Let op: Je bevindt je op de pagina met de JoHo's voor 2015-2016

De online JoHo's die op deze pagina gepubliceerd staan blijven bruikbaar.

De geprinte JoHo's op deze pagina zijn niet meer beschikbaar.

Check in het menu bovenaan deze pagina of voor jouw studie al een pagina voor 2016-2017 bestaat. Zoniet, dan kom je na het klikken terug op deze pagina. De vernieuwde pagina wordt uiterlijk in week 38 gepubliceerd.

Rijksuniversiteit Groningen - Rechten - Bachelor 3

JoHo Samenvattingen & Studiehulp

Bachelor III - Semester II

Inleiding Sociaal Recht

 

SAMENVATTINGEN

 

Hoofdzaken socialezekerheidsrecht

 • Publicatie:
  online: Gepubliceerd
  print: Aanwezig (Deel IV)
 • Inhoud:
  Online: Bevat een samenvatting te gebruiken naast Hoofdzaken socialezekerheidsrecht
  Print: deel IV: Bevat een samenvatting te gebruiken naast Hoofdzaken socialezekerheidsrecht

Schets van het NL Arbeidsrecht

 • Publicatie:
  online: Gepubliceerd
  print: Aanwezig (Deel I)
 • Inhoud:
  Online: Bevat een samenvatting te gebruiken naast Schets van het NL Arbeidsrecht
  Print: Deel I: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven hoofdstukken uit Schets van het NL Arbeidsrecht

Jurisprudentie

 • Publicatie:
  online: Gepubliceerd
  Print: Aanwezig (Deel II)
 • Inhoud:
  Online: Voorgeschreven arresten
  Print: Deel II: Bevat de voorgeschreven arresten

OEFENEN

Oefenpakket

 • Publicatie:
  Print: Aanwezig (Deel III)
 • Inhoud:
  Print: Deel III: Bevat oude oefententamens met antwoordindicaties om je voor te bereiden op het tentamen

 

 

 

AANTEKENINGEN

 

Hoorcollegeaantekeningen

 

VAKINFO

 

Tentamendata

 • Tentamen: 15/06
 • Hertentamen: 05/07

Voorgeschreven Literatuur

 • Hoofdzaken socialezekerheidsrecht, Vonk & Klosse, (2015)

  • Hoofdstukken: 1 - 9, 11, 12, 13 (tot en met 13.5), 15 (tot en met paragraaf 15.7.4)
 • Schets van het NL Arbeidsrecht, Bakels, (23e druk, 2015)
  • Hoofdstuk 1: Geheel
   hoofdstuk 3: 3.1-3.2.3; 3.2.4; 3.3.2;  3.3.4-3.3.4.2; 3.5.2.8;  3.5.2.9-3.5.3.2;  3.5.8-3.5.8.3; 3.6.1
   Hoofdstuk 5: Geheel
   hoofdstuk 6: par. 6.1-6.2.6.4
   Hoofdstuk 8: Geheel

Arresten

 • Groen/Schoevers
 • De Gouden Kooi
 • Beurspromovendi UvA
 • ABVAKABO/RUG
 • X/PostNL Pakketten
 • verzekering prostituees
 • Egyptische in blijf van mijn lijf huis
 • klacht kerken over opvang illegalen
 • bed, bad en brood)
 • FNV Eemshaven
 • Van der Lely/Taxi Hofman
 • Stoof/Mammoet
 • Den Haan/The Box Fashion
 • Philips/Oostendorp
 • geen commerciële relaties
 • onaangekondigd huisbezoek
 • Fraudewet onverbindend
 • Wielemaker/De Schelde
 • Van der Gulik/Vissers
 • Mak/SGBO
 • Sietses/Sneek
 • X/St. R.K. Centraal Schoolbestuur
 • Ktr. Arnhem 16 oktober 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:6783
 • Ktr. Enschede 15 maart 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:891
 • Ktr. Enschede 21 januari 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:212
 • Greenpeace
 • Goldsteen/Roeland
 • Vage klachten aanslagregelaar
 • Kummeling/Oskam
 • TBS-kliniek De Rooijse Wissel
 • passend werk voor beveiligingsmedewerker
 • ontslag KLM-medewerker
 • Verkoper bouwbedrijf verzoekt om ontbinding
 • doorwerkingsjurisprudentie naaister
 • de schoffelaar
 • Amsta
 • DSM/Fox
 • Suk/Brittannia
 • Linge Ziekenhuis
 • NS-reizigers
   

