Let op: Je bevindt je op de pagina met de JoHo's voor 2015-2016

De online JoHo's die op deze pagina gepubliceerd staan blijven bruikbaar.

De geprinte JoHo's op deze pagina zijn niet meer beschikbaar.

Check in het menu bovenaan deze pagina of voor jouw studie al een pagina voor 2016-2017 bestaat. Zoniet, dan kom je na het klikken terug op deze pagina. De vernieuwde pagina wordt uiterlijk in week 38 gepubliceerd.

Rijksuniversiteit Groningen - Psychologie - Bachelor 1

2015 - 2016

Persoonlijkheid en Individuele Verschillen

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Bevat het eerste gedeelte van de Nederlandstalige samenvatting te gebruiken bij Personality Psychology (van Inleiding persoonlijkheid tot Persoonlijkheid en genetica) met oefenvragen en BulletPoints

 

Deel II

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Bevat het tweede gedeelte van de Nederlandstalige samenvatting te gebruiken bij Personality Psychology (van Fysiologie en persoonlijkheid tot Motieven en dynamiek van persoonlijkheid) met oefenvragen en BulletPoints

 

Deel III

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Bevat het derde gedeelte van de Nederlandstalige samenvatting te gebruiken bij Personality Psychology (van De cognitieve benadering tot Herhaling) met oefenvragen en BulletPoints

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - Bulletpoints - Oefenen - Aantekeningen
 

Samenvattingen

 

Personality Psychology

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken naast alle hoofdstukken

BulletPoints

 

Personality Psychology

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat BulletPoints te gebruiken naast alle hoofdstukken

Oefenen

 

Personality Psychology

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een set stampvragen om je kennis van Personality Psychology te testen

 

Aantekeningen

 

Hoorcollegeaantekeningen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Aantekeningen bij de colleges. De docent heeft twee colleges laten vervallen.

 

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 16/06
 • Hertentamen: 07/07

Voorgeschreven Literatuur:

 • Onderdelen van Personality Psychology: Domains of Knowledge About Human Nature, Larsen & Buss, (2013)

Biopsychologie

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I (NL)

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Bevat een Nederlandstalige samenvatting te gebruiken bij hoofdstuk 1 t/m 3 van Biological Psychology, met oefenvragen en BulletPoints benodigd voor deeltentamen I

Deel II (NL)

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Bevat een Nederlandstalige samenvatting te gebruiken bij hoofdstuk 4 t/m 7 van Biological Psychology, met oefenvragen en BulletPoints benodigd voor deeltentamen I

Deel III (NL)

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Bevat een Nederlandstalige samenvatting te gebruiken  bij hoofdstuk 8 t/m 10 van  Biological Psychology, met oefenvragen en BulletPoints benodigd voor deeltentamen II

Deel IV (NL)

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Bevat een Nederlandstalige samenvatting te gebruiken  bij hoofdstuk 11 t/m 14 van Biological Psychology, met oefenvragen en BulletPoints benodigd voor deeltentamen II

 

 

Deel I (ENG)

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Bevat een Engelstalige samenvatting te gebruiken bij Biological Psychology, met oefenvragen en BulletPoints benodigd voor deeltentamen I

Deel II (ENG)

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Bevat een Engelstalige samenvatting te gebruiken bij Biological Psychology, met oefenvragen en BulletPoints benodigd voor deeltentamen II

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen  - Bulletpoints - Oefenen - Aantekeningen

 

Samenvattingen

 

Biological Psychology  (NL)

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven hoofdstukken in het Nederlands (1-14 nu aanwezig)

Biological Psychology (ENG)

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij  Biological Psychology in het Engels

BulletPoints

 

Biological Psychology (NL)

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat BulletPoints te gebruiken naast de voorgeschreven hoofdstukken (1-14 nu aanwezig)

 

Biological Psychology (ENG)

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inh oud: Bevat  BulletPoints bij Biological Psychology in het Engels

 

Oefenen

 

Biological Psychology  (NL)

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inho ud: Bevat stampvragen te gebruiken naast de voorgeschreven hoofdstukken in het Nederlands

