Let op: Je bevindt je op de pagina met de JoHo's voor 2015-2016

De online JoHo's die op deze pagina gepubliceerd staan blijven bruikbaar.

De geprinte JoHo's op deze pagina zijn niet meer beschikbaar.

Check in het menu bovenaan deze pagina of voor jouw studie al een pagina voor 2016-2017 bestaat. Zoniet, dan kom je na het klikken terug op deze pagina. De vernieuwde pagina wordt uiterlijk in week 38 gepubliceerd.

Universiteit Utrecht - Rechten - Bachelor 2

Bedrijfseconomie

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: bevat een samenvatting te gebruiken bij Basisboek Bedrijfseconomie + twee oude oefententamens om je voor te bereiden op het tentamen

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - Oefenen

 

Samenvattingen

 

Basisboek Bedrijfseconomie

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: samenvatting bij alle hoofdstukken

 

Oefenen

 

Oefenpakket

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat oude oefententamens om je voor te bereiden op het tentamen

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • Tentamen 30/06
 • Hertentamen: 13/07

Voorgeschreven Literatuur:

 • Basisboek Bedrijfseconomie, Brouwers, Koetzier, (2015)

  • Hoofdstuk 1 t/m 3, 5 t/m 11, 18
 • Aanvullende literatuur en opgavenbundel via Blackboard, geen verplichte stof voor het tentamen

 

Aanbevolen Literatuur:

 • Bedrijfseconomie in Juridisch Perspectief: De wet en financiële verslaglegging, Enthoven, P.W., (2006)

Handels- en Rechtspersonenrecht

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: Samenvattingen, BulletPoints en stampvragen bij Contractuele samenwerkingsvormen + Faillissement, surceance van betaling en schuldsanering + arresten bij week 1 t/m 4 voor het deeltentamen

 

Deel II

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: Samenvattingen, BulletPoints en stampvragen bij De kern van het ondernemingsrecht voor het deeltentamen

 

Deel III

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: Oefenpakket ter voorbereiding op  het deeltentamen + eerste deel van de collegeaantekeningen

 • Bijzonderheden: Gratis af te halen voor JoHo donateurs!

 

Deel IV

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: Samenvattingen, BulletPoints en stampvragen bij hoofdstuk 1 t/m 4 van Inleiding Handelsrecht + artikelen bij week 5 t/m 8 voor het eindtedntamen

 

Deel V

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: Samenvattingen, BulletPoints en stampvragen bij hoofdstuk 5 en 6 van Inleiding Handelsrecht + Samenvattingen bij de arresten voor het eindtentamen + Oefenpakket ter voorbereiding op het eindtentamen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints
Oefenen - Aantekeningen

 

Samenvattingen

 

Inleiding Handelsrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: samenvattingen bij de voorgeschreven literatuur, inclusief stampvragen

 

Inleiding Handelsrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Samenvatting te gebruiken naast de aanvulling op Inleiding Handelsrecht uit de reader (hoofdstuk 4)

 

Contractuele samenwerkingsvormen in beroep en bedrijf

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: samenvattingen bij de voorgeschreven literatuur, inclusief stampvragen

De kern van het ondernemingsrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: samenvattingen bij de voorgeschreven literatuur, inclusief stampvragen

Faillissement, surceance van betaling en schuldsanering

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: samenvattingen bij de voorgeschreven literatuur

Arresten

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: samenvattingen bij de voorgeschreven arresten

 

Aanbevolen Literatuur:

Rechtshandeling en overeenkomst

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: samenvatting te gebruiken naast alle hoofdstukken, inclusief stampvragen

 

BulletPoints

 

Inleiding Handelsrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: BulletPoints te gebruiken naast de voorgeschreven delen uit Inleiding Handelsrecht

Contractuele samenwerkingsvormen in beroep en bedrijf

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: BulletPoints bij de voorgeschreven literatuur

De kern van het ondernemingsrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: BulletPoints te gebruiken naast de voorgeschreven literatuur

 

Aanbevolen Literatuur:

Rechtshandeling en overeenkomst

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: BulletPoints te gebruiken naast alle hoofdstukken

 

Oefenen

 

Oefenpakket

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: oefenvragen en antwoordmodellen vergelijkbaar met oudere tentamens ter voorbereinding van het tentamen, voor het gedeelte over Rechtspersonenrecht en voor het gedeelte over Handelsrecht

 

Aantekeningen

 

Hoorcollegeaantekeningen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: aantekeningen van de hoorcolleges

Werkgroepaantekeningen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: aantekeningen van de werkgroepen

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • Deeltentamen: 23/05
 • Eindtentamen: 01/07
 • Hertentamen: 15/07

Voorgeschreven Literatuur:

 • Inleiding Handelsrecht, van Huizen, (2012), Hoofdstukken:  1; par 2.1-2.8,; hoofdstukken 3 t/m 6
   
 • Contractuele samenwerkingsvormen in beroep en bedrijf, Huizink, (2014) gehele boek
   
 • De kern van het ondernemingsrecht, Kroeze, Timmerman, Wezeman, (2013) Hoofdstuk 1 par. 1, 2 en 12; Hoofdstuk 2 par. 1, 4 en 7; Hoofdstuk 3 par. 1 t/m 5, 8; Hoofdstuk 4 par. 1,t/m 4; Hoofdstuk 5 par. 1 t/m 4 en 7; Hoofdstuk 6 par. 1 t/m 3, 6 t/m 8; Hoofdstuk 7 par. 1 t/m 3 en 6; Hoofdstuk 8 par. 1 t/m 7 en 11; Hoofdstuk 9;
   
 • Faillissement, surceance van betaling en schuldsanering, Van Buchem-Spapens en Pouw, (2013) Hoofdstukken: I, II par. 1 en 2, III, IV § 1, 2,3 en 5, VI § 1 t/m 4 en 6 (te vinden in de reader)
   
 • 31 Arresten

Aanbevolen Literatuur:

 • Rechtshandeling en overeenkomst, Hijma en van Dam, (7e druk, 2013)

European Law

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Bevat samenvattingen te gebruiken naast de beide boeken over European Union Law met stampvragen en BulletPoints

 

 

Deel II

 • Publicatie: aanwezig
 • Inhoud: Bevat samenvattingen bij de arresten + oefententamens met antwoordindicaties ter voorbereiding op het tentamen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen  - Oefenen - BulletPoints

 

Samenvattingen

 

 

European Union Law

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting met stampvragen te gebruiken naast European Union Law van Barnard

 

European Union Law

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting met stampvragen te gebruiken naast European Union Law van Kaczorowska

 

Arresten en regulaties

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven arresten en regulaties

 

BulletPoints

 

European Union Law

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat  BulletPoints te gebruiken naast European Union Law van Barnard

 

European Union Law

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat BulletPoints te gebruiken naast European Union Law van Kaczorowska

Oefenen

 

Oefenpakket

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat oefententamens met antwoordindicaties om je kennis te testen ter voorbereiding van het tentamen

 

Aantekeningen

 

Collegeaantekeningen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat aantekeningen bij de hoorcolleges

VAKINFO

 

Tentamendata

 • Tentamen: 21/06
 • Hertentamen: 12/07

Voorgeschreven Literatuur:

 • European Union Law, Barnard, Peers, (2014)

  • Hoofdstuk 14, par. 1 - 2.4.3, par. 2.5- 3.2.4; Hoofdstuk 13; Hoofdstuk 16; Hoofdstuk 17: par 17.1-17.7; Hoofdstuk 18;

 • European Union Law, Kaczorowska (2013)

  • Hoofdstuk 29, 31.

 • 45 Arresten

Bestuursprocesrecht

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: bevat samenvattingen bij hoofdstuk 1 tot en met 6, inclusief BulletPoints en stampvragen 

Deel II

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: bevat samenvattingen, BulletPoints en stampvragen te gebruiken bij hoofdstuk 7 t/m 9, inclusief BulletPoints en stampvragen + arresten

Deel III

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: bevat 7 oefentententamens met uitwerkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - Bullets - Oefenen - Aantekeningen

 

Samenvattingen

Bestuursrecht 2: Rechtsbescherming tegen de overheid

 • Publicatie: Gepubliceerd
  Inhoud: bevat een samenvatting te gebruiken bij Bestuursrecht 2

Artikelen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat een samenvatting bij de voorgeschreven artikelen

Arresten

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat een samenvatting bij de voorgeschreven arresten

BulletPoints

Bestuursrecht 2: Rechtsbescherming tegen de overheid

 • Publicatie: Gepubliceerd
  Inhoud: bevat een bulletsamenvatting te gebruiken bij Bestuursrecht 2

Oefenen

Oefenpakket

 • Publicatie: Gepubliceerd
  Inhoud: bevat oefen- en tentamenvragen ter voorbereiding op het tentamen

Bestuursrecht 2: Rechtsbescherming tegen de overheid

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat stampvragen bij Bestuursrecht 2

Aantekeningen

Hoorcollegeaantekeningen

 • Publicatie: gepubliceerd
 • inhoud: Bevat alle colleges (college 1 t/m 6)

Werkgroepaantekeningen

 • Publicatie: gepubliceerd
 • inhoud: Bevat alle werkgroepen (werkgroep 1 t/m 6)

VAKINFO

Tentamendata:

 • Tentamen: 15/04

Voorgeschreven literatuur:

Hoofdstukken uit het boek Bestuursrecht deel II: Rechtsbescherming tegen de overheid; Bestuursprocesrecht,  Damen, (druk 5, 2013)

 • Week 1: H1, (minus de randnummers 109-115 en 157), 2, 3 (minus 3.5), 6, (paragraaf 6.2 en 6.3)
 • Week 2: H4 en 5 (minus 5.4)
 • Week 3: H6(minus 6.2.6, 6.4.4, 6.4.5, 6.6.13, 6.6.14 en 6.8)
 • Week 4: H3 (paragraaf 3.5), 6 (alleen 6.2.3.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.6.11, 6.6.12 en 6.6.13)
 • Week 5: H2, (alleen 2.4.4, 2.4.5 en 2.5) 6 (alleen 6.2.6.1, 6.2.6.2 en 6.6.14), 7 en 8
 • Week 6: H1 (alleen 1.3.2), 6 (alleen 6.8) en 9

Artikelen

 • Integratie van de bestuursrechtspraak
 • Regeerakkoord en de toekomst van de bestuursrechtspraak
 • De derde fase

Arresten:

 • ABRvS 12 juli 2006 (SenterNovem)
 • CRvB 22 november 2012, 2013/35, m.nt. Ortlep
 • CRvB 6 november 2014, 2015/28, m.nt. Ortlep
 • CRvB 24 december 2014, ECLI:NL:CRVB:2014:4418
 • ABRvS 19 augustus 1999 (Winterbewaarprei)
 • ABRvS 9 maart 2011, 2011/130, m.nt. Blomberg en Grapperhaus
 • ABRvS 9 mei 2011, 2011/319, m.nt. De Waard
 • ABRvS 29 februari 2012, 2013/235, m.nt. De Waard
 • ABRvS 28 augustus 2013, 2013/317, m.nt. Nijmeijer
 • ABRvS 12 augustus 2009 (Planschade Oisterwijk)
 • ABRvS 21 maart 2012, 2012/233, m.nt. Ortlep 
 • CRvB 16 april 2013, 2013/256, m.nt. Marseille 
 • ABRvS 28 augustus 2013, 2014/20, m.nt. Modderman
 • ABRvS 7 mei 2014, 2014/274, m.nt. Marseille en De Waard
 • ABRvS 21 juni 2006 (Lopik)
 • ABRvS 25 januari 2012, 2012/140, m.nt. Ortlep
 • Rb. Rotterdam 6 december 2012, 2013/85, m.nt. Ortlep
 • CRvB 4 juni 2013, 2013/330, m.nt. Ortlep
 • ABRvS 26 februari 2014, 2014/137, m.nt. De Graaf & Marseille
 • HR 31 december 1915, Guldemond/Noordwijkerhout
 • HR 16 mei 1986, Heesch/Van den Akker
 • HR 2 februari 1990, Staat/Bolsius
 • HR 31 mei 1991, Van Gog/Nederweert
 • HR 18 juni 1993, Sint Oedenrode/Van Aarle
 • HR 17 december 1999, Groningen/Raatgever
 • HR 9 september 2005, Kuijpers/Valkenswaard, 2006/286, m.nt. Van Ommeren
 • ABRvS 4 juni 2008, p. 542 (Redelijke termijn en immateriële schade)
 • ABRvS 29 januari 2014,2014/115, m.nt. Barkhuysen & Van Emmerik

Strafprocesrecht

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

Deel I

 • Publicatie: gepubliceerd
 • Inhoud: samenvattingen bij week 1 tot en met 3 + arresten

Deel II

 • Publicatie: gepubliceerd
 • Inhoud: samenvattingen bij week 4 tot en met 6 + arresten

Deel III

 • Publicatie: gepubliceerd
 • Inhoud: oefenpakket + aantekeningen bij hoorcollege 1 en 2 + aantekeningen bij werkgroep 1 en 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen - Aantekeningen

Samenvattingen

Het Nederlandse Strafprocesrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
  Inhoud: Bevat de samenvatting bij de voorgeschreven hoofdstukken

Artikelen

 • Publicatie: Gepubliceerd
  Inhoud: Bevat de samenvatting bij alle voorgeschreven artikelen

Arresten

 • Publicatie: Gepubliceerd
  Inhoud: Bevat de samenvatting bij alle voorgeschreven arresten

BulletPoints

Het Nederlandse Strafprocesrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
  Inhoud: Bevat de bullets bij de voorgeschreven hoofdstukken

Oefenen

Het Nederlandse Strafprocesrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
  Inhoud: Bevat stampvragen bij de voorgeschreven hoofdstukken

