Let op: Je bevindt je op de pagina met de JoHo's voor 2015-2016

De online JoHo's die op deze pagina gepubliceerd staan blijven bruikbaar.

De geprinte JoHo's op deze pagina zijn niet meer beschikbaar.

Check in het menu bovenaan deze pagina of voor jouw studie al een pagina voor 2016-2017 bestaat. Zoniet, dan kom je na het klikken terug op deze pagina. De vernieuwde pagina wordt uiterlijk in week 38 gepubliceerd.

Rijksuniversiteit Groningen - Psychologie - Bachelor 3 en Minor Psychology in Society

JoHo Samenvattingen & Studiehulp

Bachelor III Semester II

Blok II

Cognitive neuroscience

 

SAMENVATTINGEN

Principles of Cognitive Neuroscience

 • Publicatie:
  online: Gepubliceerd
  print: Aanwezig (2 delen)
 • Inhoud:
  Online: Bevat een samenvatting te gebruiken naast Cognitive Neuroscience, Nederlandstalig
  print: Bevat een samenvatting te gebruiken naast Cognitive Neuroscience, gespreid over verschillende delen, Engelstalig

 

Artikel

 • Publicatie:
  online: Gepubliceerd
  print: bijgevoegd bij deel II
 • Inhoud:
  Online/print: Bevat een samenvatting te gebruiken naast Working Memory, Engelstalig

 

 

VAKINFO

Tentamen data

 • tentamen: 16/06
 • hertentamen: 04/07

Voorgeschreven Literatuur:

Boek

 • Principles of Cognitive Neuroscience, Purves, Cabeza, et al., (2013),

  • hoofdstuk 2 en 5 t/m 1
 • Artikel Drew, T, & Vogel, E., K., (2009), Working Memory: Capacity Limitations.

 

Developmental neuropsychology

 

SAMENVATTINGEN

Developmental Neuropsychology: A Clinical Approach

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print:
  Deel I & II: Aanwezig
 • Inhoud:
  Online Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven hoofdstukken van Developmental Neuropsychology, Engelstalig
  Print: Bevat een samenvatting te gebruiken naast Developmental Neuropsychology, Engelstalig

Developmental Neuropsychology: A Clinical Approach

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: verschijnt niet in print
 • Inhoud:
  Online: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven hoofdstukken van Developmental Neuropsychology, Nederlandstalig

 

Artikelen

 • Publicatie:
  online: Gepubliceerd
  print: bijgevoegd bij Deel II
 • Inhoud:
  Online: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de artikelen
  print: Deel II Bevat een samenvatting te gebruiken naast de artikelen

VAKINFO

Tentamen data

 • tentamen: 16/06
 • hertentamen: 07/07

Voorgeschreven Literatuur:

 • Developmental Neuropsychology: A Clinical Approach, Anderson, (2002) (hoofdstuk 1 t/m 9 zijn voorgeschreven)
 • 13 artikelen

 

Forensische psychologie

 

SAMENVATTINGEN

Forensic psychology

 • publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: Aanwezig (2 delen)
 • Inhoud
  Online: Bevat een samenvatting te gebruiken naast Forensic Psychology
  Print: Bevat een samenvatting te gebruiken naast Forensic Psychology, gespreid over Deel I en II.

Artikelen

 • publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: Aanwezig, bijgevoegd bij Deel II
 • Inhoud
  Online: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven artikelen
  Print: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven artikelen, bijgevoegd bij Deel II.

VAKINFO

Tentamen data

 • tentamen: 07/06 (meerkeuzevragen)
 • hertentamen: 28/06

Voorgeschreven Literatuur:

 • Forensic Psychology; Crime, Justice, Law, Interventions, Davies, Beech, (2012) Hoofdstuk 1 t/m 21
 • 10 artikelen

Mass psychology

 

SAMENVATTINGEN

 

Artikelen

 

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print:  deel I: Aanwezig
 • Inhoud:
  online: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven artikelen
  Print: in Deel I: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven artikelen

 

 

 

Aanbevolen:

Manieren om naar massa's te kijken

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken naast het aanbevolen boek

VAKINFO

Tentamen data

 • tentamen: 17/06
 • hertentamen: 08/07

Voorgeschreven Literatuur:

 • Artikelen

Aanbevolen Literatuur

 • Sande, J.P., Manieren om naar massa's te kijken, (2013)

Ontwikkeling, opvoeding en onderwijs

 

SAMENVATTINGEN

Parenting

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: Deel I: Aanwezig
 • Inhoud:
  Online: Bevat een samenvatting te gebruiken naast Parenting,
  Print: Deel I: Bevat een samenvatting te gebruiken naast Parenting

 

Artikelen

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: Deel II: Aanwezig
 • Inhoud:
  Online: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de artikelen
  Print: Deel II: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de artikelen

VAKINFO

Tentamen data

 • tentamen: 13/06
 • hertentamen: 05/07

Voorgeschreven Literatuur:

Boek

 • Parenting: A dynamic perspective,  Holden, G. W. (2009).

  • hoofdstuk 1, 6, 11, 13 en 15
 • 16 artikelen

Bachelor III Semester II

Blok I

Seksuologie

 

SAMENVATTINGEN

 

Seksuologie

 • Publicatie:
  Print: Aanwezig (2 delen)
  Online: Gepubliceerd

 • Inhoud:
  Online: Samenvatting te gebruiken bij het boek

BULLETPOINTS

 

Seksuologie

 • Publicatie:
  Print: zie de samenvatting te gebruiken bij het boek
  Online: Gepubliceerd

 • Inhoud:
  Online: Bulletpoints te gebruiken bij het boek

OEFENEN

 

 

Seksuologie

 • Publicatie:
  Print: zie de samenvatting te gebruiken bij het boek
  Online: Gepubliceerd

 • Inhoud:
  Online: oefenvragen te gebruiken bij het boek

VAKINFORMATIE

 

Tentamendata

 • Tentamen 31-3-2016
 • Hertentamen 28-04-2016

Voorgeschreven Literatuur

 • Seksuologie, L. Gijs et al., (2009)

Overzicht van de Psychotherapie

 

SAMENVATTINGEN

 

Overzicht Psychotherapie

 • Inhoud
  Print: Bevat een samenvatting bij de voorgeschreven hoofdstukken
  Online: Bevat een samenvatting bij alle hoofdstukken
  Taal: Nederlands

Artikelen

 • Inhoud
  Print/online: Bevat een samenvatting bij de voorgeschreven artikelen
  Taal: Nederlands

VAKINFORMATIE

 

Tentamendata

 • Tentamen 05-04-2016
 • Hertentamen 24-04-2016

Voorgeschreven Literatuur:

 • Psychotherapie. Van theorie tot praktijk, Deth
 • Artikelen

 

Theorieën over ontwikkelingsgebieden

 

SAMENVATTINGEN

 

Fundamentals of Developmental Psychology

 • Publicatie:
  Print: Aanwezig (2 delen)
  Online: Gepubliceerd

 • Inhoud:
  Online: Samenvatting te gebruiken bij het boek
  Print: Deel I bevat een samenvatting te gebruiken bij hoofdstuk 1 t/m 11, Deel II bevat een samenvatting bij hoofdstuk 12 t/m 16 en 5 artikelen

Artikelen

 • Publicatie:
  Print: zie samenvatting van het boek
  Online: Gepubliceerd
  Online aanvulling artikel Cognitie als dynamisch systeem: Gepubliceerd

 • Inhoud:
  Online/print: Samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven artikelen. Let op, een samenvatting bij het artikel van Heywood (2010) ontbreekt. De samenvatting van het artikel Cognitie als dynamisch systeem is alleen online te gebruiken.

 

VAKINFORMATIE

 

Tentamendata

 • Tentamen: 30/03
 • Hertentamen: 25/04

Voorgeschreven Literatuur

 • Fundamentals of Developmental Psychology, P. Mitchell & F. Ziegler, (2e druk, 2013)

 

Conflicthantering

 

SAMENVATTINGEN

Working through Conflict

 • Inhoud:
 • Online: Samenvatting te gebruiken bij het boek

Artikelen

 • Publicatie:
  Print: Aanwezig (Deel II)
  Online: Gepubliceerd
 • Inhoud:
 • Online: Samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven artikelen. Let op, een samenvatting van 'Aggressive Behaviour' ontbreekt.