Biological Psychology (ENG)

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat stampvragen bij Biological Psychology in het Engels

Aantekeningen

 

Collegeaantekeningen (NL)

 • Publicatie: Gepubliceerd,
 • Inhoud: Aantekeningen gemaakt tijdens de hoorcolleges

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • Deeltentamen I: 11/05
 • Deeltentamen II: 09/06
 • Hertentamen: 30/06

Voorgeschreven Literatuur:

 • Biological Psychology, Kalat, (2016, 12e druk). Voor deeltentamen I is hoofdstuk 1 t/m 7 verplicht, voor deeltentamen II hoofdstuk 8 t/m 14.

Gespreks- en groepsvaardigheden

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: Bevat het eerste deel van de samenvatting bij groepsdynamica

Deel II

 • Publicatie: Aanwezig

 • inhoud: Bevat het vervolg bij groepsdynamica en de samenvatting bij de voorgeschreven hoofdstukken bij psychologische gespreksvoering

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen

 

Samenvattingen

 

Groepsdynamica

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat de samenvatting voor Groepsdynamica

 

Psychologische Gespreksvoering

 • Publicatie:Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat de samenvatting voor Psychologische Gespreksvoering

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 11-2-16

 • Hertentamen: 07-4-16

 

Voorgeschreven Literatuur:

 • Lang, G., & van der Molen, H. T., Psychologische gespreksvoering (2015)

 • Johnson, D., & Johnson, F., Groepsdynamica (2011)

Sociale en cross-culturele psychologie

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: aanwezig

 • Inhoud: van onderzoeksmethoden tot cognities binnen sociale psychologie + BulletPoints + Oefenvragen

Deel II

 • Publicatie: aanwezig
 • Inhoud: van zelfconcept tot prosociaal gedrag + BulletPoints + Oefenvragen

Deel III

 • Publicatie: aanwezig
 • Inhoud: van relaties tot cultuur + BulletPoints + Oefenvragen

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - Bulletpoints - Oefenen - Aantekeningen

 

Samenvattingen

 

An introduction to social psychology

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Samenvattingen te gebruiken bij hoofdstukken 2-15

 

BulletPoints

 

An introduction to social psychology

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: BulletPoints te gebruiken bij hoofdstukken 2-15

 

Oefenen

 

An introduction to social psychology

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Oefenvragen te gebruiken bij hoofdstukken 2-15

 

Aantekeningen

 

Collegeaantekeningen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: collegeaantekeningen van hoorcolleges 1 t/m 8

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 21/03

 • hertentamen: 25/04

 

Voorgeschreven literatuur:

 • An introduction to social psychology Miles Hewstone, Wolfgang Stroebe , Klaus Jonas, (6th edition)

Ontwikkelingspsychologie

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: samenvattingen te gebruiken bij het boek, inclusief stampvragen

Deel II

 • Publicatie: aanwezig

 • Inhoud: samenvattingen te gebruiken bij het boek, inclusief stampvragen

Deel III

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: samenvattingen te gebruiken bij het boek, inclusief stampvragen

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - Oefenen - Aantekeningen

 

Samenvattingen

 

Experience Human Development

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Samenvatting te gebruiken bij Experience Human Development

 

Oefenen

 

Experience Human Development

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Stampvragen te gebruiken bij Experience Human Development

 

Aantekeningen

 

Collegeaantekeningen

 • Publicatie online: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat aantekeningen bij alle colleges

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 29/03

 • Hertentamen: 39/04

 

Voorgeschreven Literatuur

 • Experience Human Development, D.E. Papalia G. Martorell (druk 13, 2015)

Statistiek 1B

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur 

 

 

SPSS-hulp

 

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Stap-voor-stap handleiding bij het programma SPSS

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints

 

Samenvattingen

 

Introduction to the Practice of Statistics

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat een samenvatting bij de voorgeschreven Introduction to the Practice of Statistics

 

Aanbevolen:

SPSS hulp

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: stap-voor-stap handleiding voor bij het programma SPSS

