Study Bundle Psychology Bachelor 1 - Semester 1 - VU

  Bundel

Sluit je aan bij JoHo om te kunnen inloggen en gebruik te maken van de tools en teksten
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  De items van deze bundel
  Advice & Summaries Psychology Bachelor 1 - Semester 1 - VU

  Advice & Summaries Psychology Bachelor 1 - Semester 1 - VU

  Psychology at the Vrije Universiteit Amsterdam

   

  Assortment 2019-2020, semester 1

  Pick up sponsored summaries or study online

  Booksummary Psychological Science - Gazzaniga

  Booksummary Research Methods in Psychology - Morling

  Booksummary Writing Psychology Research Reports - Starreveld

  Booksummary Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti

  Booksummary Statistical SPSS Survival Manual - Pallant

  Booksummary Cognitive Psychology - Goldstein & Van Hooff

  Printed summaries delivered at home

  Choice Assistance with summaries of Psychological Science - Gazzaniga - 6th edition

  Choice Assistance with summaries of Psychological Science - Gazzaniga - 6th edition

  Summaries & ExamTests of Psychological science - Gazzaniga

   

  Booksummaries to be used with the 6th edition of Psychological Science

  Online: summary in chapters

  Online: summary in BulletPoints

  Online: practice materials to be used with the book

  Print: summary in chapters by post

    Print: summary in chapters in support centers

  Content Prints of summaries with Psychological Science

   Booksummary: list of contents for the printed summaries

  • The English printed booksummary contains the following chapters:
   • What is the science of psychology? - Chapter 1
   • Which research methods are used in psychology? - Chapter 2
   • How does biology influence behavior? - Chapter 3
   • What is the difference between conscious and unconscious processes? - Chapter 4
   • How do the processes of perception and sensation work? - Chapter 5
   • How do we learn? - Chapter 6
   • How does the memory work? - Chapter 7
   • What is the psychological view on thinking, language and intelligence? - Chapter 8
   • What is the psychological perspective on human development? - Chapter 9
   • How do emotions and motivations work? - Chapter 10
   • Which factors can influence health and well-being? - Chapter 11
   • What is social psychology? - Chapter 12
   • How does psychology view personality? - Chapter 13
   • What are different psychological disorders? - Chapter 14
   • How are psychological disorders treated? - Chapter 15
  • The Dutch printed booksummary contains the following chapters:
   • Wat houdt de wetenschap 'psychologie' in? - Chapter 1
   • Welke wetenschappelijke methoden worden gebruikt bij onderzoek binnen de psychologie? - Chapter 2
   • Hoe beïnvloedt biologie ons gedrag? - Chapter 3
   • Wat is het bewustzijn? - Chapter 4
   • Wat zijn de processen van sensatie en perceptie? - Chapter 5
   • Hoe leren mensen? - Chapter 6
   • Wat is het geheugen en hoe werkt het? - Chapter 7
   • Wat is er bekend over denken, taal en intelligentie? - Chapter 8
   • Hoe verloopt de menselijke ontwikkeling? - Chapter 9
   • Hoe werken motivatie en emotie? - Chapter 10
   • Welke invloeden zijn er op de gezondheid? - Chapter 11
   • Waar houdt de sociale psychologie zich mee bezig? - Chapter 12
   • Hoe benadert de psychologie persoonlijkheid? - Chapter 13
   • Wat zijn psychologische stoornissen? - Chapter 14
   • Welke behandelingen gebruiken psychologen? - Chapter 15

  Booksummary with former editions

   JoHo.org

  WorldSupporter.org

  Related summaries & other materials with Psychological Science

   Alternatives: booksummaries & related summaries

   Knowledge & Study pages: summaries per field of study

  Choice Assistance with summaries of Research Methods in Psychology: Evaluating a World of Information - Morling - 3rd edition

  Choice Assistance with summaries of Research Methods in Psychology: Evaluating a World of Information - Morling - 3rd edition

  Summaries & ExamTests with Research Methods in Psychology: Evaluating a World of Information - Morling

   

  Booksummaries to be used with the 3rd edition of Research Methods in Psychology

  Online: summary in chapters

   Online: summary in BulletPoints

  Online: practice materials to be used with the book

  Print: summary in chapters by post

   Print: Summary in chapters in support centers

   Print: practice questions in chapters in support centers

  • Pickup location: available in JoHo study support center in Groningen (address &  hours) and The Hague (address & hours
  • Form: Printed and bundled, A4 format
  • Contents: Dutch practice questions to be used with all chapters
  • Availability: Also available without JoHo membership - for free or with discounts for JoHo members and subscribers

  Content Prints with summaries of Research Methods in Psychology

  Booksummary: list of contents for the printed summaries

  • The English printed booksummary contains the following chapters:
   • What is the psychological way of thinking? - Chapter 1
   • What are sources of information in psychological research? - Chapter 2
   • What are the interrogation tools for consumers? - Chapter 3
   • What are the ethical guidelines for psychological research? - Chapter 4
   • What are good measures in psychology? - Chapter 5
   • How do we use surveys and observations? - Chapter 6
   • How to estimate the frequencies of behaviours and attitudes? - Chapter 7
   • Why not do some bivariate correlation research? - Chapter 8
   • What is multivariate correlational research? - Chapter 9
   • How can causal claims be evaluated with the help of experiments? - Chapter 10
   • Where and how can we determine the influence of confounding and obscure factors? - Chapter 11
   • How to deal with experiments that have more than one independent variable? - Chapter 12
   • What are quasi-experiments? - Chapter 13
   • How to apply the results of a study to the real world? - Chapter 14
  • The Dutch printed booksummary contains the following chapters:
   • Wat is de psychologische manier van denken? - Chapter 1
   • Wat zijn bronnen van informatie in psychologisch onderzoek? - Chapter 2
   • Wat zijn de onderzoeksinstrumenten voor consumenten? - Chapter 3
   • Wat zijn de ethische richtlijnen voor psychologisch onderzoek? - Chapter 4
   • Wat zijn goede metingen in de psychologie? - Chapter 5
   • Hoe gebruiken we een survey en observaties? - Chapter 6
   • Hoe schat je de frequenties van gedrag en overtuigingen? - Chapter 7
   • Wat houdt bivariate correlationeel onderzoek in? - Chapter 8
   • Wat houdt multivariate correlationeel onderzoek in? - Chapter 9
   • Hoe kunnen causale claims geëvalueerd worden met behulp van experimenten? - Chapter 10
   • Wat is de invloed van confouncing en obscure factors? - Chapter 11
   • Hoe moet je omgaan met experimenten die meer dan een onafhankelijke variabele bevatten? - Chapter 12
   • Wat zijn quasi-experimenten? - Chapter 13
   • Resultaten van een onderzoek toepassen in het dagelijks leven? - Chapter 14

  Related summaries & other materials with Research Methods in Psychology

   Alternatives: booksummaries & related summaries

  Knowledge & Study pages: summaries per field of study

  Choice assistance with summaries of Writing Psychology Research Reports - Starreveld - 1st edition

  Choice assistance with summaries of Writing Psychology Research Reports - Starreveld - 1st edition

   

  Summaries with Writing Psychology Research Reports - Starreveld

   

  Booksummaries to be used with the 1st edition of Writing Psychology Research Reports

  Online: summary in chapters

   Print: summary in chapters by post

  Print: summary in chapters in support centers

  Content Prints with summaries of Writing Psychology Research Reports

   Booksummary: list of contents for the printed summaries

  • The printed booksummary contains the following chapters:
   • What is a scientific text? - Chapter 1
   • How do you write a scientific text? - Chapter 2
   • How does a literature review come about? - Chapter 3
   • How can research be described? - Chapter 4
   • How do you write a literature review? - Chapter 5
   • How do you write a research report? - Chapter 6

