Let op: Je bevindt je op de pagina met de JoHo's voor 2015-2016

De online JoHo's die op deze pagina gepubliceerd staan blijven bruikbaar.

De geprinte JoHo's op deze pagina zijn niet meer beschikbaar.

Check in het menu bovenaan deze pagina of voor jouw studie al een pagina voor 2016-2017 bestaat. Zoniet, dan kom je na het klikken terug op deze pagina. De vernieuwde pagina wordt uiterlijk in week 38 gepubliceerd.

Universiteit Utrecht - Rechten - Bachelor 1

2015 - 2016

Perspectieven op Recht

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: bevat een samenvatting te gebruiken bij de artikelen van de reader bij week 1 t/m 7 + oefenvragen + samenvatting te gebruiken bij de arresten + aantekeningen bij hoorcollege 1 en 2 + aantekeningen bij werkgroep 2 en 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - Oefenen - Aantekeningen

 

Samenvattingen & Oefenen

 

Reader

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken bij de reader/artikelen + oefenvragen met antwoorden

Arresten

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken bij de twee voorgeschreven arresten

 

Aantekeningen

 

Hoorcollegeaantekeningen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Aantekeningen bij de hoorcolleges. In week 5 was er geen hoorcollege, in week 6 werden alleen papers besproken, hiervan zijn geen aantekeningen.

 

Werkcollegeaantekeningen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Aantekeningen bij de werkcolleges van week 2, 4 en 5. Bij de overige weken zijn geen aantekeningen gemaakt wegens de strekking van de behandelde stof

VAKINFO

 

Tentamendata

 • Tentamen 30/06
 • Hertentamen nnb

 

Voorgeschreven Literatuur:

Reader Perspectieven op Recht met 21 Artikelen:

 • Commentaar op art. 1 Gw, (S.C. van Bijsterveld)
 • Gelijkheid en diversiteit in de multiculturele samenleving, (A.B. Terlouw)
 • Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, (R.J.N. Schlössels en S.E. Zijlstra)
 • Gelijk in waardigheid, (E.M.H. Hirsch Ballin)
 • Rechtsfilosofie en rechtstheorie, (T.E. Rosier)
 • Universal Human Rights in theory in practice ( J. Donnely)
 • On equal human worth: a critique of contemporary egalitarianism, (L.P. Pojman)
 • Het gelijkheidsbeginsel van Rawls en verdelingsproblemen in het Nederlands rechtssysteem, (C.M. Degenaar)
 • Taking Rights Seriously, (R. Dworkin)
 • The discrimination grounds on article 14 of the European Convention on Human Rights, (J. Gerards)
 • Discrimination, (A. Altman)
 • Het ideaal van de neutrale staat,  (W. van der Burg)
 • Empirisch en rechtssociologisch perspectief, (W. van Rossum en R. Baas)
 • De WBEAA. Antidiscriminatiewetgeving of arbeidsmarktbeleid, (P. Jonkers)
 • 'Draagt wetgeving bij aan gelijkheid?, (A. Terlouw)
 • Symboolwetgeving. Een rechtssociologische begripsbepaling, (B.M.J. van Klink)
 • Verminderen van vooroordeel en discriminatie, (R. Meertens)
 • Ervaren discriminatie in Nederland, (I. Andriessen, H. Fernee en K. Wittebrood)
 • Sommige procespartijen zijn 'more equal than others, (I. Giesen)
 • Wat de rechtsvergelijking vermag. Over onderzoeksdesign, (M. Adams)
 • A tale of two boys', Maimonides-lyceum en United Synagogue, (M. de Blois)

Inleiding Europees Recht

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: bevat samenvattingen, BulletPoints en stampvragen te gebruiken bij hoofdstuk 1 t/m 5 van Europees Recht (algemeen)

Deel II

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: bevat samenvattingen, BulletPoints en stampvragen te gebruiken bij hoofdstuk 7 t/m 11 van Europees Recht (algemeen) + eerste deel van de voorgeschreven arresten

Deel III

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken bij de overige voorgeschreven arresten + aantekeningen bij de hoorcolleges en werkcolleges van week 1 t/m 4

Deel IV

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: bevat 6 oefententamens met antwoordindicaties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen - Aantekeningen

 

Samenvattingen

 

Europees recht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken bij Europees recht

 

Arresten

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven arresten

 

BulletPoints

 

Europees recht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat BulletPoints te gebruiken bij Europees recht

 

Oefenen

 

Oefenpakket

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat oude oefententamens om je voor te bereiden op het tentamen

 

Europees recht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een set oefenvragen te gebruiken bij Europees recht

 

Aantekeningen

 

Hoorcollege- en werkcollegeaantekeningen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Aantekeningen bij de hoorcolleges en werkcolleges van week 1 t/m 7

VAKINFO

 

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 28/06
 • Hertentamen nnb

 

Voorgeschreven Literatuur:

 • Europees Recht algemeen deel, W.T. Eijsbouts J.H. Jans A. Prechal L.A.J. Senden (2015)

  • Hoofdstuk 1: paragraaf 1 t/m 2.4
  • Hoofdstuk 2
  • Hoofdstuk 3
  • Hoofdstuk 4: paragraaf 1
  • Hoofdstuk 5
  • Hoofdstuk 7: paragraaf 5
  • Hoofdstuk 8
  • Hoofdstuk 9
  • Hoofdstuk 10
  • Hoofdstuk 11: paragraaf 1 t/m 3
 • 27 Arresten

Public International Law

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: Samengevatte stof te gebruiken bij hoofdstuk 1 t/m 5 + BulletPoints + stampvragen + eerste deel van de arresten

Deel II

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: Samengevatte stof te gebruiken bij hoofdstuk 6 t/m 8, 10, 11 & 12 + BulletPoints + stampvragen + tweede deel van de arresten

Deel III

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: Samengevatte stof te gebruiken bij hoofdstuk 13 t/m 16 + BulletPoints + stampvragen + derde deel van de arresten + aanvulling bij deel II

Deel IV

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: Samengevatte stof te gebruiken bij hoofdstuk 17 t/m 19 + BulletPoints + stampvragen + vierde deel van de arresten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints
Oefen- en Tentamenvragen

 

Samenvattingen

 

Complete International Law

 • Publicatie:
  Gepubliceerd
 • Inhoud: samenvattingen te gebruiken bij hoofdstuk 1 t/m 8 en 10 t/m 19

 

Samenvatting jurisprudentie

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: samenvatting van alle voorgeschreven arresten

 

BulletPoints

 

Complete International Law

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: BulletPoints te gebruiken bij hoofdstuk 1 t/m 8 en 10 t/m 19

 

Oefenen

 

Complete International Law

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Stampvragen te gebruiken te gebruiken bij hoofdstuk 1 t/m 8 en 10 t/m 19

 

Aantekeningen

Hoorcollege- en werkgroepaantekeningen: 

 • Publicatie: aantekeningen bij week 1 t/m 8: Gepubliceerd
 • Inhoud: Engelstalige aantekeningen bij alle hoorcolleges 
 • Bijzonderheden: zeer beknopte aantekeningen bij de colleges, gratis toegankelijk

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 22/04

 

Voorgeschreven Literatuur:

 

Boeken:

 • Malcolm D. Evans (ed.), Blackstone’s International Law Documents (12th edition, Oxford University Press 2015)
 • Ademola Abass, Complete International Law: Cases and Materials (2nd edition, Oxford University Press 2014)
  • Hoofdstuk 1 - 3 geheel
  • Hoofdstuk 4 (paragraaf 4.1 - 4.7.2)
  • Hoofdstuk 5 (paragraaf 5.2 - 5.4 + 5.6)
  • Hoofdstuk 6 (paragraaf 6.1 - 6.7)
  • Hoofdstuk 7 geheel
  • Hoofdstuk 8 (behalve 8.4)
  • Hoofdstuk 10, 11 geheel
  • Hoofdstuk 12 (12.1-12.5)
  • Hoofdstuk 13 - 17 geheel
  • Hoofdstuk 18 (18.1-18.3)
  • Hoofdstuk 19 (paragraaf 19.1-19.3.5; 19.4-19.6)

 

Arresten:

 • ICJ North Sea Continental Shelf Case
 • ICJ Nicaragua Case (Merits)
 • ICJ Hungary v. Slovakia
 • ICJ Reparations for Injuries Case (Advisory Opinion)
 • ICJ Kosovo (Advisory Opinion)
 • ECtHR Van der Heijden v. The Netherlands;
 • Human Rights Committee Timmer v. The Netherlands;
 • Human Rights Council Resolution s-21/1.
 • ICJ Jurisdictional Immunities of the State Case (Germany v. Italy)
 • Mothers of Srebrenica (Dutch Supreme Court)
 • ICJ Arrest Warrant Case (Congo v Belgium)
 • ICJ Application of Genocide Convention
 • ICJ Hostage Case
 • Hasan Nuhanovic v. the Netherlands
 • ICJ Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons Case (Advisory Opinion)
 • ITLOS Malaysia v. Singapore, provisional measures
 • ICJ Corfu Channel Case
 • WTO Appellate Body Shrimp Case

Inleiding Privaatrecht II: Goederenrecht

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

 

Deel I

 

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: samenvattingen, BulletPoints, stampvragen en arresten te gebruiken bij de voorgeschreven literatuur voor week 1 t/m 3

 

Deel II

 

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: samenvattingen, BulletPoints, stampvragen en arresten te gebruiken bij de voorgeschreven literatuur voor week 4

 • Bijzonderheden: Gratis voor JoHo donateurs bij aanschaf van deel I 

 

Deel III

 

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: samenvattingen, BulletPoints, stampvragen en arresten te gebruiken bij de voorgeschreven literatuur voor week 5 en 6. Bij de korte tekst Instituten van Gaius IV.1-IV.II (1 pagina) is geen samenvatting gemaakt.

 

Deel IV

 

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: samenvattingen, BulletPoints, stampvragen en arresten te gebruiken bij de voorgeschreven literatuur voor week 7 + aantekeningen bij hoorcollege 1 t/m 5

 • Bijzonderheden: Gratis voor JoHo donateurs bij aanschaf van deel III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

.

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Boeksamenvattingen - BulletPoints
Oefenen - Aantekeningen

 

Samenvattingen

 

Zwaartepunten van het vermogensrecht

 • Publicatie: gepubliceerd
 • Inhoud: samenvatting alle hoofdstukken te gebruiken bij Zwaartepunten van het vermogensrecht
 

Prota

 • Publicatie: gepubliceerd
 • Inhoud: samenvatting alle hoofdstukken te gebruiken bij Prota
 

Goederenrecht

 • Publicatie: gepubliceerd
 • Inhoud: samenvatting alle hoofdstukken te gebruiken bij Goederenrecht

 

Goederenrecht (Pitlo)

 • Publicatie: gepubliceerd
 • Inhoud: samenvatting alle hoofdstukken te gebruiken bij Pitlo deel 3

 

Zakenrecht, Eigendom en beperkte rechten

 • Publicatie: gepubliceerd
 • Inhoud: samenvatting alle hoofdstukken te gebruiken bij Asser

 

Arresten

 • Publicatie: gepubliceerd
 • Inhoud: samenvatting bij de voorgeschreven arresten bij week 1 t/m 7
 • Aanvulling: gepubliceerd (arrest HR 20 februari 2015, Dertiende Penning)

 

Artikelen

 • Publicatie: gepubliceerd
 • Inhoud: samenvatting bij de artikelen Hallebeek, Van Rede, en Spruit
 

BulletPoints

 

Zwaartepunten van het vermogensrecht
 • Publicatie: gepubliceerd
 • Inhoud: BulletPoints te gebruiken bij  Brahn en Reehuis
 
Prota
 • Publicatie: gepubliceerd
 • Inhoud: BulletPoints te gebruiken bij Prota
Goederenrecht (Snijders & Rank-Berenschot)
 • Publicatie: gepubliceerd
 • Inhoud: BulletPoints te gebruiken bij Snijders & Rank-Berenschot
 
Goederenrecht (Pitlo)
 • Publicatie: gepubliceerd
 • Inhoud: Bulletsamenvatting te gebruiken bij Pitlo
 

Oefenen

 

Oefenpakket
 • Publicatie: gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een set oefen- en tentamenvragen met voorbeeldantwoorden ter voorbereiding op het tentamen
 
