Let op: Je bevindt je op de pagina met de JoHo's voor 2015-2016

De online JoHo's die op deze pagina gepubliceerd staan blijven bruikbaar.

De geprinte JoHo's op deze pagina zijn niet meer beschikbaar.

Check in het menu bovenaan deze pagina of voor jouw studie al een pagina voor 2016-2017 bestaat. Zoniet, dan kom je na het klikken terug op deze pagina. De vernieuwde pagina wordt uiterlijk in week 38 gepubliceerd.

Rijksuniversiteit Groningen - Bedrijfskunde - Bachelor 2

2015 - 2016

JoHo Samenvattingen en Studiehulp

Bachelor II Semester II
Blok II

Organisatieverandering en Leiderschap

SAMENVATTINGEN

Organizational Change

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: Aanwezig (2 delen)

 • Inhoud:
  Online: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven hoofdstukken
  Print: Verdeeld over 2 delen: Bevat een samenvatting van de voorgeschreven stof. Deel I bevat het eerste gedeelte van de samenvatting bij het boek, deel II bevat het tweede gedeelte van de samenvatting bij het boek en een samenvatting bij de voorgeschreven artikelen

Artikelen

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: bijgevoegd bij Deel II van de samenvatting bij het boek

 • Inhoud:
  Online: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven artikelen
  Print: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven artikelen

 

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 16/06

 • Hertentamen: 27/06

Voorgeschreven Literatuur:

 • Onderdelen van Organizational Change, Senior & Swailes, (2010)

 

Artikelen

 • The strategic management of corporate change
 • Success and failure in organizational change: an exploration of the role of values
 • The effects of transformational and change leadership on employees’ commitment to a change: a multilevel study
 • Behavioural roles of the consultant
 • Leadership competencies for implementing planned organizational change

 

Marktcontext en marktonderzoek

 

SAMENVATTINGEN

Strategic Market Management

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print:  Aanwezig (Deel I)

 • Inhoud:
  Online: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven hoofdstukken
  Print: Verdeeld over verschillende delen: Bevat een samenvatting van de voorgeschreven stof

Principles of marketing engineering

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: bijgevoegd bij Deel I

 • Inhoud:
  Online: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven hoofdstukken
  Print: Verdeeld over verschillende delen: Bevat een samenvatting van de voorgeschreven stof

BULLETPOINTS

Strategic Market Management

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print:  bijgevoegd bij de samenvatting van het boek

 • Inhoud:
  Online: Bevat BulletPoints te gebruiken naast de voorgeschreven hoofdstukken
  Print: Verdeeld over verschillende delen: Bevat Bulletpoints bij de voorgeschreven hoofdstukken

Principles of marketing engineering

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print:  bijgevoegd bij de samenvatting van het boek

 • Inhoud:
  Online: Bevat BulletPoints te gebruiken naast de voorgeschreven hoofdstukken
  Print: Verdeeld over verschillende delen: Bevat Bulletpoints bij de voorgeschreven hoofdstukken

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 14/06

 • Hertentamen: 01/07

Voorgeschreven Literatuur:

 • Strategic Market Management, Aaker, McLoughlin, (European Edition)

  • Hoofdstukken 1-7
 • Principles of marketing engineering, Lilien, Rangaswamy & de Bruyn, (2013)
  • Hoofdstukken 3 - 4

 

Production Planning & Quality Control

 

SAMENVATTINGEN

Lean Production for Competitive Advantage

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: Aanwezig (1 deel)

 • Inhoud:
  Online: Bevat een Engelstalige samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven hoofdstukken
  Print: Verdeeld over verschillende delen: Bevat een Engelstalige samenvatting van de voorgeschreven stof

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 15/06

 • Hertentamen: 01/07

Voorgeschreven Literatuur:

 • Lean Production for Competitive Advantage, Nicholas, (2010)

Introduction to Auditing

SAMENVATTINGEN

De praktijk van auditing & assurance

 • Publicatie:
  Online: gepubliceerd
  Print: Deel I (aanwezig)
 • Inhoud:
  Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven hoofdstukken bij de praktijk van auditing & assurance

 

Grondslagen van auditing & assurance

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print:Deel I: (aanwezig)

 • Inhoud:
  Online: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven hoofdstukken
  Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven hoofdstukken bij grondslagen van auditing & assurance