  Booksummary with former editions

  JoHo.org

  Related summaries & other materials with Writing Psychology Research Reports

   Alternatives: booksummaries & related summaries

  Knowledge & study pages: summaries per field of study

  Choice Assistance with summaries of Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5th edition

  Choice Assistance with summaries of Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5th edition

  Summaries & ExamTests with Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti

   

  Booksummaries to be used with the 5th edition of Statistical Methods for the Social Sciences

   Online: summary in chapters

  Online: summary in BulletPoints

  Online: practice materials to be used with the book

  Print: summary in chapters by post

  Print: summary in chapters in support centers

  Content Prints of summaries with Statistical Methods for the Social Sciences

  Booksummary: list of contents for the printed summaries

  • The printed Dutch booksummary contains the following chapters:
   • Wat zijn statistische methoden? – Chapter 1
   • Welke soorten steekproeven en variabelen zijn er? – Chapter 2
   • Hoe werkt beschrijvende statistiek? - Chapter 3
   • Hoe gebruik je kansverdelingen voor statistische inferentie? - Chapter 4
   • Hoe maak je schattingen voor statistische inferentie? – Chapter 5
   • Hoe gebruik je significantietoetsen? – Chapter 6
   • Hoe vergelijk je twee groepen met elkaar in de statistiek? – Chapter 7
   • Hoe kun je het verband tussen categorische variabelen analyseren? – Chapter 8
   • Hoe werken lineaire regressie en correlatie? – Chapter 9
   • Welke vormen hebben multivariate verbanden? – Chapter 10
   • Hoe analyseer je multipele regressie? – Chapter 11
   • Hoe werkt ANOVA? – Chapter 12
   • Hoe werkt multipele regressie met zowel kwantitatieve als categorische predictoren? – Chapter 13
   • Hoe construeer je een model voor multipele regressie van extreme of sterk gecorreleerde data? – Chapter 14
   • Hoe werkt logistische regressie? – Chapter 15
  • The printed English booksummary contains the following chapters:
   • What are statistical methods? – Chapter 1
   • What kinds of samples and variables are possible? – Chapter 2
   • Wat are the main measures and graphs of descriptive statistics? - Chapter 3
   • What role do probability distributions play in statistical inference? – Chapter 4
   • How can you make estimates for statistical inference? – Chapter 5
   • How do you perform significance tests? – Chapter 6
   • How do you compare two groups in statistics? - Chapter 7
   • How do you analyze the association between categorical variables? – Chapter 8
   • How do linear regression and correlation work? – Chapter 9
   • Which types of multivariate relationships exist? – Chapter 10
   • What is multiple regression? – Chapter 11
   • What is ANOVA? – Chapter 12
   • How does multiple regression with both quantitative and categorical predictors work? – Chapter 13
   • How do you make a multiple regression model for extreme or strongly correlating data? – Chapter 14
   • What is logistic regression? – Chapter 15

  Booksummary with former editions

  WorldSupporter

  Key differences: between the 5th and 4th edition of the book

  • In the 5th edition, the book also focuses on software packages R and Stata in addition to SPSS and SAS
  • New examples are used in the 5th edition to explain the material
  • In the 5th edition, chapters 5, 13 and 14 are supplemented with new topics
  • In the 5th edition, chapter 16 has been dropped

  Related summaries & other materials with Statistical Methods for the Social Sciences

   Alternatives: booksummaries & related summaries

  Knowledge & Study pages: summaries per field of study

  Choice assistance with summaries of SPSS Survival Manual - Pallant - 7th edition

  Choice assistance with summaries of SPSS Survival Manual - Pallant - 7th edition

  Summaries of SPSS Survival Manual - Pallant

   