Oefenpakket

 • Publicatie: Gepubliceerd
  Inhoud: bevat oefen- en tentamenvragen ter voorbereiding op het tentamen

Aantekeningen

Hoorcollegeaantekeningen

 • Publicatie: Gepubliceerd
  Inhoud: bevat aantekeningen bij alle hoorcolleges (college 1 t/m 6)

Werkgroepaantekeningen

 • Publicatie: Gepubliceerd
  Inhoud: bevat aantekeningen bij alle werkgroepen (werkgroep 1 t/m 6)

 

VAKINFO

Tentamendata:

 • Tentamen: 11/04

Voorgeschreven Literatuur:

 • Het Nederlands strafprocesrecht, Corstens, Borgers (8e druk, 2014)

Burgerlijk procesrecht

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: aanwezig
 • Inhoud: het eerste deel van de voorgeschreven hoofdstukken bij het boek, inclusief BulletPoints en stampvragen

Deel II

 • Publicatie: aanwezig
 • Inhoud: het tweede deel van de voorgeschreven hoofdstukken bij het boek, inclusief BulletPoints en stampvragen

Deel III

 • Publicatie: aanwezig
 • Inhoud: de voorgeschreven artikelen en arresten

Deel IV

 • Publicatie: aanwezig
 • Inhoud: oefenpakket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen - Aantekeningen

Samenvattingen

Compendium Burgerlijk Procesrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
  Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven hoofdstukken

Arresten

 • Publicatie: Gepubliceerd
  Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven arresten

Artikelen

 • Publicatie: Gepubliceerd
  Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven artikelen

BulletPoints

Compendium Burgerlijk Procesrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
  Inhoud: Bevat een bulletsamenvatting bij de voorgeschreven hoofdstukken

Oefenen

Compendium Burgerlijk Procesrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
  Inhoud: Bevat de oefenvragen bij de voorgeschreven hoofdstukken

Oefenpakket

 • Publicatie: Gepubliceerd
  Inhoud: Bevat de oefen- en tentamenvragen ter voorbereiding op het tentamen

Aantekeningen

Hoorcollegeaantekeningen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat alle colleges (college 1 t/m 6)

Werkgroepaantekeningen

 • Publicatie: Gepubliceerd
  Inhoud: bevat alle werkgroepen (werkgroep 1 t/m 6)

VAKINFO

Tentamendata

Tentamen: 04/04

 

Voorgeschreven Literatuur:

Compendium burgerlijk procesrecht, Rueb, (20e druk, 2015)

Belastingrecht

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: Samenvatting te gebruiken bij Hoofdzaken Belastingrecht

 

Deel II

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: Samenvatting te gebruiken bij Hoofdzaken Belastingrecht

.

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen - Aantekeningen

Samenvattingen

Hoofdzaken Belastingrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Samenvatting te gebruiken bij Hoofdzaken Belastingrecht

Artikel

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Samenvatting te gebruiken bij het artikel

VAKINFO

Tentamendata:

 • Tussentoets: 18/03
 • Eindtoets: 21/04

Voorgeschreven Literatuur:

 • Hoofdzaken belastingrecht, O.C.R. Marres, S.J. Mol-Verver, J.L. van de Streek, (17e druk 2015)

Kernvak Notarieel Recht

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Bevat samenvattingen te gebruiken bij De verkoop en koop van onroerende zaken + Goederenrecht

Deel II

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Bevat samenvattingen te gebruiken bij Gemeenschap + Huwelijksvermogensrecht

Deel III

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Bevat samenvattingen te gebruiken bij Erfrecht + Arresten

Deel IV

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Bevat samenvattingen te gebruiken bij de artikelen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - Bulletpoints - Oefenen - Aantekeningen

 

Samenvattingen

 

Koop en verkoop van onroerende zaken

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij alle hoofdstukken

Erfrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij de voorgeschreven hoofdstukken

Gemeenschap

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij alle hoofdstukken

Goederenrecht (Pitlo deel III)

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken bij Pitlo III

Huwelijksvermogensrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij de voorgeschreven hoofdstukken

Artikelen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij een deel van de voorgeschreven artikelen

Arresten

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij een deel van de voorgeschreven arresten

Bulletpoints

 

Goederenrecht (Pitlo deel III)

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een bulletpointsamenvatting te gebruiken bij Pitlo III

Oefenen

 

Goederenrecht (Pitlo deel III)

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat oefenvragen te gebruiken bij Pitlo III

VAKINFO

Tentamendata:

 • Tentamen: 18/04
 • Hertentamen: n.n.b.

