Let op: Je bevindt je op de pagina met de JoHo's voor 2015-2016

De online JoHo's die op deze pagina gepubliceerd staan blijven bruikbaar.

De geprinte JoHo's op deze pagina zijn niet meer beschikbaar.

Check in het menu bovenaan deze pagina of voor jouw studie al een pagina voor 2016-2017 bestaat. Zoniet, dan kom je na het klikken terug op deze pagina. De vernieuwde pagina wordt uiterlijk in week 38 gepubliceerd.

Universiteit Utrecht - Psychologie - Bachelor 2

JoHo Samenvattingen en Studiehulp

Psychodiagnostiek in de ontwikkelingspsychologische praktijk: kinderen en jeugdigen

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I
 

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Bevat een samenvatting, BulletPoints en Stampvragen te gebruiken bij De diagnostische cyclus hoofdstuk 8; een samenvatting te gebruiken bij hoofdstuk 1 & 2 van Handelsgericht Diagnosticeren; een samenvatting, BulletPoints en Stampvragen te gebruiken bij het Handboek Psychodiagnostiek hoofdstuk 2.4 en 6.1 t/m 6.34. Te gebruiken voor deeltentamen I.

 

Deel II

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Bevat een samenvatting, BulletPoints en Stampvragen te gebruiken bij het Handboek Psychodiagnostiek hoofdstuk 7.1 -7.9, 11.1 -11.5 11.7, 11.8 en 13.1-13.4.  Te gebruiken voor deeltentamen I.

 

Deel III

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Bevat een samenvatting, BulletPoints en Stampvragen te gebruiken voor deeltentamen II.

 

Deel IV

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Bevat een samenvatting, BulletPoints en Stampvragen te gebruiken voor deeltentamen II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - Oefenen - BulletPoints

 

Samenvattingen

 

Methoden en technieken

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken naast Methoden en Technieken

 

Handboek psychodiagnostiek

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken naast Handboek psychodiagnostiek

 

De diagnostische cyclus

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken naast De diagnostische cyclus

 

Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken naast Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg

BulletPoints

 

Methoden en technieken

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een BulletPoints te gebruiken naast Methoden en Technieken

 

Handboek psychodiagnostiek

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat BulletPoints te gebruiken naast Handboek psychodiagnostiek

 

De diagnostische cyclus

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat BulletPoints te gebruiken naast De diagnostische cyclus

Oefenen

 

Methoden en technieken

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat oefenvragen te gebruiken naast Methoden en Technieken

 

Handboek psychodiagnostiek

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat oefenvragen te gebruiken naast Handboek psychodiagnostiek

 

De diagnostische cyclus

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat oefenvragen te gebruiken naast De diagnostische cyclus

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • Deeltentamen I: 19/05
 • Deeltentamen II 27/06
 • Hertentamen nog niet bekend

Voorgeschreven Literatuur:

 • Interactie tussen leerkracht en leerlingen. hoofdstuk uit Diagnostiek in de leerlingenbegeleiding, Buyse, Koomen & Verschueren, (2007)

Specifiek voor deeltentamen I:

 • Handboek psychodiagnostiek voor de hulpverlening aan kinderen, Tak, Bosch, Begeer, Albrecht, (2014, 8e herziene druk)

  • hoofdstuk 2: paragraaf 4
  • hoofdstuk 6: paragraaf 1 t/m 3.4
  • hoofdstuk 7: paragraaf 1 t/m 9,
  • hoofdstuk 11: paragraaf: 1 t/m 5, 7, 8
  • hoofdstuk 13: paragraaf 1 t/m 4
 • De diagnostische cyclus: Een praktijkleer, De Bruyn, Ruijssenaars, (2003)
  • Hoofdstuk 8
 • Handelingsgerichte diagnostiek in de jeugdzorg, Pameijer, Draaisma, (2011)
  • Hoofdstuk 1 & 2
 • Collegestof week 1-3

Specifiek voor deeltentamen II:

 • Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen, Prins, Bosch, (2011)

  • hoofdstukken 1, 3, 4, 6, 7, 8 & 11
 • Collegestof week 4-8

 

Organisatiepsychologie

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: bevat samenvattingen en bulletpoints te gebruiken bij de voorgeschreven hoofdstukken, van introductie tot teamdynamiek

 

Deel II

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: bevat samenvattingen en bulletpoints te gebruiken bij de voorgeschreven hoofdstukken, van macht en invloed tot veranderingen

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen

 

Samenvattingen

 

Organizational behaviour

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat samenvattingen te gebruiken bij alle hoofdstukken

 

BulletPoints

 

Organizational behaviour

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat BulletPoints te gebruiken bij alle hoofdstukken

 

Oefenen

 

Organizational behaviour

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat tentamenvragen met antwoorden te gebruiken bij alle hoofdstukken. De vragen zijn gebaseerd op de vorige druk van het boek, hierdoor kan het voorkomen dat sommige vragen niet aansluiten bij de verplichte stof voor dit vak.