  Booksummaries to be used with the 7th edition of SPSS Survival Manual

  Online: summary in chapters

  Print: summary in chapters by post

  Print: summary in chapters in support centers

  Content Prints of summaries with the 7th edition of SPSS Survival Manual

   Booksummary: list of contents for the printed summaries

  • The printed English booksummary contains the following chapters:
   • Introduction. What is SPSS? - Chapter 0
   • How do you set up a study? - Chapter 1
   • How do you prepare a SPSS codebook? - Chapter 2
   • How does IBM SPSS Statistics work? - Chapter 3
   • How do you create a data file and how do you enter data? - Chapter 4
   • How do you screen and clean data in SPSS? - Chapter 5
   • How do you use SPSS for descriptive statistics? - Chapter 6
   • What graph do you use to represent data? - Chapter 7
   • How do you manipulate data in SPSS? - Chapter 8
   • How do you check the reliability of a scale? - Chapter 9
   • How do you choose a method in SPSS? - Chapter 10
   • When and how is correlation analysis applied? - Chapter 11
   • What is the difference between correlation and partial correlation? - Chapter 12
   • How do you perform multiple regression in SPSS? - Chapter 13
   • How do you perform a logistic regression in SPSS? - Chapter 14
   • How do you perform factor analysis in SPSS? - Chapter 15
   • How do you use SPSS for non-parametric statistics? - Chapter 16
   • Which t-test can be used in SPSS? - Chapter 17
   • How do you use one-way ANOVA in SPSS? - Chapter 18
   • How do you use two-way ANOVA in SPSS? - Chapter 19
   • How do you perform a mixed between-within subjects ANOVA in SPSS? - Chapter 20
   • How do you perform a multivariate analysis of variance in SPSS? - Chapter 21
   • How do you perform an Analysis of Covariance in SPSS? - Chapter 22
  • The printed Dutch booksummary contains the following chapters:
   • Introductie. Wat is SPSS? - Chapter 0
   • Hoe zet je een onderzoek op? - Chapter 1
   • Hoe bereid je een SPSS codeboek voor? - Chapter 2
   • Hoe werkt IBM SPSS Statistics? - Chapter 3
   • Hoe creëer je een data bestand en hoe voer je data in? - Chapter 4
   • Hoe kun je data in SPSS screenen en opschonen? - Chapter 5
   • Hoe gebruik je SPSS voor beschrijvende statistiek? - Chapter 6
   • Welke grafieken gebruik je om data weer te geven? - Chapter 7
   • Hoe manipuleer je data in SPSS? - Chapter 8
   • Hoe controleer je de betrouwbaarheid van een schaal? - Chapter 9
   • Hoe weet je welke methode je moet gebruiken in SPSS? - Chapter 10
   • Wanneer en hoe wordt correlatieanalyse toegepast? - Chapter 11
   • Wat is het verschil tussen correlatie en partiële correlatie? - Chapter 12
   • Hoe voer je meervoudige regressie uit in SPSS? - Chapter 13
   • Hoe voer je logistische regressie uit in SPSS? - Chapter 14
   • Hoe voer je factoranalyse uit in SPSS? - Chapter 15
   • Hoe gebruik je SPSS voor niet-parametrische statistiek? - Chapter 16
   • Welke t-toetsen kunnen worden gebruikt in SPSS? - Chapter 17
   • Hoe gebruik je one-way ANOVA in SPSS? - Chapter 18
   • Hoe gebruik je two-way ANOVA in SPSS? - Chapter 19
   • Hoe voer je een gemixt between-within subjects ANOVA uit in SPSS? - Chapter 20
   • Hoe voer je een multivariate analysis of variance uit in SPSS? - Chapter 21
   • Hoe voer je een Analysis of Covariance uit in SPSS? - Chapter 22

