Let op: Je bevindt je op de pagina met de JoHo's voor 2015-2016

De online JoHo's die op deze pagina gepubliceerd staan blijven bruikbaar.

De geprinte JoHo's op deze pagina zijn niet meer beschikbaar.

Check in het menu bovenaan deze pagina of voor jouw studie al een pagina voor 2016-2017 bestaat. Zoniet, dan kom je na het klikken terug op deze pagina. De vernieuwde pagina wordt uiterlijk in week 38 gepubliceerd.

Universiteit van Amsterdam - Rechten - Bachelor 1

2015 - 2016

 

Let op: de geprinte JoHo's die op deze pagina staan zijn niet meer beschikbaar. Voor het meest recente aanbod aan geprinte JoHo's zie de pagina voor 2016-2017. De online JoHo's op deze pagina blijven nog wel bruikbaar.

JoHo's uit 2015-2016 per vak:

Inleiding in de Rechtswetenschap

Academische Vaardigheden

 

Europees Recht

Contractenrecht II

Constitutioneel recht

Aansprakelijkheidsrecht

Straf(proces)Recht I

Europese Rechtsgeschiedenis

 

Straf(Proces)recht I

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud:  Bevat samenvattingen te gebruiken bij Beginselen van Strafrecht + eerste gedeelte van Materieel Strafrecht + BulletPoints + stampvragen

 

Deel II

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud:  Bevat samenvattingen te gebruiken bij het tweede gedeelte van Materieel Strafrecht + BulletPoints + stampvragen + arresten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen

 

Samenvattingen

 

Het beslissingsmodel van 348/350 Sv

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven hoofdstukken

 

 

Studieboek Materieel Strafrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken bij Materieel Strafrecht

 

Beginselen van Strafrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken bij Beginselen van Strafrecht

 

Arresten

 • Publicatie: Gepubliceerd (week 1 t/m 4)
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven arresten, de arresten vanaf week 5 ontbreken

 

BulletPoints

 

Het beslissingsmodel van 348/350 Sv

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een ultra korte samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven hoofdstukken

 

Studieboek Materieel Strafrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een ultra korte samenvatting te gebruiken bij Materieel Strafrecht

 

Beginselen van Strafrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een ultra korte samenvatting te gebruiken bij Beginselen

 

Oefenen

 

Het beslissingsmodel van 348/350 Sv

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een set stampvragen te gebruiken bij de voorgeschreven hoofdstukken

 

Studieboek Materieel Strafrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een set stampvragen te gebruiken bij Materieel Strafrecht

 

Beginselen van Strafrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een set stampvragen te gebruiken bij Beginselen van Strafrecht

VAKINFORMATIE

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 25/05
 • Hertentamen: 23/06

Voorgeschreven Literatuur:

Boeken

 • Beginselen van Strafrecht, C.J. Enschede, (2013)

  • § 1-4, § 6-10, § 9, 11, § 13-19, § 20-22, § 26.1 § 23-23.6, § 24 § 25-26

 • Het beslissingsmodel van 348/350 Sv, Koopmans, Bleichrodt, Verbaan, Verbeek, (2014)
  • § 3.1

 • Studieboek Materieel Strafrecht C. Kelk, (2013)
  • § 1.5, § 1.7-1.9.2, § 2.1-2.2, § 3.1-3.3, § 4.1-4.3.2, § 4.4-4.4.1, § 6.1-6.4.6, § 6.5.1-6.5.2 § 7.7, § 10.1 

Arresten (Week 1-4)

 • Elektriciteit 
 • Onbehoorlijk gedrag
 • RuneScape
 • Melk en water
 • Veearts
 • IJzerdraad
 • Dreigbrief
 • Aanmerkelijke kans
 • Porsche
 • HIV-besmetting (1)

 

Artikelen - Reader Strafprocesrecht

 

 • The Moral Limits of the Criminal Law; Volume One: Harm to Others
 • Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht
 • Basic Concepts of Criminal law
 • Wat betekent het allemaal?, een korte inleiding in de filosofie
 • Culpa in causa bij amfetaminepsychose: wisselende perspectieven
 • Vrije wil, Verantwoordelijkheid, toerekeningsvatbaarheid

 