 

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 24/06

 • Hertentamen: 08/07

Voorgeschreven Literatuur:

 • Grondslagen van Auditing & Assurance, Majoor & Kollenburg, (2011, 7e druk)

  • Hoofdstukken 1-5; 8-11.
 • de praktijk van Auditing & Assurance Praktijk, Majoor & Kollenburg (2011, 6e druk)
  • Hoofdstukken 1-3; 11.
 • Artikelen

Management of Product Innovation

SAMENVATTINGEN

 

Strategic Management of Technological Innovation

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: geen voorgeprinte samenvatting verwacht
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken naast Strategic Management of Technological Innovation

BULLETPOINTS

 

Strategic Management of Technological Innovation

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: geen voorgeprinte samenvatting verwacht
 • Inhoud: Bevat BulletPoints te gebruiken naast Strategic Management of Technological Innovation, BulletPoints bij hoofdstuk 6 en 8 ontbreken

 

VAKINFO

Tentamendata:

 • Tentamen: 09/05

 • Hertentamen 20/06

Voorgeschreven Literatuur:

Boek

 • Strategic Management of Technological Innovation, Schilling, (2013)

  • Hoofdstukken 1-4, 6, 8 10-12

Artikelen

 • Trends and determinants of managing virtual Exploratory innovation, exploitative innovation, and performance: Effects of organizational antecedents and environmental moderators.
 • The stage gate – idea-to-launch process – update, what’s new, and nextgen systems.
 • Technological innovation in the pharmaceutical industry: The use of organizational control in managing
 • Stage gate controls, learning failure, and adverse effect on novel new products.
 • The effect of IT and co-location on knowledge dissemination.

Applied Manufacturing Research

 

SAMENVATTINGEN

 • Vooralsnog geen samenvattingen verwacht

 

VAKINFO

 

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 08/06

 • Hertentamen: 29/06

Voorgeschreven Literatuur:

 • Nog niet bekend

Financiering A&C

 

SAMENVATTINGEN

 

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: Aanwezig (2 delen)
 • Inhoud:
  Online: Bevat een samenvatting te gebruiken naast alle hoofdstukken
  Print: Verdeeld over verschillende delen: Bevat een samenvatting bij de voorgeschreven hoofdstukken: 1, 3, 7-15, 17-22

 

BULLETPOINTS

 

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd

 • Inhoud:
  Online: Bevat een BulletPoints samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven hoofdstukken

 

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 20/06

 • Hertentamen 04/07

Voorgeschreven Literatuur:

 • Onderdelen van Fundamentals of Corporate Finance, Hillier et al., (2014)

Advanced Financial Accounting

SAMENVATTINGEN

Financial Accounting & Reporting

 • Publicatie:
  online: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de verplicht gestelde hoofdstukken van Financial Accounting & Reporting

VAKINFO

Tentamendata:

 • Tentamen: 16/06

 • Hertentamen: 30/06

Voorgeschreven Literatuur:

 • Onderdelen van Financial Accounting & Reporting, Collins & McKeith, (2013)

  • verplichte hoofdstukken: 1 (leesstof), 2 t/m 6, 8, 10 & 12

Strategic Management B&M

SAMENVATTINGEN

Strategy: Analyses & Practice (ENG)

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print (ENG): Deel I & II: Aanwezig

 • Inhoud:
  Online: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven hoofdstukken in het Engels
  Print (ENG): Verdeeld over twee delen: Bevat een samenvatting van de voorgeschreven hoofdstukken In het Engels

Strategy: Analyses & Practice (NL)

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print (NL): Deel I & II: Aanwezig

 • Inhoud:
  Online: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven hoofdstukken in het Nederlands
  Print (NL) : Verdeeld over twee delen: Bevat een samenvatting van de voorgeschreven hoofdstukken In het Nederlands inclusief bulletpoints

OEFENEN

Strategy: Analyses & Practice (NL)

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print (NL): bijgevoegd bij Deel II

 • Inhoud:
  Online/print: Bevat BulletPoints te gebruiken naast de voorgeschreven hoofdstukken in het Nederlands

 

 

VAKINFO

 

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 21/06

 • Hertentamen: 04/07

Voorgeschreven Literatuur:

 • Onderdelen van Strategy: Analyses & Practice, McGee, J., Thomas, H., Wilson, J. (2010)

 

Bachelor II Semester II Blok I

 

Financial Reporting and Consolidation

SAMENVATTINGEN

Boekhouden Geboekstaafd 3

 • Inhoud:
  online: Samenvatting te gebruiken bij Boekhouden Geboekstaafd 3
  print: Deel I: Samenvatting te gebruiken bij Boekhouden Geboekstaafd 3

BULLETS

Boekhouden Geboekstaafd 3

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: aanwezig (verwerkt in Deel I)
 • Inhoud:
  online: Samenvatting te gebruiken bij Boekhouden Geboekstaafd 3
  print: Deel I: Bulletpointsamenvatting te gebruiken bij Boekhouden Geboekstaafd

VAKINFO

Tentamendata

 • Tentamen: 07/04
 • Hertentamen: 14/06

Voorgeschreven Literatuur

 • Boekhouden Geboekstaafd 3, Fuchs et. al, (2011)

Work Organization and Job Design

SAMENVATTINGEN

Essentials of Organizational Behavior

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: Aanwezig (1 deel)
 • Inhoud:
  online: Samenvatting te gebruiken bij Essentials of Organizational Behavior
  print: Deel I: Samenvatting te gebruiken bij Essentials of Organizational Behavior (met artikelen)

Artikelen

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: Aanwezig
 • Inhoud:
  print: Deel I; bijgevoegd bij de samenvatting te gebruiken naast het boek Essentials of Organizational Behavior

VAKINFO

Tentamendata

 • Tentamen: 31/03
 • Hertentamen: 16/06

Voorgeschreven Literatuur

 • Essentials of Organizational Behavior, Robbins, S.P.,  Judge, T.A,  (12e druk)

Marketing for E&BE

Zie: Marketing for E&BE

Juridische aspecten van bedrijfskunde

SAMENVATTINGEN

Juridische aspecten van Bedrijfskunde

 • Publicatie:
  Print:
  Deel I en II: Aanwezig
  Online: Gepubliceerd
 • Inhoud:
  Online: samenvatting te gebruiken naast het boek
  Print: Verdeeld over 2 delen: De samenvatting te gebruiken naast Juridische Aspecten

BULLETPOINTS

Juridische aspecten van Bedrijfskunde

 • Publicatie:
  Deze publicatie zal helaas niet meer verschijnen. De auteur heeft afgehaakt en er is op korte termijn geen vervanger gevonden. Onze excuses voor dit ongemak

 

OEFENEN

 

Juridische aspecten van Bedrijfskunde

 • Publicatie:
  Deze publicatie zal helaas niet meer verschijnen. De auteur heeft afgehaakt en er is op korte termijn geen vervanger gevonden. Onze excuses voor dit ongemak

VAKINFO

Tentamendata

 • Tentamen: 06/04
 • Hertentamen: 08/06

Voorgeschreven Literatuur

 • Juridische aspecten van bedrijfskunde, Grooten,  (2e druk, 2016)

Ontwerpmethodologie

SAMENVATTINGEN

Bedrijfsprocessen

 • Publicatie:
  Print: Gepubliceerd
  Online: Gepubliceerd
 • Inhoud:
  Online: Samenvatting te gebruiken naast het boek

BULLETS

 • Publicatie:
  Print: Gepubliceerd
  Online: Gepubliceerd
 • Inhoud:
  Online: Bulletpoint samenvatting te gebruiken naast het boek

OEFENEN

 • Publicatie:
  Print: Gepubliceerd
  Online: Gepubliceerd
 • Inhoud:
  Online: Oefenvragen

VAKINFO

Tentamendata

 • Tentamen: 15/02
 • Hertentamen:  05/04

Voorgeschreven Literatuur

 • Analyse van bedrijfsprocessen, In 't Veld, J., In 't Veld, M., (10e druk, 2011)

Human Resource Management B&M

SAMENVATTINGEN

Introduction to Human Resource Management

 • Print: Gepubliceerd (1 deel)
 • ​Online: Gepubliceerd
 • Inhoud: English summary complementary to the book

BULLETS

 

Introduction to Human Resource Management

 • Publicatie:
 • Online: Gepubliceerd
  Inhoud: English BulletPoints summary complementary to the book