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 29/06

Voorgeschreven literatuur:

 • McShane & Von Glinow, Organizational Behaviour. 2014

  • Tentamenstof:
  • hoofdstuk 1: Geheel
  • hoofdstuk 2: Geheel
  • hoofdstuk 3: Geheel
  • hoofdstuk 4:Emotions in the Workplace; Managing Emotions at Work; Emotional Intelligence; Organizational Commitment
  • hoofdstuk 6:Empowerment Practices; Self-Leadership Practices
  • hoofdstuk 7: Geheel
  • hoofdstuk 8: Geheel
  • hoofdstuk 10: Geheel
  • hoofdstuk 11: The Meaning and Consequences of Conflict; Structural Sources of Conflict in Organizations
  • hoofdstuk 12: Geheel
  • hoofdstuk 13: Geheel
  • hoofdstuk 14: Geheel
  • hoofdstuk 15: Geheel

Diagnostiek in de klinische en gezondheidspsychologie

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: Bevat samenvattingen, bulletpoints en oefenvragen te gebruiken bij de voorgeschreven hoofdstukken, van Diagnostisch proces tot Intelligentie

 

Deel II

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: Bevat samenvattingen, bulletpoints en oefenvragen te gebruiken bij de voorgeschreven hoofdstukken, van Neuropsychologisch onderzoek tot Aanvullende informatie bij een casus + een samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven artikelen

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen

 

Samenvattingen

 

Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: samenvattingen te gebruiken bij alle hoofdstukken

 

Artikelen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: samenvattingen te gebruiken bij alle voorgeschreven artikelen

 

BulletPoints

 

Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: BulletPoints te gebruiken bij alle hoofdstukken

 

Oefenen

 

Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: stampvragen te gebruiken bij alle hoofdstukken

VAKINFO

 

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 17/05

 • Hertentamen: 29/06

 

Voorgeschreven Literatuur:

Boek

 • Luteijn et al., Psychologische diagnostiek in de gezondheidszorg. 2013

  • Hoofdstukken 1-11, 13

Artikelen

 • Het diagnostisch onderzoek
 • Anamnese en heteroanamnese
 • De diagnostische fase
 • Diagnostiek van het gedrag
 • Autismespectrumstoornissen bij volwassenen
 • Indicatiestelling: een beschouwing
 • Klinische formulering
 • Evidence-based klinische formulering
 • Diagnostische afwijkingen van het theoretische model
 • Diagnostiek in de psychotherapie

Practicum cognitieve en neurobiologische psychologie

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

 • Geen samenvatting verwacht

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

 • Geen samenvatting verwacht

VAKINFO

 

 

Tentamendata:

 • Geen tentamen

 

Voorgeschreven literatuur:

 • Geen voorgeschreven literatuur

Psychofarmacologie

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij de voorgeschreven hoofdstukken uit het Handbook of Psychiatric drug Therapy

 

Deel II

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij de voorgeschreven hoofdstukken uit Psychofarmacologie + BulletPoints + oefenvragen met antwoorden

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen

 

Samenvattingen

 

Handbook of psychiatric drug therapy

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij alle hoofdstukken van het boek

 

Psychofarmacologie

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij alle hoofdstukken van het boek

 

Artikelen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij de voorgeschreven artikelen

 

BulletPoints

 

Psychofarmacologie

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat BulletPoints te gebruiken bij alle hoofdstukken van het boek

 

Oefenen

 

Psychofarmacologie

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat stampvragen te gebruiken bij alle hoofdstukken van het boek

 

VAKINFO

 

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 01/07

 • Hertentamen: 15/07

 

Voorgeschreven literatuur:

Boeken

 • Handbook of psychiatric drug therapy,  Rosenbaum et al., (2009)

 • Psychofarmacologie: De effecten van drugs en geneesmiddelen op het menselijk brein en gedrag, Kenemans, (2014)

Artikelen:

 • De effecten van Oxytocin (OXT) en Argine Vassopressin (AVP)

 • De cognitieve effecten van Methylfenidaat (Methylphenidate; MPH)

Basisvaardigheden professionele gespreksvoering voor psychologen in opleiding

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij de verplicht gestelde hoofdstukken van Groen, gebaseerd op de druk van 2011. Let op, de samenvatting bij deel 4 van het boek (hoofdstuk 10 en 11) verschijnt alleen online

 

Deel II

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij de verplicht gestelde hoofdstukken van Lang & van der Molen

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen

 

Samenvattingen

 

Reflecteren: de basis

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij deel 1 t/m 4 (hoofdstuk 1 t/m 11) van het boek

Psychologische gespreksvoering

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij alle hoofdstukken van het boek, 16e druk uit 2012

Psychologische gespreksvoering

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij alle hoofdstukken van het boek, 17e druk uit 2015

Arikel

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat een samenvatting te gebruiken bij het voorgeschreven artikel over het hulpverleningsmodel

 

BulletPoints

 

Reflecteren: de basis

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat BulletPoints te gebruiken bij alle hoofdstukken van het boek

Psychologische gespreksvoering

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat BulletPoints te gebruiken bij alle hoofdstukken van het boek, 17e druk uit 2015

 

Oefenen

 

Reflecteren: de basis

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat stampvragen te gebruiken bij alle hoofdstukken van het boek

Psychologische gespreksvoering

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat stampvragen te gebruiken bij alle hoofdstukken van het boek, 17e druk uit 2015

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • Eindtentamen blok 3: 12/04

 • Herkansing blok 3: 25/05

 • Eindtentamen blok 4: 06/06

 • Herkansing blok 4: 27/06

 

Voorgeschreven literatuur:

Boeken

 • Groen, Reflecteren: de basis. Op weg naar bewust en bekwaam handelen. (2015)

 • Lang & van der Molen, Psychologische gespreksvoering. (13e druk, 2013)

 • Lang & van der Molen, Psychologische gespreksvoering: een basis voor hulpverlening. (17e druk, 2015)

Artikel:

 • Egan, G., Overzicht van het hulpverleningsmodel (2012)

Neuropsychologische diagnostiek

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: bevat samenvattingen en BulletPoints te gebruiken bij de verplicht gestelde hoofdstukken

 

Deel II

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: bevat samenvattingen en BulletPoints te gebruiken bij de verplicht gestelde hoofdstukken

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints - Oefen- en tentamenmateriaal

 

Samenvattingen

 

Neuropsychologische diagnostiek

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij alle hoofdstukken van het boek

 

Aanbevolen literatuur:

Klinische neuropsychologie

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij alle hoofdstukken van het boek

 

BulletPoints

 

Neuropsychologische diagnostiek

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat BulletPoints te gebruiken bij alle hoofdstukken van het boek

 

Klinische neuropsychologie

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat BulletPoints te gebruiken bij alle hoofdstukken van het boek

 

Oefen- en tentamenmateriaal

 

Klinische neuropsychologie

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat oefenvragen en -antwoorden te gebruiken bij het boek

 

Klinische neuropsychologie

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat oefenvragen en -antwoorden te gebruiken bij het boek

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 28/06

 • Hertentamen: 13/07

 

Voorgeschreven Literatuur:

 • Neuropsychologische diagnostiek: de klinische praktijk, Hendriks, (1e druk, 2014)

Aanbevolen Literatuur:

 • Klinische neuropsychologie, Kessels (et al.), (1e druk 2012)

Intra- en intergroepsprocessen

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij hoofdstuk 1 t/m 5

 

Deel II

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij hoofdstuk 6 t/m 13 + de artikelen over Het dilemma van de politieagent en Sociale beïnvloeding in groepen

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints

 

Samenvattingen

 

Social groups in action and interaction

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij de voorgeschreven hoofdstukken van het boek, inclusief stampvragen

 

Artikelen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat een samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven artikelen over Het dilemma van de politieagent en Sociale beïnvloeding in groepen

 

BulletPoints

 

Social groups in action and interaction

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat BulletPoints te gebruiken bij de voorgeschreven hoofdstukken van het boek

 

 

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 29/06

 • Hertentamen: 11/07

Voorgeschreven literatuur:

 • Stangor, Social groups in action and interaction. 2e druk, 2016
 • Artikelen

Toegepaste cognitieve psychologie I

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij de verplicht gestelde hoofdstukken

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - Oefenen

 

Samenvattingen

 

Human factors in simple and complex systems

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij de voorgeschreven hoofdstukken van het boek

Artikel over Cognitief falen en ongelukken

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat een samenvatting te gebruiken bij het artikel over Cognitief falen en ongelukken. Bij de overige artikelen wordt vooralsnog geen samenvatting verwacht

Oefenen

 

Human factors in simple and complex systems

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat oefenvragen te gebruiken bij de voorgeschreven hoofdstukken van het boek

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 29/06

 • Hertentamen: 18/07

Voorgeschreven literatuur:

 • Proctor & Van Zandt, Human factors in simple and complex systems. 2e druk, 2008. Hoofdstuk 1, 3, 5, 6, 7 (165-182), 8 (217-224), 9, 11, 13, 17.
 • Artikelen

Interpersoonlijke Processen

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: Bevat het eerste gedeelte van de samenvatting bij het boek

Deel II

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: Bevat het tweede gedeelte van de samenvatting bij het boek

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen

 

Samenvattingen

 

Intimate Relationships

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: samenvatting te gebruiken bij het boek

Artikelen

 • Publicatie: Gepubliceerd, in de loop van de cursus zal een extra artikel bekend worden gemaakt. De samenvatting van dit artikel wordt in de loop van de cursus toegevoegd.
 • Inhoud: samenvatting te gebruiken bij de artikelen

 

BulletPoints

 

Intimate Relationships

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bulletsamenvatting te gebruiken bij het boek.

 

Oefenen

 

Intimate Relationships

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: stampvragen te gebruiken bij het boek.

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 12/04

 • Hertentamen: 19/05

 

Voorgeschreven Literatuur:

Boek:

 • Intimate Relationships, Miller, R.S. , (2014)

Artikelen:

 

Personeelspsychologie (HRM)

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij hoofdstuk 1 t/m 3 van Human Resource Management + Artikelen

Deel II

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij hoofdstuk 4 t/m 8 van Human Resource Management

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen

 

Samenvattingen

 

Human Resource Management; Back to the Basics

 

Artikelen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: samenvatting te gebruiken bij de artikelen

 

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • 12-04 (Tentamen)

 • 17-05 (Hertentamen)

 

Voorgeschreven literatuur:

 • Filip Lievens (2015). Human Resource Management; Back to the Basics

Methoden, Technieken en Statistieken 3

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: aanwezig

 • Inhoud: eerste deel bij de samenvatting van de voorgeschreven hoofdstukken uit het boek, inclusief bulletpoints en oefenvragen met uitwerkingen

 • Bijzonderheden: Zowel voor de bonustoets, deeltoets 1 als deeltoets 2 te gebruiken

Deel II

 • Publicatie: aanwezig

 • Inhoud: tweede deel bij de samenvatting van de voorgeschreven hoofdstukken uit het boek, inclusief bulletpoints en oefenvragen met uitwerkingen

 • Bijzonderheden: Zowel voor de bonustoets, deeltoets 1 als deeltoets 2 te gebruiken

Deel III

 • Publicatie: aanwezig

 • Inhoud: SPSS-hulp. Handige handleiding voor het gebruik van SPSS. Te gebruiken bij meerdere vakken met SPSS

 • Bijzonderheden: met name nuttig voor de SPSS-vaardighedentoets.

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen

 

Samenvattingen

 

Discovering statistics using IBM SPSS

 • Publicatie: Gepubliceerd
  Inhoud: samenvatting te gebruiken bij het boek.

 

BulletPoints

 

Discovering statistics using IBM SPSS

 • Publicatie: Gepubliceerd
  Inhoud: bullets te gebruiken bij het boek. Let op, een aantal hoofdstukken ontbreekt.

 

Oefenen

 

Discovering statistics using IBM SPSS

 • Publicatie: Gepubliceerd
  Inhoud: stampvragen te gebruiken bij het boek. Let op, een aantal hoofdstukken ontbreekt.

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • 24 februari: vrijwillige bonustoets

 • 16 maart: deeltoets 1

 • 18 maart: SPSS toets

 • 13 april: deeltoets 2

 

Voorgeschreven literatuur:

 • Hoofdstukken uit Discovering statistics using IBM SPSS Statistics, Field (4e druk uit 2013)

 • Literatuur die besproken wordt tijdens de colleges

 

Stof per deeltentamen:

 • 24 februari: stof voor week 1 en 2: Hoofdstuk 8 en 10 van Field

 • 16 maart: stof voor week 1 t/m 5: Hoofdstuk 8, 10, 11, 13, 16, 12, 14, 15 uit Field

 • 18 maart: vaardighedentoets SPSS, geen specifieke voorgeschreven stof

 • 13 april: de onderwerpen die besproken zijn in de hoorcolleges en werkgroepen

Doing a qualitative research project

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Voorgeprinte samenvattingen worden niet uitgebracht voor dit vak

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen

 

Samenvattingen

 

Analysis in qualitative research

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: samenvatting te gebruiken bij het boek.

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • Week 15

 

Voorgeschreven literatuur:

 • Boeije, H.R. (2010). Analysis in qualitative research.

Sensation and Perception

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: aanwezig

 • Inhoud: benodigde stof voor deeltentamen 1

Deel II

 • Publicatie: aanwezig

 • Inhoud: benodigde stof voor deeltentamen 2

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen

 

Samenvattingen

 

Sensation and Perception

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Samenvatting te gebruiken bij Sensation and Perception. Verplichte stof voor deeltentamen 1: hoofdstuk 1 t/m 7, deeltentamen 2: hoofdstuk 8 t/m 15.

 

BulletPoints

 

Sensation and Perception

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bulletpoints te gebruiken bij Sensation and Perception

 

Oefenen

 

Sensation and Perception

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Oefenvragen te gebruiken bij Sensation and Perception

 

 

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • 14-03 (Tentamen 1)

 • 14-04 (Tentamen 2)

 • 19-05 (Hertentamen)

 

Voorgeschreven literatuur:

 • Wolfe, J.M. et al. (2015). Sensation and perception (4th edition).

Basisvaardigheden professionele gespreksvoering voor psychologen in opleiding

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: aanwezig

 • Inhoud: samenvatting bij het gedeelte Reflecteren + BulletPoints + oefenvragen

Deel II

 • Publicatie: aanwezig

 • Inhoud: samenvattingen te gebruiken bij psychologische gespreksvoering, bij de meest recente druk (17e druk, 2015)

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen

 

Samenvattingen

 

Reflecteren: de basis

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Samenvatting te gebruiken bij Reflecteren

Psychologische gespreksvoering

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Samenvatting te gebruiken bij Psychologische gespreksvoering. Gebaseerd op de meest recente druk (17e druk, 2015)

Artikel

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Samenvatting te gebruiken bij het artikel over Vakkundige interpersoonlijke communicatie

 

BulletPoints

 

Reflecteren: de basis

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: BulletPoints te gebruiken bij Reflecteren

Psychologische gespreksvoering

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bulletpoints te gebruiken bij Psychologische gespreksvoering. Gebaseerd op de meest recente druk (17e druk, 2015)

 

Oefenen

 

Reflecteren: de basis

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Stampvragen te gebruiken bij Reflecteren

Psychologische gespreksvoering

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Oefenvragen te gebruiken bij Psychologische gespreksvoering. Gebaseerd op de meest recente druk (17e druk, 2015)

Aantekeningen

Collegeaantekeningen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat aantekeningen bij hoorcollege 1/m 6. Hoorcollege 1 tot en met 3 zijn voor zowel het studiepad neuropsychologie als het studiepad klinische psychologie, hoorcolleges 4 tot en met 6 zijn voor het studiepad neuropsychologie.

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • Eindtentamen:12/4

 • Hertentamen: 25/5

 

Voorgeschreven literatuur:

 • Reflecteren: de basis. Op weg naar bewust en bekwaam handelen Groen, M. G. J.

 • Psychologische gespreksvoering, Lang, G. & Molen, van der H. Voor dit vak mogen zowel de 16e druk als de 17e druk van dit boek worden gebruikt.

Gezondheidspsychologie

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: Samenvattingen, BulletPoints en oefenvragen te gebruiken bij het boek Health Psychology

Deel II

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: Samenvattingen te gebruiken bij de voorgeschreven artikelen

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen

 

Samenvattingen

 

Health Psychology

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Samenvatting te gebruiken bij Health Psychology

Artikelen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven artikelen

 

BulletPoints

 

Health Psychology

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: BulletPoints te gebruiken bij Health Psychology

 

Oefenen

 

Health Psychology

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Stampvragen te gebruiken bij Health Psychology

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • eindtentamen: 13/04

 • hertentamen: 10/05

 

Voorgeschreven literatuur:

Boek:

 • Health Psychology: Topics in Applied Psychology, Abraham, C., Conner, M.T., Jones, F.A., O'Connor, D.B

Artikelen:

 • Psychoneuro-immunologie
 • Psychosociale aspecten van Reuma
 • The fear-avoidance model of musculoskeletal pain
 • Does Changing Behavioral Intentions Engender Behavior Change?
 • Beyond frequency
 • Effects of Daily Hassles and Eating Style on Eating Behavior
 • Hot-Cold Empathy Gaps and Medical Decision Making
 • Implementation intentions: Strong effects of simple plans
 • Using stop signals to inhibit chronic dieters’ responses toward palatable foods
 • On taming horses and strengthening riders
 • Sixty years of fear appeal research
 • Mechanisms linking social ties and support to physical and mental health
 • Environmental factors that increase the food intake and consumption volume of unknowing consumers
 • Acceptance and commitment therapy
 • E-health
 • Effectiviteit van internet interventie op comorbide psychologische en vermoeidheid symptomen bij insomnia
 • Effectiviteit van een online behandeling voor insomnia

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • eindtentamen: 13/04

 • hertentamen: 10/05

 

Voorgeschreven literatuur:

Boek:

 • Health Psychology: Topics in Applied Psychology, Abraham, C., Conner, M.T., Jones, F.A., O'Connor, D.B

Artikelen:

 • Psychoneuro-immunologie
 • Psychosociale aspecten van Reuma
 • The fear-avoidance model of musculoskeletal pain
 • Does Changing Behavioral Intentions Engender Behavior Change?
 • Beyond frequency
 • Effects of Daily Hassles and Eating Style on Eating Behavior
 • Hot-Cold Empathy Gaps and Medical Decision Making
 • Implementation intentions: Strong effects of simple plans
 • Using stop signals to inhibit chronic dieters’ responses toward palatable foods
 • On taming horses and strengthening riders
 • Sixty years of fear appeal research
 • Mechanisms linking social ties and support to physical and mental health
 • Environmental factors that increase the food intake and consumption volume of unknowing consumers
 • Acceptance and commitment therapy
 • E-health
 • Effectiviteit van internet interventie op comorbide psychologische en vermoeidheid symptomen bij insomnia
 • Effectiviteit van een online behandeling voor insomnia

Sociale en Emotionele Ontwikkeling

Tentamendata: 

 • 14-12-2015 (deeltentamen)
 • 25-01-2016 (eindtentamen)

JoHo's geprint voor dit vak: 

Deel I (Nu aanwezig!)

 • Gebaseerd op hoofdstuk 3 t/m 6 van het boek van Shaffer
 • Te gebruiken voor het deeltentamen

Deel II (Nu aanwezig!)

 • Gebaseerd op hoofdstuk Hoofdstuk 7, 10, 11 van het boek van Shaffer + artikelen Twenge, Pollak, Mueller, Suitor
 • Te gebruiken voor het deeltentamen

Deel III (Nu aanwezig!)

 • Inhoud: verplichte stof van week 5 tot en met 8
 • te gebruiken voor het eindtentamen

JoHo's online voor dit vak:

Samenvatting Social and Personality Development (Shaffer)

 • Toegang: JoHo Exclusive

Bullets Social and Personality development

 • Toegang: voor donateurs

Stampvragen Social and Personality Development

 • Toegang: voor donateurs

Oefenvragen Social and Personality Development

 • Toegang: voor donateurs

Samenvatting artikelen voor deeltentamen 1

 • Toegang: voor donateurs

Samenvatting artikelen voor deeltentamen 2

 • toegang: voor donateurs

Grondslagen van de Klinische Gezondheidspsychologie

Tentamendata: 

 • week 4 

JoHo's geprint voor dit vak: 

Deel I (nu aanwezig)

 • Inhoud: De samenvatting van de verplichte stof van week 1 tot en met 4, inclusief Bullets en stampvragen

Deel II (nu aanwezig)

 • Inhoud: De samenvatting van de verplichte stof van week 5 tot en met 7, inclusief Bullets en stampvragen

Deel III (nu aanwezig)

 • Inhoud: verplichte stof van week 8 en 9 en extra oefenmateriaal

JoHo's online voor dit vak:

Samenvatting van Understanding emotion and motivation (Reeve)

 • Toegang: JoHo Exclusive
 • Inhoud: Bevat de samenvatting van hoofdstuk 4 t/m 15 (alle voorgeschreven hoofdstukken)

Bullets bij Understanding emotion and motivation

 • Toegang: voor donateurs
 • Inhoud: Bevat de BulletPointsamenvatting van hoofdstuk 4 t/m 15

Stampvragen bij Understanding emotion and motivation

 • Toegang: voor donateurs
 • Inhoud: Bevat de stampvragen van hoofdstuk 4 t/m 15

Samenvatting artikelen

 • Inhoud: alle verplichte artikelen

 

Klinische Neuropsychologie

Tentamendata: 

 • 10-12-2015 (deeltentamen)
 • 28-01-2016 (eindtentamen)
 • 10-03-2016 (herkansing)

JoHo's geprint voor dit vak: 

Deel I (Nu aanwezig!)

 • gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van week 1 en 2, inclusief oefenvragen met uitwerkingen
 • te gebruiken voor het deeltentamen

Deel II (Nu aanwezig!)

 • gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van week 3 t/m 5, inclusief oefenvragen met uitwerkingen
 • te gebruiken voor het deeltentamen

Deel III (Nu aanwezig!)

 • gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van week 6 t/m 8, inclusief oefenvragen met uitwerkingen
 • te gebruiken voor het eindtentamen

JoHo's online voor dit vak:

Samenvatting Klinische Neuropsychologie (Kessels)

 • Toegang: JoHo Exclusive

BulletPoint samenvatting

 • Toegang: voor donateurs
 • Inhoud: hoofdstuk 1 tot en met 27

Oefenvragen per hoofdstuk

 • Inhoud: hoofdstuk 1 tot en met 27

Oefententamen

 • Inhoud: vragen over de gehele stof

Cognitieve Ontwikkeling

Tentamendata: 

 • 04-12-2015 (deeltentamen)
 • 29-01-2016 (eindtentamen)

JoHo's geprint voor dit vak: 

Deel I (Nu aanwezig!)

 • gebaseerd op de voorgeschreven hoofdstukken uit het boek van Johnson voor het deeltentamen

Deel II (Nu aanwezig!)

 • gebaseerd op de voorgeschreven hoofdstukken uit het boek van Goswani voor het deeltentamen

Deel III (Nu aanwezig)

 • gebaseerd op Hoofdstuk 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 21 en 18 van Goswami (2de druk) en Hoofdstuk 9 van Johnson & de Haan (3de druk, let op: dit is een oude druk!)
 • te gebruiken voor het eindtentamen

JoHo's online voor dit vak:

Samenvatting Developmental Cognitive Neuroscience (Johnson)

 • Toegang: voor donateurs
 • Let op: gebaseerd op de druk van 2011. Er is inmiddels een druk uit 2015 verschenen. Op basis van een vergelijking lijkt de samenvatting van de oude druk prima te gebruiken voor dit vak.

Samenvatting Wiley-Blackwell Handbook of Childhood Cognitive Development (Goswani)

 • Toegang: voor donateurs
 • Bevat de voorgeschreven hoofdstukken voor dit vak

Arbeidspsychologie

Tentamendata: 

 • 10-12-2015 (deeltentamen)
 • 28-01-2016 (eindtentamen)

JoHo's geprint voor dit vak: 

Deel I (Nu aanwezig!)

 • gebaseerd op de voorgeschreven stof van week 1 t/m 3, inclusief oefenvragen met uitwerkingen
 • te gebruiken voor het deeltentamen

Deel II (Nu aanwezig!)

 • gebaseerd op de voorgeschreven stof van week 4 en 5, inclusief oefenvragen met uitwerkingen
 • te gebruiken voor het deeltentamen

Deel III

 • Status: nu aanwezig
 • Bevat de voorgeschreven literatuur bij week 6 tot en met 8 en oefenvragen
 • te gebruiken voor het eindtentamen

JoHo's online voor dit vak:

Samenvatting An introduction to contemporary work psychology (Peeters)

 • Toegang: JoHo Exclusive
 • Bevat de samenvatting van de voorgeschreven hoofdstukken: 1, 3-17 en 19

Bullets An introduction to comtemparary word psychology

 • Toegang: voor donateurs

Oefenvragen met antwoorden

 • Toegang: voor donateurs
 • Gebaseerd op alle voorgeschreven hoofdstukken

Sociale Cognitie

Tentamendata: 

 • 26-01-2016 (eindtentamen)

JoHo's geprint voor dit vak: 

Deel I (Nu aanwezig!)

 • Bevat: de verplichte stof behorende bij hoorcolleges 1 tot en met 5

Deel II (Nu aanwezig!)

 • Bevat: de verplichte stof behorende bij hoorcolleges 6 tot en met 13

JoHo's online voor dit vak:

Samenvatting Social cognition: How individuals construct social reality (Bless ea)

 • Status: aanwezig

BulletPointsamenvatting Bless

 • Status: aanwezig

Samenvatting van de voorgeschreven artikelen deel I

 • Status: aanwezig
 • Bevat de artikelen behorende bij hoorcollege 1 tot en met 5

Samenvatting van de voorgeschreven artikelen deel II

 • Status: aanwezig
 • Bevat de artikelen behorende bij hoorcollege 6 tot en met 13

Hoorcollegeaantekeningen

 • Status: aanwezig
 • Inhoud: bevat de aantekeningen van week 1 t/m 13
 • Bijzonderheden: laat aangeleverd door de auteur en nog niet gedubbelchecked.
 • Toegang: gratis voor alle accounthouders

Cognitieve Neurowetenschappen

Tentamendata: 

 • 08-12-2015 (deeltentamen)
 • 28-01-2016 (eindtentamen)

JoHo's geprint voor dit vak: 

Deel I

 • Status: Aanwezig
 • Inhoud: Bevat de voorgeschreven literatuur van week 1 t/m 3 + oefenvragen met antwoorden
 • Bijzonderheden: Te gebruiken voor het deeltentamen

Deel II (nu aanwezig!)

 • Status: Aanwezig
 • Inhoud: verplichte stof van week 4, 5 en 6.
 • Bijzonderheden: Let op hoofdstuk 12 (week 6) ontbreekt. Dit hoofdstuk is opgenomen in deel III

Deel III (nu aanwezig!)

 • Status: Aanwezig
 • Inhoud: verplichte stof van week 6 (hoofdstuk 12), week 7 en 8

JoHo's online voor dit vak:

Samenvatting Principles of Cognitive Neuroscience (Purves)

 • Toegang: JoHo Exclusive

Oefenvragen met uitwerkingen

 • Toegang: voor donateurs
 • Let op: gebaseerd op de hoofdstukken 1 t/m 4. Hoofdstuk 5 t/m 7 zijn ook voorgeschreven voor het deeltentamen, maar daar hebben we helaas geen oefevragen van.

 

Vakken Semester 1 - Blok 1

Grondslagen van de psychologische diagnostiek en testtheorie

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

JoHo's geprint voor dit vak

Deel  I (Nu aanwezig!)

 • Inhoud: gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur voor 2015-2016 week 1 t/m 4

Deel II (Nu aanwezig!)

 • Inhoud: gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur voor 2015-2016 week 5 t/m 7

Deel III (Nu aanwezig!)

 • Inhoud: gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur voor 2015-2016 week8 + oefentoetsen
 • Let op: indien je voor 23 oktober dit deel hebt afgehaald, dan staat het verkeerde hoofdstuk 17 in de samenvatting. Een gratis aanvulling met het juiste hoofdstuk (Wettelijke en ethische problemen) erin is af te halen, of gebruik de online samenvatting voor dit hoofdstuk. Excuses voor het ongemak!

Vakinformatie

Tentamendata: 

 • Week 45 (tentamen)

 

Voorgeschreven literatuur: 

 • Mastering Modern Psychological Testing (Reynolds & Livingston, 2013)

 

Aanvullingen of opmerkingen: geef ze hier aan!

Biopsychosociale perspectieven op psychopathologie

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

JoHo's Online voor dit vak

Samenvatting van het boek Abnormal Psychology

 • Toegang: JoHo Exclusive

Bullets bij het boek Abnormal Psychology

 • Toegang: voor donateurs

Stampvragen bij het boek Abnormal Psychology

 • Toegang: voor donateurs

Collegeaantekeningen 

 • Toegang: voor donateurs
 • Bijzonderheden: week 8 ontbreekt

Oefententamen bij het vak: Biopsychosociale Perspectieven op Psychopathologie

 • Toegang: voor donateurs

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

JoHo's geprint voor dit vak

Deel I (Nu aanwezig!)

 • Inhoud: gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur voor 2015-2016 week 1 t/m 3

Deel II (Nu aanwezig!)

 • Inhoud: gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur voor 2015-2016 week 4 t/m 8

Deel III (Nu aanwezig!)

 • Inhoud: bevat de bullets van verplichte literatuur, stampvragen en oefenvragen met uitwerkingen

Vakinformatie

Tentamendata: 

 • Week 45 (tentamen)

 

Voorgeschreven literatuur: 

 • Abnormal Psychology: An Integrative Approach (Barlow & Durand, 2014)

 

Aanvullingen of opmerkingen: geef ze hier aan!

JoHo TentamenTickets

Vakspecifieke & Studiespecifieke TentamenTickets zijn zichtbaar voor JoHo abonnees (en JoHo donateurs bij bachelor I vakken). Algemene TentamenTickets staan openbaar

Vak gehaald of juist niet gehaald? ....

Studiecompetentie Check

Wat leer je nu eigenlijk van al dat gestudeer... of zou je ervan kunnen leren?

 • Bedenk in hoeverre onderstaande competenties aan bod zijn gekomen bij je laatste vak

 • Bedenk ook of je ze zou willen of moeten verbeteren

 • Creeër hiermee een basis voor al je verdere keuzes op het gebied van je studie, je carrière en je vrije tijd!

 • Zie ook competenties, vaardigheden, eigenschappen & talenten ontwikkelen

--------------------
 • Analyseren: De essentie van het probleem zien - Verbanden leggen en oorzaken zien - Complexe analyses maken
 • Communiceren: Luisteren en overbrengen - Effectief en efficiënt informatie zenden en ontvangen - Zorg dragen voor een goed communicatieklimaat
 • Creativiteit & Oplossingsgerichtheid: Op een andere manier kijken en kritisch en doordacht reageren - Nieuwe of alternatieve ideeën en oplossingen bedenken - Zelf vernieuwend en origineel zijn en anderen hiertoe aanzetten. Oplossingsgerichtheid:  - Signaleren van problemen  - Inschatten van en omgaan met problemen - Stimuleren van oplossingsgericht denken
 • Integer zijn & eerlijkheid: Handelen naar algemeen geldende normen en waarden - Discreet handelen in alle situaties  - Anderen aanspreken op integer gedrag, uitdragen van overtuiging en anderen daar op aanspreken
 • Leidinggeven: Coördineren - Stimuleren en motiveren  - Strategische besluitvorming
 • Oordeel vormen: Oordeelvorming op basis van feiten en vanuit verschillende invalshoeken - Afweging alternatieven en innemen standpunten - Stimuleren tot een onderbouwde, genuanceerde oordeelsvorming te komen, leidend tot interactie
 • Overtuigen: Helder en logisch argumenteren - Zich verplaatsen in de ander en met verschillen in standpunten kunnen omgaan - Realisering van voorstellen bij uiteenlopende belangen
 • Plannen & Organiseren: Effectief plannen en organiseren van eigen werk - Coördineren van eigen werk en dat van anderen - Sturen op hoofdlijnen
 • Professioneel handelen: Beschikken over en toepassen van kennis en vaardigheden - Zelfstandig handelen en initiatief tonen binnen eigen vakgebied - Excellent zijn op het vakgebied en stimuleren van anderen
 • Resultaatgerichtheid:Zich inzetten om gestelde doelen te realiseren - Bewaken van doelstellingen en het nemen van eigen initiatief - Gericht op behalen van lange-termijndoelen en -resultaten
 • Samenwerken: Meewerken en informeren van anderen - Op eigen initiatief met anderen werken aan gezamenlijk resultaat - Stimuleren van samenwerking - Collegialiteit : Openstaan voor en vertrouwen van teamleden -  Actief samenwerken in teamverband - Stimuleren van samenwerking en vertonen van voorbeeldgedrag
 • Stressbestendig zijn & relativeren: Rustig blijven en professioneel afhandelen van eigen werk - Prioriteren en relativeren - Herkennen van stressfactoren en adequaat reageren
 • Visie hebben: Vooruitkijken - Vertalen feiten, trends en ontwikkelingen naar beleidsvoorstellen - Ontwikkelen en uitdragen van toekomstbeeld
 • Zelfvertrouwen hebben: Vertrouwen op eigen standpunten - Zich zelfbewust presenteren - Anderen stimuleren tot een zelfbewuste houding

 

 

Tickets

JoHo Samenvattingen & Studiehulp

JoHo support center Utrecht

 

Op zoek naar een  parttime job?

JoHo zoekt (student) centercoaches & Summary Supporters voor JoHo Utrecht. Je helpt o.a. mee in het JoHo support center zodat iedereen die binnenkomt (van student tot degene die zich actief in buitenland wil inzetten) de juiste ondersteuning  krijgt. Lees meer

Openingstijden - Utrecht

 • Woensdag & zaterdag: 10.30 - 17.30 uur

 • Dinsdag & donderdag: 12.00 - 16.00 uur

 • Vrijdag: events & trainingen (winkel en balies gesloten)

 • Zondag & maandag: gesloten

Bij tentamendrukte en in de zomerperiode gelden soms ruimere openingstijden (indien dit het geval is, worden de extra openingstijden hier vermeld).

Extra openingstijden:

 • maandag 3 oktober van 12.00 - 16.00 uur

 

Vaccinatieservice - Utrecht

Afspraak maken

 • Op woensdagen en zaterdagen

JoHo Travel Clinic

 • Je kunt elke dag bij een JoHo support center binnenlopen om te kijken of er vaccinaties verplicht zijn of dat er malaria heerst in het gebied waar je naartoe vertrekt.

 • Gedurende de week is regelmatig een tropenarts aanwezig voor het zetten van vaccinaties en het geven van malaria advies.

 • De tropenarts kan ook recepten voor malaria tabletten uitschrijven en stempels zetten voor gele koorts e.d. 

 • Van tevoren dien je een afspraak te maken

 

Kaart & Adres - Utrecht

 

Adres & Contactgegevens

 • St. Jacobsstraat 273-275, 3511 BP Utrecht

 • 7 minuten lopen van het Centraal Station

 • Contact opnemen

 

Verzekeringen - Utrecht

 

 • informatie ophalen en aanvraagformulieren inleveren is mogelijk tijdens openingstijden.

 • Voor het afsluiten van reis- en annuleringsverzekeringen + verzekeringen voor buitenlanders die naar Nederland komen kan zonder afspraak worden langsgekomen.

 • Voor overige verzekeringen kan een afspraak worden gemaakt (zie hierboven bij verzekeringen).

 

Winkel & Reisartikelen  - Utrecht

 

 • JoHo Utrecht heeft een 150m2 grote JoHo World Activity winkel waar je terecht kunt voor boeken en artikelen op het gebied van leren, reizen, werken, helpen en emigreren.

 

Actief in het buitenland - Utrecht

 

 • je kunt worden geholpen bij het online boeken van het aanbod van JoHo World Activity: o.a. TEFL-cursussen, vrijwilligerswerk in de Filipijnen,  taalcursussen, Interrail en de Transsiberië Express.

 • Tevens kun je daarbij gebruik maken van de Lonely Planets en andere oriëntatiehulpmiddelen.

 

Keuze-advies & coaching- Utrecht

 

 • ben je donateur of abonnee dan kun je in het center gebruik maken van de online keuzehulp en je laten coachen door één van de medewerkers.

 • Voor coaching door de meest ervaren medewerkers kun je gebruik maken van de JoHo dagen en avonden.

 • Log in voor de agenda en de locaties.

 

Samenvattingen & Studiehulp - Utrecht