Let op: Je bevindt je op de pagina met de JoHo's voor 2015-2016

De online JoHo's die op deze pagina gepubliceerd staan blijven bruikbaar.

De geprinte JoHo's op deze pagina zijn niet meer beschikbaar.

Check in het menu bovenaan deze pagina of voor jouw studie al een pagina voor 2016-2017 bestaat. Zoniet, dan kom je na het klikken terug op deze pagina. De vernieuwde pagina wordt uiterlijk in week 38 gepubliceerd.

Universiteit Leiden - Psychologie - Bachelor 1

2015 - 2016

Psychologie en Wetenschap

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: Bevat de samenvatting + stampvragen + BulletPoints bij de voorgeschreven stof uit What is this thing called Science

Deel II

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: Bevat de samenvatting + BulletPoints + oefenvragen inclusief antwoorden bij de voorgeschreven stof uit Critical Thinking

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen

 

Samenvattingen

 

What is this thing called science?

 • Publicatie: Gepubliceerd

 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij What is this thing called science?

Critical Thinking

 • Publicatie: Gepubliceerd

 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij Critical thinking

BulletPoints

 

What is this thing called science?

 • Publicatie: Gepubliceerd

 • Inhoud: Bevat een ultra beknopte samenvatting bij What is this thing called science?

Critical Thinking

 • Publicatie: Gepubliceerd

 • Inhoud: Bevat een BulletPoints samenvatting bij Critical thinking

Oefenen

 

What is this thing called science?

 • Publicatie: Gepubliceerd

 • Inhoud:  Bevat een set stampvragen om je kennis van de What is this thing called science? te toetsen

Critical Thinking

 • Publicatie: Gepubliceerd

 • Inhoud: Bevat een set oefenvragen inclusief antwoorden om je kennis van de Critical Thinking te toetsen

Aantekeningen

 

Hoorcollegeaantekeningen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: aantekeningen bij de hoorcolleges. Let op, de collegeaantekeningen zijn gebaseerd op de colleges van 2014-2015.

 

 

VAKINFORMATIE

 

Tentamendata

 • Tentamen:10/06

 • Hertentamen: 01/07

 

Voorgeschreven literatuur:

 • What is this thing called Science? Chalmers, Alan F., (2013)

  • Hoofdstukken 1, 2, en 4 t/m 11

 • Critical Thinking, Moore & Parker, (2014, 11e druk)

  • Hoofdstukken 8 t/m 11

 • Werkboek voor bij de werkgroepen

Cognitieve Psychologie

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: samenvattingen te gebruiken bij hoofdstuk 1 t/m 6

 

Deel II

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: samenvattingen te gebruiken bij hoofdstuk 7 t/m 11 + BulletPointsamenvatting bij alle hoofdstukken + stampvragen bij alle hoofdstukken.

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - Aantekeningen

 

Samenvattingen

 

An introduction to cognitive psychology

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: samenvattingen te gebruiken bij de voorgeschreven hoofdstukken van het boek

BulletPoints

 

An introduction to cognitive psychology

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: BulletPoints samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven hoofdstukken van het boek

Oefenen

 

An introduction to cognitive psychology

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: oefenvragen met antwoorden te gebruiken bij de voorgeschreven hoofdstukken van het boek

Aantekeningen

 

Hoorcollegeaantekeningen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: aantekeningen bij de hoorcolleges. Let op, de collegeaantekeningen zijn gebaseerd op de colleges van 2014-2015.

VAKINFORMATIE

 

Tentamendata

 • Tentamen:08/06

 • Hertentamen: 29/06

Voorgeschreven literatuur:

 • Groome e.a., An introduction to cognitive psychology. 3e druk, 2014, hoofdstuk 1 t/m 11

  • Alle hoofdstukken zijn verplicht, uitzonderingen staan hieronder:

  • Hoofdstuk 2: niet voor tentamen: 2.3 (Auditory Perception) en 2.4 (Haptic Perception)

  • Hoofdstuk 10: niet voor tentamen: p. 305 vanaf alinea die begint met "Phonemes" tot aan p. 307 paragraaf Words and Morphemes. De paragraaf "Words and Morphemes" zelf dus WEL bestuderen.

