Study Bundle Psychology Bachelor 2 - EUR

  Bundel

Sluit je aan bij JoHo om te kunnen inloggen en gebruik te maken van de tools en teksten
 

Aansluiten bij JoHo als abonnee of donateur

The world of JoHo footer met landenkaart

  Aansluiten bij JoHo met een JoHo abonnement

  JoHo abonnement (€20,- p/j)

  • Voor wie online volledig gebruik wil maken van alle JoHo's en boeksamenvattingen voor alle fases van een studie, met toegang tot alle online HBO & WO boeksamenvattingen en andere studiehulp
  • Voor wie gebruik wil maken van de gesponsorde boeksamenvattingen (en er met zijn pinpoints 10 gratis kan afhalen in een JoHo support center of bij een JoHo partner)
  • Voor wie gebruik wil maken van de vacatureservice en bijbehorende keuzehulp & advieswijzers
  • Voor wie gebruik wil maken van keuzehulp en advies bij werk in het buitenland, lange reizen, vrijwilligerswerk, stages en studie in het buitenland
  • Voor wie extra kortingen wil op (reis)artikelen en services (online + in de JoHo support centers)
  • Voor wie extra kortingen wil op de geprinte studiehulp (zoals tentamen tests en study notes) in de JoHo support centers

   of met een JoHo donateurschap

  JoHo donateurschap (€5,- per jaar)

  • Voor wie €10,- korting wil op zijn JoHo abonnement
  • Voor wie JoHo WorldSupporter en Smokey projecten wil steunen
  • Voor wie gebruik wil maken van alle gedeelde materialen op WorldSupporter
  • Voor wie op zoek is naar de organisatie bij een vacature

   

  Aanmelden & Aansluiten bij JoHo 

  De items van deze bundel
  Advice & Summaries Psychology Bachelor 2 - EUR

  Advice & Summaries Psychology Bachelor 2 - EUR

  Psychology at the Erasmus University Rotterdam

   

  Assortment 2019-2020, semester 1 and 2

  Pick up sponsored summaries or study online

  Booksummary Cognition: exploring the science of the mind - Reisberg

  Booksummary Psychometrics: An introduction - Furr & Bacharach

  Booksummary Psychological communication: theories, roles and skills for counsellors - van der Molen et al.

  Booksummary Anxiety - Rachman

  Printed summaries delivered at home

  Choice Assistance with summaries of Cognition: Exploring the Science of the Mind - Reisberg - 7th edition

  Choice Assistance with summaries of Cognition: Exploring the Science of the Mind - Reisberg - 7th edition

  Summaries & ExamTests with Cognition: Exploring the Science of the Mind - Reisberg

   

  Booksummaries to be used with the 7th edition of Cognition

  Online: summary in chapters

  Online: summary in BulletPoints

  Online: practice materials to be used with the book

  Print: summary in chapters by post

  Print: summary in chapters in support centers

  Content Prints with summaries of Cognition

   Booksummary: list of contents for the printed summaries

  • The printed English booksummary contains the following chapters:
   • What is cognitive psychology? - Chapter 1
   • What is the neural basis of cognition? - Chapter 2
   • How does visual perception work? - Chapter 3
   • How do we recognize objects? - Chapter 4
   • What is attention? - Chapter 5
   • What is memory? - Chapter 6
   • What is the relationship between acquisition and the retrieval of information? - Chapter 7
   • How do we remember complex events? - Chapter 8
   • What are concepts? - Chapter 9
   • What is language? - Chapter 10
   • What is visual imagery? - Chapter 11
   • How does judgement and reasoning work? - Chapter 12
   • What are problem solving strategies and what is intelligence? - Chapter 13
   • How do conscious and unconscious processes proceed? - Chapter 14
  • The printed Dutch booksummary contains the following chapters:
   • Wat is cognitieve psychologie? - Chapter 1
   • Wat is de neurale basis van cognitie? - Chapter 2
   • Hoe werkt visuele perceptie? - Chapter 3
   • Hoe verloopt de herkenning van objecten? - Chapter 4
   • Wat is aandacht? - Chapter 5
   • Hoe werkt het geheugen? - Chapter 6
   • Wat is de relatie tussen acquisitie en terughalen van informatie? - Chapter 7
   • Hoe onthouden we complexe gebeurtenissen? - Chapter 8
   • Wat zijn concepten? - Chapter 9
   • Wat is taal? - Chapter 10
   • Wat is visuele verbeelding? - Chapter 11
   • Hoe werkt oordelen en redeneren? - Chapter 12
   • Wat zijn probleemoplossingsstrategieën en wat is intelligentie? - Chapter 13
   • Hoe verlopen bewuste en onbewuste processen? - Chapter 14

