Let op: Je bevindt je op de pagina met de JoHo's voor 2015-2016

De online JoHo's die op deze pagina gepubliceerd staan blijven bruikbaar.

De geprinte JoHo's op deze pagina zijn niet meer beschikbaar.

Check in het menu bovenaan deze pagina of voor jouw studie al een pagina voor 2016-2017 bestaat. Zoniet, dan kom je na het klikken terug op deze pagina. De vernieuwde pagina wordt uiterlijk in week 38 gepubliceerd.

Universiteit Leiden - Rechten - Bachelor 3

JoHo Samenvattingen & Studiehulp

Bachelor III - semester II

People and organizations

SAMENVATTINGEN

Principles of organizational behavior

 • Publicatie
  online: Gepubliceerd
   
 • Inhoud
  online: Bevat een samenvatting bij alle hoofdstukken

VAKINFO

Tentamendata

 • tentamen: 23/05
 • hertentamen: 20/06

Voorgeschreven literatuur

 • Principles of organizational behavior, Hellriegel, Slocum, (2010)
 • Artikelen en overige stukken behandeld tijdens de werkgroepen

Public International Law

 

SAMENVATTINGEN

International Law

 • Publicatie
  online: Gepubliceerd
  print: Aanwezig (Deel I)
 • Inhoud
  online: Bevat een samenvatting bij alle hoofdstukken
  Print: Te vinden in Deel I

 

Elementair internationaal recht (Asser)

 • Publicatie
  online: Gepubliceerd
 • Inhoud
  online: Bevat een samenvatting bij alle arresten/teksten. De samenvatting is gebaseerd op de druk uit 2013. In 2015 is een nieuwe druk verschenen, de inhoud is grotendeels hetzelfde gebleven.

ARRESTEN

 

Arresten/artikelen

 • Publicatie
  online: Gepubliceerd
  print: Aanwezig (Deel II)
 • Inhoud
  online/print: Bevat samenvattingen die te gebruiken zijn bij de arresten/artikelen. Let op, een aantal arresten/artikelen ontbreekt vooralsnog

BULLETPOINTS

International Law

 • Publicatie
  online: Gepubliceerd
  print: verschijnt enkel online
 • Inhoud
  online: Bevat een BulletPointsamenvatting te gebruiken bij International Law

 

OEFENEN

International Law

 • Publicatie
  online: Gepubliceerd
  print: Verschijnt enkel online
 • Inhoud
  online: Bevat oefenvragen te gebruiken bij International Law

AANTEKENINGEN

 

College- en werkgroepaantekeningen

 • Publicatie
  Online: Gepubliceerd
 • Inhoud
  Notes of the seminars, working groups and the different lectures (in English; complete)

VAKINFO

Tentamendata

 • tentamen: 24/03
 • hertentamen: 03/06

Voorgeschreven literatuur

Boek:

 • Onderdelen van International Law, klabbers (1e druk 2013)

Arresten:

 • Rodley - the role and impact of treaty bodies
 • Report of the Working Group of Experts on People of African Descent on its fifteenth and sixteenth sessions Addendum Mission to the Netherlands and Curaçao: comments by the State on the report of the Working Group*
 • Report of the Working Group of Experts on People of African Descent on its sixteenth session Addendum Mission to the Netherlands*
 • UN security council resolution 2249 (2015)
 • Kaul, International Criminal Court
 • na Decision following the Prosecutor’s request for an order further clarifying that the Republic of South Africa is under the obligation to immediately arrest and surrender Omar Al Bashir
 • na Warrant of Arrest for Omar Hassan Ahmad Al Bashir
 • na AWARD ON THE MERITS arctic sunrise
 • Paris agreement on climate change
 • na Benedek, GATT
 • na CASE CONCERNING ELETTRONICA SICULA S.P.A. (ELSI)
 • na EC – SEAL PRODUCTS 1 (DS400, 401)
 • na US – SHRIMP 1 (DS58)

Rechtsfilosofie II

 

SAMENVATTINGEN

 

Voorgeschreven literatuur

 • Op het moment zijn wij op zoek naar een auteur voor de samenvattingen die bij dit vak te gebruiken zijn.
  Vooralsnog verwachten wij geen publicaties uit te brengen.
 • Voor verdere verbreding en verdieping kijk eens bij de vakgebied pagina onder 'Denken over recht (filosofisch en sociologisch)'

 

VAKINFO

 