 

VAKINFORMATIE

 

Tentamendata

 • Tentamen: 04/04
 • Hertentamen: 25/4

Voorgeschreven Literatuur

 • Working through Conflict, Strategies for Relationships, Groups, and Organizations, Folger, Poole, Stutman, (2012)
 • Artikelen

Social cognition and affect

 

SAMENVATTINGEN

Social Cognition (Fiske)

BULLETS

Social Cognition (Fiske)

OEFENEN

 

Social Cognition (Fiske)

Social Cognition (Fiske)

 

VAKINFORMATIE

 

Tentamendata

 • Tentamen: 06/04
 • Hertentamen: 25/04

Voorgeschreven Literatuur

 • Social Cognition: From Brains to Culture, Fiske, S. T. & Taylor, S. E., (2013)

School Neuropsychology: Mind, Brain & Education

 

SAMENVATTINGEN

Artikelen

 • Publicatie
  online: Gepubliceerd
  print: aanwezig (I deel)

   

 • Inhoud
  online: Bevat een samenvatting bij de voorgeschreven artikelen.
  Print: Bevat een samenvatting bij de voorgeschreven artikelen. Een samenvatting bij het artikel 'Hyperactivity and attention disorders of childhood' ontbreekt, de samenvatting van dit artikel is alleen online te gebruiken.

 

VAKINFO

 

Tentamendata

 • Tentamen: 31/03
 • Hertentamen: 26/04

Intergroup Relations

 

SAMENVATTINGEN

 

The psychology of prejudice and discrimination

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: Aanwezig (2 delen)
 • Inhoud:
  online/print: Samenvatting te gebruiken bij The psychology of prejudice and discrimination
  taal: Engelstalig

Artikelen

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: de artikelen verschijnen alleen online
 • Inhoud:
  online: Samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven artikelen
  taal: Engelstalig

VAKINFO

 

Tentamendata

 • Tentamen: 05/04
 • Hertentamen: 29/04

Voorgeschreven Literatuur

 • The psychology of prejudice and discrimination, B. Whitley, M. Kite, (2009)

 

Cognitive behavioural processes across disorders: A transdiagnostic approach

 

SAMENVATTINGEN

 

Cognitive behavioural processes across disorders

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: Aanwezig (1 deel)
 • Inhoud: Samenvatting te gebruiken bij Cognitive behavioural processes. Engelstalige samenvatting

 

Artikel

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: zie de samenvatting van het boek
 • Inhoud: Samenvatting te gebruiken bij het voorgeschreven artikel. Engelstalige samenvatting

 

VAKINFO

 

Tentamendata

 • Tentamen: 04/04
 • Hertentamen: 25/04

Voorgeschreven Literatuur

 • Cognitive behavioural processes across disorders, Harvey, A., Watkins, E., Mansell, W., & Shafran, R.

 

Organizational development and change

 

SAMENVATTINGEN

 

Organization Change: Theory and Practice

 • Publicatie
  online: Gepubliceerd
  print: Aanwezig (1 deel)
 • Inhoud
  online/print: Bevat een samenvatting bij de voorgeschreven stof.

 

VAKINFO

 

Tentamendata

 • Tentamen: 07/04
 • Hertentamen: 28/04

Voorgeschreven Literatuur

 • Organization Change: Theory and Practice, Burke, W.W., (2014)

 

Human Factors

 

SAMENVATTINGEN

 

 • Voor Human Factors worden vooralsnog geen samenvattingen verwacht

VAKINFO

 

Tentamendata

 • Nog niet bekend

Voorgeschreven Literatuur

 • An introduction to human factors engineering, C.D. Wickens, J. Lee, Y. Liu & S.G. Becker

 

Clinical Neuropsychology

 

SAMENVATTINGEN

 

