime onderzoeksafdelingen. Hier worden producten eerst volledig getest voordat ze in serieproductie gaan.

De levenscyclus

Voordat je een product op de markt brengt, is het ook zaak om na te denken over de levenscyclus van je product: hoe lang blijft de vraag naar mijn product bestaan? Met andere woorden: hoe lang kan ik mijn product blijven verkopen? De vraag naar melk zal niet veel veranderen in korte tijd maar mode en telefoons zijn onderhevig aan trends en nieuwe technologische ontwikkelingen.

De levenscyclus van een product kent vier fasen. De introductiefase omvat de productlancering en bijbehorende reclamecampagne. De groeifase is de fase waarin schaalvoordelen het doel zijn en er winst behaald moet worden. In de verzadigingsfase is de markt verzadigd en zal je er moeite mee hebben om nog veel nieuwe klanten te krijgen. Als het financiële resultaat niet genoeg is, zal je met nieuwe producten op de markt moeten komen. De vervalfase is de laatste fase en hierin is het doel om je laatste producten nog te verkopen, vaak tegen een lage prijs. Met een korte levenscyclus zal je snel je kosten terug moeten verdienen. Met een lange levenscyclus heb je meer tijd om een winstgevend bedrijf te realiseren door je productieproces en logistiek geleidelijk te optimaliseren.

Deelgebieden van logistiek

Nu je weet dat er vraag is naar je product, je je idee hebt omgezet in een ontwerp en hebt nagedacht over de levenscyclus ervan is het zaak om je te beraden op de organisatie van je goederenstroom door je bedrijf. Als je zelf je product gaat fabriceren dan zal je materialen en grondstoffen in moeten kopen. Als je slechts handelaar wilt zijn, zal je moeten nadenken over hoe je een product of dienst wilt inkopen. Je moet, met andere woorden, nadenken over de vier elementen van de logistieke keten: inkoop, productie, distributie en retour.

In de inkoopfase zal je marktonderzoek moeten doen en een keuze maken uit het aanbod van leveranciers. De levertermijn is vaak doorslaggevend. Hierop moet je namelijk je hele planning aanpassen. Wanneer de producten zijn ingekocht, komen de producten binnen. Hierbij is het van belang dat je voldoende opslagruimte hebt. Bij het productieproces denk je na over de organisatie van de productie. Het gaat hierbij om vragen als: hoe kan ik mijn goederen zo efficiënt mogelijk door het bedrijf laten lopen?; hoe verzeker ik een goede timing van de aanvoer van grondstoffen?; hoeveel werknemers heb ik nodig om dit voor elkaar te krijgen? Vervolgens moet je ervoor zorgen dat je distributie in goede banen wordt geleid. Je zult moeten nadenken over welke distributiekanalen je gebruikt, hoe je het transport precies regelt en of je naast vaste ook tijdelijke opslagruimte nodig gaat hebben. Tot besluit denk je na over de retourservice. Je moet weten wie het product ophaalt en hoe je dit vervolgens registreert in het voorraadbeheer.

Ontwikkelingskosten

Tijdens het ontwikkelen van een product maakt een bedrijf kosten zoals kosten voor de technische ontwikkeling, kosten voor de ontwikkeling van productieprocessen en kosten voor de testfase. Personeelskosten komen hier in al deze fasen nog bij. Dit zijn je vaste en tijdelijke werknemers maar ook deskundigen die je moet inhuren om vakspecifieke kwesties op te lossen. Al deze kosten worden al gemaakt voordat het product geproduceerd is. Deze kosten vallen daarom onder de vaste lasten.

 

Voor toegang tot deze pagina kan je inloggen

 

Inloggen (als je al bij JoHo bent aangesloten met een abonnement)

   Aansluiten   (voor online toegang tot alle webpagina's)

 

Hoe het werkt

 

Lees hieronder meer over aansluiten bij JoHo

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

  JoHo abonnement met service-pakket (€20,- + €60,-)

  • Voor wie de boeksamenvattingen voor zijn of haar studie of studiegebied gratis thuisgestuurd wil krijgen
  • Voor wie gebruik wil maken van de basisservices voor zijn of haar vrijwilligersorganisatie of instelling die de JoHo doeleinden steunt
  • Voor wie gebruik wil maken van de emigratie- en expatservices

  JoHo donateur (WorldSupporter) worden

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Sluit je een abonnement af in de periode juli tot en met december, dan maak je in de eerste maanden gratis gebruik maken van je de voordelen & services bij je abonnement. Je abonnementsbijdrage geldt dan ook voor het volgende kalenderjaar.

   

  Aanmelden bij JoHo

   

  Study note: begrijpen

   

   

   

  Study note: te gebruiken bij
  JoHo: benodigd toegangsniveau
  • Member (donateur)