BulletPoints

 

 

Introduction to the Practice of Statistics

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: BulletPoints te gebruiken naast Introduction to the Practice of Statistics

 

 

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 21/01
 • Hertentamen: 16/02

 

Voorgeschreven Literatuur

 

 • Introduction to the Practice of Statistics, Moore, McCabe, (2014)

Geschiedenis van de Psychologie

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur

 

Deel II

 

 • Publicatie : Aanwezig
 • Inhoud: gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur

 

Deel III

 

 • Publicatie : Aanwezig
 • Inhoud: gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur

 

Deel IV

 

 • Publicatie : Aanwezig
 • Inhoud: gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen

 

Samenvattingen

 

 

Pioneers of Psychology

 

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Samenvatting te gebruiken naast Pioneers of Psychology

BulletPoints

 

 

Pioneers of Psychology

 

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: BulletPoints te gebruiken naast Pioneers of Psychology

 

 

Oefenen

 

Pioneers of Psychology

 

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Stampvragen te gebruiken naast Pioneers of Psychology

VAKINFO

 

 

Tentamendata: 

 • Tentamen: 23/01
 • Hertentamen: 20/02

 

Voorgeschreven Literatuur

 

 • Pioneers of Psychology, Fancher, Rutherford (2012)

Overzicht van de Psychologie 

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I, II & III Voor Tentamen I

 

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur nodig voor Tentamen I
 • gratis af te halen in het JoHo Support Center

 

Deel I & II Voor Tentamen II

 

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur nodig voor Tentamen II

 

Deel III Voor Tentamen II

 

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Bevat BulletPoints en stampvragen bij de voorgeschreven literatuur

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen - Aantekeningen

 

Samenvattingen

 

Psychological Science

 

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Samenvatting te gebruiken naast Psychological Science

 

  BulletPoints

   

  Psychological Science

   

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: BulletPoints te gebruiken naast Psychological Science

  Oefenen

   

  Psychological Science

   

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Stampvragen te gebruiken naast Psychological Science

    

   Aantekeningen

    

   Hoorcollegeaantekeningen eerste deel

    

   • Publicatie: Gepubliceerd
   • Inhoud: aantekeningen bij de colleges Deel I

    

   Hoorcollegeaantekeningen tweede deel

    

   • Publicatie: Gepubliceerd
   • Inhoud: aantekeningen bij de colleges deel II

    

   VAKINFO

    

   Tentamendata: 

   • Tentamen 1:  01/10/2015
   • Tentamen 2: 29/10/2015
   • Hertentamen 1: 27/11/2015
   • Hertentamen 2:  27/11/2015

    

   Voorgeschreven literatuur: 

    

   • Psychological Science (Gazzaniga, 5e druk/ 2015)

   Academische vaardigheden

   Print

   Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
   Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

   PER GEPRINT DEEL

    

    

   • voor dit vak verschijnen geen geprinte samenvattingen

   Online

   Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

   PER SOORT

    

   Samenvattingen

    

   Samenvattingen

    

   Critical Thinking For Psychology: A Student Guide

    

   • Publicatie: Gepubliceerd
   • Inhoud: Samenvatting te gebruiken naast Critical Thinking For Psychology: A Student Guide

    

   VAKINFO

    

   Tentamendata: 

   • Geen tentamen

    

   Voorgeschreven literatuur: 

   • Critical Thinking For Psychology: A Student Guide
   • Effective Writing in Psychology

   Statistiek 1A

   Print

   Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
   Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

   PER GEPRINT DEEL

    

   Deel I

    

   • Publicatie: Aanwezig
   • Inhoud: gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur

    

   Deel II

    

   • Publicatie: Aanwezig
   • Inhoud: Gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur

    

   Online

   Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

   PER SOORT

    

   Samenvattingen - BulletPoints

    

   Samenvattingen

    

   Introduction to the Practice of Statistics

   • Publicatie: Gepubliceerd
   • Inhoud: bevat een samenvatting bij de voorgeschreven Introduction to the Practice of Statistics

    

   Aanbevolen:

   SPSS hulp

   • Publicatie: Gepubliceerd
   • Inhoud: stap-voor-stap handleiding voor bij het programma SPSS

   BulletPoints

    

    

   Introduction to the Practice of Statistics

   • Publicatie: Gepubliceerd
   • Inhoud: BulletPoints te gebruiken naast Introduction to the Practice of Statistics

    

   VAKINFO

    

   Tentamendata: 

   • TentamenL 26/10/2015
   • Hertentamen: 23/11/2015

   Voorgeschreven literatuur: 

   • Introduction to the Practice of Statistics, Moore, McCabe & Craig (2014)
   • Introduction to SPSS in Psychology

   Introductie in onderzoeksmethoden

   Print

   Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
   Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

   PER GEPRINT DEEL

    

   Deel I

    

   • Publicatie: Aanwezig
   • Inhoud: gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur van 2015-2016

    

   Deel II

    

   • Publicatie: Aanwezig
   • Inhoud: gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur van 2015-2016

    

   Online

   Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

   PER SOORT

    

   Samenvattingen - Oefenen - Aantekeningen

    

   Samenvattingen

    

   Conducting Research in Psychology

   • Publicatie: Gepubliceerd
   • Inhoud: samenvatting te gebruiken naast Conducting Research in Psychology

    

    

   BulletPoints

    

   Conducting Research in Psychology

   • Publicatie: Gepubliceerd
   • Inhoud: BulletPointste gebruiken naast Conducting Research in Psychology

    

   Conducting Research in Psychology

   • Publicatie: Gepubliceerd
   • Inhoud: begrippenlijst te gebruiken naast Conducting Research in Psychology

    

   Oefenen

    

    

   Conducting Research in Psychology

   • Publicatie: Gepubliceerd
   • Inhoud: stamvragen te gebruiken naast Conducting Research in Psychology

   VAKINFO

    

   Tentamendata: 

   • Tentamen 06/11/2015
   • Hertentamen 25/11/2015

    

    

   Voorgeschreven literatuur: 

    

   • Conducting Research in Psychology, Pelham, (2007)

   JoHo TentamenTickets

   Vakspecifieke & Studiespecifieke TentamenTickets zijn zichtbaar voor JoHo abonnees (en JoHo donateurs bij bachelor I vakken). Algemene TentamenTickets staan openbaar

   Tickets

   Vak gehaald of juist niet gehaald? ....

   Studiecompetentie Check

   Wat leer je nu eigenlijk van al dat gestudeer... of zou je ervan kunnen leren?

   • Bedenk in hoeverre onderstaande competenties aan bod zijn gekomen bij je laatste vak

   • Bedenk ook of je ze zou willen of moeten verbeteren

   • Creeër hiermee een basis voor al je verdere keuzes op het gebied van je studie, je carrière en je vrije tijd!