Burgerlijk Recht III

 

SAMENVATTINGEN

Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: Aanwezig (Deel I en II)
 • Inhoud:
  Online: Samenvatting te gebruiken bij Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding
  Print: Verspreid over deel I en deel II: Bevat een samenvatting te gebruiken naast Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding

Artikelen

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: bijgevoegd bij Deel II
 • Inhoud:
  Online/print: Samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven artikelen

Arresten

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: Aanwezig (Deel III)
 • Inhoud:
  Online: Samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven arresten
  print: Deel III: samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven arresten

 

BULLETPOINTS

Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: BulletPoints te gebruiken bij Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding

 

OEFENEN

Oefenpakket

 • Publicatie:
  online: Gepubliceerd
  Print: Aanwezig (Deel IV)
 • Inhoud:
  Online: Oefenpakket: oude oefententamens met antwoordenindicaties om je voor te bereiden op het tentamen
  Print: Deel IV: Bevat oude oefententamens met antwoordenindicaties om je voor te bereiden op het tentamen

 

Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Stampvragen om je kennis van Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding te testen

 

AANTEKENINGEN

Hoorcollegeaantekeningen:

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: aantekeningen bij de colleges

VAKINFO

Tentamendata

 • Tentamen: 08/06
 • Hertentamen: 08/07

Voorgeschreven Literatuur

Boek:

 • Onderdelen van SBR 5: Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding, Spier, Hartlief (2015)

Literatuurklapper:

 • Toelichting bij 3:201 DCFR
 • Gelegenheidsaanstelling
 • Van Dam

Arresten:

 • Vermobo/van Rijswijk
 • Wrongful birth
 • Koolhaas/Rockwool
 • Chan-a-hung/Maalste
 • Ahold/Staat
 • Master Declan/O’byrne
 • Der Bildtpollen/Aanwas BV-Miedema
 • Onrechtmatige overheidsdaad, vluchtelingenstatus
 • Finland-Lethinen
 • Belastingschade/kapitalisatie
 • Vos/TSN
 • Koeman c.s./Sijm Agro
 • Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht – Gemeente de Ronde Venen
 • Loretta
 • Ongeval door brandpasta
 • Van der Heijden/Dexia
 • Val van klimmuur, geen od, geen kwal. aanspr.
 • Erven A./B. en C.
 • De Belangenvereniging Funderingsproblematiek en bewoners/de gemeente Dordrecht
 • Nationale Nederlanden Schadeverzekering/S. en L.
 • B. en Deloitte Belastingadviseurs/H.
 • Gevaarzetting wegens onveilig voetbalveld in Curaçaose gevangenis
 • Waterscooter, vernietiging van Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, etc.
 • Aansprakelijkheid overheidslichaam als wegbeheerder? Spleet tussen weg en verharde berm
 • Hangmat II Dieren
 • Achmea/Menzis

 

Rechtsvinding

 

SAMENVATTINGEN

 • Voor dit vak zijn vooralsnog geen samenvattingen verwacht

 

VAKINFO

Tentamendata

Tentamen: geen

Voorgeschreven Literatuur

 • syllabus

 

Registergoederenrecht

 

SAMENVATTINGEN

 • Voor dit vak zijn vooralsnog geen samenvattingen verwacht

 

VAKINFO

Tentamendata

 • Tentamen: 13/06
 • Hertentamen: 30/06

Voorgeschreven Literatuur

 • Onderdelen van Privaatrechtelijke Aspecten van Onroerend Goed, van Velten (2015)
 • Klappers