 

Europese Rechtsgeschiedenis

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken bij het eerste gedeelte van de Europese codificatiegeschiedenis + BulletPoints + stampvragen
   

Deel II

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken bij het tweede gedeelte van de Europese codificatiegeschiedenis + BulletPoints + stampvragen + artikel De gemeenschappelijke geschiedenis van de Europese rechtswetenschap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen  - Bulletpoints - Oefenen - Aantekeningen

 

Samenvattingen

 

Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat een samenvatting te gebruiken bij Europese Codificatiegeschiedenis

Artikel

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat een samenvatting te gebruiken bij het artikel over rechtsgeschiedenis

Bulletpoints

 

Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat een ultrakorte samenvatting te gebruiken bij Europese Codificatiegeschiedenis

 

Oefenen

 

Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat stampvragen om je kennis over de Europese Codificatiegeschiedenis te toetsen.

 

Aantekeningen

 

Hoorcollegeaantekeningen:

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: aantekeningen van alle hoorcolleges

VAKINFO

Tentamendata:

 • tentamen: 27/05
 • hertentamen: 23/06

Voorgeschreven literatuur:

Boek

 • Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis, Lokin, Zwalve, (2014)

  • Hoofdstuk 2: paragraaf  5,7
  • Hoofdstuk 3: geheel
  • Hoofdstuk 4: geheel
  • Hoofdstuk 5: geheel
  • Hoofdstuk 8: paragraaf
  • Hoofdstuk 9: geheel

Artikel

 • T. Wallinga, "The common history of European legal scholarship", Erasmus Law Review, 4.1 (2011), p. 3-20.

Europees Recht

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I voor Europees recht I

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: Gebaseerd op de voorgeschreven literatuur en arresten voor week 1 t/m 3 voor Europees recht I

Deel I voor Europees recht II

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: Gebaseerd op de voorgeschreven literatuur en arresten voor week 1 t/m 4 voor Europees recht II

Deel II voor Europees recht II

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: Gebaseerd op de voorgeschreven literatuur en arresten voor week 5 t/m 7 voor Europees recht II

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen

 

Samenvattingen

 

Europees recht - Algemeen deel

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat samenvattingen bij alle hoofdstukken

Arresten Europees recht I

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat samenvattingen bij de voorgeschreven arresten

Artikelen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat samenvattingen bij de voorgeschreven artikelen van week 1 t/m 3

Arresten Europees recht II

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat samenvattingen bij de voorgeschreven arresten
   

BulletPoints

Europees recht - Algemeen deel

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat BulletPoints bij alle hoofdstukken

Oefenen

 

Europees recht - Algemeen deel

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat stampvragen bij alle hoofdstukken

Oefenpakket

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat oefenstof met voorbeeld tentamenvragen en casussen

VAKINFO

Tentamendata:

 • tussentoets: 28/01
 • tentamen: 24/03
 • hertentamen: 23/05 en 25/05

Voorgeschreven literatuur:

 • Europees Recht algemeen deel, Eijsbouts (4e druk 2012)
 • Bundel artikelen

Voorgeschreven Arresten:

Europees Recht I:

 • Van Gend & Loos, 1963,
 • Costa/ ENEL, 1964
 • Case 43/75, Defrenne v. Sabena (Defrenne II)
 • Simmenthal II
 • Foto-frost, zaak 1987
 • Cases C-181/91 and C-248/91, Bangladesh
 • Cases C-377/98, Biotechnology
 • Case C-380/03, Tobacco Advertising II
 • Cases C-395/03, Commission v. Netherlands
 • ECHR, case 24833/94, Matthews v. United Kingdom

Europees Recht II:

 • Zaak 8/74, Dassonville
 • Zaak 178/84, Reinheitsgebot
 • C-265/95, Spaanse aardbeien
 • C-267/91, Keck
 • Zaak 120/78, Cassis de Dijon
 • C-123/96, Outokumpu
 • C-36/02, Omega Spielhallen
 • C-137/09, Josemans
 • C-137/09, verwijzing zaak Josemans
 • C-415/93, Bosman
 • C-567/07, Minister t. Woningstichting Sint Servatius
 • C-389/96, Aher Waggon
 • C-376/98, Tabaksreclame
 • Gevoegde zaken 56&58/64, Grundig Consten
 • Gevoegde zaken C-215/96 en C-216/96, Bagnasco
 • Zaak C-8/08, T-Mobile Netherlands
 • Zaak 27/76, United Brands
 • Zaak 311/85, Vlaamse reisbureaus
 • Gevoegde zaken C-41/90, Höfner en Elser
 • Gevoegde zaken C-115/97 en C-117/97, Brentjens
 • C-280/00, Altmark
 • C-379/98, Preussen Elektra
 • C-127/08, Metock
 • C-34/09, Ruiz Zambrano
 • C-456/12, O&B
 • C-123/08, Wolzenburg
 • Zaak 6/64, Costa/ENEL
 • Zaak 26/62, Van Gend en Loos
 • C-91/92, Faccini Dori
 • C-282/10, Dominguez
 • Zaak Cilfit
 • Zaak 25/62, Plaumann
 • Zaak C-50/00 P, UPA
 • Zaak 33/76, Rewe/Comet
 • Zaak 222/86, Heylens

Contractenrecht I & II

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

Deel I

 • Publicatie: Aanwezig
  Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur voor deeltoets I

Deel II

 • Publicatie: Aanwezig
  Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur voor deeltoets I

Deel III

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur voor deeltoets II, week 4 en 5

Deel IV

 • Publicatie: Aanwezig

 • Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur voor deeltoets II, week 6 t/m 10

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Boeksamenvattingen - BulletPoints  - Tentamenvragen & Oefenmateriaal

 

Samenvattingen

 

Contractentrecht I:

 

SBR 3 Rechtshandeling en overeenkomst

 • Publicatie: Gepubliceerd
  Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven hoofdstukken

Verbintenissenrecht Algemeen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven hoofdstukken

Arresten Contractenrecht 

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven arresten

 

Contractentrecht II:

 

Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven hoofdstukken

 

BulletPoints

 

Contractentrecht I:

 

SBR 3 Rechtshandeling en overeenkomst

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat BulletPoints te gebruiken bij de voorgeschreven hoofdstukken

 

Verbintenissenrecht algemeen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat BulletPoints te gebruiken bij de voorgeschreven hoofdstukken

 

Contractentrecht II:

 

Verbintenissen uit de Wet en Schadevergoeding

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat BulletPoints te gebruiken bij de voorgeschreven hoofdstukken

Oefenen

 

Contractentrecht I:

 

SBR 3 Rechtshandeling en overeenkomst

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat stampvragen te gebruiken bij de voorgeschreven hoofdstukken

 

Verbintenissenrecht algemeen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat stampvragen te gebruiken bij de voorgeschreven hoofdstukken

 

Contractentrecht II:

 

Verbintenissen uit de Wet en Schadevergoeding

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat stampvragen te gebruiken bij de voorgeschreven hoofdstukken

 

Oefenpakket

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat oefententamens met antwoordmodellen voor Contractenrecht I

Vakinfo

Tentamendata:

 • 15 februari 2016 (eerste deeltoets)
 • 22 maart 2016 (tweede deeltoets)
 • 24 mei 2016 (hertentamen)

Voorgeschreven Literatuur:

 • SBR 3: Rechtshandeling en Overeenkomst, Jac. Hijma e.a.,  (2013)
 • Verbintenissenrecht algemeen, Brunner & de Jong, (2011)
 • Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding,  J. Spier T. Hartlief, (2015)

Voorgeschreven arresten: 