Zwaartepunten van het vermogensrecht
 • Publicatie: gepubliceerd
 • Inhoud: oefen- en tentamenvragen te gebruiken bij  Brahn en Reehuis
 
Prota
 • Publicatie: gepubliceerd
 • Inhoud: oefen- en tentamenvragen te gebruiken bij Prota
 
Goederenrecht (Snijders & Rank-Berenschot)
 
 
 • Publicatie: gepubliceerd
 • Inhoud: Oefenvragen te gebruiken bij Snijders & Rank-Berenschot
 
Goederenrecht (Pitlo)
 • Publicatie: gepubliceerd
 • Inhoud: oefen- en tentamenvragen te gebruiken bij Pitlo
 

Aantekeningen

 

Collegeaantekeningen:

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: collegeaantekeningen van alle hoorcolleges, aantekeningen bij college 1 ontbreken. College 6 is vervallen in verband met Pasen

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • 14 maart (tussententamen)
 • 18 april (eindtentamen)

 

Voorgeschreven literatuur:

 

Verplicht
Boeken:

 • Brahn/Reehuis: Zwaartepunten van het vermogensrecht, 10e druk 2015
 • (Studenten)Editie van de Nederlandse Wetgeving

Readers:

 • Inleiding privaatrecht II, studiejaar 2015-2016
 • jurisprudentiereader Inleiding privaatrecht II, studiejaar 2015-2016

 

Aanbevolen
Boeken:

 • Snijders/Rank-Berenschot, Goederenrecht, 2011 (deel 2 uit de Studiereeks Burgerlijk Recht, SBR).
 • Reehuis/Heisterkamp, Goederenrecht, 2011 (deel 3 uit de PITLO reeks).
 • Bartels/Van Mierlo: Vermogensrecht algemeen: Algemeen goederenrecht, 2013 (Asser reeks- Deel 3-IV)
 • Mijnssen/Van Velten/Bartels: Zakenrecht: Eigendom en beperkte rechten, 2008 (Asser reeks- Deel 5*)
 • Bartels e.a. (red.), Goederenrecht geschetst, 2011

 

Per week
Week 1
Boeken:

 • Zwaartepunten van het vermogensrecht, hoofdstuk 1, 2, 3 (3.1-3.5) en 4 (paragraaf 4.2.)
 • Lokin 2012, Prota, hoofdstuk 1, Uitwendige geschiedenis van het Romeinse recht

Arresten:

 • Portacabin
 • Watertoren II
 • Grensoverschrijdende garage
 • Kraaien en roeken

Week 2
Boek:

 • Zwaartepunten van het vermogensrecht, hoofdstuk 3 (resterende hoofdstuk m.u.v. 3.6.3), 10 (10.1-10.5) 5 en 6

Arresten:

 • Dépex/Curatoren
 • Blaauboer/Berlips
 • Quint/te Poel

Week 3
Boek:

 • Zwaartepunten van het vermogensrecht, hoofdstuk 7 en 8 (8.1.-8.4.1)

Arresten:

 • Uitslag/Wolterink
 • Damhof/Staat

Week 4
Boeken:

 • Zwaartepunten van het vermogensrecht: hoofdstuk 9 en 10 (10.6 e.v.)    
 • Goederenrecht, Hoofdstuk 4 (m.u.v. Nummer 287)

Arresten:

 • Hinck/vd Werff & Visser (of: ‘Love Love’)
 • Breda/Antonius
 • Dépex/Curatoren

Week 5

Boeken:

 • Zwaartepunten van het vermogensrecht, hoofdstuk 2.2 (herhaling); hoofdstuk 11
 • Goederenrecht, nrs. 26, 27; hoofdstuk 12.2 (reader)
 • Lokin 2012, Prota, hoofdstuk 4, nrs. 57-67 (reader)

Arresten:

 • Curaçao/Boyé

Inleiding Privaatrecht

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Gebaseerd op de voorgeschreven literatuur, inclusief arresten, van week 1 t/m 3, te gebruiken voor de tussentoets

 

Deel II

 

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Gebaseerd op de voorgeschreven literatuur, inclusief arresten, van week 4 + oefententamens (van de tussentoets) met uitwerkingen, te gebruiken voor de tussentoets

 

Deel III

 