Voorgeschreven literatuur:

 • Goederenrecht (Pitlo deel 3, Het Nederlands burgerlijk recht),  W.H.M. Reehuis A.H.T. Heisterkamp, (13e druk 2012 )
 • Erfrecht (Monografieën Privaatrecht, deel 1), Van Mourik, (2013)
 • Gemeenschap (Monografieën BW, deel B9), M.J.A. van Mourik, (2015)
 • Relatievermogensrecht geschetst, Schonewille, (3e druk 2011)
 • Koop en verkoop van onroerende zaken (Monografieën Privaatrecht, deel 9), W.G. Huijgen, (2012)
 • Huwelijksvermogensrecht, (Monografieën Privaatrecht, deel 12), M.J. van Mourik, (12e druk)

Kernvak Staats- en bestuursrecht II

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie : Aanwezig
 • Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur, inclusief arresten, van week 1 en 2

 

Deel II

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Gebaseerd op de voorgeschreven literatuur, inclusief arresten, van week 3 t/m 5. Let op: de arresten van Marseille, Tolsma (week 3), Ars Aequi (week 4) en Zwarte Piet (week 5) kwamen te laat binnen om opgenomen te worden in de hardcopy samenvatting. Deze zijn wel online te vinden, of als losse bijlage op te halen in het JoHo center. 

 

Deel III

 • Publicatie : aanwezig
 • Inhoud: Bevat de verplichte literatuur van week 6 en 7
 • Let op! De arresten Van Vlodrop, Centrumplan Lisse en Olie op wegdek ontbreken in dit deel. Deze zullen worden opgenomen in de online aanvulling

 

Deel IV

 • Publicatie : aanwezig
 • Inhoud: Bevat de verplichte literatuur van week 8 en 3 oefententamens inclusief antwoorden. 
 • Te gebruiken voor het eindtentamen

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen - Aantekeningen

 

Samenvattingen

 

Bestuursrecht I

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat online samenvattingen te gebruiken bij Bestuursrecht I

 

 

Arresten

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat online samenvattingen te gebruiken bij de verplichte jurisprudentie van week 1 tot en met 7

 

BulletPoints

.

Bestuursrecht I

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat online BulletPoints te gebruiken bij Bestuursrecht I

 

Oefenen

 

 

Bestuursrecht I

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat online Stampvragen te gebruiken bij Bestuursrecht I

 

Oefenpakket

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat 3 oefententamens (casusvragen) met voorbeelduitwerkingen

 

   Aantekeningen

    

   Hoorcollegeaantekeningen

   • Publicatie: Gepubliceerd
   • Inhoud: bevat colleges van week 1 tot en met 8

   Werkgroepaantekeningen

   • Publicatie: Gepubliceerd
   • Inhoud: bevat werkgroepen van week 1 tot en met 8

   VAKINFO

    

   Tentamendata: 

   • Tentamen: 27/01/2016

   Voorgeschreven literatuur: 

   • Bestuursrecht 1. Systeem, Bevoegdheid, Bevoegdheidsuitoefening, Handhaving (Damen)
   • Jurisprudentie

   Kernvak Privaatrecht II

   Print

   Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
   Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

   PER GEPRINT DEEL

    

   Deel I

   • Publicatie: Aanwezig

   • Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur, inclusief arresten, voor week 1 t/m 2 te gebruiken voor de tussentoets

    

   Deel II

   • Publicatie : Aanwezig

   • Inhoud: Gebaseerd op de voorgeschreven literatuur, inclusief arresten, van week 4 + oefententamens (van de tussentoets) met uitwerkingen. Te gebruiken voor de tussentoets

    

   Deel III

   • Publicatie : aanwezig

   • Inhoud: Bevat de verplichte literatuur van week 6 en 9. Let op! Arrest Skeeler ontbreekt. Deze staat wel in de online samenvatting.  Te gebruiken voor het eindtentamen

    

   Deel IV

   • Publicatie : aanwezig

   • Inhoud: Bevat de verplichte literatuur van week 10 en 4 oefententamens inclusief antwoorden. Te gebruiken voor het eindtentamen

   Online

   Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

   PER SOORT

    

   Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen - Aantekeningen

    

   Samenvattingen

    

   Rechtshandeling en overeenkomst

   • Publicatie: Gepubliceerd
   • Inhoud: bevat online samenvattingen te gebruiken bij Rechtshandeling en overeenkomst

    

   Zwaartepunten van het Nederlands Vermogensrecht

    

   • Publicatie: Gepubliceerd
   • Inhoud: bevat online samenvattingen te gebruiken bij Zwaartepunten van het Nederlands Vermogensrecht

    

    

   Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding

   • Publicatie: Gepubliceerd
   • Inhoud: bevat online samenvattingen te gebruiken bij Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding

    

   Arresten

   • Publicatie: Gepubliceerd
   • Inhoud: bevat online samenvattingen te gebruiken bij alle voorgeschreven arresten

    

    BulletPoints

     

    Rechtshandeling en overeenkomst

    • Publicatie: Gepubliceerd
    • Inhoud: bevat BulletPoints te gebruiken bij Rechtshandeling en overeenkomst

     

    Zwaartepunten van het Nederlands Vermogensrecht

    • Publicatie: Gepubliceerd
    • Inhoud: bevat BulletPoints te gebruiken bij Zwaartepunten van het Nederlands Vermogensrecht

     

    Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding

    • Publicatie: Gepubliceerd
    • Inhoud: bevat BulletPoints te gebruiken bij Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding

     

    Oefenen

    Rechtshandeling en overeenkomst

    • Publicatie: Gepubliceerd
    • Inhoud: bevat BulletPoints te gebruiken bij Rechtshandeling en overeenkomst

     

    Zwaartepunten van het Nederlands Vermogensrecht

    • Publicatie: Gepubliceerd
    • Inhoud: bevat BulletPoints te gebruiken bij Zwaartepunten van het Nederlands Vermogensrecht

     

    Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding

    • Publicatie: Gepubliceerd
    • Inhoud: bevat BulletPoints te gebruiken bij Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding

     

     

    Oefenpakket

    • Publicatie: Gepubliceerd
    • Inhoud: bevat 6 oefentententamens (casusvragen) met voorbeelduitwerkingen Oefententamen A tot en met D gaan over de stof voor het eindtentamen, oefententamen E & F hebben betrekking op de stof voor het deeltentamen.

     

    Aantekeningen

     

    Hoorcollegeaantekeningen

    • Publicatie: Gepubliceerd
    • Inhoud: bevat colleges van week 1 tot en met 10

    Werkgroepaantekeningen

    • Publicatie: Gepubliceerd
    • Inhoud: bevat werkgroepen van week 1 tot en met 10

    VAKINFO

     

    Tentamendata: 

    • Deeltentamen: 07/12/2015
    • Eindtentamen: 25/01/2016

     

    Voorgeschreven literatuur: 

    • SBR 3: Rechtshandeling en overeenkomst
    • Bijzondere overeenkomsten
    • Zwaartepunten van het Vermogensrecht
    • Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding
    • Jurisprudentie

     

    Kernvak Internationaal en Europees Recht II

    Print

    Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
    Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

    PER GEPRINT DEEL

     

     

    Deel I

    • Publicatie: Aanwezig
    • Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van week 1 t/m 4

     

    Deel II

    • Publicatie: Aanwezig
    • Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van week 5 t/m 7

     

    Deel III

    • Publicatie: Aanwezig
    • Inhoud: bevat 5 oefententamens met uitwerkingen en de collegeaantekeningen van week 1 t/m 5

    Online

    Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

    PER SOORT

     

    Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen - Aantekeningen

     

    Samenvattingen

     

    Europees Recht - Algemeen Deel

    • Publicatie: Gepubliceerd
    • Inhoud: bevat online samenvattingen te gebruiken bij Europees Recht - Algemeen Deel

     

    Arresten

    • Publicatie: Gepubliceerd
    • Inhoud: bevat online samenvattingen te gebruiken bij de voorgeschreven arresten

     

    BulletPoints

     

    Europees Recht - Algemeen Deel

    • Publicatie: Gepubliceerd
    • Inhoud: bevat BulletPoints te gebruiken bij Europees Recht - Algemeen Deel

     

    Oefenen

     

    Europees Recht - Algemeen Deel

    • Publicatie: Gepubliceerd
    • Inhoud: bevat stapmvragen te gebruiken bij Europees Recht - Algemeen Deel

     

     Aantekeningen

      

     Hoorcollegeaantekeningen

     • Publicatie: Gepubliceerd
     • Inhoud: Aantekeningen gemaakt bij de hoorcolleges

     VAKINFO

      

     Tentamendata: 

     • Tentamen:  30/10/2015

      

     Voorgeschreven literatuur: 

     • Europees Recht - Algemeen Deel, Eijsbouts, (2015)

      

     Kernvak Strafrecht II

     Print

     Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
     Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

     PER GEPRINT DEEL

      

     Deel I

     • Publicatie: Aanwezig
     • Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van week 1 en 2

      

     Deel II

     • Publicatie: Aanwezig
     • Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van week 3 en 4

      

     Deel III

     • Publicatie: Aanwezig
     • Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van week 5 t/m 7

      

     Deel IV

     • Publicatie: Aanwezig
     • Inhoud: bevat oefententamens met uitwerkingen

     Online

     Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

     PER SOORT

      

     Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen - Aantekeningen

      

     Samenvattingen

      