  • Hoofdstuk 10: niet voor tentamen: p. 327 vanaf "In Garrett's model" midden op de pagina t/m p. 329. Paragraaf "Discourse level" doorlezen

  • Hoofdstuk 11: alleen de volgende delen zijn tentamenstof: p. 337 tot paragraaf "The Boston aphasia classification system" op p. 341 + Paragraaf "Reading" (p. 358) tot einde hoofdstuk.

  • Hoofdstuk 12: niet voor tentamen.

 • Syllabus Experimenteerpracticum Cognitieve psychologie (werkgroepopdrachten)

Bio- en Neuropsychologie

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij hoofdstuk 2 t/m 5, 13 en 14 van Biological Psychology (11e druk, Nederlandstalig), inclusief BulletPoints

Deel II

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij hoofdstuk 12, 8, 9 en 15 van Biological Psychology (11e druk, Nederlandstalig), inclusief BulletPoints en stampvragen.

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen

 

Samenvattingen

 

Biological Psychology (NL)

 • Publicatie: Gepubliceerd

 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij Biological Psychology in het Nederlands, 11e druk

 

Biological Psychology (ENG)

 • Publicatie: Gepubliceerd

 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij Biological Psychology in het Engels, 12e druk

 

BulletPoints

 

Biological Psychology (NL)

 • Publicatie: Gepubliceerd

 • Inhoud: Bevat Nederlandstalige BulletPoints bij Biological Psychology, 11e druk

 

Biological Psychology (ENG)

 • Publicatie: Gepubliceerd

 • Inhoud: Bevat Engelstalige BulletPoints bij Biological Psychology, 12e druk

 

 

Oefenen

 

Biological Psychology (NL)

 • Publicatie: Gepubliceerd

 • Inhoud: Bevat oefenvragen inclusief antwoorden bij Biological Psychology in het Nederlands, 11e druk

 

Biological Psychology (ENG)

 • Publicatie: Gepubliceerd

 • Inhoud: oefenvragen bij Biological Psychology in het Engels, 12e druk

 

Aantekeningen

 

Hoorcollegeaantekeningen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: aantekeningen bij de hoorcolleges. Let op, de collegeaantekeningen zijn gebaseerd op de colleges van 2014-2015.

VAKINFORMATIE

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 06/06

 • Hertentamen: 27/06

 

Voorgeschreven Literatuur:

 • Biological Psychology, Kalat, J.W. (11e druk, 2014), Hoofdstuk 2 t/m 5, 8, 9 & 12 t/m 15

Ontwikkelings- en onderwijspsychologie

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: aanwezig

 • Inhoud: samenvattingen en BulletPoints te gebruiken bij de verplicht gestelde hoofdstukken t/m hoofdstuk 8: Prenatale ontwikkeling tot en met Intelligentie

Deel II

 • Publicatie: aanwezig

 • Inhoud: samenvattingen en BulletPoints te gebruiken bij de overige voorgeschreven hoofdstukken, van Sociale ontwikkelingen tot en met Morele ontwikkeling, met aanvullend samenvattingen te gebruiken bij alle voorgeschreven artikelen en oefenvragen die je helpen de stof te doorgronden en het tentamen voor te bereiden

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - Bulletpoints - Oefenen - Aantekeningen

 

Samenvattingen

How Children Develop

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij alle voorgeschreven hoofdstukken

 

Artikelen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij alle voorgeschreven artikelen

 

BulletPoints

How Children Develop

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: ultrakorte samenvatting bij alle voorgeschreven hoofdstukken

 

Oefenen

How Children Develop

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat voorbeeld tentamenvragen en antwoorden die aansluiten bij de hoofdstukken van het boek How Children Develop

 

Aantekeningen

Hoorcollegeaantekeningen

 • Publicatie: De auteur van de collegeaantekeningen heeft helaas afgehaakt. Wij proberen nog een nieuwe auteur te vinden, maar gezien de beperkte tijd die ons rest tot het tentamen durven wij geen garanties hieromtrent te geven. Onze excuses voor dit ongemak.