Bestuursrecht III

Fiscaal Comptabele Verantwoordingen

SAMENVATTINGEN

 • Voor dit vak zijn vooralsnog geen samenvattingen verwacht

VAKINFO

Tentamendata:

 • 13-06-2016 (tentamen)
 • 04-07-2016 (hertentamen)

Voorgeschreven literatuur:

 • Syllabus Fiscaal Comptabele Verantwoordingen

Vennootschapsbelasting

SAMENVATTINGEN

Wegwijs in de vennootschapsbelasting

 • Online: Gepubliceerd
  Print: voor dit vak verschijnen geen voorgeprinte samenvattingen
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij alle hoofdstukken. Let op, dit is een samenvatting van de vorige druk (13e druk, 2013).

VAKINFO

Tentamendata

 • Tentamen: 29/03
 • Hertentamen: 28/06

Voorgeschreven Literatuur

 • Onderdelen van Wegwijs in de vennootschapsbelasting, N.J. Bouwman, M.J. Boer, (2013)

  Strafrecht III

   

  SAMENVATTINGEN

  Strafprocesrecht 2: ons strafrecht

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
   Print: Aanwezig: Deel I, II & III
  • Inhoud:
   online: Bevat een samenvatting bij alle hoofdstukken
   print: Bevat een samenvatting bij de voorgeschreven hoofdstukken en arresten (verdeeld over drie delen)

  Arresten

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
   Print: Aanwezig: Deel I, II & III
  • Inhoud:
   Online: Bevat een samenvatting bij de voorgeschreven arresten
   print: Bevat een samenvatting bij de voorgeschreven hoofdstukken en arresten (verdeeld over drie delen)

  BULLETS

  Strafprocesrecht 2: ons strafrecht

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Bevat een bulletsamenvatting bij alle hoofdstukken

  OEFENEN

  Stampvragen Strafprocesrecht 2: ons strafrecht

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Bevat stampvragen bij alle hoofdstukken

  Oefen- & tentamenvragen Strafprocesrecht 2: ons strafrecht

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
   Print: Aanwezig (deel IV)
  • Inhoud:
   Print/online: Bevat oude tentamens

  Collegeaantekeningen

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Bevat aantekeningen bij de hoorcolleges

  VAKINFO

  Tentamendata

  • Tentamen: 29/03
  • Hertentamen: 22/06

  Voorgeschreven Literatuur

  • J.M. van Bemmelen, Th. W. van Veen, Strafprocesrecht 2: ons strafrecht (12e druk)

   

  Fiscale aspecten registergoederen

   

  SAMENVATTINGEN

  Elementair belastingrecht

  • Publicatie:
   Online Gepubliceerd
   Print: voor dit vak verschijnen geen voorgeprinte samenvattingen
  • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken bij het boek

  BULLETPOINTS

   

  VAKINFO

  Tentamendata

  Tentamen: 24/03

  Hertentamen: 21/06

  Voorgeschreven Literatuur

  L.G.M. Stevens, Elementair belastingrecht voor economen en bedrijfsjuristen, (druk 29)

  Van Straaten, J.C., Wegwijs in de overdrachtsbelasting

   

  Echtscheidingsrecht

   

  SAMENVATTINGEN

  Echtscheidingsrecht

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
   Print: voor dit vak verschijnen geen voorgeprinte samenvattingen
  • Inhoud:
   Online: Bevat een samenvatting te gebruiken bij het boek Echtscheidingsrecht

   

  VAKINFO

  Tentamendata

  Tentamen: 01/04

  Hertentamen: 04/07

  Voorgeschreven Literatuur

  Echtscheidingsrecht, Heida, A., (2013)

   

  Huurrecht

   

  SAMENVATTINGEN

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
   Print: voor dit vak verschijnen geen voorgeprinte samenvattingen
  • Inhoud: Samenvatting bij het voorgeschreven boek. In 2014 is er een nieuwe druk verschenen, dit is een samenvatting bij de oude druk. De thema's komen grotendeels overeen.