     Het Nederlands Strafprocesrecht

     • Publicatie: Gepubliceerd
     • Inhoud: bevat online samenvattingen te gebruiken bij Het Nederlands Strafprocesrecht

      

     Arresten

     • Publicatie: Gepubliceerd
     • Inhoud: bevat online samenvattingen te gebruiken bij de voorgeschreven arresten

      

     BulletPoints

      

     Het Nederlands Strafprocesrecht

     • Publicatie: Gepubliceerd
     • Inhoud: bevat BulletPoints te gebruiken bij Het Nederlands Strafprocesrecht

      

     Oefenen

      

     Het Nederlands Strafprocesrecht

     • Publicatie: Gepubliceerd
     • Inhoud: bevat stapmvragen te gebruiken bij Het Nederlands Strafprocesrecht

      

      Aantekeningen

       

      Hoorcollegeaantekeningen

      • Publicatie: Gepubliceerd
      • Inhoud: Aantekeningen gemaakt bij de hoorcolleges

      VAKINFO

       

      Tentamendata: 

      • Week 41 deeltentamen A, schriftelijke opdracht (telt 20% mee)
      • Eindtentamen: 27/10/2015 (telt 80% mee)

       

       

      Voorgeschreven literatuur: 

      • Het Nederlands Strafprocesrecht, Corstens, (2014)

       

       

      Inleiding Criminologie voor Juristen

      Print

      Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
      Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

      PER GEPRINT DEEL

       

      Deel I

      • Publicatie: aanwezig
      • Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van 2015-2016

       

      Deel II

      • Publicatie: aanwezig
      • Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van 2015-2016

      Online

      Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

      PER SOORT

       

      Samenvattingen

       

      Samenvattingen

       

      Criminology

      • Publicatie: Gepubliceerd
      • Inhoud: Bevat een samenvatting bij een aantal hoofdstukken van Criminology

       

       

      Grondtrekken van het Nederlands Strafrecht 

      • Publicatie: Gepubliceerd
      • Inhoud: Bevat een samenvatting bij alle hoofdstukken Grondtrekken van het Nederlands Strafrecht 

        

        

        

        

       VAKINFO

        

       Tentamendata: 

       • Tentamen: Week 45

        

       Voorgeschreven literatuur: 

       • Criminology, Hale et al., (2013)

       JoHo TentamenTickets

       Vakspecifieke & Studiespecifieke TentamenTickets zijn zichtbaar voor JoHo abonnees (en JoHo donateurs bij bachelor I vakken). Algemene TentamenTickets staan openbaar

       Vak gehaald of juist niet gehaald? ....

       Studiecompetentie Check

       Wat leer je nu eigenlijk van al dat gestudeer... of zou je ervan kunnen leren?

       • Bedenk in hoeverre onderstaande competenties aan bod zijn gekomen bij je laatste vak

       • Bedenk ook of je ze zou willen of moeten verbeteren

       • Creeër hiermee een basis voor al je verdere keuzes op het gebied van je studie, je carrière en je vrije tijd!

       • Zie ook competenties, vaardigheden, eigenschappen & talenten ontwikkelen

       --------------------
       • Analyseren: De essentie van het probleem zien - Verbanden leggen en oorzaken zien - Complexe analyses maken
       • Communiceren: Luisteren en overbrengen - Effectief en efficiënt informatie zenden en ontvangen - Zorg dragen voor een goed communicatieklimaat
       • Creativiteit & Oplossingsgerichtheid: Op een andere manier kijken en kritisch en doordacht reageren - Nieuwe of alternatieve ideeën en oplossingen bedenken - Zelf vernieuwend en origineel zijn en anderen hiertoe aanzetten. Oplossingsgerichtheid:  - Signaleren van problemen  - Inschatten van en omgaan met problemen - Stimuleren van oplossingsgericht denken
       • Integer zijn & eerlijkheid: Handelen naar algemeen geldende normen en waarden - Discreet handelen in alle situaties  - Anderen aanspreken op integer gedrag, uitdragen van overtuiging en anderen daar op aanspreken
       • Leidinggeven: Coördineren - Stimuleren en motiveren  - Strategische besluitvorming
       • Oordeel vormen: Oordeelvorming op basis van feiten en vanuit verschillende invalshoeken - Afweging alternatieven en innemen standpunten - Stimuleren tot een onderbouwde, genuanceerde oordeelsvorming te komen, leidend tot interactie
       • Overtuigen: Helder en logisch argumenteren - Zich verplaatsen in de ander en met verschillen in standpunten kunnen omgaan - Realisering van voorstellen bij uiteenlopende belangen
       • Plannen & Organiseren: Effectief plannen en organiseren van eigen werk - Coördineren van eigen werk en dat van anderen - Sturen op hoofdlijnen
       • Professioneel handelen: Beschikken over en toepassen van kennis en vaardigheden - Zelfstandig handelen en initiatief tonen binnen eigen vakgebied - Excellent zijn op het vakgebied en stimuleren van anderen
       • Resultaatgerichtheid:Zich inzetten om gestelde doelen te realiseren - Bewaken van doelstellingen en het nemen van eigen initiatief - Gericht op behalen van lange-termijndoelen en -resultaten
       • Samenwerken: Meewerken en informeren van anderen - Op eigen initiatief met anderen werken aan gezamenlijk resultaat - Stimuleren van samenwerking - Collegialiteit : Openstaan voor en vertrouwen van teamleden -  Actief samenwerken in teamverband - Stimuleren van samenwerking en vertonen van voorbeeldgedrag
       • Stressbestendig zijn & relativeren: Rustig blijven en professioneel afhandelen van eigen werk - Prioriteren en relativeren - Herkennen van stressfactoren en adequaat reageren
       • Visie hebben: Vooruitkijken - Vertalen feiten, trends en ontwikkelingen naar beleidsvoorstellen - Ontwikkelen en uitdragen van toekomstbeeld
       • Zelfvertrouwen hebben: Vertrouwen op eigen standpunten - Zich zelfbewust presenteren - Anderen stimuleren tot een zelfbewuste houding