Tentamendata

 • tentamen: 22/03
 • hertentamen: 07/06

Voorgeschreven literatuur

 • The Laws of Plato
 • De genealogie van de moraal - Nietzsche
 • Het ressentiment in de moraal
 • Verzameld werk, Epictetus
 • Logisch? Leren van Drogredeneringen
 • On Rhetoric: A Theory of Civic Discourse
 • De stad van God
 • On Crimes and Punishments and Other Writings

Vergelijkend en internationaal privaatrecht

 

SAMENVATTINGEN

 

Comparative Law

 • Publicatie:
  online: gepubliceerd
  print: er verschijnt geen voorgeprinte samenvatting

 • Inhoud:
  online: bevat een samenvatting bij alle hoofdstukken

 

Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Europese privaatrecht

 • Publicatie:
  online: gepubliceerd
  print: er verschijnt geen voorgeprinte samenvatting

 • Inhoud:
  online: bevat een samenvatting bij alle hoofdstukken

BULLETPOINTS

Comparative Law

 • Publicatie:
  online: Gepubliceerd
  print: er verschijnt geen voorgeprinte samenvatting

 • Inhoud:
  online: bevat een ultrakorte samenvatting bij alle hoofdstukken

OEFENEN

 

Comparative Law

 • Publicatie:
  online: Gepubliceerd
  print: er verschijnt geen voorgeprinte samenvatting

 • Inhoud:
  online: bevat een set stampvragen bij alle hoofdstukken

VAKINFO

 

Tentamendata

 • tentamen: 21/03
 • hertentamen: 10/06

Voorgeschreven literatuur

Selectie van 17 artikelen of boekhoofdstukken:

 • o. a. Comparative Law, Siems, 2014
 • Hoofdstukken uit de geschiedenis van het Europese privaatrecht, Zwalve, 2006

Directe Belastingen II

 

AANTEKENINGEN

 

Collegeaantekeningen:

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd,
 • inhoud: Bevat nu 10 werkgroepen en 10 hoorcolleges.

VAKINFO

 

Tentamendata

 • tentamen: 24/03
 • hertentamen: 23/05

Wereldrecht

 

SAMENVATTINGEN

 

Internationaal Publiekrecht als Wereldrecht

 • Publicatie:
  online: gepubliceerd
  print: er verschijnt geen voorgeprinte samenvatting

 • Inhoud:
  online: bevat een samenvatting bij alle hoofdstukken

BULLETPOINTS

Internationaal Publiekrecht als Wereldrecht

 • Publicatie:
  online: gepubliceerd
  print: er verschijnt geen voorgeprinte samenvatting

 • Inhoud:
  online: bevat een ultra korte samenvatting bij alle hoofdstukken

VAKINFO

Tentamendata

 • tentamen: nnb
 • hertentamen: nnb

Voorgeschreven literatuur

 • Internationaal Publiekrecht als Wereldrecht. Een Inleiding, Schrijver (2e druk 2014)

Criminologie Voor Juristen

SAMENVATTINGEN

Criminologie en strafrecht

 • Publicatie:
  online: gepubliceerd
  print: er verschijnt geen voorgeprinte samenvatting

 • Inhoud:
  online: bevat een samenvatting bij alle hoofdstukken

VAKINFO

Tentamendata

 • tentamen: 30/03
 • hertentamen: 23/05

Voorgeschreven literatuur

 • Criminologie en strafrecht, Boone (1e druk 2013)

European Union Law: The Four Freedoms

SAMENVATTINGEN

European Union Law

 • Publicatie:
  online: gepubliceerd
  print: er verschijnt geen voorgeprinte samenvatting

 • Inhoud:
  online: bevat een samenvatting bij een deel van de voorgeschreven hoofdstukken. De overige hoofdstukken worden voor dit collegejaar niet verwacht.

BULLETPOINTS 

European Union Law

 • Publicatie:
  online: gepubliceerd
  print: er verschijnt geen voorgeprinte samenvatting

 • Inhoud:
  online: bevat een ultra korte samenvatting bij een deel van de voorgeschreven hoofdstukken.

OEFENEN

Stampvragen

 • Publicatie:
  online: gepubliceerd
  print: er verschijnt geen voorgeprinte samenvatting

 • Inhoud:
  online: bevat stampvragen bij een deel van de voorgeschreven hoofdstukken van European Union Law.

