Let op: Je bevindt je op de pagina met de JoHo's voor 2015-2016

De online JoHo's die op deze pagina gepubliceerd staan blijven bruikbaar.

De geprinte JoHo's op deze pagina zijn niet meer beschikbaar.

Check in het menu bovenaan deze pagina of voor jouw studie al een pagina voor 2016-2017 bestaat. Zoniet, dan kom je na het klikken terug op deze pagina. De vernieuwde pagina wordt uiterlijk in week 38 gepubliceerd.

Universiteit van Amsterdam - Rechten - Bachelor 2

JoHo Samenvattingen en Studiehulp

Bachelor II Semester II

Personen-, familie- en erfrecht: Nationaal en IPR

 

SAMENVATTINGEN

Nederlands Internationaal personen- en familierecht

 • Publicatie:
  Online: gepubliceerd
  Print: Deel I, deel II: Aanwezig
 • Inhoud:
  Samenvattingen te gebruiken bij het voorgeschreven boek

Compendium Personen- en Familierecht

 • Publicatie:
  Online: gepubliceerd
  Print: Deel I, en Deel II: Aanwezig
 • Inhoud:
  Online: Samenvatting te gebruiken bij het Compendium
  Print: Deel I: Samenvatting te gebruiken bij het Compendium, Deel II: Samenvatting te gebruiken bij Internationaal Privaatrecht + BulletPoints bij het Compendium ,

 

Artikelen

 • Publicatie:
  Online: Gepubliceerd
  Print: Deel III: Aanwezig
 • Inhoud:
  Online:samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven artikelen
  Print: Deel III: samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven Artikelen en arresten

 

Arresten

 • Publicatie:
  Online: gepubliceerd
  Print: Deel III: Aanwezig
 • Inhoud:
  Online: samenvatting te gebruiken bij een groot deel van de voorgeschreven arresten
  Print: Deel III: samenvatting te gebruiken bij een groot deel van de voorgeschreven arresten en artikelen

 

VAKINFO

 

 

Tentamendata:

 • tentamen: 24/06

 • hertentamen; 17/089

Voorgeschreven literatuur:

 • Nederlands internationaal personen- en familierecht, Boer, Ibili (1e druk, 2012)
 • Onderdelen van Compendium Personen- en Familierecht, Duijvendijk-Brand, Wortman (12e druk, 2015)

Fundamentele rechten

 

SAMENVATTINGEN

Hoofdstukken grondrechten

 • Publicatie:
  Online Gepubliceerd
  Print: Deel I : Aanwezig
 • Inhoud:
  Online:samenvatting te gebruiken bij het boek
  Print: Deel I: Samenvating te gebruiken naast het boek

Arresten

 • Publicatie:
  Online Gepubliceerd
  Print: Deel II: Aanwezig
 • Inhoud:
  online: samenvattingen te gebruiken bij de arresten
  Print: Deel II: samenvattingen te gebruiken bij de arresten

BULLETS

BulletPoints Hoofdstukken grondrechten

 • Publicatie:
  Online Gepubliceerd
 • Inhoud: BulletPoints te gebruiken bij het boek

OEFENEN

Stampvragen Hoofdstukken grondrechten

 • Publicatie:
  Online Gepubliceerd
 • Inhoud: stampvragen te gebruiken bij het boek
   

 

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • 24 mei 2016 (tentamen)

 • 1 juli 2016 (hertentamen)

Voorgeschreven literatuur:

 • Onderdelen van Nieuwenhuis, Hins, Den Heijer (2014). Hoofdstukken grondrechten, 3e druk

 

Bestuurs(proces)recht II A

 

SAMENVATTINGEN

 

Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat

 • Publicatie
  Print deel I: Aanwezig
  Print deel II: Aanwezig
  Online: Gepubliceerd
 • Inhoud
  Print: De voorgeschreven hoofdstukken en arresten zijn te vinden in de eerste twee delen. Deel I bevat week 1 en 2 en deel II bevat week 3 t/m 5. De stof voor dit vak wordt per week bekend gemaakt, de voorgeschreven hoofdstukken en arresten voor week 6 en 7 verschijnen online.
  Online: Bevat een samenvatting te gebruiken bij het boek

