Let op: Je bevindt je op de pagina met de JoHo's voor 2015-2016

De online JoHo's die op deze pagina gepubliceerd staan blijven bruikbaar.

De geprinte JoHo's op deze pagina zijn niet meer beschikbaar.

Check in het menu bovenaan deze pagina of voor jouw studie al een pagina voor 2016-2017 bestaat. Zoniet, dan kom je na het klikken terug op deze pagina. De vernieuwde pagina wordt uiterlijk in week 38 gepubliceerd.

Rijksuniversiteit Groningen - Bedrijfskunde - Bachelor 3

JoHo Samenvattingen en Studiehulp

Semester II, blok II

Accounting Information Systems A&C

 

SAMENVATTINGEN

 

Algemene grondslagen Starreveld

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: Aanwezig (Deel I)
 • Inhoud:
  Online/print: Bevat een samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven hoofdstukken van het boek

 

Accounting information systems

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: Aanwezig (Deel II)
 • Inhoud:
  Online: Bevat een samenvatting te gebruiken bij het boek, 13e druk
  Print: Verspreid over Deel II en Deel III

 

Accounting information systems and Internal Control

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: Aanwezig (Deel III)
 • Inhoud:
  Online: Bevat een samenvatting te gebruiken bij het boek. Hoofdstuk 1 t/m 3 ontbreekt vooralsnog
  Print: Samenvatting bij de voorgeschreven hoofdstukken van het boek. Let op, een samenvatting bij hoofdstuk 1 t/m 3 ontbreekt

 

VAKINFO

Tentamendata

 • Bonus tussentoets: 22/04
 • Tentamen: 07/06
 • Hertentamen: 27/06

Voorgeschreven Literatuur

 • Accounting Information Systems, Romney & Steinbart, 13e druk, 2014. De docent heeft aangegeven dat zowel de 13e als de 12e druk mag worden gebruikt.

  • Hoofdstukken: 1-3, 5, 7-10, 12-15
 • Accounting Information Systems and Internal Control,  Vaassen, Meuwissen & Schelleman, (2009)
  • Hoofdstukken: 1-4 12-18
 • Algemene grondslagen Starreveld, Van Leeuwen & Bergsma, (2014)
  • Hoofdstukken 1-7, 10
 • Syllabus

Contemporary Theories on B&M

SAMENVATTINGEN

Artikelen

 • Publicatie:
  online: Gepubliceerd (artikelen bij college 1 t/m 3)
  print:
  Deel I: Aanwezig
 • Inhoud:
  online/print: Bevat samenvattingen te gebruiken bij artikelen uit de reader bij college 1 t/m 3. De auteur van de artikelen vanaf college 4 is helaas afgehaakt. We proberen een nieuwe auteur te vinden voor dit vak, maar gezien de zeer korte tijd tot het tentamen valt niet te garanderen dat dit lukt. Onze excuses voor het ongemak!

VAKINFO

Tentamendata

 • Intermediate test (eindtentamen): 02/05
 • Hertentamen: 10/06

Voorgeschreven Literatuur

Reader met de volgende artikelen en hoofdstukken:

 • Faems, Absorptive Capacity (Innovation)
 • Rauch, Opportunity Recognition (Entrepreneurship)
 • Offenbeek & Roemeling,  Lean thinking in organizing healthcare services
 • Surroca, Corporate Social Responsibility (Strategic Management)
 • Holmström, J., Ketokivi, M. and Hameri, A. P., 2009. Bridging Practice and Theory: A Design Science Approach.
 • Shapira,  Z., 2011. “I’ve Got a Theory Paper – Do You?”: Conceptual, Empirical, and Theoretical Contributions to Knowledge in the Organizational Sciences.
 • Whetten, D. A., 1989. What Constitutes a Theoretical Contribution?
 • Introduction to Theme 1: Absorptive Capacity (Innovation - Faems)
 • Fiol M.C. & Lyles, M.A. (1985). Organizational learning.
 • Zahra S.A. & George, G. (2002). Absorptive capacity: a review, reconceptualization, and extension.
 • Alvarez, S. A., & Barney, J. B. (2007). Discovery and creation: Alternative theories of entrepreneurial action.
 • Baron, R. A. (2006). Opportunity recognition as pattern recognition: How entrepreneurs connect the dots to identify new business opportunities.
 • Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research.
 • Spear, S., & Bowen, H. K. (1999). Decoding the DNA of the Toyota production system.
 • Holweg, M. (2007). The genealogy of lean production.
 • Benders, J. (1999) Tricks and trucks: a case study of organization concepts at work,
 • Campbell, J. L. 2007. Why would corporations behave in socially responsible ways? An institutional theory of corporate social responsibility
 • Donaldson, T. & Preston, L. E. 1995. The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications.
 • Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. 1997. Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts.
   