   • Zie ook competenties, vaardigheden, eigenschappen & talenten ontwikkelen

   --------------------
   • Analyseren: De essentie van het probleem zien - Verbanden leggen en oorzaken zien - Complexe analyses maken
   • Communiceren: Luisteren en overbrengen - Effectief en efficiënt informatie zenden en ontvangen - Zorg dragen voor een goed communicatieklimaat
   • Creativiteit & Oplossingsgerichtheid: Op een andere manier kijken en kritisch en doordacht reageren - Nieuwe of alternatieve ideeën en oplossingen bedenken - Zelf vernieuwend en origineel zijn en anderen hiertoe aanzetten. Oplossingsgerichtheid:  - Signaleren van problemen  - Inschatten van en omgaan met problemen - Stimuleren van oplossingsgericht denken
   • Integer zijn & eerlijkheid: Handelen naar algemeen geldende normen en waarden - Discreet handelen in alle situaties  - Anderen aanspreken op integer gedrag, uitdragen van overtuiging en anderen daar op aanspreken
   • Leidinggeven: Coördineren - Stimuleren en motiveren  - Strategische besluitvorming
   • Oordeel vormen: Oordeelvorming op basis van feiten en vanuit verschillende invalshoeken - Afweging alternatieven en innemen standpunten - Stimuleren tot een onderbouwde, genuanceerde oordeelsvorming te komen, leidend tot interactie
   • Overtuigen: Helder en logisch argumenteren - Zich verplaatsen in de ander en met verschillen in standpunten kunnen omgaan - Realisering van voorstellen bij uiteenlopende belangen
   • Plannen & Organiseren: Effectief plannen en organiseren van eigen werk - Coördineren van eigen werk en dat van anderen - Sturen op hoofdlijnen
   • Professioneel handelen: Beschikken over en toepassen van kennis en vaardigheden - Zelfstandig handelen en initiatief tonen binnen eigen vakgebied - Excellent zijn op het vakgebied en stimuleren van anderen
   • Resultaatgerichtheid:Zich inzetten om gestelde doelen te realiseren - Bewaken van doelstellingen en het nemen van eigen initiatief - Gericht op behalen van lange-termijndoelen en -resultaten
   • Samenwerken: Meewerken en informeren van anderen - Op eigen initiatief met anderen werken aan gezamenlijk resultaat - Stimuleren van samenwerking - Collegialiteit : Openstaan voor en vertrouwen van teamleden -  Actief samenwerken in teamverband - Stimuleren van samenwerking en vertonen van voorbeeldgedrag
   • Stressbestendig zijn & relativeren: Rustig blijven en professioneel afhandelen van eigen werk - Prioriteren en relativeren - Herkennen van stressfactoren en adequaat reageren
   • Visie hebben: Vooruitkijken - Vertalen feiten, trends en ontwikkelingen naar beleidsvoorstellen - Ontwikkelen en uitdragen van toekomstbeeld
   • Zelfvertrouwen hebben: Vertrouwen op eigen standpunten - Zich zelfbewust presenteren - Anderen stimuleren tot een zelfbewuste houding

    

    

   JoHo Samenvattingen & Studiehulp

   JoHo support center Groningen

     


   Openingstijden - Groningen

   • Maandag & Dinsdag: 10.00 - 14.00 uur
   • Woensdag & Donderdag: gesloten
   • Vrijdag: 10.00 – 14.00 uur
   • zaterdag en zondag: gesloten

   Bij tentamendrukte en in de zomerperiode gelden vaak gewijzigde openingstijden (indien dit het geval is, worden de extra openingstijden hier vermeld).

   Extra openingstijden: In oktober elke donderdag extra open: 10.00- 14.00

    

   Kaart & adres - Groningen

    

   Adres & Contactgegevens

    

   Verzekeringen - Groningen

    

   • informatie ophalen en aanvraagformulieren inleveren is mogelijk tijdens openingstijden.
   • Voor het afsluiten van reis- en annuleringsverzekeringen + verzekeringen voor buitenlanders die naar Nederland komen, kan zonder afspraak worden langsgekomen.
   • Voor overige verzekeringen kan een afspraak worden gemaakt (zie hierboven bij verzekeringen)

    

   Winkel & Reisartikelen - Groningen

    

   •  JoHo Groningen heeft een 70 m2 grote JoHo World Activity & Reiskringloopwinkel waar je terecht kunt voor boeken en artikelen op het gebied van leren, reizen, werken, helpen en emigreren.

    

   Actief in het buitenland - Groningen

    

   • Je kunt worden geholpen bij het online boeken van het aanbod van JoHo World Activity: o.a.TEFL-cursussen, vrijwilligerswerk in de Filipijnen,  taalcursussen, Interrail & de Transsiberië Express.
   • Tevens kun je gebruik maken van de Lonely Planets en andere oriëntatiehulpmiddelen.

    

   Keuze-advies & coaching - Groningen

    

   • ben je donateur of abonnee dan kun je in het center gebruik maken van de online keuzehulp en je laten coachen door één van de medewerkers.
   • Voor coaching door de meest ervaren medewerkers kun je gebruik maken van de JoHo dagen en avonden.
   • Log in voor de agenda en de locaties

    

   Samenvattingen & Studiehulp - Groningen