Fractured Minds

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: Aanwezig (2 delen)
 • Inhoud:
  online: Bevat een samenvatting te gebruiken bij Fractured minds
  print: Bevat een samenvatting te gebruiken bij Fractured minds in twee delen. Deel I bevat hoofdstuk 1 t/m 11, Deel II bevat hoofdstuk 12 t/m 19 en de artikelen

 

Artikelen

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: bijgevoegd bij Deel II van de samenvatting van het boek
 • Inhoud:
  online: Bevat een samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven artikelen
  print: Bevat een samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven artikelen

 

VAKINFO

 

Tentamendata

 • Tentamen: 07/04
 • Hertentamen: 28/04

Voorgeschreven Literatuur

 • Fractured minds: A case-study approach to clinical neuropsychology, Ogden, tweede druk

 

Groepsdynamische vaardigheden

 

SAMENVATTINGEN

 

Joining together: Group theory and Group skills

 • Publicatie
  online: Gepubliceerd
   
 • Inhoud
  online: Bevat een samenvatting bij alle hoofdstukken
  Taal: Engels

Groepsdynamica

 • Publicatie
  online: Gepubliceerd
   
 • Inhoud
  online: Bevat een samenvatting bij alle hoofdstukken

OEFENEN

Joining together: Group theory and Group skills

 • Publicatie
  online: Gepubliceerd
   
 • Inhoud
  online: Bevat oefenvragen bij alle hoofdstukken
  Taal: Engels

VAKINFO

Tentamendata

 • geen tentamen

Voorgeschreven Literatuur

 • Joining together: Group theory and Group skills,  G.W. Johnson, F.P. Johnson, (11th edition)
 • Groepsdynamica,  D. Johnson, F. Johnson, (10e druk, 2011)

 

Diagnostiek in de klinische psychologie

 

SAMENVATTINGEN

 

Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg

 • Publicatie
  Print: Aanwezig (2 delen)
  Online: Gepubliceerd
   
 • Inhoud
  Print: Bevat een samenvatting bij de voorgeschreven hoofdstukken
  Online: Bevat een samenvatting bij alle hoofdstukken
  Taal: Nederlands

VAKINFO

 

Tentamendata

 • Tentamen: 08/04
 • Hertentamen: 29/04

Voorgeschreven Literatuur

 • Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg, Luteijn et. al., (2013)

Minor Psychology in Society

Psychology in the workplace

 

 

SAMENVATTINGEN

 

Work in the Twenty First Century

 • Publication:
  Online: Published
  Print: Available.
 • Contents: based on the mandatory readings (compiled in two parts)

 

 

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 20/01/2016
 • Hertentamen: 17/02/2016

 

Human error

 

Exam Dates:

 • 28-01-2016 (Exam)
 • 19-02-2016 (Resit)

SUMMARIES

A Life in error

 • Publication:
  Online: Published
  Print: Available ( 3 Parts)
 • Contents: based on the mandatory chapters
  print Part III
 • Access: JoHo Exclusive

Streetlights and Shadows

 • Publication:
  Online: Published
  Print: Available.( 3 Parts)
 • Contents:
  online: based on the mandatory chapters
  Print: Part I and II

 

 

 

Social influence

 

SUMMARIES

  Infuence

  • Publication:
   Online: Published
   Print: Available.( 3 Parts)
  • Contents:
   online: based on the mandatory chapters (English summary)

  Infuence

  • Publication:
   Online: Published
   Print: Available.( 3 Parts)
  • Contents:
   online: based on the mandatory chapters (Dutch Summary)

  Articles

  • Publication:
   Online: Published
   Print: Available.( 3 Parts)
  • Contents:
   online: based on the mandatory readings (English summary)

  COURSE INFO

  Exam Dates:

  • 21-01-2016 (Exam)
  • 15-02-2016 (Resit)

  Consumer and economic psychology

   

  Exam Dates:

  • 19-01-2016 (Exam)
  • 18-02-2016 (Resit)

  JoHo´s online for this course:

  Summary of mandatory articles

  • Access: JoHo Exclusive

  JoHo's printed for this course:

  Part I

  • Status available
  • Based on the mandatory literature for lecture 1-4

  Part II

  • Status available
  • Based on the mandatory literature for lecture 5-7

  [toc]