Organisatie, technologie en verandering

SAMENVATTINGEN

Exploring strategic change

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: Verschijnt niet in print
 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij het boek

Artikelen

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: Verschijnt niet in print
 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij 3 van de 7 voorgeschreven artikelen, een samenvatting bij de overige 4 artikelen ontbreekt.

VAKINFO

Tentamendata

 • Tentamen: 17/06
 • Hertentamen: 04/07

Voorgeschreven Literatuur:

 • Balogun & Hope Hailey, Exploring Strategic Change. 3e druk, 2008

  • Hoofdstuk 1-8
 • Artikelen

Corporate Finance for E&BE

SAMENVATTINGEN

Financial Markets and Corporate Strategy

 • Publicatie:
  Online: gepubliceerd
  Print: 2 delen aanwezig
 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij het boek

VAKINFO

Tentamendata:

 • Tentamen 1: 25/01
 • Tentamen 2: 20/06
 • Hertentamen: 04/07

Voorgeschreven literatuur:

 • Onderdelen van Hillier & Grinblatt, Financial Markets and Corporate Strategy. 2011

 

Semester II, blok I

Ondernemingsrecht A&C

SAMENVATTINGEN

Bij dit vak zijn twee verschillende samenvattingen beschikbaar:

Van de BV en de NV

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: Aanwezig (2 delen)
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken bij het boek. Deze samenvatting volgt de structuur van het boek.

Van de BV en de NV

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: van deze samenvatting is geen geprinte versie beschikbaar
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken bij het boek. Deze samenvatting is ingedeeld naar inzicht van de auteur van de samenvatting, de hoofdstukindeling is anders dan de structuur van het boek.

BULLETS

Van de BV en de NV

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een bulletpoint samenvatting te gebruiken bij het boek. Deze samenvatting is ingedeeld naar inzicht van de auteur van de samenvatting, de hoofdstukindeling is anders dan de structuur van het boek.

OEFENEN

Van de BV en de NV

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een set stampvragen te gebruiken bij het boek. Deze samenvatting is ingedeeld naar inzicht van de auteur van de samenvatting, de hoofdstukindeling is anders dan de structuur van het boek.

VAKINFO

Tentamendata

 • Tentamen: 31/03
 • Hertentamen: 17/06

Voorgeschreven Literatuur

Van de BV en de NV, van Schilfgaarde, (2013)

Ethics in Business and Management

SAMENVATTINGEN

Business Ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization (Crane & Matten)

 • Print: Aanwezig (2 delen)
  Online: Gepubliceerd

 • Inhoud:
  Online: Samenvatting van het boek

 

VAKINFO

Tentamendata

 • Tentamen: 01/04
 • Hertentamen: 06/06

Voorgeschreven Literatuur

Business Ethics: Managing corporate citzenship and sustainability in the age of globalization, Crane & Matten

Work Organization and Job Design

SAMENVATTINGEN

Essentials of Organizational Behavior

Artikelen

 • Publicatie:
 • Online: Gepubliceerd
 • Print: bijgevoegd bij de samenvatting van het boek

VAKINFO

Tentamendata

 • Tentamen: 31/03
 • Hertentamen: 16/06

Voorgeschreven Literatuur

 • Essentials of Organizational Behavior, Robbins, S.P.,  Judge, T.A,  (12e druk)

Vakken Semester 1 - Blok 2

Innovation Management B&M

Tentamendata:

 • 28-01-2016 (tentamen)
 • 23-03-2016 (hertentamen)

JoHo's online voor dit vak:

Samenvatting Strategic Management of Technological Innovation

 • Toegang: JoHo Exclusive

Bulletpoints Strategic Management of Technological Innovation

 • Toegang: voor donateurs

JoHo's geprint voor dit vak:

Deel I 

 • Status: Aanwezig
 • Gebaseerd op de voorgeschreven stof voor hoorcollege 1 en 2

Deel II

 • Status: Aanwezig
 • Gebaseerd op de voorgeschreven stof voor hoorcollege 3 t/m 7

