Onderwijs & Pedagogische Wetenschappen

Hoe verloopt de groei en ontwikkeling van kinderen van vier tot twaalf jaar? - Chapter 2

Mensen zijn continu aan het veranderen, en dat geldt nog sterker voor kinderen. Het veranderingsproces bij jonge kinderen verloopt erg snel en op volwassen leeftijd weten we vaak nog nauwelijks wat ons als kind beroerde en hoe we dachten als kind. Het is echter wel belangrijk om enig inzicht te hebben in de ontwikkeling van kinderen, willen we openstaan om echt informatie van hen te kunnen vergaren.

De voorwaarden voor gespreksvoering met kinderen verschillen per leeftijd van het kind. Het hier beschreven model voor gespreksvoering is om die reden leeftijdsgewijs opgebouwd. Er bestaat bijvoorbeeld een omslag in het denken van kinderen rond het zevende jaar: De scharnierleeftijd. Vanaf die leeftijd worden begrippen namelijk dieper begrepen dan ooit tevoren. Vanaf deze leeftijd begrijpt het kind min of meer de regels die aan een ondervraging of aan een verhoor ten grondslag liggen en zijn van daaruit ook minder gevoelig voor suggesties. Het is om deze reden dan ook van belang om bij het spreken met kinderen hun leeftijd te betrekken. Effectieve communicatie betekent dan ook dat men aansluit bij degene waarmee men spreekt. Dit betekent dus aansluiten bij de belangstelling, gedachtewereld, gevoelswereld en wijze van communicatie van degene waarmee mens spreekt. Dit geldt voor kinderen dus niet minder dan voor volwassenen.

Help children and young adults with speech difficulties by providing various treatments

Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
 • Organize therapy sessions in a school or childcare house to improve the communication skills of the children and young adults.
 • Conduct research to assess the severity of speech and/or language delays.
 • Diagnose new children with speech and communication problems.
Land: 

Ga lesgeven op Aruba

Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
 • Je geeft les op een middelbare school in bijvoorbeeld Nederlands, informatica, wiskunde of aardrijkskunde.
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkelingsdoelen van deze ambitieuze school.
 • Je begeleidt leerlingen en zal naast docent ook mentor zijn. 
Land: 

Ga aan de slag als au pair in China en maak kennis met het Chinese gezinsleven

Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
 • Je helpt mee met de dagelijkse verzorging van de kinderen in het gezin, zoals ontbijten, aankleden en naar school brengen. 
 • Je organiseert sport- en spelactiviteiten en geeft, afhankelijk van de leeftijd van het kind, Engelse les en huiswerkbegeleiding.
 • Je voert kleinschalige huishoudelijke taken uit.

Bied ondersteuning en geef voorlichting bij een centrum voor gehandicapte kinderen in Nicaragua

Activiteiten (werkzaamheden) in het kort: 
 • Je biedt assistentie tijdens het geven van lessen.
 • Je ondersteunt en helpt mee met het werven van fondsen voor het centrum.
 • Je geeft voorlichting om maatschappelijk bewustzijn te creëren en helpt bij de voorbereidingen van workshops op het gebied van huishoudles, sport of kunst.
Land: 

Pages

Subscribe to RSS - Onderwijs & Pedagogische Wetenschappen