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • tentamen: 07/04

 • hertentamen: 20/06

 

Tentameninfo:

 • Multiple Choice vragen op het tentamen (70% van het eindcijfer)

 • Actieve participatie bij iedere werkgroep, groepsopdracht, groepspresentatie en individuele eindopdracht (30% van het eindcijfer)

 

Voorgeschreven literatuur:

Boek:

 • How Children Develop, Siegler et al (2014)

Artikelen:

 • Rational imitation in preverbal infants (Gergely et al., 2002)
 • Infant imitation after a 1-week delay: Long-term memory for novel acts and multiple stimuli (Meltzoff, 1998)
 • The understanding and self-reported use of emotional display rules in children with autism spectrum disorders (Begeer et al., 2011)
 • Parenting stress, Marital quality, and child behavior problems at age 7 years (Benzies et al., 2004)
 • Training your working memory: does it work? (Shipstead et al., 2012)
 • Cogmed training: let’s be realistic about intervention research (Gathercole et al., 2012)

Experimenteel en Correlationeel Onderzoek (ECO)

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

Deel I

 • Publicatie: aanwezig
  Inhoud: Bevat samenvattingen en formules die te gebruiken zijn bij Statistische Methoden

Deel II

 • Publicatie: aanwezig
  Inhoud: Bevat samenvattingen bij de voorgeschreven hoofdstukken van Pallant
  Bijzonderheden: Gratis voor donateurs die deel I aanschaffen of hebben aangeschaft

SPSS-Hulp

 • Publicatie: Aanwezig
  Inhoud: Handige handleiding voor het gebruik van SPSS; te gebruiken bij diverse vakken als ondersteunend studiemateriaal

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - Oefenen

 

Samenvattingen

 

Statistical Methods for Psychology

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat samenvattingen bij alle hoofdstukken

SPSS Survival Manual

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken bij een aantal hoofdstukken. Verplicht voor dit vak zijn hoofdstuk 11, 13, 16, 18 en 19

 

Oefenen

 

Statistical Methods for Psychology

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat oefeningen bij Statistical Methods

SPSS hulp

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een handige handleiding voor het gebruik van SPSS

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • 01/04 (Tentamen)

 • 24/06 (Hertentamen)

 • daarnaast is er ook een SPSS-vaardighedentoets die voor 30% meetelt voor het eindcijfer.

 • studiepunten voor de cursus worden alleen toegekend indien het eindcijfer hoger is dan een 5,5, waarbij geen van beide deelcijfers lager mag zijn dan een 5.

 

Voorgeschreven literatuur:

 • Statistical Methods for Psychology, Howell, (druk 8, 2013)

 

Aangeraden lliteratuur:

 • SPSS Survival Manual (Pallant)

Sociale- en Organisatiepsychologie

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: aanwezig

 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij de verplichte stof van college 1 t/m 6. De collegeonderwerpen worden in zes thema's aangeboden en in dit deel bevindt zich: thema 1: Introductie; thema 2: Sociale cognitie; thema 3: Sociale perceptie; thema 4: Persoon en organisatie; thema 5: Attitudes; en thema 6: Motivatie.

Deel II

 • Publicatie: aanwezig

 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij de verplichte stof van college 7 t/m 10. De collegeonderwerpen worden in vier thema's aangeboden en in dit deel bevindt zich: thema 7: Leiderschap; thema 8: Vooroordelen en discriminatie; thema 9: Diversiteit; en thema 10: Macht en besluitvorming.

Deel III

 • Publicatie: aanwezig

 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij de verplichte stof van college 11 t/m 14. De collegeonderwerpen worden in vier thema's aangeboden en in dit deel bevindt zich: thema 11: Relaties en balans werk en privé; thema 12: Sociale beïnvloeding en prosociaal gedrag; thema 13: Agressie; en thema 14: Werken in groepen en teams.

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen - Aantekeningen

 

Samenvattingen

 

Social Psychology

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij alle voorgeschreven hoofdstukken

Understanding and Managing Organizational Behavior

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij alle voorgeschreven hoofdstukken

 

BulletPoints

 

Social Psychology

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een ultra korte samenvatting bij alle voorgeschreven hoofdstukken

Understanding and Managing Organizational Behavior

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een ultra korte samenvatting bij alle voorgeschreven hoofdstukken

 

Tentamen- en oefenmaterialen

 

Oefenpakket Social Psychology

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat voorbeeld tentamenvragen met antwoorden

Oefenpakket Understanding and Managing Organizational Behavior

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat voorbeeld tentamenvragen met antwoorden

 

Aantekeningen

 

Hoorcollegeaantekeningen

 • Publicatie:
  De auteur van de collegeaantekeningen is helaas afgehaakt. Wij proberen nog een nieuwe auteur te vinden, maar gezien de beperkte tijd die ons rest tot het tentamen durven wij geen garanties hieromtrent te geven. Onze excuses voor dit ongemak.

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • 30-03 (Tentamen)

 • 22-06 (Hertentamen)

 

Tentameninfo:
 • Opdrachten en presentaties in de werkgroepen, die voor 30% meetellen voor het eindcijfer.

 

Voorgeschreven literatuur:

 • Social Psychology, Baron & Branscombe (hoofdstuk 1 t/m 10)

 • Understanding and Managing Organizational Behavior, George & Jones (Druk 6, 2012)

Persoonlijkheids-, Klinische en Gezondheidspsychologie

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: samenvatting van de verplichte literatuur voor college 1 en 2 en de werkgroep in week 2

 

Deel II

 

 • Publicatie : Aanwezig
 • Inhoud: Gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur van college 3 t/m 6

 

Deel III

 

 • Publicatie : Aanwezig
 • Inhoud: Gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur van college 7 en 8

 

Deel IV

 

 • Publicatie : Aanwezig
 • Inhoud: Bevat bullets en oefenvragen van de voorgeschreven literatuur 2015-2016

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen - Aantekeningen

 

Samenvattingen

 

Introduction to Personality, Clinical and Health Psychology

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij alle voorgeschreven hoofdstukken van Introduction to Personality, Clinical and Health Psychology

 

Don't shoot the dog: The New Art of Teaching and Training

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij alle voorgeschreven hoofdstukken van Don't shoot the dog: The New Art of Teaching and Training

 

BulletPoints

 

Don't shoot the dog: The New Art of Teaching and Training

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat BulletPoints bij alle voorgeschreven hoofdstukken van Don't shoot the dog: The New Art of Teaching and Training

 

Introduction to Personality, Clinical and Health Psychology

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat BulletPoints bij alle voorgeschreven hoofdstukken van Introduction to Personality, Clinical and Health Psychology

 

Oefenen

 

Don't shoot the dog: The New Art of Teaching and Training

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat stampvragen bij alle voorgeschreven hoofdstukken van Don't shoot the dog: The New Art of Teaching and Training

 

 

Introduction to Personality, Clinical and Health Psychology

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat stampvragen met antwoorden bij alle voorgeschreven hoofdstukken van Introduction to Personality, Clinical and Health Psychology

 

Aantekeningen

 

 

Hoorcollegeaantekeingen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Alleen de eerste twee colleges zijn aanwezig.  Helaas is de auteur afgehaakt en zullen de overige collegeverslagen dus waarschijnlijk niet verschijnen. Excuses voor het ongemak.

Vakinformatie

Tentamendata: 

 • 18-01-2016 (Tentamen)
 • 08-04-2016 (Hertentamen)

Voorgeschreven literatuur: 

 • Don’t shoot the dog: The New Art of Teaching and Training, Karen Pryor, 2002
 • Introduction to Personality, Clinical and Health Psychology, Nolen-Hoeksema et. al., Custom edition, 2014

Toetsende Statistiek

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 

 • Publicatie : Aanwezig
 • Inhoud: gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur voor 2015-2016

 

Deel II

 

 • Publicatie: dit deel verschijnt alleen online, zie het blok hiernaast
 • Inhoud: bevat de SPSS Survival Manual en collegeaantekingen

 

SPSS-hulp

 • Publicatie : Aanwezig
 • Inhoud: Stap-voor-stap handleiding bij het programma SPSS
 • JoHo tip: Deze handleiding kan je op vele momenten van je studie blijven gebruiken

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen -  Oefenen - Aantekeningen

 

Samenvattingen

 

Statistical Methods for Psychology

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij alle voorgeschreven hoofdstukken van Statistical Methods for Psychology

 

 

Oefenen

 

Oefenpakket

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Oefenmateriaal bij het boek: Statistical Methods for Psychology

 

SPSS-Hulp

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een stap-voor-stap uitleg om met het programma SPSS te leren werken

 

 

Aantekeningen

 

Collegeaantekeningen
 

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Aantekeningen bij college 1 t/m 7

VAKINFO

 

Tentamendata: 

 • Tetnamen: 22/01/2016
 • Hertentamen: 04/04/2016

 