VAKINFO

Tentamendata

 • Tentamen: 07/04
 • Hertentamen:  08/06

Voorgeschreven Literatuur

 • Introduction to Human Resource Management, Banfield, Paul & Kay, Rebecca (2e druk, 2012)

Bachelor II Semester I
Blok II

Logistieke Informatiesystemen

 

  SAMENVATTINGEN

  Reader

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
   Print Deel I aanwezig
  • Inhoud:
   Online/Print: Bevat een samenvatting naast de voorgeschreven Reader

   

  Artikel

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
   Print Deel I aanwezig
  • Inhoud:
   Online/Print: Bevat een samenvatting naast het artikel over Logistieke informatiesystemen

   

   

  AANTEKENINGEN

  Hoorcollegeaantekeningen

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
   Inhoud: Aantekeningen bij de colleges
  • Let Op: vanwege het winterweer hebben enkele colleges vertraging opgelopen of zijn nog niet doorgegaan.

   

  VAKINFO

   

  Tentamendata:

  • Tentamen: 18/01/2016
  • Hertentamen: 24/03/2016

   

  Kwalitatieve Onderzoeksmethoden

   

  SAMENVATTINGEN

   

   

  Qualitive research methods (NL)

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
   Print Deel I, Deel II & Deel III aanwezig
  • Inhoud:
   Online/Print: Bevat een Nederlandstalige samenvatting naast Qualitive research methods

   

  Qualitive research methods (ENG)

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
   Print Deel I aanwezig
  • Inhoud:
   Online/Print: Bevat een Engelstalige samenvatting naast Qualitive research methods

   

  BULLETPOINTS

   

  Qualitive research methods (ENG)

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
   Print Deel I aanwezig
  • Inhoud:
   Online/Print: Bevat Engelstalige BulletPoints naast Qualitive research methods

   

   

   

  VAKINFO

   

  Tentamendata:

  • Tentamen: 26/01
  • Hertentamen: 22/03

  Voorgeschreven Literatuur

  • Qualitative Research Methods, Maruster, L., Gijsenberg, M.J. (2013)

  Operations Management B&M/TM

   

  SAMENVATTINGEN

   

   

  Matching Supply with Demand

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
   Print Deel I & Deel II aanwezig
  • Inhoud:
   Online: Bevat een Nederlandstalige samenvatting naast Matching Supply with Demand
   Print: Print: Deel I Gebaseerd op de voorgeschreven stof voor week 46 t/m 48, Deel II Gebaseerd op de voorgeschreven stof voor week 49 t/m week 2

   

  Operations and Supply Chain Management, The Core

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
   Print:  Deel I en Deel II aanwezig
  • Inhoud:
   Online:Bevat een samenvatting naast Operations and Supply Chain Management
   Print: Deel I Gebaseerd op de voorgeschreven stof voor week 46 t/m 48, Deel II Gebaseerd op de voorgeschreven stof voor week 49 t/m week 2

   

  Reader

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
   Print:  Deel I en Deel II aanwezig
  • Inhoud:
   Online:Bevat een samenvatting naast de voorgeschreven stof uit de Reader
   Print: Deel I Gebaseerd op de voorgeschreven stof voor week 46 t/m 48, Deel II Gebaseerd op de voorgeschreven stof voor week 49 t/m week 2

   

  BULLETPOINTS

   

  Operations and Supply Chain Management, The Core

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
  • Inhoud:
   Online: Bevat BulletPoints naast Operations and Supply Chain Management
    

  OEFENEN

   

  Operations and Supply Chain Management, The Core

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
  • Inhoud:
   Online: Bevat Stampvragen naast Operations and Supply Chain Management

   

  AANTEKENINGEN

  Hoorcollegeaantekeningen

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
   Inhoud: Aantekeningen bij de colleges

   

  VAKINFO

  Tentamendata:

  • Tentamen: 29/01
  • Hertentamen: 21/03

  Voorgeschreven Literatuur

  • Operations and Supply Chain Management, The Core, Jacobs, F.R., Chase, R.B. (2012)
  • Matching supply with demand: an introduction to operations management, Cachon, G., Terwiesch, C. (2013)
  • Syllabus/Reader

   

   

   

   

   

  Accounting for Management Control

   

  SAMENVATTINGEN

   

   

  Management Accounting for Business Decisions

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
   Print:  Deel I en Deel II aanwezig
  • Inhoud:
   Online:Bevat een samenvatting naast de voorgeschreven stof uit Management Accounting for Business Decisions
   Print: Deel I Gebaseerd op de voorgeschreven literatuur voor hoorcollege 1 t/m 3 , Deel II G Gebaseerd op de voorgeschreven literatuur voor hoorcollege 4 t/m 6

   

  BULLETPOINTS

   

  Management Accounting for Business Decisions

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
   Print:  Deel I en Deel II aanwezig
  • Inhoud:
   Online: Bevat BulletPoints naast Management Accounting for Business Decisions
   Print: Deel I Gebaseerd op de voorgeschreven literatuur voor hoorcollege 1 t/m 3 , Deel II G Gebaseerd op de voorgeschreven literatuur voor hoorcollege 4 t/m 6

   

  OEFENEN

   

  Management Accounting for Business Decisions

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
   Print:  Deel I en Deel II aanwezig
  • Inhoud:
   Online: Bevat Stampvragen naast Management Accounting for Business Decisions
   Print: Deel I Gebaseerd op de voorgeschreven literatuur voor hoorcollege 1 t/m 3 , Deel II G Gebaseerd op de voorgeschreven literatuur voor hoorcollege 4 t/m 6

   

  AANTEKENINGEN

  Hoorcollegeaantekeningen

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
   Inhoud: Aantekeningen bij de colleges

   

  VAKINFO

  Tentamendata:

  • Tentamen: 18/01
  • Hertentamen: 24/03

  Voorgeschreven Literatuur

  • Management Accounting for Business Decisions, Seal, W., (2011)

   

  Boekhouden A&C

   

  SAMENVATTINGEN

   

   

  Boekhouden geboekstaafd II

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
   Print:  Deel I en Deel II aanwezig
  • Inhoud:
   Online:Bevat een samenvatting naast de voorgeschreven stof uit Boekhouden geboekstaafd II
   Print: Gebaseerd op Boekhouden geboekstaafd II en III

   

  Boekhouden geboekstaafd III

   

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
   Print:  Deel I en Deel II aanwezig
  • Inhoud:
   Online:Bevat een samenvatting naast de voorgeschreven stof uit Boekhouden geboekstaafd III
   Print: Gebaseerd op Boekhouden geboekstaafd II en III

   

  VAKINFO

   

  Tentamendata:

  • Tentamen: 25/01
  • Hertentamen: 21/03

  Voorgeschreven Literatuur

  • Boekhouden geboekstaafd II, Henk Fuchs, S.J.M. van Vlimmeren, (2014)
  • Boekhouden geboekstaafd III, Henk Fuchs, S.J.M. van Vlimmeren, (2011)

  Bachelor II Semester I Blok I

  Internal Control

   

  SAMENVATTINGEN

   

  Accounting Information Systems  (NL)

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: bevat een Nederlandstalige samenvatting bij de voorgeschreven hoofdstukken voor het tentamen

   

  Accounting Information Systems and Internal Control (NL)

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: bevat een Nederlandstalige samenvatting bij de voorgeschreven hoofdstukken voor het tentamen

   

  Accounting Information Systems (ENG)

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
   Print: 3 delen
  • Inhoud: bevat een Engelstalige samenvatting bij de voorgeschreven hoofdstukken voor het tentamen
   Print: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van 2015-2016, Engelstalig, verdeeld over deel I, II en III

   

  Accounting Information Systems and Internal Control (ENG)

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
   Print: 3 delen
  • Inhoud: bevat een Engelstalige samenvatting bij de voorgeschreven hoofdstukken voor het tentamen
   Print: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van 2015-2016 , Engelstalig, verdeeld over deel I, II en III

   

  BULLETPOINTS

   

  Accounting Information Systems  (NL)

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: bevat BulletPoints samenvatting bij de voorgeschreven hoofdstukken voor het tentamen

   

  Accounting Information Systems and Internal Control (NL)

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: bevat BulletPoints samenvatting bij de voorgeschreven hoofdstukken voor het tentamen

   

  Accounting Information Systems (ENG)