 

VAKINFO

Tentamendata

 • tentamen: 22/03
 • hertentamen: nnb

Voorgeschreven literatuur

 • European Union Law, Barnard & Peers (1e druk 2014)

Europese Codificatiegeschiedenis

SAMENVATTINGEN

Europese codificatiegeschiedenis

 • Publicatie:
  online: gepubliceerd
  print: er verschijnt geen voorgeprinte samenvatting

 • Inhoud:
  online: bevat een samenvatting bij de voorgeschreven hoofdstukken.

BULLETPOINTS 

Europese codificatiegeschiedenis

 • Publicatie:
  online: gepubliceerd
  print: er verschijnt geen voorgeprinte samenvatting

 • Inhoud:
  online: bevat een ultra korte samenvatting bij de voorgeschreven hoofdstukken.

OEFENEN

Stampvragen

 • Publicatie:
  online: gepubliceerd
  print: er verschijnt geen voorgeprinte samenvatting

 • Inhoud:
  online: bevat stampvragen bij de voorgeschreven hoofdstukken van European Union Law.

VAKINFO

Tentamendata

 • tentamen: 29/03
 • hertentamen: nnb

Voorgeschreven literatuur

 • Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis, Lokin (4e druk 2014)

Introduction to European Competition Law

SAMENVATTINGEN

EC Competition Law (Monti)

 • Publicatie:
  online: gepubliceerd
  print: er verschijnt geen voorgeprinte samenvatting

 • Inhoud:
  online: Bevat een samenvatting bij de voorgeschreven hoofdstukken

VAKINFO

Tentamendata

 • tentamen:
 • hertentamen:

Voorgeschreven en aanbevolen literatuur

 • Competition Law, Whish (8e druk 2015)
 • Bellamy and Child: European Union Law of Competition, Rose & Bailey (7e druk 2013)
 • EC Competition Law, Monti (2008)
 • EU Competition Law. Text, Cases & Materials. Jones & Sufrin (4e druk 2010)

Geschiedenis van het Europees Publiekrecht

SAMENVATTINGEN

Vooralsnog geen samenvattingen verwacht

VAKINFO

Voorgeschreven literatuur:
Boek:

 • Foudations of Public Law

Artikelen & Arresten:

 • Flanders and the Scheldt Question: A Mirror of the Law of International Relations and its Actors
 • Treaties 1863
 • Vlaamse Raad 1995-5

Tentamendata:

 • 22-03-2016 (tentamen)
 • 24-05-2016 (hertentamen)

Geschiedenis van het Europees Privaatrecht

SAMENVATTINGEN

Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Privaatrecht

 • Publicatie
  online: Gepubliceerd
  Inhoud
 • online: Bevat samenvattingen te gebruiken bij alle hoofdstukken van het boek

VAKINFO

Voorgeschreven literatuur:

 • Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Europese Privaatrecht (Zwalve)

Tentamendata:

 • 01-04-2016 (hertentamen)

Bachelor III - semester I

Strafprocesrecht

SAMENVATTINGEN

 

 

Het Nederlands Strafprocesrecht

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: Samenvatting te gebruiken naast Het Nederlands Strafprocesrecht

   

  BULLETPOINTS

   

  Het Nederlands Strafprocesrecht

   • Publicatie: Gepubliceerd
   • Inhoud: BulletPoints te gebruiken naast Het Nederlands Strafprocesrecht

    

   OEFENEN

    

   Het Nederlands Strafprocesrecht

    • Publicatie: Gepubliceerd
    • Inhoud: Stampvragen te gebruiken naast Het Nederlands Strafprocesrecht

     

    Oefenpakket

    • Publicatie: Gepubliceerd
    • Inhoud: Bevat voorbeeldtentamens met uitwerkingen
    • Let op: deze tentamens zijn gebaseerd op het vak Straf- en strafprocesrecht van het oude curriculum. Een deel van de vragen is daarom minder relevant. 

     

      

     PER GEPRINT DEEL

      

     Deel I & II

     • Publicatie: Aanwezig
     • Inhoud: gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur, inclusief alle arresten van 2015-2016, voor de tussentoets en het eindtentamen

      

      

      VAKINFO

      Tentamendata:

      • 22-10-2015 (Tussentoets)
      • 06-01-2016 (Tentamen)

      Voorgeschreven literatuur:

      • Het Nederlands Strafprocesrecht

      Rechtsfilosofie I 

      JoHo's geprint voor dit vak

      Deel I

      • Status: Aanwezig
      • Inhoud: Bevat de samenvatting van Het Bestel, het eerste deel van de samenvatting van Leviathan (Bevat hoofdstuk 13 t/m 15, 17 t/m 19, 21, 22, 26 t/m 29) en de samenvatting van Federalist papers nummer 51. 

       

      JoHo's Online voor dit vak

      Samenvattingen

      Plato. Het Bestel

       Publicatie: Gepubliceerd

       

       Leviathan

       • Publicatie: Gepubliceerd
       • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken bij hoofdstuk 13 t/m 15, 17 t/m 19, 21, 22, 26 t/m 29.
       • Let op: er heeft in eerste instantie op deze pagina gestaan dat de inhoud van deze samenvatting hoofdstuk 1 t/m 12 betrof. Excuses voor het ongemak. 

       Federalist nummer 51

       Publicatie: Gepubliceerd

        OEFENEN

         

        Oefen- en inzichtsvragen Hobbes 

        • Publicatie: Gepubliceerd
        • Inhoud: bevat inzichtvragen met voorbeelduitwerkingen

        Oefen- en inzichtsvragen Plato

        • Publicatie: Gepubliceerd
        • Inhoud: bevat inzichtvragen met voorbeelduitwerkingen

        Oefentamens met antwoordindicatie

        • Publicatie: Gepubliceerd
        • Inhoud: bevat inzichtvragen met voorbeelduitwerkingen

         

        VAKINFO

         

        Tentamendata: 

        • 08-01-2016(Tentamen)

        Voorgeschreven literatuur: 

        • Leviathan (Hobbes)
        • Plato. Het Bestel
        • Federalist papers nummer 51

        Bestuursprocesrecht

         

         

        SAMENVATTINGEN

         

         

        Bestuursrecht Deel II: Rechtsbescherming tegen de overheid

        • Publicatie:
         Online: gepubliceerd
         Print: Deel I
        • Inhoud:
         Online: Samenvatting te gebruiken naast Bestuursrecht Deel II: Rechtsbescherming tegen de overheid
         Print: Deel I: Samenvatting te gebruiken naast Bestuursrecht Deel II: Rechtsbescherming tegen de overheid

         

        BULLETPOINTS

        Bestuursrecht Deel II: Rechtsbescherming tegen de overheid

        • Publicatie: gepubliceerd
        • Inhoud: BulletPoints te gebruiken naast Bestuursrecht Deel II: Rechtsbescherming tegen de overheid

        Vakinfo

        Tentamendata: 

        • 12-01-2016

        Voorgeschreven literatuur: 

        • Bestuursrecht deel II: Rechtsbescherming tegen de overheid; Bestuursprocesrecht (Damen)

         

        Goederenrecht

        JoHo's geprint voor dit vak

        Deel I

        • Publicatie: aanwezig
        • Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van 2015-2016

         

        Deel II

        • Publicatie: aanwezig
        • Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van 2015-2016

         

        Deel III

        • Publicatie: aanwezig
        • Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van 2015-2016

         

        Deel IV

        • Publicatie: aanwezig
        • Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van 2015-2016

         

        Deel V

        • Publicatie: aanwezig
        • Inhoud: Bevat diverse oefenmaterialen inclusief antwoorden

         

        JoHo's Online voor dit vak

        Samenvatting Goederenrecht (Snijders, Rank-Berenschot)

        • Toegang: JoHo Exclusive

        Bullets Goederenrecht (Snijders, Rank-Berenschot)

        • Toegang: voor donateurs

        Stampvragen: Goederenrecht (Snijders, Rank-Berenschot)

        • Toegang: voor donateurs

        Samenvatting Compendium van het Nederlands vermogensrecht (Hijma, Olthof)

        • Toegang: voor donateurs

        Bullets Compendium van het Nederlands vermogensrecht (Hijma, Olthof)

        • Toegang: voor donateurs

        Stampvragen Compendium van het Nederlands vermogensrecht (Hijma, Olthof)

        • Toegang: voor donateurs

        Samenvatting van de voorgeschreven arresten

        • Toegang: voor donateurs

        Oefententamens met uitwerkingen

        • Toegang: voor donateurs

        Vakinfo

        Tentamendata:

        • 28-10-2015 (Tentamen)
        • 20-01-2016 (Hertentamen)

        Voorgeschreven literatuur:

