Let op: Je bevindt je op de pagina met de JoHo's voor 2015-2016

De online JoHo's die op deze pagina gepubliceerd staan blijven bruikbaar.

De geprinte JoHo's op deze pagina zijn niet meer beschikbaar.

Check in het menu bovenaan deze pagina of voor jouw studie al een pagina voor 2016-2017 bestaat. Zoniet, dan kom je na het klikken terug op deze pagina. De vernieuwde pagina wordt uiterlijk in week 38 gepubliceerd.

Universiteit Leiden - Psychologie - Bachelor 3

JoHo Samenvattingen & Studiehulp

Semester II Blok IV

Psychology of Advertising

 

SAMENVATTINGEN

The Psychology of Advertising (ENG)

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: 
  Deel I & II: Aanwezig
 • Inhoud:
  online: Bevat een Engelstalige samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven hoofdstukken
  print: Deel I: Bevat een Engelstalige samenvatting te gebruiken bij hoofdstuk 1 t/m 5, Deel II bij hoofdstuk 6 t/m 8 en het eerste gedeelte van de collegeaantekeningen.

AANTEKENINGEN

Collegeaantekeningen (ENG)

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Engelstalige aantekeningen bij de colleges

Collegeaantekeningen (NL)

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Nederlandstalige aantekeningen bij de colleges

VAKINFO

Tentamendata: 

 • Tentamen: 09/06
 • Hertentamen: 07/07

Voorgeschreven Literatuur:

 • The Psychology of Advertising, Bob M. Fennis & Wolfgang Stroebe, hoofdstuk 1 t/m 8

 

Cognitive Neuroscience

SAMENVATTINGEN

Cognitive Neuroscience

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print:
  Deel I, II & III: Aanwezig
 • Inhoud:
  Online: bevat een samenvatting te gebruiken naast Cognitive Neuroscience
  Print: bevat samenvattingen en een oefenpakket bij de voorgeschreven stof (verdeeld over Deel I - III)

 

BULLETPOINTS

Cognitive Neuroscience

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: bijgevoegd bij de samenvatting van het boek
 • Inhoud:
  Online: bevat BulletPoints  te gebruiken naast Cognitive Neuroscience
  Print: bevat samenvattingen en een oefenpakket bij de voorgeschreven stof (verdeeld over Deel I - III)

OEFENEN

Cognitive Neuroscience

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: bijgevoegd bij de samenvatting van het boek
 • Inhoud:
  Online: bevat een pakket oefenvragen te gebruiken naast Cognitive Neuroscience
  Print: bevat samenvattingen en een oefenpakket bij de voorgeschreven stof (verdeeld over Deel I - III)

AANTEKENINGEN

Hoorgollegeaantekeningen

 • Publicatie: 
  Online: Gepubliceerd.
  Print: Verschijnt niet in print
 • Inhoud:  Aantekeningen gemaakt tijdens de colleges

 

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • tentamen blok 2: 21/01
 • tentamen blok 4: 06/06
 • hertentamen:  07/07

Voorgeschreven Literatuur:

 • Cognitive Neuroscience: The Biology of the mind, Gazzaniga, M.S., Ivry, R.B., (2014), Hoofdstuk 1-3, 5-10 & 12-14

Social Psychology in Organisations

 

SAMENVATTINGEN

Social Psychology in Organizations

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: Aanwezig (1 deel)
 • Inhoud:
  Online: bevat een Engelstalige samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven stof (hoofdstuk 4 en 5 zijn niet voorgeschreven)
  print: Deel I: bevat een Engelstalige samenvatting bij de voorgeschreven stof (inclusief de artikelen)

Artikelen

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: bijgevoegd bij de samenvatting van het boek
 • Inhoud:
  Online: bevat een Engelstalige samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven artikelen
  print: Deel I: bevat een Engelstalige samenvatting bij de voorgeschreven stof (inclusief de artikelen)