  Introduction to Psychological Theories

  Exam dates:

  • 03-110-2015 (Exam)
  • 23-11-2015 (Resit)

  JoHo's online for this course:

  Samenvatting Psychology (Gray)

  • Status available
  • Toegang: donateurs
  • Nederlandstalige samenvatting

  Bullets Psychology (Gray)

  • Status available
  • Toegang: donateurs
  • Nederlandstalige samenvatting

  Stampvragen Psychology (Gray))  

   

  JoHo's printed for this course:

  Part I, II and III

  • Toegang: voor donateurs
  • Status available
  • Language: Dutch

   

  Research instruments critically considered

   

  Tentamendata:

  • 28-10-2015 (Tentamen)
  • 27-11-2015 (Herkansing)

   

  Joho's geprint voor dit vak:

  Deel I, II & III

  • gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van 2015-2016

  The social psychology of communication

  Tentamendata: 

  • 26-10-2015 (tentamen)
  • 25-11-2015 (hertentamen)

  JoHo's online bij dit vak

  Summary of articles

  • Toegang: voor donateurs
  • Language: English

  JoHo's geprint bij dit vak

  Deel I, II en III

  • Language: English

  Bachelor III Semester I

  Gerontology

  Tentamendata:

  • 26-01-2016 (Tentamen)
  • 17-02-2016 (Hertentamen)

  JoHos' online voor dit vak:

  Samenvatting van de verplichte literatuur

  • Toegang: JoHo Exclusive
  • Engelstalige samenvatting

  Hoorcollegeaantekeningen

  • Toegang: voor donateurs
  • Engelstalig

  JoHo's geprint voor dit vak:

  Deel I & II (Nu aanwezig!)

  • Gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur
  • Engelstalige samenvatting

  Perception

  Tentamendata:

  • 22-01-2016 (Tentamen)
  • 18-02-2016 (Hertentamen)

  JoHos' online voor dit vak:

  Samenvatting Sensation and Perception (Coren & Ward)

  • Toegang: JoHo Exclusive
  • Engelstalige samenvatting

  Samenvatting Sensation and Perception (Coren & Ward)

  • De auteur van de Nederlandstalige samenvatting is helaas afgehaakt. We proberen zo snel mogelijk een nieuwe auteur te regelen, maar we kunnen niet garanderen dat dit op korte termijn lukt. Onze excuses voor het ongemak!

  JoHo's geprint voor dit vak:

  Deel I & II (Nu aanwezig!)

  • Gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur
  • Engelstalige samenvatting

  Deel I & II

  • De auteur van de Nederlandstalige samenvatting is helaas afgehaakt. We proberen zo snel mogelijk een nieuwe auteur te regelen, maar we kunnen niet garanderen dat dit op korte termijn lukt. Onze excuses voor het ongemak!

  Social Influence

  Tentamendata:

  • 27-01-2016 (Tentamen)
  • 15-02-2016 (Hertentamen)

  JoHo's online voor dit vak:

  Samenvatting Influence (Cialdini)

  • Toegang: JoHo Exclusive
  • Engelstalige samenvatting

  Samenvatting Influence (Cialdini)

  • Toegang: voor donateurs
  • Nederlandstalige samenvatting

  Samenvatting voorgeschreven artikelen

  • Toegang: JoHo Exclusive

  JoHo's geprint voor dit vak:

  Deel I (Nu aanwezig!)

  • Gebaseerd op de voorgeschreven artikelen
  • Engelstalige samenvatting

  Deel IIa (Nu aanwezig!)

  • Gebaseerd op het voorgeschreven boek
  • Nederlandstalige samenvatting van de verplichte hoofdstukken van Cialdini

  Deel IIb (Nu aanwezig!)

  • Gebaseerd op het voorgeschreven boek
  • Engelstalige samenvatting van de verplichte hoofdstukken van Cialdini

  Theorieën over psychopathologie

  Tentamendata:

  • 28-01-2016 (Tentamen)
  • 19-02-2016 (Hertentamen)

  JoHos' online voor dit vak:

  Artikelen Theorieën over Psychopathologie

  • Toegang: JoHo Exclusive

  JoHo's geprint voor dit vak:

  Deel I (Nu aanwezig!)

  • Gebaseerd op het eerste gedeelte van de voorgeschreven literatuur

  Deel II (Nu aanwezig!)

  • Gebaseerd op het tweede gedeelte van de voorgeschreven literatuur

  Deel III (Nu aanwezig!)

  • Gebaseerd op het derde gedeelte van de voorgeschreven literatuur

  Consumer and Economic Psychology

  Tentamendata:

  • 19-01-2016 (Tentamen)
  • 18-02-2016 (Hertentamen)

  JoHos' online voor dit vak:

  Samenvatting verplichte artikelen

  • Toegang: JoHo Exclusive
  • Engelstalige samenvatting

  JoHo's geprint voor dit vak:

  Deel I (Nu aanwezig!)

  • Gebaseerd op de voorgeschreven artikelen voor hoorcollege 1 t/m 4
  • Engelstalige samenvatting

  Deel II (Nu aanwezig!)

  • Gebaseerd op de voorgeschreven artikelen voor hoorcollege 5 t/m 7
  • Engelstalige samenvatting

  Introduction to Cognitive Behavioural Therapies

  Tentamendata:

  • 20-01-2016 (Tentamen)
  • 16-02-2016 (Hertentamen)

  JoHos' online voor dit vak:

  Samenvatting Cognitive Behavior Therapy (Beck)

  • Toegang: JoHo Exclusive
  • Samenvatting is Engelstalig

  Samenvatting Behavioral interventions in cognitive behavior therapy (Farmer)

  • Toegang: voor donateurs
  • Engelstalige samenvatting. Dit is een samenvatting van de druk uit 2008. Dit is ook de druk die is voorgeschreven voor dit vak, hoewel er inmiddels een nieuwere editie is verschenen.

  Samenvatting van de voorgeschreven artikelen

  • Toegang: JoHo Exclusive

  Hoorcollegeaantekeningen

  • De auteur van de hoorcollegeaantekeningen is helaas afgehaakt. We proberen zo snel mogelijk een nieuwe auteur te regelen, maar kunnen gezien de korte tijd tot het tentamen niet garanderen dat dit lukt. Onze excuses voor het ongemak!

  JoHo's geprint voor dit vak:

  Deel I (Nu aanwezig!)

  • Gebaseerd op de voorgeschreven literatuur voor hoorcollege 1 t/m 4

  Deel II (Nu aanwezig!)

  • Gebaseerd op de voorgeschreven literatuur voor hoorcollege 5 t/m 9

  Deel III (Nu aanwezig!)

  • Gebaseerd op de voorgeschreven literatuur voor hoorcollege 10 t/m 14

  Human Error

  Tentamendata:

  • 28-01-2016 (Tentamen)
  • 19-02-2016 (Hertentamen)

  JoHo's online voor dit vak:

  Samenvatting A Life in Error

  • Toegang: JoHo Exclusive

  Samenvatting Streetlights and Shadows

  • Toegang: voor donateurs
  • Engelstalige samenvatting

  JoHo's geprint voor dit vak

  Deel I & II (Nu aanwezig!)

  • Gebaseerd op Streetlights and Shadows
  • Engelstalige samenvatting

  Deel III (Nu aanwezig!)

  • Gebaseerd op A Life in Error
  • Engelstalige samenvatting

  Diagnostiek in de ontwikkelingspsychologische praktijk

  Tentamendata:

  • 21-01-2016 (Tentamen)
  • 18-02-2016 (Hertentamen)

  JoHo's online voor dit vak:

  Samenvatting Psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten

  • Toegang: JoHo Exclusive

  Bullets Psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten

  • Toegang: voor donateurs

  Stampvragen Psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen en adolescenten

  • Toegang: voor donateurs

  JoHo's geprint voor dit vak:

  Deel I

  • Status: aanwezig
  • Bevat de verplichte literatuur voor college 1

  Deel II

  • Status: aanwezig
  • Bevat de verplichte literatuur voor college 2 en 3

  Deel III

  • Status: aanwezig
  • Bevat de verplichte literatuur voor college 3, 4 en 5

  Group Dynamics

  Exam dates: 