Contractenrecht I

 • HR 3 maart 1905, W 8191 (Blaauboer/Berlips)
 • Baris - Riezenkamp, HR 15 november 1957; NJ 1958/67
 • Gegaste uien, HR 07-03-1969, NJ 1969, 249
 • HR 17 december 1976, NJ 1977, 241 (Bunde/Erckens) (Misverstand)
 • Ermes c.s./Haviltex, HR 13/03/1981, NJ 1981, 635
 • Deka Hanno - Citronas, HR 20-6-1986, NJ 1987, 35
 • Jans / Fiat Credit Nederland (HR 23-01-1998, NJ 1999, 97)
 • HR 10 april 1998, RvdW 1998, 84C (Offringa / Vinck)
 • Kinheim/ Pelders, HR 4 februari 2000, NJ 2000, 258
 • HR 05-01-2001, NJ 2001, 79, Multi Vastgoed/Nethou
 • Oerlemans/ Driessen (HR 27-04-2001, RvdW 2001, 96)
 • HR 11-07-2003, RvdW 2003, 123 (Van Zuylen/ Rabo Schayk-Reek)
 • HR 18 juni 2004 ECLI:NL:HR:2004:AO6913 (Kuunders/Swinkels)
 • HR 22 juni 2007 ECLI:NL:HR:2007:BA4122 (Fisser/Tycho)
 • Pouw/Visser (HR 29-06-2007, LJN: AZ 7617)
 • Van Dalfsen/Gemeente Kampen – HR 14 november 2008, LJN: BF0407
 • ING Bank/BERA Holding, HR 19 februari 2010, NJ 2010, 115
 • HR 9 december 2011, ECLI:NL:HR:2011:BU7412 (Schriftelijkheidsvereiste)
 • HR 20 april 2012 - LJN BV5555, Van der Vliet & De Waal / Van den Berg
 • ABN AMRO/Notaris X
 • HR 21 september 2012, LJN BW6135, (Van Marrum BV/Wolff)
 • HR 5 oktober 2012, LJN BW8307, (Tyco/Delata)
 • HR 8 februari 2013, LJN BY4600, (X/Rabobank)
 • HR 5 april 2013, LJN BY8101, (Mexx/Lundiform)
 • HR 11 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA3765 (Vano)
 • HR 19 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3650 (frauduleuze geldlening)
 • HvJ 16 juni 2011 gevoegde zaken Gebr. Weber GmbH / Jürgen Wittmer (C-65/09), Ingrid Putz / Medianess Electronics GmbH (C-87/09)
 • HvJ 30 mei 2013 zaak C-488/11 n.n.g. (Asbeek/Brusse)

 

Aansprakelijkheidsrecht

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

 

Deel I

 

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Gebaseerd op de voorgeschreven literatuur, inclusief arresten, van week 1 en 2

 

Deel II

 

 • Publicatie : Aanwezig
 • Inhoud: Gebaseerd op de voorgeschreven literatuur, inclusief arresten, van week 3 en 4

 

Deel III

 

 • Publicatie : Aanwezig
 • Inhoud: Gebaseerd op de voorgeschreven literatuur, inclusief arresten, van week 5 t/m 7

 

Deel IV

 

 • Publicatie : Aanwezig
 • Inhoud: Bevat 4 oude tentamens van 2011 t/m 2015 met uitwerkingen en de hoorcollegeaantekeningen van week 1 en 2 de resterende collegeaantekeningen worden online gepubliceerd.

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Samenvattingen - BulletPoints - Oefenen - Aantekeningen

 

Samenvattingen

 

Zwaartepunten van het vermogensrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken naast het boek

 

Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken naast het boek

 

Vergelding en Vergoeding

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken naast het boek

 

Atiyah's Accidents, Compensation and the Law

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken naast het voorgeschreven artikel

Arresten

 

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken naast de voorgeschreven jurisprudentie

 

 

BulletPoints

Zwaartepunten van het vermogensrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat BulletPoints te gebruiken naast het boek

 

Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat BulletPoints te gebruiken naast het boek

 

Oefenen

 

Zwaartepunten van het vermogensrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat stampvragen te gebruiken naast het boek

 

 

Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat stampvragen te gebruiken naast het boek

 

Oefenpakket

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Oefententamens met uitwerkingen - 5 oude tentamens (casus en meerkeuzevragen) met uitwerkingen

 

Aantekeningen

 

Hoorcollegeaantekeningen

 

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat de aantekeningen van week 1 t/m 7

Vakinformatie

Tentamendata: 

 • 17-12-2015 (tentamen)

Voorgeschreven literatuur: 

 • Zwaartepunten van Vermogensrecht
 • Verbintenissen uit de Wet en Schadevergoeding
 • Vergelding en Vergoeding

 

Aanvullingen of opmerkingen: geef ze hier aan!