Kernbegrippen AWB

 • Publicatie
  Print deel I: Aanwezig
  Print deel II: Aanwezig
  Online: Gepubliceerd
 • Inhoud
  print:  Alle voorgeschreven hoofdstukken zijn te vinden in deel I & II
  online: Bevat een samenvatting te gebruiken bij het boek

Bestuursrecht in het Awb-tijdperk

 • Publicatie
  Print deel I: Aanwezig
  Print deel II: Aanwezig
  Online: Gepubliceerd
 • Inhoud
  print: Alle voorgeschreven hoofdstukken zijn te vinden in deel I & II
  online: Bevat een samenvatting te gebruiken bij het boek

Arresten

 • Publicatie
  Print deel I: Aanwezig
  Print deel II: Aanwezig
  Online: arresten week 1 t/m 7: Gepubliceerd
 • Inhoud
  print: Alle voorgeschreven arresten van week 1 t/m 5 zijn te vinden in de eerste twee delen, de overige voorgeschreven arresten verschijnen alleen online.
  online: Bevat een samenvatting per arrest

 

BULLETPOINTS

 

Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat

 • Publicatie
  Online/print: Gepubliceerd
 • Inhoud
  online: Bevat een ultra korte samenvatting te gebruiken bij het boek

Kernbegrippen AWB

 • Publicatie
  Online/print: Gepubliceerd
 • Inhoud
  online: Bevat een ultra korte samenvatting te gebruiken bij het boek

Bestuursrecht in het Awb-tijdperk

 • Publicatie
  Online/print: Gepubliceerd
 • Inhoud
  online: Bevat een ultra kortesamenvatting te gebruiken bij het boek

 

OEFENEN

 

Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat

 • Publicatie
  Online/print: Gepubliceerd
 • Inhoud
  online: Bevat stampvragen te gebruiken bij het boek

Kernbegrippen AWB

 • Publicatie
  Online/print: Gepubliceerd
 • Inhoud
  online: Bevat stampvragen te gebruiken bij het boek

Bestuursrecht in het Awb-tijdperk

 • Publicatie
  Online/print: Gepubliceerd
 • Inhoud
  online: Bevat stampvragen te gebruiken bij het boek

 

AANTEKENINGEN

 

Collegeaantekeningen

 • Publicatie
  online: Gepubliceerd
 • Inhoud
  online: Bevat aantekeningen bij de hoorcolleges

 

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 23/03
 • Digitale Toets: 26/06
 • Herkansing digitale toets: 27/06
 • Zie ook de JoHo TentamenTickets om je zo goed mogelijk voor te bereiden

Voorgeschreven Literatuur:

 • Onderdelen van Bestuursrecht in de sociale rechtsstaat, R.J.N. Schlossels, S.E. Zijlstra (zesde druk)
 • Onderdelen van Kernbegrippen AWB,  Klap, Nicolai  (derde druk, 2012)
 • Onderdelen van Bestuursrecht in het Awb-tijdperk, Barkhuysen T., de Kruif C., den Ouden W,  Schuurmans Y., (2014)
 • Onderdelen van Arrestenbundel

 

Bestuurs(proces)recht II B

 

SAMENVATTINGEN

 

Bestuursrecht in het Awb-tijdperk

 • Publicatie
  Print deel I: Aanwezig
  Print deel II: Aanwezig (Gratis voor JoHo donateurs!)
  Online: Gepubliceerd
 • Inhoud
  print:
  Deel I Alle voorgeschreven stof (inclusief Arresten, BulletPoints en Stampvragen) van week 1 t/m 4
  Deel II Alle voorgeschreven literatuur en een deel van de arresten van week 5 t/m 7, gratis uitgave
  online: Bevat een samenvatting te gebruiken bij Bestuursrecht in het Awb-tijdperk

Bestuursrecht II

 • Publicatie
  online: Gepubliceerd
  Print: Deel I aanwezig
 • Inhoud:
  online: Bevat een samenvatting te gebruiken bij Bestuursrecht II (enkel hoofdstuk 6 behoort tot de voorgeschreven literatuur)
  Print: het voorgeschreven hoofdstuk is te vinden in Deel I.