        

        

       Tickets

       JoHo Samenvattingen & Studiehulp

       JoHo support center Utrecht

        

       Op zoek naar een  parttime job?

       JoHo zoekt (student) centercoaches & Summary Supporters voor JoHo Utrecht. Je helpt o.a. mee in het JoHo support center zodat iedereen die binnenkomt (van student tot degene die zich actief in buitenland wil inzetten) de juiste ondersteuning  krijgt. Lees meer

       Openingstijden - Utrecht

       • Woensdag & zaterdag: 10.30 - 17.30 uur

       • Dinsdag & donderdag: 12.00 - 16.00 uur

       • Vrijdag: events & trainingen (winkel en balies gesloten)

       • Zondag & maandag: gesloten

       Bij tentamendrukte en in de zomerperiode gelden soms ruimere openingstijden (indien dit het geval is, worden de extra openingstijden hier vermeld).

       Extra openingstijden:

       • maandag 3 oktober van 12.00 - 16.00 uur

        

       Vaccinatieservice - Utrecht

       Afspraak maken

       • Op woensdagen en zaterdagen

       JoHo Travel Clinic

       • Je kunt elke dag bij een JoHo support center binnenlopen om te kijken of er vaccinaties verplicht zijn of dat er malaria heerst in het gebied waar je naartoe vertrekt.

       • Gedurende de week is regelmatig een tropenarts aanwezig voor het zetten van vaccinaties en het geven van malaria advies.

       • De tropenarts kan ook recepten voor malaria tabletten uitschrijven en stempels zetten voor gele koorts e.d. 

       • Van tevoren dien je een afspraak te maken

        

       Kaart & Adres - Utrecht

        

       Adres & Contactgegevens

       • St. Jacobsstraat 273-275, 3511 BP Utrecht

       • 7 minuten lopen van het Centraal Station

       • Contact opnemen

        

       Verzekeringen - Utrecht

        

       • informatie ophalen en aanvraagformulieren inleveren is mogelijk tijdens openingstijden.

       • Voor het afsluiten van reis- en annuleringsverzekeringen + verzekeringen voor buitenlanders die naar Nederland komen kan zonder afspraak worden langsgekomen.

       • Voor overige verzekeringen kan een afspraak worden gemaakt (zie hierboven bij verzekeringen).

        

       Winkel & Reisartikelen  - Utrecht

        

       • JoHo Utrecht heeft een 150m2 grote JoHo World Activity winkel waar je terecht kunt voor boeken en artikelen op het gebied van leren, reizen, werken, helpen en emigreren.

        

       Actief in het buitenland - Utrecht

        

       • je kunt worden geholpen bij het online boeken van het aanbod van JoHo World Activity: o.a. TEFL-cursussen, vrijwilligerswerk in de Filipijnen,  taalcursussen, Interrail en de Transsiberië Express.

       • Tevens kun je daarbij gebruik maken van de Lonely Planets en andere oriëntatiehulpmiddelen.

        

       Keuze-advies & coaching- Utrecht

        

       • ben je donateur of abonnee dan kun je in het center gebruik maken van de online keuzehulp en je laten coachen door één van de medewerkers.

       • Voor coaching door de meest ervaren medewerkers kun je gebruik maken van de JoHo dagen en avonden.

       • Log in voor de agenda en de locaties.

        

       Samenvattingen & Studiehulp - Utrecht