VAKINFO

 

Tentamendata: 

 • Tentamen: 17/12/2015

 

Voorgeschreven literatuur: 

 • Zwaartepunten van Vermogensrecht, Reehuis, (2015)
 • Verbintenissen uit de Wet en Schadevergoeding, Spier, Hartlief, (2015)
 • Vergelding en Vergoeding, Feenstra, Winkel, (3e druk)

Constitutioneel Recht

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

 

Deel I

 

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Gebaseerd op de voorgeschreven literatuur, inclusief arresten, van week 1 en 2

 

Deel II

 

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Gebaseerd op de voorgeschreven literatuur, inclusief arresten, van week 3 en 4 en een deel van de stof voor week 5

 

Deel III

 

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Gebaseerd op de voorgeschreven literatuur, inclusief arresten, van week 5 (deels), 6 en 7

 

Deel IV

 

 • Publicatie: Aanwezig
 • Inhoud: Bevat 6 oude tentamens van 2007 t/m 2013 met uitwerkingen

 

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

Boeksamenvattingen - BulletPoints  - Oefenen - Aantekeningen

 

Samenvattingen

 

Beginselen van het Nederlands staatsrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
  Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken bij Beginselen van het Nederlands staatsrecht

 

Arresten

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven jurisprudentie

 

BulletPoints

 

Beginselen van het Nederlands staatsrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting te gebruiken bij Beginselen van het Nederlands staatsrecht

 

 

Oefenen

 

Beginselen van het Nederlands staatsrecht

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat stampvragen te gebruiken bij Beginselen van het Nederlands staatsrecht

 

OefenPakket

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: Oefententamens met uitwerkingen: zes eerdere tentamens met uitwerkingen
 • Tip: bij de modelantwoorden staat aangegeven waar in het boek je het antwoord kunt vinden. Als je een vraag niet goed hebt kunnen beantwoorden, weet je dus welk gedeelte je nog eens moet bestuderen. Ook geeft het je inzicht in welke hoofdstukken en paragrafen vaker terug komen in de tentamens.

 

Aantekeningen

 

Hoorcollegeaantekeningen

 • Publicatie: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat de aantekeningen van week 1 t/m 7

 

VAKINFO

 

Tentamendata: 

 • Tentamen 15/12/2015

 

Voorgeschreven literatuur: 

 • Beginselen van het Nederlands Staatsrecht, Belinfante (2015)
 • Reader

 

jurisprudentie

 • Meerenberg
 • Verkiezingsafspraak Beesel
 • Vuurwerk
 • Jodiumhoudend broodzout
 • Wilnisser visser
 • Emmense baliekluivers
 • Anti-kraakbepaling Arnhem
 • Grenstractaat Aken
 • Collectieve Acties Spoorwegen
 • Reisbureau Rita
 • Costa-ENEL)
 • Betuwelijn
 • Noordwijkerhout/Guldemond
 • Changoe/Staat
 • Harmonisatiewet

Academische Vaardigheden

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

PER GEPRINT DEEL

 

 • Voor dit vak verschijnen geen geprinte samenvattingen

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

PER SOORT

 

 • Voor dit vak verschijnen geen samenvattingen

VAKINFO

Tentamendata: 

 • Voor dit vak wordt geen tentamen afgenomen

 

Voorgeschreven literatuur: 

 • Geen voorgeschreven literatuur

 

JoHo TentamenTickets

Vakspecifieke & Studiespecifieke TentamenTickets zijn zichtbaar voor JoHo abonnees (en JoHo donateurs bij bachelor I vakken). Algemene TentamenTickets staan openbaar

Studiespecifieke TentamenTickets

Leren

 • Vind je rechtsgeschiedenis of -theoriën moeilijk, gebruik dan ook eens andere samenvattingen dan uit je voorgeschreven boek (zie de juridische vakgebied pagina's)
 • Gebruik je wetboek: Maak je wetboek tentamenklaar. Gebruik stickers of ander handige zoektools om de relevante artikelen en definities snel op te kunnen zoeken
 • Gebruik arresten (of de samenvattingen daarvan) niet alleen voor de rechtsregels maar gebruik ze ook om meer inzicht te krijgen. Check ook de JoHo Tentamentickets voor het gebruik van arresten
 • Voor de startende student-> Schrik niet van de eerste colleges, inleidende hoofdstukken of abstracte rechtstheorieën, ze zijn niet representatief voor de rest van de studie.
 • Voor de startende student->Neem de tijd, juridische opleidingen zijn vaak net als je eerste biertje of wijntje, sommige vakken moet je echt even doorheen.
 • Accepteer dat je een of meerdere rechtsgebieden lastig of saai zult vinden. Naarmate je dichter bij je tentamen komt, zal je zien dat je de samenhang tussen (lastige) deelgebieden beter gaat begrijpen. Niet elk vak zal je even leuk vinden, hoe verder je komt hoe leuker het vaak wordt.