BULLETPOINTS

Social Psychology in Organizations

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: verschijnt niet in geprinte vorm
 • Inhoud:
  Online: bevat Engelstalige BulletPoints te gebruiken naast de voorgeschreven stof (hoofdstuk 4 en 5 zijn niet voorgeschreven)
   

OEFENEN

Social Psychology in Organizations

 • Publicatie:
  Online:  Gepubliceerd
  Print: verschijnt niet in geprinte vorm
 • Inhoud:
  Online: bevat Engelstalige stampvragen te gebruiken naast de voorgeschreven stof (hoofdstuk 4 en 5 zijn niet voorgeschreven)
   

VAKINFO

Tentamendata:

 • tentamen blok 2: 26/01
 • tentamen blok 4: 10/06
 • hertentamen:  06/07

Voorgeschreven Literatuur:

 • Social Psychology and Organizations, David De Cremer, Rolf van Dick, J. Keith Murnighan, (2012), Hoofdstuk 1-3, 6-16

 

School Psychology

 

SAMENVATTINGEN

Cognitive Development

 • Publicatie:
  Online: gepubliceerd
  Print: twee delen; aanwezig
 • Inhoud:
  online: Bevat Nederlandstalige samenvattingen te gebruiken naast de voorgeschreven hoofdstukken.
  print: Deel I bevat het eerste gedeelte van Cognitive Development, Deel II bevat het tweede gedeelte van Cognitive Development (Nederlandstalige samenvatting) + artikelen (Engelstalige samenvatting)

 

Artikelen

 • Publicatie:
  online: Gepubliceerd
  print: bijgevoegd bij Deel II
 • Inhoud:
  online/print: Bevat Engelstalige samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven artikelen

AANTEKENINGEN

Hoorcollegeaantekeningen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat aantekeningen bij hoorcolleges 1 t/m 8 (gemaakt in blok 2)

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • Tentamen Blok 2: 20/01
 • Tentamen Blok 4: 09/06
 • Hertentamen: 04/07

Voorgeschreven Literatuur:

Boek:

 • Cognitive Development: The Learning Brain, Goswami, U., (2008), Hoofdstuk 4, 5, 6, 8, 9 & 10

Artikelen:

 • Validity of the executive function theory of attention-deficit/hyperactivity disorder: A meta-analytic review.
 • Creativity development in adolescence: Insight from behavior, brain, and training studies.
 • Intrinsic and extrinsic school motivation as a function of age: the mediating role of autonomy support.
 • Students’ achievement values, goal orientations, and interest: Definitions, development, and relations to achievement outcomes.
 • Massive IQ gains in 14 nations: What IQ tests really measure.
 • Dynamic assessment: the need for a dynamic approach.
 • Intelligence and school grades: A meta-analysis.
 • Traning the developing brain: a neurocognitive perspective.
 • Computers in mathematics education – Training the mental number line.

 

 

Health and Medical Psychology

 

SAMENVATTINGEN

An Introduction to Health Psychology

 • Publicatie:
  online: Gepubliceerd
  print: Aanwezig (3 delen)
 • Inhoud:
  online: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven stof uit Introduction to Health Psychology
  print:
  Deel I: bevat de samenvatting bij hoofdstuk 1 en 3 t/m 7
  Deel II: bevat de samenvatting bij hoofdstuk 8 t/m 14
  Deel III: bevat de samenvatting bij hoofdstuk 15 t/m 18 + de artikelen

 

Artikelen

 • Publicatie:
  online: Gepubliceerd
  print: bijgevoegd bij Deel III van de samenvatting van het boek
 • Inhoud:
  online/print: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven artikelen in blok 4

AANTEKENINGEN

Hoorcollegeaantekeningen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat Nederlandstalige aantekeningen van hoorcollege 1 t/m 8 bij het vak gegeven in Blok 2
 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat Engelstalige aantekeningen van hoorcollege 1 t/m 8 bij het vak gegeven in Blok 2
 • Bijzonderheden: hoewel de stof voor het vak in blok 2 gelijk is aan die van blok 4, kan de opbouw en de besproken onderwerpen tijdens de colleges wel (licht) afwijken.