Arresten

 • Publicatie
  online: Gepubliceerd
 • Inhoud: Bevat een samenvatting bij de voorgeschreven jurisprudentie bij week 1 t/m 7

 

BULLETPOINTS

Bestuursrecht in het Awb-tijdperk

 • Publicatie
  Online/print: Gepubliceerd
 • Inhoud
  online: Bevat BulletPoints te gebruiken bij het boek

OEFENEN

Bestuursrecht in het Awb-tijdperk

 • Publicatie
  Online/print: Gepubliceerd
 • Inhoud
  online: Bevat stampvragen te gebruiken bij het boek

 

VAKINFO

Tentamendata:

 • Deeltentamen B: 26/05
 • Digitale Toets: 26/06
 • Herkansing Deeltentamens A en B; (herkansing digitale toets): 27/06

Voorgeschreven Literatuur:

 • Onderdelen van Bestuursrecht in het Awb-tijdperk, Barkhuysen de Kruif, den Ouden, Schuurmans, (2014)
 • Onderdelen van Bestuursrecht deel II: Rechtsbescherming tegen de overheid; Bestuursprocesrecht, Damen (2013)
  (Enkel "par. 6.5 het bewijs" is voorgeschreven)
 • Onderdelen van Arresten

 

Internationaal Recht II

 

SAMENVATTINGEN

 

Kern van het Internationaal publiekrecht

 • Publicatie:
  Print deel I: Aanwezig
  Print deel II: Aanwezig
  Print deel III: Aanwezig
  Online: Gepubliceerd
 • Inhoud:
  Print: Deel I bevat week 4 en 5, deel II bevat week 6 t/m 9 en deel III week 10 en 11 en een oefententamen.
  Online: bevat een samenvatting te gebruiken bij alle voorgeschreven hoofdstukken.

Arresten

 • Publicatie:
  Print: zie samenvatting van het boek
  Online: Gepubliceerd
 • Inhoud:
  Print: Deel I bevat week 4 en 5, deel II bevat week 6 t/m 9 en deel III week 10 en 11
  Online: bevat een samenvatting te gebruiken bij de voorgeschreven arresten

 

BULLETPOINTS

 

Kern van het Internationaal publiekrecht

 • Publicatie:
  Print: zie samenvatting van het boek
  Online: Gepubliceerd
 • Inhoud: bevat een ultra korte samenvatting te gebruiken bij het gehele boek

 

VAKINFO

 

Tentamendata:

 • Tentamen: 22/03
 • Hertentamen: 23/05

Voorgeschreven Literatuur:

 • Kern van het Internationaal publiekrecht, P.A. Nollkaemper, (2014)

Bachelor I Semester I

Internationaal Publiek Recht I

JoHo's Online voor dit vak

Samenvattingen:

Bullets:

Oefenmateriaal:

 

JoHo's geprint voor dit vak

Deel I

 • Status: aanwezig
 • Inhoud: Gebaseerd op alle literatuur voor week 1

Deel II

 • Status: aanwezig
 • Inhoud: Gebaseerd op alle literatuur voor week 2 en 3

Vakinfo

Tentamendata:

 • 27 januari (deeltoets)
 • 22 maart (tentamen)

 

Bestuursprocesrecht I

JoHo's Online voor dit vak

Samenvattingen

Bullets:

Oefenmateriaal:

Hoorcollegeaantekeningen

 • Inhoud: Bevat de aantekeningen van weken 1 - 3 (hoor- en verdiepingscollege)

 

JoHo's geprint voor dit vak

 

Deel I

 • Status: aanwezig
 • Inhoud: Gebaseerd op alle literatuur voor weken 1 - 3

Vakinfo

Tentamendata:

 • 29 januari (digitale toets)
 • 21 maart (herkansing digitale toets)

Strafprocesrecht II - Materieel

JoHo's geprint bij dit vak

Deel I

 • Status: beschikbaar
 • gebaseerd op de voorgeschreven literatuur, inclusief arresten, van week 1 en 2

Deel II

 • Status: beschikbaar
 • gebaseerd op de voorgeschreven literatuur, inclusief arresten, van week 3 en 4

Deel III

 • Status: beschikbaar
 • gebaseerd op de voorgeschreven literatuur, inclusief arresten, van week 5,6 en 7

Deel IV 

 • Status: beschikbaar
 • Bevat 5 oude tentamens met uitwerkingen van 2012 t/m 2014, hoorcollegeaantekeningen en werkgroepaantekeningen
 • de resterende aantekeningen worden online geplaatst

JoHo's online bij dit vak:

Samenvatting Studieboek Materieel Strafrecht (Kelk)

 • Toegang: JoHo Exclusive

Bulletpoint samenvatting Materieel Strafrecht (Kelk)

 • Toegang: voor donateurs

Stampvragen Materieel Strafrecht (Kelk)

 • Toegang: voor donateurs

Samenvattingen van alle voorgeschreven arresten

 • Toegang: voor donateurs

Hoorcollegeaantekeningen

 • Bevat de aantekeningen van week 1 t/m 7
 • Toegang: voor donateurs 

Oefententamens met uitwerkingen

 • 5 oefententamens met uitwerkingen
 • toegang voor donateurs

Vakinformatie

Tentamendata: 

 • 18-12-2015

Voorgeschreven literatuur: 

 • Materieel Strafrecht
 • Studieboek Materieel Strafrecht
 • Reader & jurisprudentie

 

Nationaal en Internationaal Burgerlijk Procesrecht

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

JoHo's online bij dit vak:

Samenvatting Inleiding tot het Nederlands Internationaal Privaatrecht (Strikwerda)

 • Toegang: JoHo Exclusive

Samenvatting Compendium Burgerlijk Procesrecht (Rueb)

 • Toegang: JoHo Exclusive

Stampvragen Compendium Burgerlijk Procesrecht 

Bullets Compendium Burgerlijk Procesrecht

 • Toegang: voor donateurs

Samenvatting van alle voorgeschreven arresten

 • Toegang: voor donateurs

Hoorcollege- en werkgroepaantekeningen

 • bevat de aantekeningen van week 1 t/m 7

Oefententamens met uitwerkingen

 • 7 oude tentamens (zowel casus vragen als meerkeuze vragen) met uitwerkingen
 • Tip: bij de modelantwoorden staat aangegeven waar in het boek je het antwoord kunt vinden. Als je een vraag niet goed hebt kunnen beantwoorden, weet je dus welk gedeelte je nog eens moet bestuderen. Ook geeft het je inzicht in welke hoofdstukken en paragraven vaker terug komen in de tentamens.
 • toegang voor donateurs

Brussel-I verordening

 • n.a.v. de nieuwe wetswijzigingen 10-01-15 zijn een aantal verwijzingen in het boek en in de samenvatting naar wetsartikelen niet meer correct. Met deze bijlage vind je de juiste wetsartikelen

 

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

JoHo's geprint bij dit vak

Deel I (Nu aanwezig!)

 • gebaseerd op de voorgeschreven literatuur, inclusief arresten, van week 1

Deel II (Nu aanwezig!)

 • gebaseerd op de voorgeschreven literatuur, inclusief arresten, van week 2 en 3

Deel III (Nu aanwezig!)

 • gebaseerd op de voorgeschreven literatuur, inclusief arresten, van week 3 (deels) en week 4

Deel IV (Nu aanwezig!)

 • gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van de overige weken

Deel V (Nu aanwezig!)

 • Bevat 8 oude tentamens (multiple choice en open vragen) met uitwerkingen van 2011 t/m 2014

 

Vakinformatie

Tentamendata: 

 • 16-12-2015

Voorgeschreven literatuur: 

 • Compendium Burgerlijk Procesrecht
 • Inleiding tot het Nederlands Internationaal Privaatrecht
 • Syllabus & Jurisprudentie

Vakken Semester 1 - Blok 1

Strafprocesrecht II- Formeel

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

JoHo's online voor dit vak

Samenvatting Het Nederlands strafprocesrecht (Corstens)

 • Toegang: voor donateurs

Bullets Het Nederlands strafprocesrecht (Corstens)

 • Toegang: voor donateurs

Stampvragen Het Nederlands strafprocesrecht (Corstens)

 • Toegang: voor donateurs

Collegeaantekeningen

 • Toegang: voor donateurs

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

JoHo's geprint voor dit vak

Deel I (Nu aanwezig!)

 • Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van 2015-2016 - week 1 t/m 3

Deel II (Nu aanwezig!)

 • Inhoud: gebaseerd op de voorgeschreven literatuur van 2015-2016 - week 4 en 5 + arresten

Deel III: (Nu aanwezig!)

 • Inhoud: verplichte literatuur week 6 en 7 + arresten + oefententamens

 

Vakinformatie

Tentamendata: 

 • Cursusweek 8 (Eindtentamen)

 

Voorgeschreven literatuur: 

 • Het Nederlands Strafprocesrecht

 

 

 

Aanvullingen of opmerkingen: geef ze hier aan!

Goederenrecht

Online

Onderstaande informatie betreft collegejaar 2015-2016. Lees meer over online toegang als JoHo donateur of abonnee

Print

Let op: onderstaande geprinte JoHo's zijn gebaseerd op het collegejaar 2015-2016 en niet meer verkrijgbaar.
Check voor de nieuwe JoHo's van 2016-2017 het menu bovenaan deze pagina, de startpagina voor JoHo samenvattingen of kom langs in het JoHo support center

JoHo's geprint voor dit vak

Deel I & II (Nu aanwezig!)

 • Inhoud: gebaseerd op de volledige voorgeschreven literatuur van 2015-2016, inclusief oefenvragen

Deel III (Nu aanwezig!)

 • Inhoud: bevat samenvattingen van alle voorgeschreven arresten voor het vak. 

Deel IV (Nu aanwezig!)

 • Inhoud: bevat oefententamens met uitwerkingen

Vakinformatie

Tentamendata: 

 • Cursusweek 8 (Tentamen)

 

Voorgeschreven literatuur: 

 • Goederenrecht (Pitlo deel 3, Het Nederlands Burgelijk Recht)

 

 

 

Aanvullingen of opmerkingen: geef ze hier aan!

JoHo TentamenTickets

Vakspecifieke & Studiespecifieke TentamenTickets zijn zichtbaar voor JoHo abonnees (en JoHo donateurs bij bachelor I vakken). Algemene TentamenTickets staan openbaar

Tickets

Vak gehaald of juist niet gehaald? ....

Studiecompetentie Check

Wat leer je nu eigenlijk van al dat gestudeer... of zou je ervan kunnen leren?

 • Bedenk in hoeverre onderstaande competenties aan bod zijn gekomen bij je laatste vak

 • Bedenk ook of je ze zou willen of moeten verbeteren

 • Creeër hiermee een basis voor al je verdere keuzes op het gebied van je studie, je carrière en je vrije tijd!

 • Zie ook competenties, vaardigheden, eigenschappen & talenten ontwikkelen

--------------------
 • Analyseren: De essentie van het probleem zien - Verbanden leggen en oorzaken zien - Complexe analyses maken
 • Communiceren: Luisteren en overbrengen - Effectief en efficiënt informatie zenden en ontvangen - Zorg dragen voor een goed communicatieklimaat
 • Creativiteit & Oplossingsgerichtheid: Op een andere manier kijken en kritisch en doordacht reageren - Nieuwe of alternatieve ideeën en oplossingen bedenken - Zelf vernieuwend en origineel zijn en anderen hiertoe aanzetten. Oplossingsgerichtheid:  - Signaleren van problemen  - Inschatten van en omgaan met problemen - Stimuleren van oplossingsgericht denken
 • Integer zijn & eerlijkheid: Handelen naar algemeen geldende normen en waarden - Discreet handelen in alle situaties  - Anderen aanspreken op integer gedrag, uitdragen van overtuiging en anderen daar op aanspreken
 • Leidinggeven: Coördineren - Stimuleren en motiveren  - Strategische besluitvorming
 • Oordeel vormen: Oordeelvorming op basis van feiten en vanuit verschillende invalshoeken - Afweging alternatieven en innemen standpunten - Stimuleren tot een onderbouwde, genuanceerde oordeelsvorming te komen, leidend tot interactie
 • Overtuigen: Helder en logisch argumenteren - Zich verplaatsen in de ander en met verschillen in standpunten kunnen omgaan - Realisering van voorstellen bij uiteenlopende belangen
 • Plannen & Organiseren: Effectief plannen en organiseren van eigen werk - Coördineren van eigen werk en dat van anderen - Sturen op hoofdlijnen
 • Professioneel handelen: Beschikken over en toepassen van kennis en vaardigheden - Zelfstandig handelen en initiatief tonen binnen eigen vakgebied - Excellent zijn op het vakgebied en stimuleren van anderen
 • Resultaatgerichtheid:Zich inzetten om gestelde doelen te realiseren - Bewaken van doelstellingen en het nemen van eigen initiatief - Gericht op behalen van lange-termijndoelen en -resultaten
 • Samenwerken: Meewerken en informeren van anderen - Op eigen initiatief met anderen werken aan gezamenlijk resultaat - Stimuleren van samenwerking - Collegialiteit : Openstaan voor en vertrouwen van teamleden -  Actief samenwerken in teamverband - Stimuleren van samenwerking en vertonen van voorbeeldgedrag
 • Stressbestendig zijn & relativeren: Rustig blijven en professioneel afhandelen van eigen werk - Prioriteren en relativeren - Herkennen van stressfactoren en adequaat reageren
 • Visie hebben: Vooruitkijken - Vertalen feiten, trends en ontwikkelingen naar beleidsvoorstellen - Ontwikkelen en uitdragen van toekomstbeeld
 • Zelfvertrouwen hebben: Vertrouwen op eigen standpunten - Zich zelfbewust presenteren - Anderen stimuleren tot een zelfbewuste houding