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Bevat de verplichte stof van week 5 tot en met 9, inclusief oefententamen, te gebruiken voor het eindtentamen

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - Bulletpoints - Oefenen - Aantekeningen

 

Samenvattingen

 

Zwaartepunten van het Vermogensrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij alle hoofdstukken van Zwaartepunten van het Vermogensrecht

 

Arresten

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij de voorgeschreven jurisprudentie

 

Artikel Hollandsche Ijzeren Spoorwegmaatschappij

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat  een samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven paragrafen (paragraaf 1,2 en 5)

 

 

Artikel 'Zaakwaarneming en ongerechtvaardige verrijking'

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken bij  artikel

 

BulletPoints

 

Zwaartepunten van het vermogensrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat BulletPoints bij alle hoofdstukken van Zwaartepunten van het Vermogensrecht

 

 

Oefenen

 

Zwaartepunten van het vermogensrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat stampvragen bij alle hoofdstukken van Zwaartepunten van het Vermogensrecht

 

Oefentenpakket deeltentamen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Bevat oefenvragen met antwoordmodellen te gebruiken voor het deeltentamen

 

Oefentpakken eindtentamen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Bevat oefenvragen met antwoordmodellen voor het eindtentamen

 

Aantekeningen

 

 

Hoorcollegeaantekeningen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat colleges van week 1 tot en met 9

 

Werkgroepaantekeningen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat colleges van week 1 tot en met 8

VAKINFO

 

Tentamendata: 

 • tussentoets 08/12/2015
 • Eindtentamen: 29/01/2016

 

Voorgeschreven literatuur: 

 • Zwaartepunten van het Vermogensrecht

 

Arresten:

 • Quint/Te Poel
 • Westhoff/Spronsen
 • Ermes c.s./Haviltex
 • Hofland/Hennis
 • Eelman/Hin
 • Saladin/HBU
 • Booy/Wisman
 • Van Geest/Nederlof
 • Groentemarktcafé
 • Kantharos van Stevensweert
 • Ameva/De Venrooij
 • Oerlemans/Driessen
 • Multi Vastgoed/Nethou
 • Zutphense waterleiding
 • Lindenbaum/Cohen
 • Kelderluik
 • Stierkalf
 • Groot Kievitsdal
 • Delfland/De Stoeterij
 • Amercentrale
 • Renteneurose
 • Brandstichting Frieslandhal
 • Verbouwing

Inleiding Strafrecht

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Gebaseerd op de verplichte stof, inclusief arresten, van week 1 en 2

 

Deel II

 

 • Publicatie : Aanwezig
 • Inhoud: Gebaseerd op de verplichte stof, inclusief arresten, van week 3 t/m 5

 

 Deel III

 

 • Publicatie : Aanwezig
 • Inhoud: de verplichte stof van week 5 tot en met 8, inclusief arresten

 

Deel IV

 

 • Publicatie : Aanwezig
 • Inhoud: oefenpakket over de gehele stof. Bevat vijf oefententamens inclusief antwoorden

 

 

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - Bulletpoints - Oefenen - Aantekeningen

 

Samenvattingen

 

Strafrecht met mate

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij alle hoofdstukken van Strafrecht met Mate

 

Materieel Strafrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij alle hoofdstukken van Materieel Strafrecht

 

Arresten

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij de voorgeschreven jurisprudentie

 

BulletPoints

 

 

Strafrecht met mate

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat BulletPoints bij alle hoofdstukken van Strafrecht met Mate

 

Oefenen

 

Strafrecht met mate

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat Stampvragen bij alle hoofdstukken van Strafrecht met Mate

 

Materieel Strafrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat Stampvragen bij alle hoofdstukken van Materieel Strafrecht

 

Oefenpakket

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat oefententamens (casusvragen) met voorbeelduitwerkingen

 

 

Aantekeningen

 

Hoorcollegeaantekeningen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat colleges van week 1 tot en met 8

 

VAKINFO

 

Tentamendata: 

 • Tentamen 26/01/2016

 

Voorgeschreven literatuur: 

Boeken

 • Strafrecht met mate, Jorg, Klip, Kelk (12e druk)
 • Materieel Strafrecht, De Hullu, (2015)

 

Arresten:

 • Bloedproef II
 • Braak bij binnentreden
 • Hollende kleurling
 • Plastic boodschappentasje
 • Zeedijk
 • Parfumflesje
 • Salduz tegen Turkije
 • Aanwezigheid raadsman bij verhoor
 • Ontbreken machtiging ter doorzoeking
 • Scherpe voorwerpen
 • De auditu
 • Onduidelijke tenlastelegging
 • Moord en doodslag
 • Kraken I
 • Onbehoorlijk gedrag
 • Krulsla
 • Runescape
 • Verpleegster
 • Aanmerkelijke kans
 • Porsche
 • Spookrijder
 • Klimwand
 • Bijlmer tasjesroof
 • Taxichauffeurs
 • Koevoet
 • Noodweer en huisrecht
 • Zwarte ruiter
 • Antilliaanse amokmaker
 • Bijzondere voorwaarde
 • Detentie van een blinde?
 • Lucia de B.

Inleiding Staats- en Bestuursrecht

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur voor week 1 en 2
 • Bijzonderheden: GRATIS af te halen in het JoHo support center

 

Deel II

 

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van 2015-2016 voor week 3 t/m 5
 • Bijzonderheden: GRATIS af te halen in het JoHo support center

 

 

Deel III

 

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van 2015-2016 voor week 6 & 7
 • Bijzonderheden: GRATIS af te halen in het JoHo support center

 

Deel IV

 

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: bevat oefententamens met uitwerkingen

 

 

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Boeksamenvattingen - BulletPoints - Oefenen - Aantekeningen

 

Samenvattingen

 

Beginselen van de democratische rechtsstaat

 

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat een samenvatting te gebruiken bij Beginselen van de democratische rechtsstaat

 

Arresten

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat online samenvattingen te gebruiken bij alle voorgeschreven arresten

 

BulletPoints

 

Beginselen van de democratische rechtsstaat

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat BulletPoints te gebruiken bij Beginselen van de democratische rechtsstaat

 

  Oefenen

   

  Beginselen van de democratische rechtsstaat

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: bevat stampvragen te gebruiken bij Beginselen van de democratische rechtsstaat

   

  Aantekeningen

   

  Hoorcollegeaantekeningen

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: bevat Hoorcollegeaantekeningen

   

  Werkgroepaantekeningen

  VAKINFO

   

  Tentamendata: 

  • Tentamen: 05/11/2015

   

  Voorgeschreven literatuur: 

  • Beginselen van de democratische rechtsstaat, Burkens, Kummeling, Vermeulen & Widdershoven, (2014)

  Grondslagen van het Recht

  Print

  Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
  Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

  PER GEPRINT DEEL

   

  Deel I

  • Publicatie: Aanwezig
  • Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur voor week 1 t/m 4

   

  Deel II

   

  • Publicatie: Aanwezig
  • Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur voor week 5 t/m 8, inclusief voorbeeldtentamenvragen per week met uitwerkingen

   

  Deel III

   

  • Publicatie: Aanwezig
  • Inhoud: bevat oefententamens met uitwerkingen

  Online

  Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

  PER SOORT

   

  Boeksamenvattingen - BulletPoints - Oefenen - Aantekeningen

   

  Samenvattingen

   

  Grondslagen van het Recht deel 1: Hoofdlijnen

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: bevat een samenvatting te gebruiken naast Grondslagen van het Recht deel 1: Hoofdlijnen

   

  Grondslagen van het Recht Deel II: Achtergronden

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: bevat een samenvatting te gebruiken naast Grondslagen van het Recht Deel II: Achtergronden

   

  Arresten

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: bevat samenvattingen te gebruiken naast de voorgeschreven jurisprudentie

   

  BulletPoints

   

  Grondslagen van het Recht deel 1: Hoofdlijnen

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: bevat BulletPoints te gebruiken naast Grondslagen van het Recht deel 1: Hoofdlijnen

   

  Grondslagen van het Recht Deel II: Achtergronden

  • Publicatie: Gepubliceerd
  • Inhoud: bevat BulletPoints te gebruiken naast Grondslagen van het Recht Deel II: Achtergronden

   

   Oefenen

    

   Grondslagen van het Recht deel 1: Hoofdlijnen

   • Publicatie: Gepubliceerd
   • Inhoud: bevat stampvragen te gebruiken naast Grondslagen van het Recht deel 1: Hoofdlijnen

    

   Grondslagen van het Recht Deel II: Achtergronden

   • Publicatie: Gepubliceerd
   • Inhoud: bevat stampvragen te gebruiken naast Grondslagen van het Recht Deel II: Achtergronden

    

   Aantekeningen

    

    

   Hoorcollegeaantekeningen

   • Publicatie: Gepubliceerd
   • Inhoud: bevat colleges van week 1 tot en met 8

    

   Werkgroepaantekeningen

   • Publicatie: Gepubliceerd
   • Inhoud: bevat werkgroepen van week 1 tot en met 8

   VAKINFO

    

   Tentamendata: 

   • iedere dinsdagochtend: online opdracht inleveren
   • Tentamen: 03/11/2015

    

   Voorgeschreven literatuur:

   • Grondslagen van het Recht, deel 1: Hoofdlijnen, De Blois, (2014)
   • Grondslagen van het Recht, deel 2: Achtergronden, Rosier, (2010)
   • Grondslagen van het Recht, deel 3: Vaardigheden​, J. Tigchelaar, (2015)

   JoHo TentamenTickets

   Vakspecifieke & Studiespecifieke TentamenTickets zijn zichtbaar voor JoHo abonnees (en JoHo donateurs bij bachelor I vakken). Algemene TentamenTickets staan openbaar

   Vak gehaald of juist niet gehaald? ....

   Studiecompetentie Check

   Wat leer je nu eigenlijk van al dat gestudeer... of zou je ervan kunnen leren?

   • Bedenk in hoeverre onderstaande competenties aan bod zijn gekomen bij je laatste vak

   • Bedenk ook of je ze zou willen of moeten verbeteren

   • Creeër hiermee een basis voor al je verdere keuzes op het gebied van je studie, je carrière en je vrije tijd!

   • Zie ook competenties, vaardigheden, eigenschappen & talenten ontwikkelen

   --------------------
   • Analyseren: De essentie van het probleem zien - Verbanden leggen en oorzaken zien - Complexe analyses maken
   • Communiceren: Luisteren en overbrengen - Effectief en efficiënt informatie zenden en ontvangen - Zorg dragen voor een goed communicatieklimaat
   • Creativiteit & Oplossingsgerichtheid: Op een andere manier kijken en kritisch en doordacht reageren - Nieuwe of alternatieve ideeën en oplossingen bedenken - Zelf vernieuwend en origineel zijn en anderen hiertoe aanzetten. Oplossingsgerichtheid:  - Signaleren van problemen  - Inschatten van en omgaan met problemen - Stimuleren van oplossingsgericht denken
   • Integer zijn & eerlijkheid: Handelen naar algemeen geldende normen en waarden - Discreet handelen in alle situaties  - Anderen aanspreken op integer gedrag, uitdragen van overtuiging en anderen daar op aanspreken
   • Leidinggeven: Coördineren - Stimuleren en motiveren  - Strategische besluitvorming
   • Oordeel vormen: Oordeelvorming op basis van feiten en vanuit verschillende invalshoeken - Afweging alternatieven en innemen standpunten - Stimuleren tot een onderbouwde, genuanceerde oordeelsvorming te komen, leidend tot interactie
   • Overtuigen: Helder en logisch argumenteren - Zich verplaatsen in de ander en met verschillen in standpunten kunnen omgaan - Realisering van voorstellen bij uiteenlopende belangen
   • Plannen & Organiseren: Effectief plannen en organiseren van eigen werk - Coördineren van eigen werk en dat van anderen - Sturen op hoofdlijnen
   • Professioneel handelen: Beschikken over en toepassen van kennis en vaardigheden - Zelfstandig handelen en initiatief tonen binnen eigen vakgebied - Excellent zijn op het vakgebied en stimuleren van anderen
   • Resultaatgerichtheid:Zich inzetten om gestelde doelen te realiseren - Bewaken van doelstellingen en het nemen van eigen initiatief - Gericht op behalen van lange-termijndoelen en -resultaten
   • Samenwerken: Meewerken en informeren van anderen - Op eigen initiatief met anderen werken aan gezamenlijk resultaat - Stimuleren van samenwerking - Collegialiteit : Openstaan voor en vertrouwen van teamleden -  Actief samenwerken in teamverband - Stimuleren van samenwerking en vertonen van voorbeeldgedrag
   • Stressbestendig zijn & relativeren: Rustig blijven en professioneel afhandelen van eigen werk - Prioriteren en relativeren - Herkennen van stressfactoren en adequaat reageren
   • Visie hebben: Vooruitkijken - Vertalen feiten, trends en ontwikkelingen naar beleidsvoorstellen - Ontwikkelen en uitdragen van toekomstbeeld
   • Zelfvertrouwen hebben: Vertrouwen op eigen standpunten - Zich zelfbewust presenteren - Anderen stimuleren tot een zelfbewuste houding