VAKINFO

Tentamendata: 

 • Tentamen blok 2: 19/01
 • Tentamen blok 4: 07/06
 • Hertentamen: 04/07

Voorgeschreven Literatuur:

Boek:

 • An Introduction to Health Psychology, Morrisson en Bennet, (2012), alle hoofdstukken m.u.v. hoofdstuk 2

Artikelen:

 • Workplace stress management interventions and health promotion
 • Stress and Coping with Chronic Disease
 • Pain
 • Psychological Interventions in Chronic Illness
 • Health psychology and stress

 

 

  Cross-cultural Psychology of Health and Illness

   

  SAMENVATTINGEN

   

  Cross-cultural Psychology

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
   Print:
   Deel I: Aanwezig
   Deel II: Aanwezig
  • Inhoud:
   online: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven hoofdstukken
   print: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven hoofdstukken verpreid over twee delen, de artikelen worden bijgevoegd bij Deel II

   

  Artikelen

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
   Print: Deel II:
  • Inhoud:
   online: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven artikelen
   print: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven hoofdstukken verpreid over twee delen, de artikelen worden bijgevoegd bij Deel II. Een samenvatting bij de artikelen over Culturele aanpassingen gericht op roken, dieet en beweging en Toegang tot poliklinische behandelingen zal alleen online verschijnen

  AANTEKENINGEN

  Hoorcollegeaantekeningen (NL)

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Nederlandstalige aantekeningen van de colleges

  Hoorcollegeaantekeningen (ENG)

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Engelstalige aantekeningen van de colleges

  VAKINFO

  Tentamendata: 

  • Tentamen: 06/06
  • Hertentamen: 08/07

  Voorgeschreven Literatuur:

  Boek:

  • Cross-cultural Psychology; Critical thinking and contemporary applications (5th International edition, 2013),  Shiraev, E.B. & Levy, D.A., Hoofdstuk 1-11

  Artikelen:

  • The gene-culture interaction framework and implications for health. In J. Chiao, Li,  Seligman, & Turner (Eds.), Handbook of Cultural Neuroscience, Sasaki, LeClair, West, & Kim, (2016).
  • Culture and point of view. Nisbett,  & Masuda, (2003)
  • Dreams fulfilled, dreams shattered: Determinants of segmented assimilation in the second generation. Haller, Portes, & Lynch, (2011).
  • Unraveling the immigrant paradox academic engagement and disengagement among recently arrived immigrant youth. Suárez-Orozco, Rhodes, & Milburn, (2009).
  • The adaptation of non‐western and Muslim immigrant adolescents in the Netherlands: An immigrant paradox? Van Geel,  & Vedder, (2010).
  • Ethnicity and cardiovascular health research: pushing the boundaries by including comparison populations in the countries of origin, Agyemang, ,de-Graft Aikins, & Bhopal, (2012).
  • Achieving cultural appropriateness in health promotion programs targeted and tailored approaches. Kreuter, Lukwago, Bucholtz, Clark, & Sanders-Thompson, (2003).
  • Effectiveness of cultural adaptions of interventions aimed at smoking cessation, diet, and,or physical activiy in ethnic minorities, Nierkens, V., Hartman, M.A., Nicollaou, et al., (2013)
  • The use of outpatient mental health care services of migrants vis-á-vis Dutch natives: Equal access? Koopmans, Uiters, Devillé,  & Foets, (2012).

   

   

   

  Psychotherapy: Theory, Research & Practice

   

  SAMENVATTINGEN

  Essential Research Findings

  • Publicatie:
   online: Gepubliceerd
   print: Aanwezig (Deel I)
  • Inhoud:
   online: Bevat een samenvatting te gebruiken naast alle hoofdstukken
   print: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven hoofdstukken. Deel I bevat de voorgeschreven hoofdstukken van Essential Research Findings en de eerste twee hoofdstukken van Current Psychotherapies, Deel II bevat de overige hoofdstukken van Current Psychotherapies.

   

  Current Psychotherapies

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
   Print:
   Deel I & II: Aanwezig
  • Inhoud:
   online: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven hoofdstukken
   print: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven hoofdstukken. Deel I bevat de voorgeschreven hoofdstukken van Essential Research Findings en de eerste twee hoofdstukken van Current Psychotherapies, Deel II bevat de overige hoofdstukken van Current Psychotherapies.

   

  BULLETS

  Essential Research Findings

  • Publicatie:
   online: Gepubliceerd
  • Inhoud:
   online/print: Bevat BulletPoints te gebruiken naast alle hoofdstukken

  OEFENEN

  Essential Research Findings

  • Publicatie:
   online: Gepubliceerd
  • Inhoud:
   online/print: Bevat stampvragen te gebruiken naast alle hoofdstukken

  AANTEKENINGEN

   

  Collegeaantekeningen

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: aantekeningen bij de colleges (1 t/m 8)

   

  VAKINFO

   

  Tentamendata: 

  • Tentamen: 13/06
  • Hertentamen: 06/07

  Voorgeschreven Literatuur:

  • Current Psychotherapies, Wedding, (2013), Hoofdstuk 1-2, 4, 6-7 & 11
  • Essential Research Findings in Counselling and Psychotherapy, Cooper, (2008), Hoofdstuk 1-7

   

  The Adolescent Brain

  SAMENVATTINGEN

  Artikelen

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd
   Print: Aanwezig (1 deel)
  • Inhoud:
   online/print: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven artikelen

  AANTEKENINGEN

  Hoorcollegeaantekeningen (ENG)

  • Publicatie (online): Gepubliceerd
  • Inhoud: aantekeningen van de colleges (Engelstalig)

  Hoorcollegeaantekeningen (NL)

  • Publicatie (online): Gepubliceerd
  • Inhoud: aantekeningen van de colleges (Nederlandstalig)

   

  VAKINFO

  Tentamendata: 

  • Tentamen: 08/06
  • Hertentamen: 08/07

  Voorgeschreven Literatuur:

  Artikelen:

  • The social reorientation of adolescence: a neuroscience perspective on the process and its relation to psychopathology. Nelson, Leibenluft,McClure,, & Pine,  (2005).
  • Understanding adolescence as a period of social–affective engagement and goal flexibility. Crone, E. A. & Dahl, R. E. (2012).
  • Surging hormones: brain-behavior interactions during puberty. Peper,  & Dahl, (2013).
  • The social brain in adolescence. Blakemore, S-J. (2008).
  • Considerations of fairness in the adolescent brain. Crone, E. A. (2013).
  • Beyond simple models of self-control to circuit-based accounts of adolescent behavior. Casey, B. J. (2015).
  • Time spent with friends in adolescence relates to less neural sensitivity to later peer rejection.  Masten, Telzer, Fuligni, Lieberman & Eisenberger (2010)
  • Neural correlates of prosocial peer influence on public goods game donations during adolescence.  Van Hoorn, J., Van Dijk, E., Güroğlu, B., & Crone, (2016).
  • Peers increase adolescent risk taking by enhancing activity in the brain’s reward circuitry. Chein, et al. (2011)
  • The medial prefrontal cortex and the emergence of self-conscious emotion in adolescence. Somerville & Jones, et al., (2013)
  • Self-development: integrating cognitive, socioemotional, and neuroimaging perspectives. Pfeifer, & Peake, (2012).
  • The emergence of depression in adolescence: Development of the prefrontal cortex and the representation of reward. Davey, Yücel, & Allen, (2008).
  • Neurobiology of the adolescent brain and behavior: implications for substance use disorders. Casey, & Jones, (2010)

  Semester II Blok III

  Applied Cognitive Psychology

  SAMENVATTINGEN

  Introduction to Human Factors Engineering

  • Publicatie:
   Print: Deel II aanwezig
   Online: Gepubliceerd

  • Inhoud:
   Print: Bevat de samenvatting bij de 3 voorgeschreven hoofdstukken; Nederlandse samenvatting
   Online: Bevat de samenvatting bij alle hoofdstukken van het boek; Nederlandse samenvatting
  Artikelen
  • Publicatie:
   Print: Deel I - aanwezig; Deel II - aanwezig
   Online: Gepubliceerd

  • Inhoud:
   Print: Deel I - bevat samenvattingen bij 21 van de voorgeschreven artikelen; Deel II - bevat alle overige artikelen (English summary)
   Online: Bevat samenvattingen bij alle 42 voorgeschreven artikelen (English summary)

  Aanbevolen artikelen

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd

  • Inhoud:
   Online: Bevat samenvattingen bij een deel van de aanbevolen artikelen. Let op, deze artikelen zijn niet verplicht voor het tentamen.

  AANTEKENINGEN

  Hoorcollegeaantekeningen

  • Publicatie:
   Online: Gepubliceerd

  • Inhoud:
   Online: Bevat aantekeningen bij college 1 t/m 8

  VAKINFO

  Tentamendata: 

  • 02-11-2015 (Tentamen Blok 1)
  • 04-04-2016 (Tentamen Blok 3)
  • 20-06-2016 (Hertentamen)

  Voorgeschreven literatuur:

  • Introduction to Human Factors Engineering (hoofdstukken: cognitie; displace; interactie tussen mens en computer)

  • 42 artikelen

  Economic and Consumer Psychology

  SAMENVATTINGEN

  Social Cognition: From Brains to Culture

  • Publicatie
   Online: Gepubliceerd in het Engels
   Online: Gepubliceerd in het Nederlands
   Print: Aanwezig
  • Inhoud
   Print: De voorgeschreven hoofdstukken zijn verdeeld over Deel I t/m III (in het Nederlands)
   Online: Bevat 15 hoofdstukken te gebruiken bij Introductie t/m Gedrag en Cognitie

  Artikelen

  • Publicatie
   Online: Omdat de artikelen niet tot de verplichte stof behoren zijn deze niet als samenvatting beschikbaar

  BULLETPOINTS

  Social Cognition: From Brains to Culture

  OEFENEN

  Oefenpakket

  AANTEKENINGEN

  Collegeaantekeningen

  VAKINFO

  Tentamendata: 

  • 06-11-2015 (Tentamen blok 1)
  • 08-04-2016 (Tentamen blok 3)
  • 24-06-2016 (Hertentamen)

   

  Causal inference in Field Experiments

  Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference

   

  Pharmacological and Biological Approaches to Clinical and Health Psychology

  Samenvattingen & studiehulp voor dit vak staan vermeld op de studiefasepagina van Bachelor 2

   

  Emotion and Cognition

  Samenvattingen & studiehulp voor dit vak staan vermeld op de studiefasepagina van Bachelor 2

   

  Sexology

  Samenvattingen & studiehulp voor dit vak staan vermeld op de studiefasepagina van Bachelor 2

   

   Culture and diversity at work

   Samenvattingen & studiehulp voor dit vak staan vermeld op de studiefasepagina van Bachelor 2

    

   Attention: Theory and Practice

   Samenvattingen & studiehulp voor dit vak staan vermeld op de studiefasepagina van Bachelor 2

   Semester I

   Clinical Child and Adolescent Psychology

   SAMENVATTINGEN

   Artikelen

   • Publicatie:
    Print: Deel I en II aanwezig
    Online: Gepubliceerd

   • Inhoud:
    Print: Deel I bevat samenvattingen te gebruiken bij de eerste negen voorgeschreven artikelen, van Emoties tot en met Sociale gelijkheid bij ASS
    Print: Deel II bevat samenvattingen te gebruiken bij de overige negen voorgeschreven artikelen, van Emotionele ontwikkeling tot en met Empathie en prosociaal gedrag

   OEFENEN

   Collegeaantekeningen

   VAKINFO

   Tentamendata: 

   • Tentamen blok 1: 05/11
   • Tentamen blok 3: 07/04
   • Hertentamen: 23/06

   Voorgeschreven literatuur:

   • Bundel artikelen

   Clinical Neuropsychology

   SAMENVATTINGEN

   Fundamentals of human neuropsychology

   • Publicatie
    Print: Aanwezig
    Online: Gepubliceerd bij de 6e druk (voor donateurs) en bij de 7e druk (JoHo exclusive)

   • Inhoud
    Print: De samenvatting is verdeeld over deel I & II, behorend bij de 7e druk, incl. BulletPoints
    Online: Volledige samenvatting beschikbaar bij zowel de 6e als 7e druk

   BULLETPOINTS

   Fundamentals of human neuropsychology

   • Publicatie
    Print: Aanwezig
    Online: Gepubliceerd bij 6e druk en bij 7e druk

   • Inhoud
    Print: Deel I & II bevatten de bullets
    Online: Bullets beschikbaar bij zowel de 6e als 7e druk

   OEFENEN

   Begrippenlijst

   • Publicatie
    Print: Verschijnt niet in print
    Online: Gepubliceerd

   • Inhoud
    Online: Uitgebreide lijst met definities te gebruiken bij Kolb & Wishaw

   Stampvragen

   • Publicatie
    Print: Aanwezig
    Online: Gepubliceerd

   • Inhoud
    Online: Bevat stampvragen ingedeeld per onderwerp te gebruiken bij Kolb & Wishaw

   AANTEKENINGEN

   Collegeaantekeningen:

   • Publicatie
    Print: Aanwezig
    Online: Gepubliceerd

   • Inhoud
    Print:
    Online: Bevat aantekeningen bij college 1 t/m 8

   VAKINFO

   Tentamendata: 

   • 04-11-2015 (Tentamen blok 1)
   • 06-04-2016 (Tentamen blok 3)
   • 21-06-2016 (Hertentamen)

   Voorgeschreven literatuur:

   • Fundamentals of human neuropsychology, Kolb& Whishaw (7e druk, 2015)

   Clinical Psychology

   SAMENVATTINGEN

   Depression

   • Publicatie
    Print: Aanwezig (Deel II)
    Online: Gepubliceerd (toegang voor donateurs)

   • Inhoud
    Print: Deel II bevat de voorgeschreven hoofdstukken
    Online: Bevat 8 hoofdstukken van definities t/m behandeling (toegang voor donateurs)

   Anxiety

   • Publicatie
    Print: Aanwezig (Deel I)
    Online: Gepubliceerd (toegang voor donateurs)

   • Inhoud
    Print: Deel I bevat alle voorgeschreven hoofdstukken
    Online: Bevat 13 hoofdstukken van De aard van angst t/m PTSD

   Personality Disorders

   • Publicatie
    Print: Aanwezig (Deel III)
    Online: Gepubliceerd (toegang voor donateurs)

   • Inhoud
    Print: Deel III bevat alle voorgeschreven hoofdstukken
    Online: Bevat 9 hoofdstukken van Omschrijving t/m paranoïde persoonlijkheidsstoornis

   Addictions

   • Publicatie
    Print: Aanwezig (Deel IV)
    Online: Gepubliceerd

   • Inhoud
    Print: Deel IV bevat alle voorgeschreven hoofdstukken
    Online: Bevat 10 hoofdstukken van De oorsprong t/m De toekomst

   Artikelen

   • Publicatie
    Print: Aanwezig (gratis bijlage)
    Online: Gepubliceerd (toegang voor donateurs)

   • Inhoud
    Print: Beschikbaar als gratis aanvullende bijlage, bevat de 5 artikelen die in blok 3 verplicht zijn naast de boeken
    Online: Bevat samenvattingen bij de in totaal 11 voorgeschreven artikelen voor blok 1 en blok 3. Verplicht in blok 3 zijn de artikelen over: Overlap van schizofrenie en bipolaire stoornis, Eetstoornissen (biologische factoren), Empirische classificatie van eetstoornissen, Verandering in de DSM bij somatische symptoom stoornis en Somatische symptoom stoornis fact sheet.

   AANTEKENINGEN

   Collegeaantekeningen:

   • Publicatie
    Print: Aanwezig
    Online: Gepubliceerd

   • Inhoud
    Print:
    Online: Bevat aantekeningen bij college 1 t/m 8. Let op, de collegeaantekeningen zijn gebaseerd op blok 1. In blok 3 wordt dit vak opnieuw gegeven, de stof is voor het merendeel hetzelfde gebleven.

   VAKINFO

   Tentamendata:

   • 04-11-2015 (Tentamen blok 1)
   • 06-04-2016 (Tentamen blok 3)
   • 22-06-2016 (Hertentamen)

   Voorgeschreven literatuur:

   • Depression, Hammon & Watkins (2e druk 2007)
   • Anxiety, Rachman (3e druk 2013)
   • Personality Disorders, Emmelkamp & Kamphuis (2007)
   • Addictions, Teesson, Hall, Proudfoot, & Degenhardt (2012)
   • 9 artikelen

    

   Psychological and Neurobiological Consequenses of Child Abuse

   SAMENVATTINGEN

    

   De jongen die opgroeide als hond

   • Publicatie: 
    Online: gepubliceerd
    Print: deel I & II: Aanwezig
   • Inhoud:
    Online Samenvatting bij het boek: De jongen die opgroeide als hond
    Print:  deel I: Bevat de samenvatting van de verplichte stof van college 1 t/m 3
    deel II:  Bevat de samenvatting van de verplichte stof van college 4 t/m 7, muv 2 artikelen. Deze worden alleen online geplaatst. 

   Artikelen

   • Publicatie: 
    Online: gepubliceerd
    Print: deel I & II: Aanwezig
   • Inhoud:
    Online Samenvatting bij de voorgeschreven artikelen
    Print:  deel I: Bevat de samenvatting van de verplichte stof van college 1 t/m 3
    deel II:  Bevat de samenvatting van de verplichte stof van college 4 t/m 7, muv 2 artikelen. Deze worden alleen online geplaatst. 

   AANTEKENINGEN

    

   Hoorcollegeaantekeningen NL

   • Publicatie : 
    Online: gepubliceerd
    Print: deel I & II: Aanwezig
   • Inhoud: Nederlandstalige aantekeningen bij collegeweken 1 t/m 8

    

   Lecture notes (ENG)

   • Publicatie:
    Online: gepubliceerd
   • Inhoud: Engelstalige aantekeningen bij collegeweken 1 t/m 8

    

   VAKINFO

    

   Tentamendata:

   • 19-01-2016 (Tentamen)
   • 05-04-2016 (Hertentamen)

   Voorgeschreven Literatuur

   Artikelen:

   • (Burden and consequences of child maltreatment in high-income countries,
   • Childhood maltreatment and DSM-IV adult mentaldisorders: comparison of prospective and retrospective findings
   • The association between childhood maltreatment and emotion regulation: Two different mechanisms contributing to depression?
   • Neuroimaging of child abuse: a critical review
   • Enhanced amygdala reactivity to emotional faces in adults reporting childhood emotional maltreatment
   • Decreased cortical representation of genital somatonsensory field after childhood sexual abuse
   • Emotion Modulation in PTSD: Clinical and Neurobiological Evidence for a Dissociative Subtype,
   • Neurobiological and psychiatric consequences of child abuse and neglect
   • Fragmentation and Unpredictability of Early-Life Experience in Mental Disorders
   • Early-life stress has persistent effects on amygdala function and development in mice and humans
   • Genetic sensitivity to the environment
   • Mineralcorticoid receptor Iso/Val genotype moderates the association between previous childhood emotional neglect and amygdala reactivity
   • Epigenetics
   • Understanding adolescence as a period of life-affective engagement and goal flexibility
   • Childhood sexual abuse and adolescent pregnancy
   • Cumulative Effects of Mothers’ Risk and Promotive Factors on Daughters’ Disruptive Behavior
   • The health effects of childhood abuse
   • Psychological stress in childhood and susceptibility to the chronic diseases of ageing
   • Telemores and adversity
   • Psychological treatments for chronic post-traumatic stress disorder
   • Childhood maltreatment predicts unfavorable course of illness and treatment outcome in depression
   • Treatment for Chronic Depression Using Schema Therapy