 

 

JoHo Samenvattingen & Studiehulp

JoHo support center Amsterdam

Op zoek naar een  parttime job?

JoHo zoekt (student) centercoaches & Summary Supporters voor Amsterdam Je helpt o.a. mee in het JoHo support center zodat iedereen die binnenkomt (van student tot degene die zich actief in buitenland wil inzetten) de juiste ondersteuning  krijgt. Lees meer

Openingstijden - Amsterdam

 • Dinsdag & donderdag: 12.00 - 16.00 uur

 • Woensdag: 10.30 - 17.30 uur

 • Vrijdag: events & trainingen (winkel en balies gesloten)

 • Zaterdag t/m maandag: gesloten

Bij tentamendrukte en in de zomerperiode gelden soms extra openingstijden (indien dit het geval is, worden de extra openingstijden hier vermeld).

Vaccinatieservice - Amsterdam

 

Afspraak maken:

JoHo Travel Clinic

 • Je kunt elke dag bij een JoHo support center binnenlopen om te kijken of er vaccinaties verplicht zijn of dat er malaria heerst in het gebied waar je naartoe vertrekt.
 • Gedurende de week is regelmatig een tropenarts aanwezig voor het zetten van vaccinaties en het geven van malaria advies.
 • De tropenarts kan ook recepten voor malaria tabletten uitschrijven en stempels zetten voor gele koorts e.d. 
 • Van tevoren dien je een afspraak te maken: . Afspraak maken

Kaart & Adres - Amsterdam

Adres & Contactgegevens

 • Taksteeg 8, 1012 PB Amsterdam
 • Het JoHo support center bevindt zich tussen het Rokin en de Kalverstraat. Dichtbij het Spui. Bereikbaar met bijna alle trams vanaf Amsterdam CS; lijn 1, 2, 5, 9, 16, 24 en 25, uitstappen bij het Spui
 • Contact opnemen

Verzekeringen - Amsterdam

 

 • informatie ophalen en aanvraagformulieren inleveren is mogelijk tijdens openingstijden.
 • Voor het afsluiten van reis- en annuleringsverzekeringen + verzekeringen voor buitenlanders die naar Nederland komen kan zonder afspraak worden langsgekomen.
 • Voor overige verzekeringen kan een afspraak worden gemaakt (zie hierboven bij verzekeringen)

 

Winkel & Reisartikelen - Amsterdam

 

 • JoHo Amsterdam heeft een 100m2 grote JoHo World Activity & Reiskringloop winkel waar je terecht kunt voor boeken en artikelen op het gebied van leren, reizen, werken, helpen & emigreren.

 

Actief in het buitenland - Amsterdam

 

 • je kunt worden geholpen bij het online boeken van het aanbod van JoHo World Activity: o.a.TEFL-cursussen, vrijwilligerswerk in de Filipijnen,  taalcursussen, Interrail & de Transsiberië Express. Tevens kun je gebruik maken van de Lonely Planets en andere oriëntatiehulpmiddelen.

 

Keuzeadvies & coaching - Amsterdam

 

 • ben je donateur of abonnee dan kun je in het center gebruik maken van de online keuzehulp en je laten coachen door één van de medewerkers. Voor coaching door de meest ervaren medewerkers kun je gebruik maken van de JoHo dagen en avonden. Log in voor de agenda en de locaties 

 

Samenvattingen & Studiehulp - Amsterdam

 

top