    

    

   Tickets

   JoHo Samenvattingen & Studiehulp

   JoHo support center Utrecht

    

   Op zoek naar een parttime job?

   JoHo zoekt (student) centercoaches & Summary Supporters voor JoHo Utrecht. Je helpt o.a. mee in het JoHo support center zodat iedereen die binnenkomt (van student tot degene die zich actief in buitenland wil inzetten) de juiste ondersteuning krijgt. Lees meer

   Openingstijden - Utrecht

   • Woensdag & zaterdag: 10.30 - 17.30 uur

   • Dinsdag & donderdag: 12.00 - 16.00 uur

   • Vrijdag: events & trainingen (winkel en balies gesloten)

   • Zondag & maandag: gesloten

   Bij tentamendrukte en in de zomerperiode gelden soms ruimere openingstijden (indien dit het geval is, worden de extra openingstijden hier vermeld).

   • Extra openingstijden ivm tentamendrukte & zomerperiode: maandag 29 mei, 12 juni, 19 juni en 26 juni van 12.00-16.00

    

    

   Vaccinatieservice - Utrecht

   Afspraak maken

   • Op woensdag en zaterdag

   JoHo Travel Clinic

   • Je kunt elke dag bij een JoHo support center binnenlopen om te kijken of er vaccinaties verplicht zijn of dat er malaria heerst in het gebied waar je naartoe vertrekt.

   • Gedurende de week is regelmatig een tropenarts aanwezig voor het zetten van vaccinaties en het geven van malaria advies.

   • De tropenarts kan ook recepten voor malaria tabletten uitschrijven en stempels zetten voor gele koorts e.d. 

   • Van tevoren dien je een afspraak te maken

    

   Kaart & Adres - Utrecht

    

   Adres & Contactgegevens

   • St. Jacobsstraat 273-275, 3511 BP Utrecht

   • 7 minuten lopen van het Centraal Station

   • Contact opnemen

    

   Verzekeringen - Utrecht

    

   • informatie ophalen en aanvraagformulieren inleveren is mogelijk tijdens openingstijden.

   • Voor het afsluiten van reis- en annuleringsverzekeringen + verzekeringen voor buitenlanders die naar Nederland komen kan zonder afspraak worden langsgekomen.

   • Voor overige verzekeringen kan een afspraak worden gemaakt (zie hierboven bij verzekeringen).

    

   Winkel & Reisartikelen  - Utrecht

    

   • JoHo Utrecht heeft een 150m2 grote JoHo World Activity winkel waar je terecht kunt voor boeken en artikelen op het gebied van leren, reizen, werken, helpen en emigreren.

    

   Actief in het buitenland - Utrecht

    

   • je kunt worden geholpen bij het online boeken van het aanbod van JoHo World Activity: o.a. TEFL-cursussen, vrijwilligerswerk in de Filipijnen,  taalcursussen, Interrail en de Transsiberië Express.

   • Tevens kun je daarbij gebruik maken van de Lonely Planets en andere oriëntatiehulpmiddelen.

    

   Keuze-advies & coaching- Utrecht

    

   • ben je donateur of abonnee dan kun je in het center gebruik maken van de online keuzehulp en je laten coachen door één van de medewerkers.

   • Voor coaching door de meest ervaren medewerkers kun je gebruik maken van de JoHo dagen en avonden.

   • Log in voor de agenda en de locaties.

    

   Samenvattingen & Studiehulp - Utrecht