   

  VAKINFO

  Tentamendata

  Tentamen: 30/03

  Hertentamen: 01/07

  Voorgeschreven Literatuur

  Hoofdlijnen in het huurrecht, Kloosterman, A.M.,  Rossel, H.J.,  Rozeboom, M.H. (2014)

   Bachelor III - Semester I
   Blok II

   Europees Recht

   Tentamendata:

   • 21-01-2016 (Tentamen)
   • 04-04-2016 (Hertentamen)

   JoHos' online voor dit vak:

   Samenvatting Recht van de Europese Unie (Amtenbrink)

   • Toegang: voor donateurs

   Bulletpointsamenvatting Recht van de Europese Unie (Amtenbrink)

   • Toegang: voor donateurs

   Samenvatting van alle voorgeschreven arresten 2014-2015

   • Toegang: voor donateurs
   • In 2015-2016 heeft de docent aangegeven dat studenten zelf een selectie arresten dienen te maken. Ter ondersteuning zijn de arresten bij dit vak uit het voorgaande jaar te gebruiken!

   Hoorcollegeaantekeningen

   • Toegang: voor donateurs

   JoHo's geprint voor dit vak:

   Deel I, II en III 

   • Status: aanwezig
   • Gebaseerd op de voorgeschreven literatuur

   Deel IV 

   • Status: aanwezig
   • Bevat oude tentamens met uitwerkingen en hoorcollegeaantekeningen bij week 1 t/m 4

   Inleiding Rechtsfilosofie 

   Tentamendata:

   • 18-01-2016 (Tentamen)
   • 07-04-2016 (Hertentamen)

   JoHos' online voor dit vak:

   Samenvatting Recht als Raadsel

   • Toegang: voor donateurs

   JoHo's geprint voor dit vak:

   Deel I

   • Status: aanwezig
   • Gebaseerd op de voorgeschreven literatuur

   Deel II

   • Status: aanwezig
   • Bevat oude tentamens met uitwerkingen

   Openbare Financiën 

   Tentamendata:

   • 15-01-2016 (Tentamen)
   • 08-04-2015 (Hertentamen)

   JoHos' online voor dit vak:

   Samenvatting Overheidsfinanciën (De Kam & Koopmans)

   • Toegang: voor donateurs

   Bulletpoints Overheidsfinanciën (De Kam & Koopmans)

   • Toegang: voor donateurs

   Stampvragen Overheidsfinanciën (De Kam & Koopmans)

   • Toegang: voor donateurs

   JoHo's geprint voor dit vak:

   Geen voorgeprinte samenvatting verwacht

   Inleiding Rechtsinformatica

   Tentamendata:

   • 18-01-2016 (Tentamen)
   • 07-04-2016 (Hertentamen)

   JoHos' online voor dit vak:

   Samenvatting IT voor Juristen

   • Toegang: voor donateurs

   JoHo's geprint voor dit vak:

   Geen voorgeprinte samenvatting verwacht

   Terrorisme en terrorismebestrijding

   Tentamendata:

   • 21-01-2016 (Tentamen)
   • 22-03-2016 (Hertentamen)

   JoHos' online voor dit vak:

   Samenvatting Terrorismebestrijding (Kwakman)

   • Toegang: JoHo Exclusive

   Samenvatting teksten uit de klapper

   • Toegang: JoHo Exclusive

   JoHo's geprint voor dit vak:

   Geen voorgeprinte samenvatting verwacht

   Introduction to International and European Tax Law

   Tentamendata:

   • 13-01-2016 (Tentamen)

   JoHos' online voor dit vak:

   Samenvatting Wegwijs in het internationaal en Europees belastingrecht

   • Toegang: voor donateurs
   • Dit is een samenvatting van de druk uit 2013. In 2015 is een nieuwe druk verschenen, de docent heeft aangegeven dat de druk uit 2013 ook nog bruikbaar is.