Management Control for A&C

Tentamendata:

 • 20-1-2016 (tentamen)
 • 22-3-2016 (hertentamen)

JoHo's online voor dit vak:

Samenvatting Management Control Systems (Anthony)

 • Toegang: voor donateurs

JoHo's geprint voor dit vak:

Deel I

 • Status: aanwezig
 • Gebaseerd op de voorgeschreven stof van week 1-5

Deel II

 • Status: aanwezig
 • Gebaseerd op de voorgeschreven stof van week 6-7

Global Corporate Taxation

Exam dates:

 • 11-1-2016 (exam)
 • 21-3-2016 (resit)

JoHo's online for this course:

Summary Global Perspectives on Income Taxation

 • no summary available

Summary Tax Assurance

 • Status: Available
 • Content: chapter 1-15, excluding chapter 8

Bulletpoint summary Tax Assurance

 • Status: available

Exercise questions

 • Status: available
 • Remarks: you can find the answers to the questions in the summary

JoHo's in print for this course:

Part I (Now available!)

 • based on the mandatory chapters of Tax Assurance

Part II (Now available!)

 • based on the mandatory chapters of Tax Assurance

Auditing Practices

Tentamendata:

 • 27-01-2016 (tentamen)
 • 30-03-2016 (hertentamen)

JoHo's online voor dit vak:

Samenvatting Grondslagen van Auditing & Assurance (Majoor en Kollenburg)

Samenvatting van het boek Praktijk van Auditing & Assurance (Majoor en Kollenburg)

 • Toegang: voor donateurs

JoHo's geprint voor dit vak

Deel I & II (Nu aanwezig!)

 • gebaseerd op de volledige voorgeschreven stof voor dit vak

Macroeconomics for E&BE

PER SOORT

 

Samenvattingen - Aantekeningen

 

Samenvattingen

 

 

Macroeconomics: A European Perspective

 

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een Engelstalige samenvatting te gebruiken naast Macroeconomics: A European Perspective

 

   

  Aantekeningen

   

  Hoorcollegeaantekeningen

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Aantekeningen bij de hoorcolleges 1 t/m 7 en gastcollege

  Corporate Finance for E&BE

  Tentamendata:

  • 25-1-2016 (tentamen)
  • 20-6-2016 (tentamen)
  • 04-7-2016 (hertentamen)

  JoHo's online voor dit vak:

  Samenvatting Financial Markets and Corporate Strategy

  • Toegang: voor donateurs

  JoHo's geprint voor dit vak:

  Deel I & II

  • Status: Aanwezig
  • Inhoud: Gebaseerd op de voorgeschreven literatuur

  Formeel Belastingrecht 1

  PER SOORT

   

  Samenvattingen

   

  Samenvattingen

   

  Algemene Wet inzake Rijksbelastingen

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Samenvatting te gebruiken naast hoofdstuk 2 t/m 7 van Algemene wet inzake Rijksbelastingen

  Boekhouden A&C

  Tentamendata:

  • 25-01-2016 (tentamen)
  • 21-03-2016 (hertentamen)

  JoHo's online voor dit vak:

  Samenvatting Boekhouden geboekstaafd 2

  • Toegang: JoHo Exclusive

  Samenvatting Boekhouden geboekstaafd 3

  • Toegang: voor donateurs

  JoHo's geprint voor dit vak:

  Deel I & II

  • Status: Aanwezig
  • Inhoud: Gebaseerd op Boekhouden geboekstaafd 2 en 3

  Vakken Semester 1 - Blok 1

  Entrepeneurship B&M

  Tentamendata: 

  • 06-11-2015 (Tentamen)
  • 21-01-2016 (Hertentamen)

  JoHo's online bij dit vak:

  Samenvatting van het boek Enterprise and small business: principles, practice and policy (2006)

  • Toegang: voor donateurs

   

  Purchasing & Supply Chain Management

  Tentamendata: 

  • 29-10-2015 (Tentamen)
  • 14-01-2016 (Hertentamen)

  JoHo's online bij dit vak:

  • voor dit vak worden geen samenvattingen verwacht

  Technology Based Offerings

  Tentamendata: 

  • 30-10-2015 (Tentamen)
  • 15-01-2016 (Hertentamen)

  JoHo's online bij dit vak:

  • voor dit vak worden geen samenvattingen verwacht

  Intermediate Asset Pricing

  Tentamendata: 

  • 05-11-2015 (Tentamen)
  • 29-03-2016 (Tentamen)
  • 16-06-2016 (Hertentamen)

  JoHo's online bij dit vak:

  Samenvatting Financial Markets and Corporate Strategy (Hillier, Grinblatt, 2011)

  • Toegang: voor donateurs 
  • Bijzonderheden: samenvatting is in het Engels

  Samenvatting van het boek: Financial Markets and Corporate Strategy (Hillier, Grinblatt, 2008)

  • Toegang: voor donateurs

  JoHo's geprint bij dit vak:

  Deel I (Nu aanwezig!)