Voorgeschreven literatuur: 

 

 • Statistical Methods for Psychology, D.C. Howell, (2013)
 • SPSS Survival Manual, Pallant (2012)

Inleiding in de Psychologie

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

 

Deel I

 • Publicatie : Aanwezig
 • Inhoud: gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur voor 2015-2016

 

Deel I

 • Publicatie : Aanwezig
 • Inhoud: gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur voor 2015-2016

 

Deel II

 • Publicatie : Aanwezig
 • Inhoud: gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur voor 2015-2016

 

Deel III

 • Publicatie : Aanwezig
 • Inhoud: gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur voor 2015-2016

 

Deel IV

 • Publicatie : Aanwezig
 • Inhoud: gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur voor 2015-2016

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints -  Oefenen

 

Samenvattingen

 

Psychology

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij alle voorgeschreven hoofdstukken van Psychology

 

 

BulletPoints

 

Psychology

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat BulletPoints bij alle voorgeschreven hoofdstukken van Psychology

 

Oefenen

 

Psychology

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat stampvragen bij alle voorgeschreven hoofdstukken van Psychology

VAKINFO

 

Tentamendata: 

 • Tentamen: 02/11/2015
 • Hertentamen : 25/01/2016

 

Voorgeschreven literatuur: 

 • Psychology Gray, Bjorklund, (2014)

 

Geschiedenis van de Psychologie

PER GEPRINT DEEL

 

Deel  I

 

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur voor 2015-2016

 

Deel  II

 

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur voor 2015-2016

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints -  Oefenen - Aantekeningen

 

Samenvattingen

 

Pioneers of Psychology

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij alle voorgeschreven hoofdstukken van Pioneers of Psychology

 

 

 

BulletPoints

 

Pioneers of Psychology

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat BulletPoints bij alle voorgeschreven hoofdstukken van Pioneers of Psychology

 

 

Oefenen

 

Pioneers of Psychology

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat stampvragen bij alle voorgeschreven hoofdstukken van Pioneers of Psychology

   

   

   

  Aantekeningen

   

  Hoorcollege- en werkgroepaantekeningen

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Bevat hoorcollege- en werkgroepaantekeningen week 1 t/m 3 Gebaseerd op de colleges van 2014-2015.  

   

  Hoorcollege- en werkgroepaantekeningen

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Bevat hoorcollege- en werkgroepaantekeningen week 4 t/m 8 Gebaseerd op de colleges van 2014-2015.  

  VAKINFO

  Tentamendata: 

  • Tentamen: 04/11/2015
  • Hertentamen: 27/01/2016

   

  Voorgeschreven literatuur: 

  • Pioneers of Psychology Fancher, Rutherford, (2012)

   

  Inleiding in de Methoden en Technieken

  Print

  Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
  Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

  PER GEPRINT DEEL

  Deel  I

  • Publicatie: Aanwezig
  • Inhoud: gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur voor 2015-2016

   

  Deel  II

  • Publicatie: Aanwezig
  • Inhoud: gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur voor 2015-2016

   

  SPSS-hulp

  • Publicatie: Aanwezig
  • Inhoud: Stap-voor-stap handleiding bij het programma SPSS
  • Tip: deze handleiding komt bij veel vakken in de komende jaren van pas!

  Online

  Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

  PER SOORT

   

  Samenvattingen - BulletPoints -  Oefenen - Aantekeningen

   

  Samenvattingen

   

  Introduction to Behavioral Research Methods 

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Bevat  een samenvatting bij alle voorgeschreven hoofdstukken van Introduction to Behavioral Research Methods 

   

  SPSS Survival Manual

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Bevat  BulletPoints bij alle voorgeschreven hoofdstukken van SPSS Survival Manual

   

  Statistical Methods for Psychology

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Bevat  een samenvatting bij alle voorgeschreven hoofdstukken van Statistical Methods for Psychology

   

  BulletPoints

   

  Introduction to Behavioral Research Methods 

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Bevat  BulletPoints bij alle voorgeschreven hoofdstukken van Introduction to Behavioral Research Methods 

   

  Oefenen

   

  Statistical Methods for Psychology

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Bevat stampvragen bij alle voorgeschreven hoofdstukken van Statistical Methods for Psychology

    

    

   SPSS-Hulp

   • Publicatie: Gepubliceerd
   • Inhoud: Bevat een stap-voor-stap uitleg om met het programma SPSS te leren werken

    

   Aantekeningen

    

   Hoorcollegeaantekeningen

   • Publicatie: Gepubliceerd
   • Inhoud: Bevat hoorcollegeaantekeningen week 1 - 7 Gebaseerd op de colleges van 2014-2015.