   JoHo's geprint voor dit vak:

   Geen voorgeprinte samenvatting verwacht

   Recht en Psychologie

   Tentamendata:

   • 19-01-2016 (Tentamen)

   JoHos' online voor dit vak:

   Samenvatting Tussen sofa en toga

   • Toegang: voor donateurs

   Samenvatting Overtuigend bewijs

   • vooralsnog geen samenvatting verwacht

   JoHo's geprint voor dit vak:

   Geen voorgeprinte samenvatting verwacht

   Inleiding rechtssociologie

   Tentamendata:

   • 16-01-2016 (Tentamen)
   • 07-04-2016 (Hertentamen)

   JoHos' online voor dit vak:

   Samenvatting Recht van onderop

   • Toegang: voor donateurs

   Samenvatting Sociale werking van het recht

   • Toegang: voor donateurs

   JoHo's geprint voor dit vak:

   Geen voorgeprinte samenvatting verwacht

   Burgerlijk Recht III (voor recividisten)

   Tentamendata:

   • 11 januari 2016

   JoHo's online voor dit vak:

   Samenvatting Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding (Spier) 

   Bullets Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding (Spier)

   Stampvragen Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding (Spier)

   Hoorcollegeaantekeningen 2014-2015

   Samenvatting artikelen 2014-2015

   Samenvatting voorgeschreven arresten 2014-2015

   • Toegang: voor donateurs

   JoHo's geprint voor dit vak:

   Deel I (Nu aanwezig!)

   • gebaseerd op het eerste gedeelte van de voorgeschreven stof uit het boek

   Deel II (Nu aanwezig!)

   • gebaseerd op het tweede gedeelte van de voorgeschreven stof uit het boek

   Deel III (Nu aanwezig!)

   • gebaseerd op de voorgeschreven arresten en artikelen

   Deel IV (Nu aanwezig!)

   • bevat oude tentamens met uitwerkingen

   Bachelor III Semester I
   Blok I

   Burgerlijk Procesrecht I

   VAKINFO

   Tentamendata: 

   • 28-10-2015 (Tentamen)
   • 25-01-2016 (Hertentamen)

    

   JoHo's online bij dit vak:

    

   Samenvattingen

   Samenvatting Compendium van het burgerlijk procesrecht (Stein, Rueb)

   • Toegang: JoHo Exclusive

   Samenvattingen van de voorgeschreven arresten

   • Toegang: voor donateurs

   Samenvatting: Nederlands burgerlijk procesrecht (Snijders)

   • Toegang: JoHo Exclusive
   • aanbevolen literatuur - geen verplichte studiestof voor het tentamen

   BulletPoints

   Bullets Compendium van het Burgerlijk Procesrecht (Stein, Rueb)

    

   • Toegang: voor donateurs

   Bullets Nederlands Burgerlijk Procesrecht (Snijders)

   • Toegang: voor donateurs
   • aanbevolen literatuur - geen verplichte studiestof voor het tentamen

   aantekeningen

   Collegeaantekeningen

    

   • Toegang: voor donateurs

   Oefenmateriaal

   Stampvragen Compendium van het Burgerlijk Procesrecht (Stein, Rueb)

    

   • Toegang: voor donateurs

   Stampvragen bij het boek: Nederlands Burgelijk Procesrecht (Snijders)

   • Toegang: voor donateurs
   • aanbevolen literatuur - geen verplichte studiestof voor het tentamen

    

   JoHo's geprint bij dit vak:

    

   Deel I, II & III 

   • Status: Aanwezig
   • Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van 2015-2016

   Deel IV 

   • Status: Aanwezig
   • Inhoud: bevat een samenvatting van de voorgeschreven arresten van 2015-2016

   Deel V  

   • Status: Aanwezig
   • Inhoud: bevat oude tentamens met uitwerkingen

   Internationaal Publiekrecht

   VAKINFO

   Tentamendata: 

   • 31-10-2015 (Tentamen)
   • 27-01-2016 (Hertentamen)

   JoHo's online bij dit vak:

   Samenvatting

   Samenvatting Kern van het Internationaal publiekrecht (Nollkaemper)

