Studiebundel Inleiding in de methoden en technieken van de psychologie - UL

  Bundel

De items van deze bundel
Advies & Assortimentswijzer Inleiding in de Methoden en Technieken van de Psychologie - UL

Advies & Assortimentswijzer Inleiding in de Methoden en Technieken van de Psychologie - UL

Inleiding in de Methoden en Technieken van de Psychologie

 

Vakadvies 2020-2021

Statistiek is voor de meeste studenten niet de reden geweest om Psychologie te gaan studeren. Voor sommigen zal het zelfs een reden zijn om er mee te stoppen. Echter, als je een klein beetje investeert tijdens dit vak, dan heb je daar gedurende je gehele studie profijt van.

Het belangrijkste boek voor dit tentamen is dat van Leary. Het grootste deel van Howell komt later bij de vervolgvakken aan bod en het boek van Pallant is met name nuttig tijdens de practica. De samenvattingen worden per boek aangeboden met alle hoofdstukken van het boek en er verschijnt een geprinte samenvatting bij de verplichte hoofdstukken van het vak.

   Sponsored summaries afhalen of online studeren

   Study & Sheet Notes bij Inleiding M&T

   Boeksamenvatting Introduction to Behavioral Research Methods van Leary

   Boeksamenvatting Statistical Methods for Psychology van Howell

   Boeksamenvatting SPSS Survival Manual van Pallant

   TentamenTests bij Inleiding in de Methoden en Technieken

   Geprinte samenvattingen thuis laten bezorgen

   Choice Assistance with summaries of Introduction to Behavioral Research Methods - Leary - 6th edition

   Choice Assistance with summaries of Introduction to Behavioral Research Methods - Leary - 6th edition

   Summaries of Introduction to Behavioral Research Methods - Leary

    

   Booksummaries to be used with the 6th edition of Introduction to Behavioral Research Methods

   Online: summary in chapters

   Online: summary in BulletPoints

   Print: summary in chapters by post

   Print: summary in chapters in support centers

   Content Prints of summaries with Introduction to Behavioral Research Methods

    Booksummary: list of contents for the printed summaries

   • The English printed booksummary contains the following chapters:
    • Reading guide for Introduction to Behavioral Research Methods of Leary - Chapter 0
    • What are the important elements for research in the behavioural sciences? - Chapter 1
    • What does variability mean? - Chapter 2
    • How can behavior be measured? - Chapter 3
    • What are the different approaches to psychological measurement? - Chapter 4
    • How can participants be selected? - Chapter 5
    • Of what does descriptive research consist? - Chapter 6
    • Of what does correlational research consist? - Chapter 7
    • What correlational techniques exist? - Chapter 8
    • How is experimental research designed? - Chapter 9
    • How is an experimental design structured? - Chapter 10
    • How does the analysis of experimental data work? - Chapter 11
    • How does the analysis of complex designs work? - Chapter 12
    • How do quasi-experimental designs look? - Chapter 13
    • What is a single-case experiment? - Chapter 14
    • What ethical issues play a role in behavioral research? - Chapter 15
   • The Dutch printed booksummary contains the following chapters:
    • Leeswijzer bij Introduction to Behavioral Research Methods van Leary - Chapter 0
    • Wat is er belangrijk bij onderzoek in de gedragswetenschappen? - Chapter 1
    • Wat betekent variabiliteit? - Chapter 2
    • Hoe kan gedrag gemeten worden? - Chapter 3
    • Op welke manieren kan psychologisch onderzoek benaderd worden? - Chapter 4
    • Hoe worden participanten geselecteerd? - Chapter 5
    • Hoe ziet beschrijvend onderzoek er uit? - Chapter 6
    • Hoe ziet correlationeel onderzoek er uit? - Chapter 7
    • Welke correlationele technieken zijn er? - Chapter 8
    • Hoe ziet experimenteel onderzoek er uit? - Chapter 9
    • Hoe is een experimenteel design opgebouwd? - Chapter 10
    • Op welke manier wordt experimentele data geanalyseerd? - Chapter 11
    • Hoe gaat de analyse van complexe designs in zijn werk? - Chapter 12
    • Hoe zien quasi-experimentele designs er uit? - Chapter 13
    • Wat is een single-case onderzoek? - Chapter 14
    • Welke ethische kwesties spelen in gedragsonderzoek? - Chapter 15

   Related summaries & other materials with Introduction to Behavioral Research Methods

    Alternatives: booksummaries & related summaries

    Knowledge & Study pages: summaries per field of study

   Choice Assistance with summaries of Statistical Methods for Psychology - Howell - 8th edition

   Choice Assistance with summaries of Statistical Methods for Psychology - Howell - 8th edition

   Summaries & ExamTests of Statistical Methods for Psychology - Howell

    

   Booksummaries to be used with the 8th edition of Statistical Methods for Psychology

   Online: summary in chapters

   Online: practice materials to be used with the book

   Print: summary in chapters by post

   Print: summary in chapters in support centers

   Content Prints of summaries with Statistical Methods for Psychology

    Booksummary: list of contents for the printed summaries

   • The English printed booksummary contains the following chapters:
    • What are important concepts of research? - Chapter 1
    • How can data be described and explored? - Chapter 2
    • Why and how is the normal distribution used? - Chapter 3
    • How can you test hypotheses? - Chapter 4
    • What are the important basic concepts of probability? - Chapter 5
    • When and how to use the Chi-square test? - Chapter 6
    • How to test hypotheses about means? - Chapter 7
    • What is the power of a statistical test? - Chapter 8
    • How to calculate the relationship between variables? - Chapter 9
    • Which other correlation techniques can be used? - Chapter 10
    • How to apply the analysis of variance? - Chapter 11
    • How to compare means for different treatment groups? - Chapter 12
    • How to use the ANOVA for two or more independent variables? - Chapter 13
    • How to apply the analysis of variance for repeated-measures designs? - Chapter 14
    • What is the procedure for multiple regression? - Chapter 15
    • How can the analysis of (co)variance be viewed as a special case of multiple regression? - Chapter 16
    • When and how to use log-linear models? - Chapter 17
    • Which techniques are used for resampling and nonparametric approaches to data? - Chapter 18
   • The Dutch printed booksummary contains the following chapters:
    • Welke begrippen zijn belangrijk bij correlationeel en experimenteel onderzoek? - Chapter 1
    • Hoe werkt het beschrijven en verkennen van data? - Chapter 2
    • Wanneer en hoe wordt de normaalverdeling gebruikt? - Chapter 3
    • Hoe werkt het testen van hypothesen? - Chapter 4
    • Welke basisconcepten van kansberekening zijn belangrijk? - Chapter 5
    • Wanneer en hoe wordt de chi-kwadraat test gebruikt? - Chapter 6
    • Welke hypothese testen voor gemiddelden zijn er? - Chapter 7
    • Wat is de power van een statistische test? - Chapter 8
    • Hoe wordt de relatie tussen variabelen berekend? - Chapter 9
    • Welke andere correlatietechnieken zijn er? - Chapter 10
    • Hoe werkt de analyse van variantie? - Chapter 11
    • Hoe kunnen gemiddelden van behandelgroepen vergeleken worden? - Chapter 12
    • Hoe gebruik je de ANOVA bij twee of meer onafhankelijke variabelen? - Chapter 13
    • Hoe werkt de variantieanalyse bij herhaalde metingen designs? - Chapter 14
    • Wat is de procedure bij multipele regressie? - Chapter 15
    • Op welke manier kunnen variantie- en covariantieanalyse gezien worden als General Linear Models? - Chapter 16
    • Wanneer en hoe wordt log-lineaire analyse gebruikt? - Chapter 17
    • Welke technieken worden gebruikt bij resampling en non-parametrische databenaderingen? - Chapter 18
    • Formuleblad bij Statistical Methods for Psychology van Howell

   Related summaries & other materials with Statistical Methods for Psychology

    Alternatives: booksummaries & related summaries

    Knowledge & Study pages: summaries per field of study

   Choice assistance with summaries of SPSS Survival Manual - Pallant - 7th edition

   Choice assistance with summaries of SPSS Survival Manual - Pallant - 7th edition

   Summaries of SPSS Survival Manual - Pallant

    