  • Status: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van 2015-2016

  Financial Statement Analysis for A&C

  Tentamendata: 

  • 27-10-2015 (Tentamen)
  • 16-01-2016 (Hertentamen)

  JoHo's online bij dit vak:

  Summary Business Analysis and Valuation (Palepu)

  • Toegang: voor donateurs
  • Engelstalige samenvatting

  JoHo's geprint voor dit vak:

  • wordt niet verwacht

  Belastingrecht voor A&C

  Tentamendata: 

  • nnb

  JoHo's online voor dit vak

  Samenvatting Belastingrecht voor het HO (Guiljam)

  • toegang: voor donateurs

   

  Ondernemingsrecht voor A&C

  Tentamendata:

  • nnb

  Aanbod JoHo's online 

  Samenvatting Van de BV en NV

  • Toegang: voor donateurs

  Stampvragen Van de BV en NV

  • Toegang: voor donateurs

  Bullets Van de BV en NV

  • Toegang: voor donateurs

  Digital Marketing

  Exam date: 

  • 27-10-2015

  JoHo's online for this course

  Summary of Digital Marketing

  • Access: Donateurs

  Development Finance

  Tentamendata:

  • nnb

  Joho's voor dit vak:

  • voor dit vak verschijnen geen samenvattingen

  Teamwork, Theories, Design and Dynamics

  Tentamendata: 

  • nnb

  JoHo's bij dit vak: 

  • voor dit vak verschijnen geen samenvattingen

  Corporate Governance for A&C

  Tentamendata: 

  • nnb

  JoHo's bij dit vak: 

  • voor dit vak verschijnen geen samenvattingen

  JoHo Samenvattingen & Studiehulp

  JoHo support center Groningen

    


  Openingstijden - Groningen

  • Maandag & Dinsdag: 10.00 - 14.00 uur
  • Woensdag & Donderdag: gesloten
  • Vrijdag: 10.00 – 14.00 uur
  • zaterdag en zondag: gesloten

  Bij tentamendrukte en in de zomerperiode gelden vaak gewijzigde openingstijden (indien dit het geval is, worden de extra openingstijden hier vermeld).

  Extra openingstijden:

  • woensdag 26 oktober van 11.00- 15.00 open
  • in oktober elke donderdag extra open: 10.00- 14.00

   

  Kaart & adres - Groningen

   

  Adres & Contactgegevens

   

  Verzekeringen - Groningen

   

  • informatie ophalen en aanvraagformulieren inleveren is mogelijk tijdens openingstijden.
  • Voor het afsluiten van reis- en annuleringsverzekeringen + verzekeringen voor buitenlanders die naar Nederland komen, kan zonder afspraak worden langsgekomen.
  • Voor overige verzekeringen kan een afspraak worden gemaakt (zie hierboven bij verzekeringen)

   

  Winkel & Reisartikelen - Groningen

   

  •  JoHo Groningen heeft een 70 m2 grote JoHo World Activity & Reiskringloopwinkel waar je terecht kunt voor boeken en artikelen op het gebied van leren, reizen, werken, helpen en emigreren.

   

  Actief in het buitenland - Groningen

   

  • Je kunt worden geholpen bij het online boeken van het aanbod van JoHo World Activity: o.a.TEFL-cursussen, vrijwilligerswerk in de Filipijnen,  taalcursussen, Interrail & de Transsiberië Express.
  • Tevens kun je gebruik maken van de Lonely Planets en andere oriëntatiehulpmiddelen.

   

  Keuze-advies & coaching - Groningen

   

  • ben je donateur of abonnee dan kun je in het center gebruik maken van de online keuzehulp en je laten coachen door één van de medewerkers.
  • Voor coaching door de meest ervaren medewerkers kun je gebruik maken van de JoHo dagen en avonden.
  • Log in voor de agenda en de locaties

   

  Samenvattingen & Studiehulp - Groningen