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
   Print: 3 delen
  • Inhoud:
   Online: bevat Engelstalige BulletPoints samenvatting bij de voorgeschreven hoofdstukken voor het tentamen
   Print: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van 2015-2016 , Engelstalig, verdeeld over deel I, II en III

   

  Accounting Information Systems and Internal Control (ENG)

   

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
   Print: 3 delen
  • Inhoud:
   Online: bevat Engelstalige BulletPoints samenvatting bij de voorgeschreven hoofdstukken voor het tentamen
   Print: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van 2015-2016 , Engelstalig, verdeeld over deel I, II en III

   

  VAKINFO

   

  Tentamendata:

  • Tentamen: 30/10/2015
  • Hertentamen:  16/01/2016

  Voorgeschreven Literatuur:

  • Accounting Information Systems and Internal Control, Vaassen, E. & Meuwissen, R. (2009)
  • Accounting Information Systems, Romney, M.B. Steinbart, P.J. (2014)

   

  Financial Management BDK

   

   SAMENVATTINGEN

    

    

   Reader

   • Publicatie:
    Online: gepubliceerd
    Print: Deel I, Deel II: Aanwezig
   • Inhoud:
    online: samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven reader
    Print: Verdeeld over deel I en deel II: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van 2015-2016

    

   Financial Management, Core Concepts

   • Publicatie:
    Online: gepubliceerd
    Print: Deel I, Deel II: Aanwezig
   • Inhoud:
    online: samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven hoofdstukken
    Print: Verdeeld over deel I en deel II: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van 2015-2016

    

   AANTEKENINGEN

    

   Hoorcollegeaantekeningen

   • Publicatie: Gepubliceerd
   • Inhoud: aantekeningen bij de colleges

    

   VAKINFO

   Tentamendata:

   • Tentamen 03/11/2015
   • Hertentamen: 12/01/2016

    

    

   Kwantitatieve Onderzoeksmethoden

    

   SAMENVATTINGEN

    

   Business Research Methods

   • Publicatie:
    Online: gepubliceerd
    Print: Deel I, Deel II: Aanwezig
   • Inhoud:
    online: samenvatting te gebruiken bij Business Research Methods
   • Let op: deze samenvatting is gebaseerd op de 3e druk. Er zit niet veel verschil tussen de 3e en de 4e druk. Het voornaamste verschil is dat hoofdstuk 13 en 14 omgewisseld zijn in de nieuwe druk. 

    

   SPSS-hulp

   • Publicatie:
    Online: Gepubliceerd
    Print: Ook in print aanwezig
   • Inhoud:
    Print/online: Praktische stap-voor-stap hulp bij het programma SPSS

    

   BULLETPOINTS

    

   Business Research Methods (NL)

   • Publicatie:
    Online: gepubliceerd
    Inhoud:
   • online: Nederlandstalige BulltePoints te gebruiken bij Business Research Methods
   • Let op: deze samenvatting is gebaseerd op de 3e druk. Er zit niet veel verschil tussen de 3e en de 4e druk. Het voornaamste verschil is dat hoofdstuk 13 en 14 omgewisseld zijn in de nieuwe druk. 

    

   Business Research Methods (ENG)

   • Publicatie:
    Online: gepubliceerd
    Inhoud:
   • Online: Engelstalige BulletPoints te gebruiken bij Business Research Methods
   • Let op: deze samenvatting is gebaseerd op de 3e druk. Er zit niet veel verschil tussen de 3e en de 4e druk. Het voornaamste verschil is dat hoofdstuk 13 en 14 omgewisseld zijn in de nieuwe druk. 

    

   AANTEKENINGEN

    

   Hoorcollegeaantekeningen

   • Publicatie: Gepubliceerd
   • Inhoud: aantekeningen bij de colleges

    

   VAKINFO

    

   Tentamendata:

   • Tentamen 03/11/2015
   • Hertentamen: 14/01/2016

    

   Management- en Organisatietheorie

    

   SAMENVATTINGEN

    

   Management And Organization

   • Publicatie:
    Online: Gepubliceerd
    Print Deel I en Deel II: Aanwezig
   • Inhoud
    Online: Bevat een samenvatting naast Management and Organization
    Print: Deel I en Deel II: Bevat een samenvatting naast Management and Organization inclusief BulletPoints

    

    