Multiple Choice

 • Check TentamenTickets: Check goed de JoHo Tentamentickets voor het maken van MC tentamen
 • Zoek het minst slechte antwoord, en niet naar het beste antwoord, het echte antwoord staat er vaak niet bij
 • Inleidende vakken op juridisch gebied haal je vaak makkelijker door veel te oefenen met oude tentamens
 • Begrippen leren, feiten kennen hoort er bij inleidende vakken vaak bij

Open vragen

 • Geef een voorbeeld, als dat mogelijk is
 • Let op je logica bij je argumentatie; consequent redeneren kan belangrijk zijn, ook als je het antwoord niet - of niet zeker - weet
 • Het juiste taalgebruik is essentieel voor de beginnende en gevorderde rechtenstudent, dus leer begrippen en formuleringen dusdanig dat je ze makkelijk in kan zetten bij open vragen
 

Vak gehaald of juist niet gehaald? ....

Studiecompetentie Check

Wat leer je nu eigenlijk van al dat gestudeer... of zou je ervan kunnen leren?

 • Bedenk in hoeverre onderstaande competenties aan bod zijn gekomen bij je laatste vak

 • Bedenk ook of je ze zou willen of moeten verbeteren

 • Creeër hiermee een basis voor al je verdere keuzes op het gebied van je studie, je carrière en je vrije tijd!

 • Zie ook competenties, vaardigheden, eigenschappen & talenten ontwikkelen

--------------------
 • Analyseren: De essentie van het probleem zien - Verbanden leggen en oorzaken zien - Complexe analyses maken
 • Communiceren: Luisteren en overbrengen - Effectief en efficiënt informatie zenden en ontvangen - Zorg dragen voor een goed communicatieklimaat
 • Creativiteit & Oplossingsgerichtheid: Op een andere manier kijken en kritisch en doordacht reageren - Nieuwe of alternatieve ideeën en oplossingen bedenken - Zelf vernieuwend en origineel zijn en anderen hiertoe aanzetten. Oplossingsgerichtheid:  - Signaleren van problemen  - Inschatten van en omgaan met problemen - Stimuleren van oplossingsgericht denken
 • Integer zijn & eerlijkheid: Handelen naar algemeen geldende normen en waarden - Discreet handelen in alle situaties  - Anderen aanspreken op integer gedrag, uitdragen van overtuiging en anderen daar op aanspreken
 • Leidinggeven: Coördineren - Stimuleren en motiveren  - Strategische besluitvorming
 • Oordeel vormen: Oordeelvorming op basis van feiten en vanuit verschillende invalshoeken - Afweging alternatieven en innemen standpunten - Stimuleren tot een onderbouwde, genuanceerde oordeelsvorming te komen, leidend tot interactie
 • Overtuigen: Helder en logisch argumenteren - Zich verplaatsen in de ander en met verschillen in standpunten kunnen omgaan - Realisering van voorstellen bij uiteenlopende belangen
 • Plannen & Organiseren: Effectief plannen en organiseren van eigen werk - Coördineren van eigen werk en dat van anderen - Sturen op hoofdlijnen
 • Professioneel handelen: Beschikken over en toepassen van kennis en vaardigheden - Zelfstandig handelen en initiatief tonen binnen eigen vakgebied - Excellent zijn op het vakgebied en stimuleren van anderen
 • Resultaatgerichtheid:Zich inzetten om gestelde doelen te realiseren - Bewaken van doelstellingen en het nemen van eigen initiatief - Gericht op behalen van lange-termijndoelen en -resultaten
 • Samenwerken: Meewerken en informeren van anderen - Op eigen initiatief met anderen werken aan gezamenlijk resultaat - Stimuleren van samenwerking - Collegialiteit : Openstaan voor en vertrouwen van teamleden -  Actief samenwerken in teamverband - Stimuleren van samenwerking en vertonen van voorbeeldgedrag
 • Stressbestendig zijn & relativeren: Rustig blijven en professioneel afhandelen van eigen werk - Prioriteren en relativeren - Herkennen van stressfactoren en adequaat reageren
 • Visie hebben: Vooruitkijken - Vertalen feiten, trends en ontwikkelingen naar beleidsvoorstellen - Ontwikkelen en uitdragen van toekomstbeeld
 • Zelfvertrouwen hebben: Vertrouwen op eigen standpunten - Zich zelfbewust presenteren - Anderen stimuleren tot een zelfbewuste houding