   • Toegang: voor donateurs

   Bullets Kern van het Internationaal publiekrecht (Nollkaemper)

   • Toegang: voor donateurs

   Samenvatting: Elementair internationaal recht (Asser Press 2013)

   • Toegang: voor donateurs

   JoHo's geprint bij dit vak:

   Deel I, II & III

   • Publicatie: aanwezig
   • gebaseerd op Kern van het Internationaal Publiekrecht

   Deel IV

   • Publicatie: aanwezig
   • gebaseerd op Elementair Internationaal Recht

    

   Staatsrecht III

   VAKINFO
    

   Tentamendata: 

   • 06-11-2015 (Tentamen)
   • 29-01-2016 (Hertentamen)

   JoHo's online bij dit vak:

   Samenvatting van het boek: Handboek van het Nederlands staatsrecht (Pot)

   • Toegang: JoHo Exclusive

   Samenvatting van het boek Staatsrecht van landen van de Europese Unie (Prakke, Kortmann)

   • Toegang: JoHo Exclusive

   Collegeaantekeningen

   • Toegang: voor donateurs

   JoHo's geprint bij dit vak:

   Deel I & II

   • Publicatie: aanwezig
   • gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van 2015-2016

   Deel III

   • Publicatie: aanwezig
   • gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van 2015-2016

    

   Inleiding Politicologie

   VAKINFO
    

   Tentamendata: 

   • 27-10-2015 (Tentamen)
   • 26-01-2016 (Hertentamen)

   JoHo's online bij dit vak:

   Boeksamenvatting: Heywood

   • Toegang: voor donateurs

   JoHo's geprint bij dit vak:

   Deel I (Nu beschikbaar!)

   • Bevat samenvatting van de voorgeschreven literatuur

   Omzet- en overdrachtbelasting

   VAKINFO

   Tentamendata: 

   • 04-11-2015 (Tentamen)
   • 29-01-2016 (Hertentamen)

   JoHo's online bij dit vak:

   Samenvatting van het boek Omzetbelasting (Hilte, Kesteren)

   • Toegang: voor donateurs

   Samenvatting Wegwijs in de overdrachtsbelasting (van Straaten)

   • Toegang: voor donateurs

   Inleiding Psychiatrie voor Juristen

   VAKINFO

   Tentamendata: 

   • 06-11-2015 (Tentamen)
   • 28-01-2016 (Hertentamen)

   JoHo's online bij dit vak:

   Samenvatting Psychiatrie voor juristen (Hummelen, Hengeveld)

   • Toegang: voor donateurs

   JoHo's geprint bij dit vak:

   Deel I (Nu beschikbaar!)

   • Bevat samenvatting van de voorgeschreven literatuur

   Alternatieve Geschilbeslechting

   VAKINFO

   Tentamendata: 

   • 26-10-2015 (Tentamen)

   JoHo's bij dit vak:

   • voor dit vak verschijnen geen samenvattingen

   ICT Contracten

   VAKINFO

   Tentamendata: 

   • 06-11-2015 (Tentamen)
   • 29-01-2016 (Hertentamen)

   JoHo's online bij dit vak:

   Samenvatting  Overeenkomsten inzake informatietechnologie (Blok, 2010)

   • Toegang: voor donateurs

   Samenvatting van de Klapper

   • Toegang: voor donateurs

   Gezondheidsrecht

   VAKINFO

   Tentamendata: 

   • 27-10-2015 (Tentamen)
   • 26-01-2016 (Hertentamen)

   JoHo's online bij dit vak:

   Samenvatting van het boek Handboek Gezondheidsrecht

   • Toegang: voor donateurs
   • Let op : dit is een samenvatting van een oude druk

   Omgevingsrecht

   VAKINFO

   Tentamendata:

   • 5-11-2015 (tentamen)
   • 26-1-2016 (hertentamen)

   JoHo's online voor dit vak:

   Samenvatting Omgevingsrecht (Boeve)

   • toegang: JoHo Exclusive

   JoHo's geprint voor dit vak:

   • vooralsnog geen JoHo's beschikbaar

   Arbeidsovereenkomstenrecht

   VAKINFO

   Tentamendata:

   • 3-11-2015 (tentamen)
   • 29-1-2016 (hertentamen)

   JoHo's online voor dit vak:

   Samenvatting Arbeidsrechtelijke Themata (Loonstra, Zondag)

   • toegang: JoHo Exclusive

   JoHo's geprint voor dit vak:

   • vooralsnog geen samenvatting beschikbaar

   Ondernemingsrecht I

   VAKINFO

   Tentamendata:

   • 26-10-2015 (tentamen)
   • 26-01-2016 (hertentamen)
   • 23-03-2016 (hertentamen)

   JoHo's online voor dit vak:

   Samenvatting Van de BV en NV (van Schilfgaarde)

   • toegang: voor donateurs

   Bullets Van de BV en NV (van Schilfgaarde)

   • toegang: voor donateurs

   Stampvragen Van de BV en NV (van Schilfgaarde)

   • toegang: voor donateurs

   Samenvatting van de arresten

   • toegang: voor donateurs

   JoHo's geprint voor dit vak:

   Deel I & II (Nu beschikbaar!)

   • Bevat de samenvatting van de voorgeschreven literatuur

   Deel III & Deel IV (Nu beschikbaar!)

   • Deel III bevat alle verplichte Arresten
   • Deel IV bevat een Oefenpakket

   Loonheffing

   Tentamendata:

   • 28-10-2015 (tentamen)
   • 26-01-2016 (hertentamen)

   JoHo's online voor dit vak

   • voor dit vak verschijnen geen samenvattingen

   JoHo's geprint voor dit vak:

   • voor dit vak verschijnen geen samenvattingen

   JoHo Samenvattingen & Studiehulp

   JoHo support center Groningen

     


   Openingstijden - Groningen

   • Maandag & Dinsdag: 10.00 - 14.00 uur
   • Woensdag & Donderdag: gesloten
   • Vrijdag: 10.00 – 14.00 uur
   • zaterdag en zondag: gesloten

   Bij tentamendrukte en in de zomerperiode gelden vaak gewijzigde openingstijden (indien dit het geval is, worden de extra openingstijden hier vermeld).

   Extra openingstijden:

   • woensdag 26 oktober van 11.00- 15.00 open
   • in oktober elke donderdag extra open: 10.00- 14.00

    

   Kaart & adres - Groningen

    

   Adres & Contactgegevens

    

   Verzekeringen - Groningen

    

   • informatie ophalen en aanvraagformulieren inleveren is mogelijk tijdens openingstijden.
   • Voor het afsluiten van reis- en annuleringsverzekeringen + verzekeringen voor buitenlanders die naar Nederland komen, kan zonder afspraak worden langsgekomen.
   • Voor overige verzekeringen kan een afspraak worden gemaakt (zie hierboven bij verzekeringen)

    

   Winkel & Reisartikelen - Groningen

    

   •  JoHo Groningen heeft een 70 m2 grote JoHo World Activity & Reiskringloopwinkel waar je terecht kunt voor boeken en artikelen op het gebied van leren, reizen, werken, helpen en emigreren.

    

   Actief in het buitenland - Groningen

    

   • Je kunt worden geholpen bij het online boeken van het aanbod van JoHo World Activity: o.a.TEFL-cursussen, vrijwilligerswerk in de Filipijnen,  taalcursussen, Interrail & de Transsiberië Express.
   • Tevens kun je gebruik maken van de Lonely Planets en andere oriëntatiehulpmiddelen.

    

   Keuze-advies & coaching - Groningen

    

   • ben je donateur of abonnee dan kun je in het center gebruik maken van de online keuzehulp en je laten coachen door één van de medewerkers.
   • Voor coaching door de meest ervaren medewerkers kun je gebruik maken van de JoHo dagen en avonden.
   • Log in voor de agenda en de locaties

    

   Samenvattingen & Studiehulp - Groningen