   BULLETPOINTS

    

    

   Management And Organization

   • Publicatie:
    Online: Gepubliceerd
    Print Deel I en Deel II: Aanwezig
   • Inhoud
    Online: Bevat een samenvatting naast Management and Organization
    Print: Deel I en Deel II: Bevat een samenvatting naast Management and Organization inclusief BulletPoints

    

   AANTEKENINGEN

    

    

   Hoorcollegeaantekeningen

   • Publicatie:
    Online: Gepubliceerd
    Print: verschijnt niet in print
   • Inhoud: aantekeningen bij de colleges

    

   VAKINFO

    

   Tentamendata:

   • Tentamen 31/10/2015
   • Hertentamen: 16/01/2015

   Voorgeschreven Literatuur

   • Management and Organization, Paul, Peet, (2013)

    

   Technologiemanagement

    

   BULLETPOINTS

    

   Technology Management

   • Publicatie:
    Online: gepubliceerd
    Print: verschijnt niet in print
   • Inhoud:
    BulletPoints te gebruiken naast Technology Management

    

   VAKINFO

    

   Tentamendata:

   • Tentamen 28/10/2015
   • Hertentamen: 12/01/2015

   Voorgeschreven Literatuur:

   • Technology Management, Cetindamar, D., Phaal, R., Probert, D. (2010)

    JoHo TentamenTickets

    Vakspecifieke & Studiespecifieke TentamenTickets zijn zichtbaar voor JoHo abonnees (en JoHo donateurs bij bachelor I vakken). Algemene TentamenTickets staan openbaar

    Studiespecifieke Tentamentickets

    Leren

    • Statistiek - M & T: Wie bewaart die heeft wat: Bewaar je aantekeningen, opdrachten, collegeslides en boeken over statistiek goed. In het eerste en tweede jaar wordt doorgaans een basis gelegd die je in het derde jaar, je master en na je studie nog steeds nodig zal moeten hebben.

    • Statistiek - M & T: Heb geduld en zoek hulp: Begrijp je iets niet aan statistiek? Kijk dan eens bij  Studiehulpmiddelen voor Statistiek & Methoden. Mocht je het daarna nog steeds niet begrijpen hoef je je niet per definitie meteen zorgen te maken: begrip bij statistiek komt vaak pas bij de toepassing aan het eind van het vak - of soms pas een of twee jaar later!

    • Gebruik je computer: Maak bij het schrijven van papers gebruik van de computer. Inhoudsopgaves worden automatisch gegenereerd en als je een programma zoals zotero hebt, wordt ook je bronvermelding met 1 klik op de knop geregeld. Nooit meer een komma verkeerd of een verkeerde verwijzing in je inhoudsopgave!

    Tentamen maken

    Tickets

    Vak gehaald of juist niet gehaald? ....

    Studiecompetentie Check

    Wat leer je nu eigenlijk van al dat gestudeer... of zou je ervan kunnen leren?

    • Bedenk in hoeverre onderstaande competenties aan bod zijn gekomen bij je laatste vak

    • Bedenk ook of je ze zou willen of moeten verbeteren

    • Creeër hiermee een basis voor al je verdere keuzes op het gebied van je studie, je carrière en je vrije tijd!