    

    Artificial Intelligence and Neurcognition

     

     SAMENVATTINGEN

     Artikelen

     • Publicatie:
      Online: Gepubliceerd
      Print: Verspreid over twee delen.
     • Inhoud: 
      Online: bevat een samenvatting naast alle voorgeschreven artikelen
      Print:
      Deel I Bevat de samenvatting van de verplichte artikelen van week 1 tm 3
      Deel II  samenvatting van de voorgeschreven artikelen van week 4 t/m 6

     Hoorcollegeaantekeningen

     • Status: de auteur voor de collegeaantekeningen is helaas afgehaakt. Waarschijnlijk verschijnen de aantekeningen dus niet. Excuses voor het ongemak. 

     VAKINFO

     Tentamendata:

     • 21-01-2016 (tentamen)
     • 07-04-2016 (hertentamen)

     JoHo Samenvattingen & Studiehulp

     JoHo support center Leiden

     Openingstijden - Leiden

      

     • Maandag: 12.00 - 16.00 uur
     • Dinsdag: Gesloten
     • Woensdag: 10.30 - 17.30 uur
     • Donderdag 13.30 -20.30 uur
     • Vrijdag: 12.00 - 16.00 uur
     • Zaterdag: 10.30 - 17.30 uur
     • Zondag: gesloten

     Bij tentamendrukte en in de zomerperiode kunnen er extra openingstijden zijn (indien dit het geval is, worden de extra openingstijden hier vermeld).

     Extra openingstijden ivm tentamendrukte

     • Dinsdag 25 oktober: van 12.00 to 16.00uur

      

     Vaccinatieservice - Leiden

     Afspraak maken:

     • kan voor iedere donderdag: einde dag/avond
     • In de zomer ruimere mogelijkheden

     JoHo Travel Clinic

     • Je kunt elke dag bij een JoHo support center binnenlopen om te kijken of er vaccinaties verplicht zijn of dat er malaria heerst in het gebied waar je naartoe vertrekt.
     • Gedurende de week is regelmatig een tropenarts aanwezig voor het zetten van vaccinaties en het geven van malaria advies.
     • De tropenarts kan ook recepten voor malaria tabletten uitschrijven en stempels zetten voor gele koorts e.d. 
     • Van tevoren dien je een Afspraak te maken

     Kaart & Adres - Leiden

     Adres & Contactgegevens

     • Stationsweg 2D, 2312 AV Leiden
     • 2 minuten lopen van het Centraal Station
     • Contact opnemen

     Verzekeringen - Leiden

      

     • informatie ophalen en aanvraagformulieren inleveren is mogelijk tijdens openingstijden.
     • Voor het afsluiten van reis- en annuleringsverzekeringen + verzekeringen voor buitenlanders die naar Nederland komen  kan zonder afspraak worden langsgekomen.
     • Voor overige verzekeringen kan een afspraak worden gemaakt (zie hierboven bij verzekeringen)
     •  

     Winkel & Reisartikelen - Leiden

      

     • JoHo Leiden heeft een 200m2 grote World Activity winkel waar je terecht kunt voor boeken en artikelen op het gebied van leren, reizen, werken, helpen en emigreren.

      

     Actief in  het buitenland - Leiden

      

     • je kunt worden geholpen bij het online boeken van het aanbod van JoHo World Activity: o.a.TEFL-cursussen, vrijwilligerswerk in de Filipijnen,  taalcursussen, Interrail en de Transsiberië Express.
     • Tevens kun je gebruik maken van de Lonely Planets en andere oriëntatiehulpmiddelen.

     Keuze-advies & coaching - Leiden

      

     • ben je donateur of abonnee dan kun je in het center gebruik maken van de online keuzehulp en je laten coachen door één van de medewerkers.
     • Voor coaching door de meest ervaren medewerkers kun je gebruik maken van de JoHo dagen en avonden.
     • Log in voor de agenda en de locaties.

      

     Samenvattingen & Studiehulp - Leiden