  Booksummary with former editions

  JoHo.org: summaries with the 6th edition

  WorldSupporter

  Related summaries & other materials with summaries of Cognition

   Alternatives: booksummaries & related summaries

   Knowledge & Study pages: summaries per field of study

  Choice assistance with summaries of Psychometrics: An Introduction - Furr & Bacharach - 3rd edition

  Choice assistance with summaries of Psychometrics: An Introduction - Furr & Bacharach - 3rd edition

  Summaries with Psychometrics: An Introduction - Furr & Bacharach

   

  Booksummaries to be used with the 3rd edition Psychometrics: An Introduction

  Online: summary in chapters

  Online: summary in BulletPoints

  Online: practice materials to be used with the book

   Print: summary in chapters by post

   Print: summary in chapters in support centers

  Content Prints with summaries of Psychometrics: An Introduction

   Booksummary: list of contents for the printed summaries

  • The English printed booksummary contains the following chapters:
   • What is psychometrics? - Chapter 1
   • What is important when assigning numbers to psychological constructs? - Chapter 2
   • What are variability and covariability? - Chapter 3
   • What is dimensionality and what is factor analysis? - Chapter 4
   • What is reliability? - Chapter 5
   • How to empirically estimate the reliability? - Chapter 6
   • What is the importance of reliability? - Chapter 7
   • What is validity? - Chapter 8
   • How to evaluate evidence for convergent and divergent validity? - Chapter 9
   • What types of response bias are there? - Chapter 10
   • What types of test bias are there? - Chapter 11
   • What is a confirmatory factor analysis? - Chapter 12
   • What is the generalizability theory? - Chapter 13
   • What is the Item Response Theory (IRT) and which models are there? - Chapter 14
  • The Dutch printed booksummary contains the following chapters:
   • Wat omvat de psychometrie allemaal? - Chapter 1
   • Wat is belangrijk bij het toekennen van cijfers aan psychologische eigenschappen? - Chapter 2
   • Wat betekenen variabiliteit en covariabiliteit? - Chapter 3
   • Wat is test dimensionaliteit en wat is factor analyse? - Chapter 4
   • Wat houdt het basisbegrip betrouwbaarheid in? - Chapter 5
   • Hoe kunnen empirische schattingen van de betrouwbaarheid worden gedaan? - Chapter 6
   • Wat is het belang van betrouwbaarheid? - Chapter 7
   • Wat is validiteit? - Chapter 8
   • Hoe kun je bewijs voor convergente en discriminante validiteit evalueren? - Chapter 9
   • Welke soorten reactiebias zijn er? - Chapter 10
   • Welke soorten test bias zijn er? - Chapter 11
   • Hoe ziet een confirmatieve factor analyse eruit? - Chapter 12
   • Wat stelt de "generalizability theory" (G theorie)? - Chapter 13
   • Wat stelt de Item Response Theorie (IRT) en welke modellen zijn er? - Chapter 14

  Booksummary with former editions

  JoHo.org

  Related summaries & other materials with Psychometrics: An Introduction

  Alternatives: booksummaries & related summaries

   Knowledge & Study pages: summaries per field of study

  Choice Assistance with summaries of Psychological Communication: Theories, Roles and Skills for Counsellors - Van der Molen et al. - 2nd edition

  Choice Assistance with summaries of Psychological Communication: Theories, Roles and Skills for Counsellors - Van der Molen et al. - 2nd edition

  Summaries with Psychological Communication: Theories, Roles and Skills for Counsellors - Van der Molen et al.

   

  Booksummaries to be used with the 2nd edition of Psychological Communication

  Online: summary in chapters

  Print: summary in chapters by post

  Print: summary in chapters in support centers

  Content Prints with summaries of Psychological Communication

   Booksummary: list of contents for the printed summaries

  • The printed booksummary contains the following chapters:
   • What is psychological conversation? - Chapter 1
   • Which attitude suits a care provider? - Chapter 2
   • What is 'client-centered' method? - