Studiebundel Pedagogiek Bachelor 2, semester 1 - UL

  Bundel

Sluit je aan bij JoHo om te kunnen inloggen en gebruik te maken van de tools en teksten
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  De items van deze bundel
  Advies & Assortimentswijzer JoHo's: Pedagogiek B2 - UL

  Advies & Assortimentswijzer JoHo's: Pedagogiek B2 - UL

  Advies & Tips

  2020-2021

   De boeksamenvattingen zijn alle gebaseerd op alle hoofdstukken van de boeken. Niet voor ieder vak behoren alle hoofdstukken tot de voorgeschreven literatuur. Houd je cursushandleiding bij de hand om alleen de voorgeschreven hoofdstukken te bestuderen.

   Via JoHo Worldsupporter worden aantekeningen bij de colleges, samenvattingen bij de artikelen en ander nuttige studiehulp verzameld in via de bundel met studiehulp voor Pedagogiek studenten Bachelor 2

   Onderzoekspracticum 2

   Boeksamenvatting Introduction to the Practice of Statistics - Moore et al.

   Boeksamenvatting Introduction to Research Methods in the Social and Behavioral Sciences - Linting

   Neurobiologische achtergronden van opvoeding en ontwikkeling

   Boeksamenvatting Keuzewijzer voor samenvattingen van The Student’s Guide to Social Neuroscience - Ward

   Methoden van Kwalitatief Onderzoek

   Boeksamenvatting Keuzewijzer voor samenvattingen van Social Research Methods - Bryman

   Gezinspedagogiek

   Boeksamenvatting Opgroeien in het hedendaagse gezin: Inleiding in de gezinspedagogiek - Van der Horst et al.

   Orthopedagogiek: theorieën en modellen

   Boeksamenvatting Psychodiagnostiek: Het onderzoeksproces in de praktijk - Witteman et al. 

   Onderwijsleerproblemen

   Boeksamenvatting How the special needs brain learns - Sousa

   • Wegens omstandigheden bij de auteursopdracht, zal deze samenvatting niet op tijd voor het tentamen verschijnen.

   Practicum gesprekstechnieken 2

   Boeksamenvatting Psychologische gespreksvoering van Van der Molen

   Boeksamenvatting Luister je wel naar mij? van Delfos

   Geprinte samenvattingen thuis laten bezorgen

   Choice Assistance with summaries of Introduction to the Practice of Statistics - Moore, McCabe & Craig - 9th edition

   Choice Assistance with summaries of Introduction to the Practice of Statistics - Moore, McCabe & Craig - 9th edition

   Summaries & ExamTests of Introduction to the Practice of Statistics - Moore, McCabe & Craig

    

   Booksummaries to be used with the 9th edition of Introduction to the Practice of Statistics

   Online: summary in chapters

   Online: practice materials to be used with the book

   Print: summary in chapters by post

     Print: Summary in chapters in support centers

   Content Prints of summaries with Introduction to the Practice of Statistics

    Booksummaries: list of contents for the printed summary

   • The printed Dutch booksummary contains the following chapters:
    • Wat zijn distributies? - Chapter 1
    • Wat zijn statistische verbanden? - Chapter 2
    • Hoe moet je data verzamelen? - Chapter 3
    • Wat is kansrekening? - Chapter 4
    • Wat zijn steekproefdistributies? - Chapter 5
    • Wat zijn statistische gevolgtrekkingen? - Chapter 6
    • Wat zijn statistische gevolgtrekkingen voor distributies? - Chapter 7
    • Wat zijn statistische gevolgtrekkingen voor proporties? - Chapter 8
    • Wat zijn gevolgtrekkingen voor categorische data? - Chapter 9
    • Wat is regressie? - Chapter 10
    • Wat is meervoudige regressie? - Chapter 11
    • Wat is eenweg ANOVA? - Chapter 12
    • Wat is tweeweg ANOVA? - Chapter 13
    • Wat is logistische regressie? - Chapter 14
    • Wat zijn nonparametrische toetsen? - Chapter 15
   • The printed English booksummary contains the following chapters:
    • What are distributions in the realm of statistics? - Chapter 1
    • What are statistical relationships? - Chapter 2
    • How to collect data for the purpose of statistics? - Chapter 3
    • What is probability theory? - Chapter 4
    • What are sampling distributions? - Chapter 5
    • What is statistical inference? - Chapter 6
    • What are statistical inferences for distributions? - Chapter 7
    • What are statistical inferences for proportions? - Chapter 8
    • What are statistical inferences for categorical data? - Chapter 9
    • What is regression? - Chapter 10
    • What is multiple regression? - Chapter 11
    • What is one-way ANOVA? - Chapter 12
    • What is two-way ANOVA? - Chapter 13
    • What is logistic regression? - Chapter 14
    • What are non-parametric tests? - Chapter 15

   Booksummary with former editions

   WorldSupporter: summaries with the 8th edition

   • A Dutch summary to be used with the 8th edition is published on WorldSupporter
   • A Dutch glossary to be used with the 8th edition is published on WorldSupporter
   • An English Summary to be used with the 8th edition is published on WorldSupporter

   Related summaries & other materials with Introduction to the Practice of Statistics

    Alternative booksummaries & related summaries

    Knowledge & Study pages

   Keuzewijzer voor samenvattingen van Introduction to Research Methods in the Social and Behavioral Sciences - Linting et al. - 2e druk

   Keuzewijzer voor samenvattingen van Introduction to Research Methods in the Social and Behavioral Sciences - Linting et al. - 2e druk

   Samenvattingen van Introduction to Research Methods in the Social and Behavioral Sciences - Linting et al.

    

   Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 2e druk van Introduction to Research Methods in the Social and Behavioral Sciences

    Online: samenvatting in chapters

     Print: samenvatting in chapters per post

    Print: samenvatting in chapters aan de balie

   Inhoud prints van samenvattingen bij Introduction to Research Methods in the Social and Behavioral Sciences

   Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

   • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
    • Inleiding tot Research Methods in the Social and Behavioral Sciences - Chapter 1
    • Hoe meet je variabiliteit? - Chapter 2
    • Hoe meet je gedrag? - Chapter 3
    • Wat zijn de verschillende onderzoeksbenaderingen? - Chapter 4
    • Hoe selecteer je participanten? - Chapter 5
    • Aan welke voorwaarden moet experimenteel onderzoek voldoen? - Chapter 7
    • Wat voor soorten experimentele designs bestaan er? - Chapter 8
    • Wat zijn quasi-experimentele designs? - Chapter 9
    • Welke ethische kwesties ontstaan bij gedragsonderzoek? - Chapter 10
    • Wat zijn de appendix respons bias bij statistisch onderzoek? - Appendix A
    • Welke maat gebruik je om de effectgrootte te meten? - Appendix B

   Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Introduction to Research Methods in the Social and Behavioral Sciences

    Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

   Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

   TentamenTickets bij Introduction to Research Methods in the Social and Behavioral Sciences

    TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

    Dit boek is samengesteld uit hoofdstukken uit Introduction to behavioral research methods (6th edition) van M.R. Leary en Take a look: Observation and portfolio assessment in childhood research van S. Martin, aangevuld met extra materiaal. 

   Gebruik dit boek naast een statistiekboek. Als je verhalende tekst makkelijker te begrijpen vindt, bestudeer dan eerst het boek van Linting en vervolgens het statistiekboek. Vind je juist formules, grafische weergaven en visualisaties makkelijker te begrijpen, begin dan met het statistiekboek.

   De basis van veel onderzoeken is de indeling in responsvariabelen en verklarende variabelen (response variables & explanatory variables), en het onderscheid tussen afhankelijke en onafhankelijke variabelen (dependent & independent variables).

   Keuzewijzer voor samenvattingen van The Student’s Guide to Social Neuroscience - Ward - 2e druk

   Keuzewijzer voor samenvattingen van The Student’s Guide to Social Neuroscience - Ward - 2e druk

   Samenvattingen van The Student’s Guide to Social Neuroscience - Ward

    

   Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 2e druk van The Student’s Guide to Social Neuroscience

    Online: samenvatting in chapters

    Print: samenvatting in chapters per post

   Print: samenvatting in chapters aan de balie

   Inhoud prints van samenvattingen van The Student’s Guide to Social Neuroscience

   Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

   • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
    • Waar gaat The student’s guide to social neuroscience van Ward over? - Chapter 0
    • Wat houdt sociale neurowetenschap in? - Chapter 1
    • Welke methoden worden gebruikt in de sociale neurowetenschap? - Chapter 2
    • Hebben sociale intelligentie en cultuur een evolutionaire oorsprong? - Chapter 3
    • Hoe zijn de hersenen betrokken bij emoties en motivatie? - Chapter 4
    • Is er een neurowetenschappelijke basis voor het lezen van gezichten en lichamen? - Chapter 5
    • Wat is de neurowetenschappelijke verklaring van empathie en autisme? - Chapter 6
    • Valt samenwerken te verklaren vanuit de evolutionaire psychologie? - Chapter 7
    • Hebben relaties, liefde en hechting een neurowetenschappelijke basis? - Chapter 8
    • Wat houden zelfconcept en groepsidentiteit in? - Chapter 9
    • Heeft antisociaal gedrag een sterkere neurowetenschappelijke basis dan moraliteit? - Chapter 10
    • Wat is de neurowetenschappelijke basis van sociale ontwikkeling? - Chapter 11

   Samenvattingen bij de vorige druk

   JoHo.org: samenvattingen bij de 1e druk

   Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij The Student’s Guide to Social Neuroscience

    Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

   Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

   TentamenTickets bij The Student’s Guide to Social Neuroscience

    TentamenTickets: Tips & Tricks bij het bestuderen van het boek

    Bij veel disciplines heeft het leren van begrippenlijsten niet zoveel zin en gaat het meer om het zien van verbanden. Bij (sociale) neurowetenschap is er echter een grote hoeveelheid begrippen die essentieel is voor begrip van de stof. Visualiseer de begrippen door de verschillende onderdelen van de hersenen en het zenuwstelsel uit te tekenen.

    Je kunt de veelal droge stof begrijpelijker maken door lichaamsonderdelen te onthouden aan de hand van hun functie en mogelijke stoornissen. Een corpus callosum is bijvoorbeeld een netwerk van zenuwvezels die een hersenbalk vormt. De functie ervan is om de hersengebieden van beide hemisferen met elkaar te verbinden. Als deze verbroken wordt, ontstaat er een afwijking waarbij de hemisferen apart van elkaar werken en geen verbinding meer hebben.

    Veel mensen ervaren deze stof als moeilijk te doorgronden en complex. Als je je richt op het praktische nut, en de stof ziet als hulpmiddel om mensen te helpen, heb je de eerste stap gezet om meer inzicht te krijgen in de stof, ook aangezien dit studiegebied nog volop in ontwikkeling is.

    Meer TentamenTickets (voor JoHo abonnees)

   Log in als abonnee en lees meer tips over hoe je de kennis uit dit boek het beste tot je kan nemen, of hoe je het tentamen kunt halen.

   Keuzewijzer voor samenvattingen van Social Research Methods - Bryman - 5e druk

   Keuzewijzer voor samenvattingen van Social Research Methods - Bryman - 5e druk

   Samenvattingen van Social Research Methods - Bryman

    

   Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 5e druk van Social Research Methods

   Online: samenvatting in chapters

    Print: samenvatting in chapters per post

   Print: samenvatting in chapters aan de balie

   Inhoud Prints van samenvattingen van Social Research Methods

   Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

   • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
   • Waar gaat Social Research Methods van Bryman over? - Chapter 0
   • Wat is ‘sociaal onderzoek’? - Chapter 1
   • Wat zijn sociale onderzoeksstrategieën? - Chapter 2
   • Wat voor onderzoekdesigns bestaan er? - Chapter 3
   • Hoe gaat het plannen van een onderzoek? - Chapter 4
   • Wat omvat literatuuronderzoek? - Chapter 5
   • Wat is de rol van ethiek en politiek in sociaal onderzoek? - Chapter 6
   • Wat houdt kwantitatief onderzoek in? - Chapter 7
   • Hoe werkt een survey als steekproef in kwantitatief onderzoek? - Chapter 8
   • Waarom is een gestructureerd interview een belangrijk meetinstrument binnen een survey? - Chapter 9
   • Wat is het doel van zelfrapportage en vragenlijsten bij sociaal onderzoek? - Chapter 10
   • Wat is het doel van open en gesloten vragen bij sociaal onderzoek? - Chapter 11
   • Wat is het doel van gestructureerde observatie bij sociaal onderzoek? - Chapter 12
   • Wat is het doel van Inhoudsanalyse bij sociaal onderzoek? - Chapter 13
   • Wat is het doel van secundaire analyse en statistieken bij sociaal onderzoek? - Chapter 14
   • Hoe werkt kwantitatieve data-analyse? - Chapter 15
   • Wat houdt kwalitatief onderzoek in? - Chapter 17
   • Hoe werken steekproeven in kwalitatief onderzoek? - Chapter 18
   • Wat is het doel van etnografie en observatie bij sociaal onderzoek? - Chapter 19
   • Wat is het doel van interviewen in kwalitatief onderzoek? - Chapter 20
   • Wat is het doel van focusgroepen als kwalitatieve interviewmethode? - Chapter 21
   • Wat is de rol van taalgebruik bij sociaal onderzoek? - Chapter 22
   • Wat is het nut van documenten als databron bij sociaal onderzoek? - Chapter 23
   • Hoe werkt kwalitatieve data-analyse? - Chapter 24
   • Wat houdt het visueel stappenplan voor NVivo in? - Chapter 25
   • Waarom is het afbreken van de verdeling tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek? - Chapter 26
   • Wat is het doel van het combineren van onderzoekmethoden? - Chapter 27
   • Wat is het doel van E-onderzoek (internet)? - Chapter 28
   • Hoe werkt het rapporteren van sociaal onderzoek? - Chapter 29
   • Social Research Methods (Bryman) - Begrippen

   Boeksamenvatting bij de vorige druk

   JoHo WorldSupporter.org: samenvatting bij de 4e druk

   • Een samenvatting bij de de 4e druk is op WorldSupporter gedeeld.
   • Er is ook een Engelstalige samenvatting bij de 4e druk is op WorldSupporter gedeeld.

   Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Social Research Methods

    Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen

   Kennis- en studiegebieden

   Keuzewijzer voor samenvattingen van Opgroeien in het hedendaagse gezin: Inleiding in de gezinspedagogiek - Van der Horst et al. - 2e druk

   Keuzewijzer voor samenvattingen van Opgroeien in het hedendaagse gezin: Inleiding in de gezinspedagogiek - Van der Horst et al. - 2e druk

   Samenvattingen van Opgroeien in het hedendaagse gezin: Inleiding in de gezinspedagogiek - Van der Horst et al.

    

   Boeksamenvattingen te gebruiken bij de 2e druk van Opgroeien in het hedendaagse gezin

    Online: samenvatting in chapters

    Print: samenvatting in chapters per post

   Print: samenvatting in chapters aan de balie

   Inhoud prints van samenvattingen van Opgroeien in het hedendaagse gezin

   Boeksamenvattingen: inhoudsopgave van de geprinte samenvattingen

   • De geprinte samenvatting bevat de volgende hoofdstukken:
    • Wat is gezinspedagogiek? - Chapter 1
    • Wat is de geschiedenis van het gezin? - Chapter 2
    • Hoe vormt en ontwikkelt het gezin zich? - Chapter 3
    • Welke verschillende gezinssamenstellingen zijn er? - Chapter 4
    • Welke opvoedvaardigheden en opvoedstijlen zijn er? - Chapter 5
    • Waaruit bestaat het gezinssysteem? - Chapter 6
    • Wat is de invloed van cultuur? - Chapter 7
    • Wat is de rol van grootouders? - Chapter 8
    • Welke effect heeft de kinderopvang op kinderen? - Chapter 9
    • Wat is de invloed van de media? - Chapter 10
    • Welke invloed hebben leeftijdgenoten? - Chapter 11

   Gerelateerde samenvattingen & studiehulp bij Opgroeien in het hedendaagse gezin

    Alternatieven: boeksamenvattingen & gerelateerde samenvattingen (voor JoHo abonnees)

   Kennis- en studiegebieden: samenvattingen per studiegebied (voor JoHo abonnees)

   Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van The Student’s Guide to Social Neuroscience van Ward - 2e druk
   Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Social Research Methods - Bryman - 5e druk

   Abonneebundel met online chaptersamenvattingen van Social Research Methods - Bryman - 5e druk

   Samenvattingen Shop Pedagogiek Bachelor 2 - UL
   JoHo: bundel begrijpen

     Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

   • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
   • Bundels werken als navigatietool

   Welke soorten bundels zijn er?

   Productbundels

   • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
   • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
   • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

   Persoonlijke bundels

   • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

   Studiehulpbundels

   • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
   • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

   Themabundel

   • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

   Toolbundel

   • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

   Toolbundel voor abonnees

   • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
   Footprint: achterlaten
   Pagina bewaren in je bundels:

   (Service voor ingelogde JoHo donateurs)