    • Zie ook competenties, vaardigheden, eigenschappen & talenten ontwikkelen

    --------------------
    • Analyseren: De essentie van het probleem zien - Verbanden leggen en oorzaken zien - Complexe analyses maken
    • Communiceren: Luisteren en overbrengen - Effectief en efficiënt informatie zenden en ontvangen - Zorg dragen voor een goed communicatieklimaat
    • Creativiteit & Oplossingsgerichtheid: Op een andere manier kijken en kritisch en doordacht reageren - Nieuwe of alternatieve ideeën en oplossingen bedenken - Zelf vernieuwend en origineel zijn en anderen hiertoe aanzetten. Oplossingsgerichtheid:  - Signaleren van problemen  - Inschatten van en omgaan met problemen - Stimuleren van oplossingsgericht denken
    • Integer zijn & eerlijkheid: Handelen naar algemeen geldende normen en waarden - Discreet handelen in alle situaties  - Anderen aanspreken op integer gedrag, uitdragen van overtuiging en anderen daar op aanspreken
    • Leidinggeven: Coördineren - Stimuleren en motiveren  - Strategische besluitvorming
    • Oordeel vormen: Oordeelvorming op basis van feiten en vanuit verschillende invalshoeken - Afweging alternatieven en innemen standpunten - Stimuleren tot een onderbouwde, genuanceerde oordeelsvorming te komen, leidend tot interactie
    • Overtuigen: Helder en logisch argumenteren - Zich verplaatsen in de ander en met verschillen in standpunten kunnen omgaan - Realisering van voorstellen bij uiteenlopende belangen
    • Plannen & Organiseren: Effectief plannen en organiseren van eigen werk - Coördineren van eigen werk en dat van anderen - Sturen op hoofdlijnen
    • Professioneel handelen: Beschikken over en toepassen van kennis en vaardigheden - Zelfstandig handelen en initiatief tonen binnen eigen vakgebied - Excellent zijn op het vakgebied en stimuleren van anderen
    • Resultaatgerichtheid:Zich inzetten om gestelde doelen te realiseren - Bewaken van doelstellingen en het nemen van eigen initiatief - Gericht op behalen van lange-termijndoelen en -resultaten
    • Samenwerken: Meewerken en informeren van anderen - Op eigen initiatief met anderen werken aan gezamenlijk resultaat - Stimuleren van samenwerking - Collegialiteit : Openstaan voor en vertrouwen van teamleden -  Actief samenwerken in teamverband - Stimuleren van samenwerking en vertonen van voorbeeldgedrag
    • Stressbestendig zijn & relativeren: Rustig blijven en professioneel afhandelen van eigen werk - Prioriteren en relativeren - Herkennen van stressfactoren en adequaat reageren
    • Visie hebben: Vooruitkijken - Vertalen feiten, trends en ontwikkelingen naar beleidsvoorstellen - Ontwikkelen en uitdragen van toekomstbeeld
    • Zelfvertrouwen hebben: Vertrouwen op eigen standpunten - Zich zelfbewust presenteren - Anderen stimuleren tot een zelfbewuste houding

     

     

    JoHo Samenvattingen & Studiehulp

    JoHo support center Groningen

      


    Openingstijden - Groningen

    • Maandag & Dinsdag: 10.00 - 14.00 uur
    • Woensdag & Donderdag: gesloten
    • Vrijdag: 10.00 – 14.00 uur
    • zaterdag en zondag: gesloten

    Bij tentamendrukte en in de zomerperiode gelden vaak gewijzigde openingstijden (indien dit het geval is, worden de extra openingstijden hier vermeld).

    Extra openingstijden:

    • woensdag 26 oktober van 11.00- 15.00 open
    • in oktober elke donderdag extra open: 10.00- 14.00

     

    Kaart & adres - Groningen

     

    Adres & Contactgegevens

     

    Verzekeringen - Groningen

     

    • informatie ophalen en aanvraagformulieren inleveren is mogelijk tijdens openingstijden.
    • Voor het afsluiten van reis- en annuleringsverzekeringen + verzekeringen voor buitenlanders die naar Nederland komen, kan zonder afspraak worden langsgekomen.
    • Voor overige verzekeringen kan een afspraak worden gemaakt (zie hierboven bij verzekeringen)

     

    Winkel & Reisartikelen - Groningen

     

    •  JoHo Groningen heeft een 70 m2 grote JoHo World Activity & Reiskringloopwinkel waar je terecht kunt voor boeken en artikelen op het gebied van leren, reizen, werken, helpen en emigreren.

     

    Actief in het buitenland - Groningen

     

    • Je kunt worden geholpen bij het online boeken van het aanbod van JoHo World Activity: o.a.TEFL-cursussen, vrijwilligerswerk in de Filipijnen,  taalcursussen, Interrail & de Transsiberië Express.
    • Tevens kun je gebruik maken van de Lonely Planets en andere oriëntatiehulpmiddelen.

     

    Keuze-advies & coaching - Groningen

     

    • ben je donateur of abonnee dan kun je in het center gebruik maken van de online keuzehulp en je laten coachen door één van de medewerkers.
    • Voor coaching door de meest ervaren medewerkers kun je gebruik maken van de JoHo dagen en avonden.
    • Log in voor de agenda en de locaties

     

    Samenvattingen & Studiehulp - Groningen