        • Goederenrecht; Compendium van het Nederlands Vermogensrecht

        Burgerlijk Procesrecht

         

         

        JoHo's geprint voor dit vak

        Deel I & II

        • Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van 2015-2016

        Deel III

        • Inhoud: bevat de samenvatting van alle arresten en enkele oefenvragen met uitwerkingen

        Deel IV

        • Inhoud: bevat 6 volledige oefententamens met uitwerkingen

        JoHo's Online voor dit vak

        Samenvatting Nederlands Burgerlijk Procesrecht (Snijders, Klaassen)

        • Toegang: JoHo Exclusive

        Bullets Nederlands Burgerlijk Procesrecht (Snijders, Klaassen)

        • Toegang: voor donateurs

        Stampvragen Nederlands Burgerlijk Procesrecht (Snijders, Klaassen)

        • Toegang: voor donateurs

        Samenvatting van alle voorgeschreven arresten

        • Toegang: voor donateurs

        Oefententamens met uitwerkingen

        • Toegang: voor donateurs

         

        Vakinfo

         

        Tentamendata:

        • 19-10-2015 (Tentamen)
        • 15-06-2016 (Hertentamen)

        Voorgeschreven literatuur:

        • Nederlands Burgelijk Procesrecht

        JoHo Samenvattingen & Studiehulp

        JoHo support center Leiden

        Openingstijden - Leiden

         

        • Maandag: 12.00 - 16.00 uur
        • Dinsdag: Gesloten
        • Woensdag: 10.30 - 17.30 uur
        • Donderdag 13.30 -20.30 uur
        • Vrijdag: 12.00 - 16.00 uur
        • Zaterdag: 10.30 - 17.30 uur
        • Zondag: gesloten

        Bij tentamendrukte en in de zomerperiode kunnen er extra openingstijden zijn (indien dit het geval is, worden de extra openingstijden hier vermeld).

        Extra openingstijden ivm tentamendrukte

        • Dinsdag 25 oktober: van 12.00 to 16.00uur

         

        Vaccinatieservice - Leiden

        Afspraak maken:

        • kan voor iedere donderdag: einde dag/avond
        • In de zomer ruimere mogelijkheden

        JoHo Travel Clinic

        • Je kunt elke dag bij een JoHo support center binnenlopen om te kijken of er vaccinaties verplicht zijn of dat er malaria heerst in het gebied waar je naartoe vertrekt.
        • Gedurende de week is regelmatig een tropenarts aanwezig voor het zetten van vaccinaties en het geven van malaria advies.
        • De tropenarts kan ook recepten voor malaria tabletten uitschrijven en stempels zetten voor gele koorts e.d. 
        • Van tevoren dien je een Afspraak te maken

        Kaart & Adres - Leiden

        Adres & Contactgegevens

        • Stationsweg 2D, 2312 AV Leiden
        • 2 minuten lopen van het Centraal Station
        • Contact opnemen

        Verzekeringen - Leiden

         

        • informatie ophalen en aanvraagformulieren inleveren is mogelijk tijdens openingstijden.
        • Voor het afsluiten van reis- en annuleringsverzekeringen + verzekeringen voor buitenlanders die naar Nederland komen  kan zonder afspraak worden langsgekomen.
        • Voor overige verzekeringen kan een afspraak worden gemaakt (zie hierboven bij verzekeringen)
        •  

        Winkel & Reisartikelen - Leiden

         

        • JoHo Leiden heeft een 200m2 grote World Activity winkel waar je terecht kunt voor boeken en artikelen op het gebied van leren, reizen, werken, helpen en emigreren.

         

        Actief in  het buitenland - Leiden

         

        • je kunt worden geholpen bij het online boeken van het aanbod van JoHo World Activity: o.a.TEFL-cursussen, vrijwilligerswerk in de Filipijnen,  taalcursussen, Interrail en de Transsiberië Express.
        • Tevens kun je gebruik maken van de Lonely Planets en andere oriëntatiehulpmiddelen.

        Keuze-advies & coaching - Leiden

         

        • ben je donateur of abonnee dan kun je in het center gebruik maken van de online keuzehulp en je laten coachen door één van de medewerkers.
        • Voor coaching door de meest ervaren medewerkers kun je gebruik maken van de JoHo dagen en avonden.
        • Log in voor de agenda en de locaties.

         

        Samenvattingen & Studiehulp - Leiden