 

 

Tickets

JoHo Samenvattingen & Studiehulp

JoHo support center Amsterdam

Op zoek naar een  parttime job?

JoHo zoekt (student) centercoaches & Summary Supporters voor Amsterdam Je helpt o.a. mee in het JoHo support center zodat iedereen die binnenkomt (van student tot degene die zich actief in buitenland wil inzetten) de juiste ondersteuning  krijgt. Lees meer

Openingstijden - Amsterdam

 • Dinsdag & donderdag: 12.00 - 16.00 uur

 • Woensdag: 10.30 - 17.30 uur

 • Vrijdag: events & trainingen (winkel en balies gesloten)

 • Zaterdag t/m maandag: gesloten

Bij tentamendrukte en in de zomerperiode gelden soms extra openingstijden (indien dit het geval is, worden de extra openingstijden hier vermeld).

Vaccinatieservice - Amsterdam

 

Afspraak maken:

JoHo Travel Clinic

 • Je kunt elke dag bij een JoHo support center binnenlopen om te kijken of er vaccinaties verplicht zijn of dat er malaria heerst in het gebied waar je naartoe vertrekt.
 • Gedurende de week is regelmatig een tropenarts aanwezig voor het zetten van vaccinaties en het geven van malaria advies.
 • De tropenarts kan ook recepten voor malaria tabletten uitschrijven en stempels zetten voor gele koorts e.d. 
 • Van tevoren dien je een afspraak te maken: . Afspraak maken

Kaart & Adres - Amsterdam

Adres & Contactgegevens

 • Taksteeg 8, 1012 PB Amsterdam
 • Het JoHo support center bevindt zich tussen het Rokin en de Kalverstraat. Dichtbij het Spui. Bereikbaar met bijna alle trams vanaf Amsterdam CS; lijn 1, 2, 5, 9, 16, 24 en 25, uitstappen bij het Spui
 • Contact opnemen

Verzekeringen - Amsterdam

 

 • informatie ophalen en aanvraagformulieren inleveren is mogelijk tijdens openingstijden.
 • Voor het afsluiten van reis- en annuleringsverzekeringen + verzekeringen voor buitenlanders die naar Nederland komen kan zonder afspraak worden langsgekomen.
 • Voor overige verzekeringen kan een afspraak worden gemaakt (zie hierboven bij verzekeringen)

 

Winkel & Reisartikelen - Amsterdam

 

 • JoHo Amsterdam heeft een 100m2 grote JoHo World Activity & Reiskringloop winkel waar je terecht kunt voor boeken en artikelen op het gebied van leren, reizen, werken, helpen & emigreren.

 

Actief in het buitenland - Amsterdam

 

 • je kunt worden geholpen bij het online boeken van het aanbod van JoHo World Activity: o.a.TEFL-cursussen, vrijwilligerswerk in de Filipijnen,  taalcursussen, Interrail & de Transsiberië Express. Tevens kun je gebruik maken van de Lonely Planets en andere oriëntatiehulpmiddelen.

 

Keuzeadvies & coaching - Amsterdam

 

 • ben je donateur of abonnee dan kun je in het center gebruik maken van de online keuzehulp en je laten coachen door één van de medewerkers. Voor coaching door de meest ervaren medewerkers kun je gebruik maken van de JoHo dagen en avonden. Log in voor de agenda en de locaties 

 

Samenvattingen & Studiehulp - Amsterdam

 

top