  Booksummary with former editions

   JoHo.org

  Related summaries & other materials with SPSS Survival Manual

   Alternatives: booksummaries & related summaries

   Knowledge & Study pages: summaries per field of study

  ExamTickets with SPSS Survival Manual

   ExamTickets: Tips & Tricks with studying the book

  This summary of the SPSS Survival Manual by Pallant gives a walkthrough of how to use IBM SPSS. It also gives some theoretical background on why you should use IBM Statistics in such a way. The summary therefore works best when you have it at hand sitting at your computer to analyse your data using IBM SPSS

   Chapters 1-9 give a general introduction for the starting analysts

   Chapter 10 answers the question 'which research method should I use in SPSS?' in a neat and thoughtful way and can be used as a starting point for all sorts of research

   Chapters 11-19 give you more insight in how to conduct the methods and experiments that you have chosen with (or without) the help of chapter 10

  Choice Assistance with summaries of Cognitive Psychology - Goldstein & Van Hooff - 2nd edition

  Choice Assistance with summaries of Cognitive Psychology - Goldstein & Van Hooff - 2nd edition

  Summaries with Cognitive Psychology - Goldstein & Van Hooff

   

  Booksummary to be used with the 2nd edition of Cognitive Psychology

  Online: summary in chapters

  Online: practice materials in chapters

  Print: summary in chapters by post

  Print: summary in chapters in support centers

  Content Prints of summaries with Cognitive Psychology

   Booksummary: list of contents for the printed summaries

  • The Dutch printed booksummary contains the following chapters:
   • Wat is cognitieve psychologie? - Chapter 1
   • Wat is cognitieve neurowetenschap? - Chapter 2
   • Wat is perceptie? - Chapter 3
   • Wat is aandacht? - Chapter 4
   • Wat zijn het korte termijn geheugen en het werkgeheugen? - Chapter 5
   • Wat is de structuur van het lange termijn geheugen? - Chapter 6
   • Wat is encoderen en wat is ophalen? - Chapter 7
   • Wat is het autobiografisch geheugen en wat zijn geheugenfouten? - Chapter 8
   • Wat is kennis? - Chapter 9
   • Wat is visuele verbeelding? - Chapter 10
   • Wat is taal? - Chapter 11
   • Wat is probleemoplossing? - Chapter 12
   • Hoe oordelen, redeneren en beslissen mensen? - Chapter 13
  • The English printed booksummary contains the following chapters:
   • What is cognitive psychology? - Chapter 1
   • What is cognitive neuroscience? - Chapter 2
   • What is perception? - Chapter 3
   • What is attention? - Chapter 4
   • What are short-term memory and working memory? - Chapter 5
   • What is the structure of long-term memory? - Chapter 6
   • What is encoding and what is retrieval? - Chapter 7
   • What is autobiographical memory and what are memory errors? - Chapter 8
   • What is knowledge? - Chapter 9
   • What is visual imagery? - Chapter 10
   • What is language? - Chapter 11
   • What is problem solving? - Chapter 12
   • What is judgment, what is reasoning and what are decisions? - Chapter 13

  Related summaries & other materials with Cognitive Psychology

   Alternatives: booksummaries & related summaries

   Knowledge & Study pages: summaries per field of study

  Subscriber Bundle with online chapter summaries of Research Methods in Psychology: Evaluating a World of Information - Morling - 3rd edition
  Subscriber Bundle with online chapter summaries of Statistical Methods for the Social Sciences - Agresti - 5th edition
  Subscriber bundle with online chapter summaries of SPSS Survival Manual - Pallant - 7th edition

  Subscriber bundle with online chapter summaries of SPSS Survival Manual - Pallant - 7th edition

  JoHo: bundel begrijpen

    Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

  • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
  • Bundels werken als navigatietool

  Welke soorten bundels zijn er?

  Productbundels

  • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
  • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
  • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

  Persoonlijke bundels

  • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  Studiehulpbundels

  • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
  • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

  Themabundel

  • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

  Toolbundel

  • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

  Toolbundel voor abonnees

  • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
  Footprint: achterlaten
  Pagina bewaren in je bundels:

  (Service voor ingelogde JoHo donateurs)