   Hoorcollegeaantekeningen

   • Publicatie: Gepubliceerd
   • Inhoud: Bevat uitgebreide hoorcollegeaantekeningen van week 6 Gebaseerd op de colleges van 2014-2015.

   VAKINFO

    

   Tentamendata: 

   • Tentamen: 06/11/2015
   • Hertentamen: 29/01/2016

    

   Voorgeschreven literatuur: 

   • Introduction to Behavioral Research Methods, Leary (2013)
   • Statistical Methods for Psychology, Howell, (2013)
   • SPSS Survival Manual, Pallant (2013)

   JoHo TentamenTickets

   Vakspecifieke & Studiespecifieke TentamenTickets zijn zichtbaar voor JoHo abonnees (en JoHo donateurs bij bachelor I vakken). Algemene TentamenTickets staan openbaar

   Tickets

   JoHo Samenvattingen & Studiehulp

   JoHo support center Leiden

   Openingstijden - Leiden

    

   • Maandag: 12.00 - 16.00 uur
   • Dinsdag: Gesloten
   • Woensdag: 10.30 - 17.30 uur
   • Donderdag 13.30 -20.30 uur
   • Vrijdag: 12.00 - 16.00 uur
   • Zaterdag: 10.30 - 17.30 uur
   • Zondag: gesloten

   Bij tentamendrukte en in de zomerperiode kunnen er extra openingstijden zijn (indien dit het geval is, worden de extra openingstijden hier vermeld).

   Extra openingstijden ivm tentamendrukte

   • Dinsdag 25 oktober: van 12.00 to 16.00uur

    

   Vaccinatieservice - Leiden

   Afspraak maken:

   • kan voor iedere donderdag: einde dag/avond
   • In de zomer ruimere mogelijkheden

   JoHo Travel Clinic

   • Je kunt elke dag bij een JoHo support center binnenlopen om te kijken of er vaccinaties verplicht zijn of dat er malaria heerst in het gebied waar je naartoe vertrekt.
   • Gedurende de week is regelmatig een tropenarts aanwezig voor het zetten van vaccinaties en het geven van malaria advies.
   • De tropenarts kan ook recepten voor malaria tabletten uitschrijven en stempels zetten voor gele koorts e.d. 
   • Van tevoren dien je een Afspraak te maken

   Kaart & Adres - Leiden

   Adres & Contactgegevens

   • Stationsweg 2D, 2312 AV Leiden
   • 2 minuten lopen van het Centraal Station
   • Contact opnemen

   Verzekeringen - Leiden

    

   • informatie ophalen en aanvraagformulieren inleveren is mogelijk tijdens openingstijden.
   • Voor het afsluiten van reis- en annuleringsverzekeringen + verzekeringen voor buitenlanders die naar Nederland komen  kan zonder afspraak worden langsgekomen.
   • Voor overige verzekeringen kan een afspraak worden gemaakt (zie hierboven bij verzekeringen)
   •  

   Winkel & Reisartikelen - Leiden

    

   • JoHo Leiden heeft een 200m2 grote World Activity winkel waar je terecht kunt voor boeken en artikelen op het gebied van leren, reizen, werken, helpen en emigreren.

    

   Actief in  het buitenland - Leiden

    

   • je kunt worden geholpen bij het online boeken van het aanbod van JoHo World Activity: o.a.TEFL-cursussen, vrijwilligerswerk in de Filipijnen,  taalcursussen, Interrail en de Transsiberië Express.
   • Tevens kun je gebruik maken van de Lonely Planets en andere oriëntatiehulpmiddelen.

   Keuze-advies & coaching - Leiden

    

   • ben je donateur of abonnee dan kun je in het center gebruik maken van de online keuzehulp en je laten coachen door één van de medewerkers.
   • Voor coaching door de meest ervaren medewerkers kun je gebruik maken van de JoHo dagen en avonden.
   • Log in voor de agenda en de locaties.

    

   Samenvattingen & Studiehulp - Leiden