  • 28-10-2015 (Exam)
  • 23-11-2015 (Resit)

  JoHo's online for this course:

  Samenvatting Group Dynamics (Forsyth)

  • Toegang: JoHo Exclusive
  • Nederlandstalige samenvatting

  Bullets Group Dynamics (Forsyth)

  • Toegang: voor donateurs
  • Nederlandstalige samenvatting

  Stampvragen Group Dynamics (Forsyth)  

  • Toegang: voor donateurs
  • Nederlandstalige samenvatting

  We are looking for an author for the English version of the booksummary. Contact us/ we zijn op zoek naar een auteur voor de Engelse versie van de samenvatting. Neem contact op!

  JoHo's printed for this course:

  Part I, II & III (Now available!)

  • English students: these summaries are in Dutch

  Experimental Skills

  Tentamendata: 

  • 19-10-2015 (Tentamen)

  JoHo's online bij dit vak:

  • voor dit vak verschijnen geen samenvattingen

  Psychopathology: Symptoms, Classifications and Diagnosis

  Tentamendata: 

  • 03-11-2015 (Tentamen)
  • 24-11-2015 (Hertentamen)

  JoHo's online bij dit vak:

  • voor dit vak verschijnen geen samenvattingen

  Biopsychologie van de Ontwikkelingsstoornissen

  Tentamendata: 

  • 28-10-2015 (Tentamen)
  • 26-11-2015 (Hertentamen)

  JoHo's online bij dit vak:

  Samenvatting artikelen

  • Toegang: JoHo Exclusive

  JoHo's geprint bij dit vak:

  Deel I & II (Nu aanwezig!)

  • gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van 2015-2016

  Ontwikkeling tijdens Adolescentie en Volwassenheid

  Tentamendata: 

  • 04-11-2015 (Tentamen)
  • 23-11-2015 (Hertentamen)

  JoHo's online bij dit vak:

  Samenvatting bij het boek Adult personality development: theories and concepts (Wrightsman)

  • Toegang: JoHo Exclusive

  Stampvragen Adult personality development (Wrightsman)

  • Toegang: voor donateurs

  Samenvatting bij het boek Samenvatting Emerging Adulthood: The winding road from the late teens through the twenties  (Arnett)

  • Toegang: JoHo Exclusive
  • Let op: er heeft per ongeluk een link naar het verkeerde boek (ook van Arnett) gestaan die niet tot de voorgeschreven literatuur behoort. Excuses voor het ongemak!

  Stampvragen bij het boek Samenvatting Emerging Adulthood: The winding road from the late teens through the twenties  (Arnett)

  • Toegang: voor donateurs

  Samenvatting artikelen

  • Toegang: voor donateurs

  JoHo's geprint bij dit vak:

  Deel I & II (Nu aanwezig!)

  • gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van 2015-2016

  Thinking and Decision Making

  Tentamendata: 

  • 06-11-2015 (Tentamen)
  • 24-11-2015 (Hertentamen)

  JoHo's online bij dit vak:

  Samenvatting Thinking and Deciding (Baron)

  • Toegang: voor donateurs
  • Engelstalige samenvatting

  JoHo's geprint bij dit vak:

  Deel I, II & III (Nu aanwezig!)

  • gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van 2015-2016
  • Engelstalige samenvatting

  Current Topics in Organisational Pyschology

  Tentamendata: 

  • 29-10-2015 (Tentamen)
  • 23-11-2015 (Hertentamen)

  JoHo's online bij dit vak:

  • helaas worden er geen samenvattingen verwacht 

  JoHo's geprint bij dit vak:

  • helaas worden er geen samenvattingen verwacht 

  Controversen in de Psychologie

  Tentamendata: 

  • 27-10-2015 (Tentamen)
  • 26-11-2015 (Hertentamen)

  JoHo's online bij dit vak:

  • voor dit vak verschijnen geen samenvattingen

  Deception in Clinical Settings

  Exam Dates:: 

  • 05-11-2015 (Tentamen)
  • 26-11-2015 (Hertentamen)

  JoHo's online for this course:

  Summary: Deception in Clinical Settings

  • Access: for donateurs
  • English Summary

  JoHo's geprint for this course:

  Deel I (Now Available!)