   Booksummaries to be used with the 7th edition of SPSS Survival Manual

   Online: summary in chapters

   Print: summary in chapters by post

   Print: summary in chapters in support centers

   Content Prints of summaries with the 7th edition of SPSS Survival Manual

    Booksummary: list of contents for the printed summaries

   • The printed English booksummary contains the following chapters:
    • Introduction. What is SPSS? - Chapter 0
    • How do you set up a study? - Chapter 1
    • How do you prepare a SPSS codebook? - Chapter 2
    • How does IBM SPSS Statistics work? - Chapter 3
    • How do you create a data file and how do you enter data? - Chapter 4
    • How do you screen and clean data in SPSS? - Chapter 5
    • How do you use SPSS for descriptive statistics? - Chapter 6
    • What graph do you use to represent data? - Chapter 7
    • How do you manipulate data in SPSS? - Chapter 8
    • How do you check the reliability of a scale? - Chapter 9
    • How do you choose a method in SPSS? - Chapter 10
    • When and how is correlation analysis applied? - Chapter 11
    • What is the difference between correlation and partial correlation? - Chapter 12
    • How do you perform multiple regression in SPSS? - Chapter 13
    • How do you perform a logistic regression in SPSS? - Chapter 14
    • How do you perform factor analysis in SPSS? - Chapter 15
    • How do you use SPSS for non-parametric statistics? - Chapter 16
    • Which t-test can be used in SPSS? - Chapter 17
    • How do you use one-way ANOVA in SPSS? - Chapter 18
    • How do you use two-way ANOVA in SPSS? - Chapter 19
    • How do you perform a mixed between-within subjects ANOVA in SPSS? - Chapter 20
    • How do you perform a multivariate analysis of variance in SPSS? - Chapter 21
    • How do you perform an Analysis of Covariance in SPSS? - Chapter 22
   • The printed Dutch booksummary contains the following chapters:
    • Introductie. Wat is SPSS? - Chapter 0
    • Hoe zet je een onderzoek op? - Chapter 1
    • Hoe bereid je een SPSS codeboek voor? - Chapter 2
    • Hoe werkt IBM SPSS Statistics? - Chapter 3
    • Hoe creëer je een data bestand en hoe voer je data in? - Chapter 4
    • Hoe kun je data in SPSS screenen en opschonen? - Chapter 5
    • Hoe gebruik je SPSS voor beschrijvende statistiek? - Chapter 6
    • Welke grafieken gebruik je om data weer te geven? - Chapter 7
    • Hoe manipuleer je data in SPSS? - Chapter 8
    • Hoe controleer je de betrouwbaarheid van een schaal? - Chapter 9
    • Hoe weet je welke methode je moet gebruiken in SPSS? - Chapter 10
    • Wanneer en hoe wordt correlatieanalyse toegepast? - Chapter 11
    • Wat is het verschil tussen correlatie en partiële correlatie? - Chapter 12
    • Hoe voer je meervoudige regressie uit in SPSS? - Chapter 13
    • Hoe voer je logistische regressie uit in SPSS? - Chapter 14
    • Hoe voer je factoranalyse uit in SPSS? - Chapter 15
    • Hoe gebruik je SPSS voor niet-parametrische statistiek? - Chapter 16
    • Welke t-toetsen kunnen worden gebruikt in SPSS? - Chapter 17
    • Hoe gebruik je one-way ANOVA in SPSS? - Chapter 18
    • Hoe gebruik je two-way ANOVA in SPSS? - Chapter 19
    • Hoe voer je een gemixt between-within subjects ANOVA uit in SPSS? - Chapter 20
    • Hoe voer je een multivariate analysis of variance uit in SPSS? - Chapter 21
    • Hoe voer je een Analysis of Covariance uit in SPSS? - Chapter 22

   Booksummary with former editions

    JoHo.org

   Related summaries & other materials with SPSS Survival Manual

    Alternatives: booksummaries & related summaries

    Knowledge & Study pages: summaries per field of study

   ExamTickets with SPSS Survival Manual

    ExamTickets: Tips & Tricks with studying the book

   This summary of the SPSS Survival Manual by Pallant gives a walkthrough of how to use IBM SPSS. It also gives some theoretical background on why you should use IBM Statistics in such a way. The summary therefore works best when you have it at hand sitting at your computer to analyse your data using IBM SPSS

    Chapters 1-9 give a general introduction for the starting analysts

    Chapter 10 answers the question 'which research method should I use in SPSS?' in a neat and thoughtful way and can be used as a starting point for all sorts of research

    Chapters 11-19 give you more insight in how to conduct the methods and experiments that you have chosen with (or without) the help of chapter 10

   Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Statistical Methods for Psychology - Howell - 8e druk

   Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Statistical Methods for Psychology - Howell - 8e druk

   Abonneebundel met online TentamenTests van Statistical Methods for Psychology - Howell - 8e druk

   Abonneebundel met online TentamenTests van Statistical Methods for Psychology - Howell - 8e druk

   Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van SPSS Survival Manual - Pallant - 7e druk

   Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van SPSS Survival Manual - Pallant - 7e druk

   Samenvattingen Shop Psychologie Bachelor 1 - UL
   JoHo: bundel begrijpen

     Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

   • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
   • Bundels werken als navigatietool

   Welke soorten bundels zijn er?

   Productbundels

   • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
   • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
   • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

   Persoonlijke bundels

   • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

   Studiehulpbundels

   • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
   • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

   Themabundel

   • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

   Toolbundel

   • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

   Toolbundel voor abonnees

   • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
   Toegang: tot deze pagina
   • Iedereen
   Crossroad: begrijpen

    Crossroads

   • Crossroads lead you through the JoHo web of knowledge, inspiration & association
   • Use the crossroads to follow a connected direction

    

   Footprint: achterlaten
   Pagina bewaren in je bundels:

   (Service voor ingelogde JoHo donateurs)

   Footprint: begrijpen

    Footprints

   • Leave footprints on the site by adding pages to your own bundles or use the comment options
   • Check the JoHo tips and advice chapters