  • English Summary

  Sport and Exercise Psychology

  Tentamendata: 

  • 28-10-2015 (Tentamen)
  • 25-11-2015 (Hertentamen)

  JoHo's online bij dit vak:

  Samenvatting Foundations of sport and exercise psychology (Weinberg, Gould)

  • Toegang: JoHo Exclusive
  • Engelstalige samenvatting

  JoHo's geprint bij dit vak:

  Deel I, II & III (Nu aanwezig!)

  • gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur van 2015-2016
  • Engelstalige samenvatting

  The social psychology of communication

  Tentamendata: 

  • 26-10-2015 (tentamen)
  • 25-11-2015 (hertentamen)

  JoHo's online bij dit vak

  Summary of articles

  • Toegang: voor donateurs
  • Engelstalige samenvatting

  JoHo's geprint bij dit vak

  Deel I, II en III (Nu aanwezig!)

  • Let op: dit is een Engelstalige samenvatting

  Interpersonal Relations

  Exam Dates: 

  • 02-11-2015 (tentamen)
  • 24-11-2015 (hertentamen)

  JoHo's online voor dit vak: 

  Samenvatting van het boek: Intimate relationships (Miller, 2014)

  • Toegang: JoHo Exclusive

  Summary Intimate Relationships (Miller)

  • Access: JoHo Exclusive

  Samenvatting van de artikelen:

  • Toegang: voor donateurs
  • Engelstalige samenvatting
  • Let op: er ontbreken 4 artikelen in deze samenvatting.

  JoHo's geprint voor dit vak:

  Deel I & II (Nu aanwezig!)

  • gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van 2015-2016
  • Er is ook een Engelstalige samenvatting van dit vak.

  JoHo Samenvattingen & Studiehulp

  JoHo support center Groningen

    


  Openingstijden - Groningen

  • Maandag & Dinsdag: 10.00 - 14.00 uur
  • Woensdag & Donderdag: gesloten
  • Vrijdag: 10.00 – 14.00 uur
  • zaterdag en zondag: gesloten

  Bij tentamendrukte en in de zomerperiode gelden vaak gewijzigde openingstijden (indien dit het geval is, worden de extra openingstijden hier vermeld).

  Extra openingstijden:

  • woensdag 26 oktober van 11.00- 15.00 open
  • in oktober elke donderdag extra open: 10.00- 14.00

   

  Kaart & adres - Groningen

   

  Adres & Contactgegevens

   

  Verzekeringen - Groningen

   

  • informatie ophalen en aanvraagformulieren inleveren is mogelijk tijdens openingstijden.
  • Voor het afsluiten van reis- en annuleringsverzekeringen + verzekeringen voor buitenlanders die naar Nederland komen, kan zonder afspraak worden langsgekomen.
  • Voor overige verzekeringen kan een afspraak worden gemaakt (zie hierboven bij verzekeringen)

   

  Winkel & Reisartikelen - Groningen

   

  •  JoHo Groningen heeft een 70 m2 grote JoHo World Activity & Reiskringloopwinkel waar je terecht kunt voor boeken en artikelen op het gebied van leren, reizen, werken, helpen en emigreren.

   

  Actief in het buitenland - Groningen

   

  • Je kunt worden geholpen bij het online boeken van het aanbod van JoHo World Activity: o.a.TEFL-cursussen, vrijwilligerswerk in de Filipijnen,  taalcursussen, Interrail & de Transsiberië Express.
  • Tevens kun je gebruik maken van de Lonely Planets en andere oriëntatiehulpmiddelen.

   

  Keuze-advies & coaching - Groningen

   

  • ben je donateur of abonnee dan kun je in het center gebruik maken van de online keuzehulp en je laten coachen door één van de medewerkers.
  • Voor coaching door de meest ervaren medewerkers kun je gebruik maken van de JoHo dagen en avonden.
  • Log in voor de agenda en de locaties

   

  Samenvattingen & Studiehulp - Groningen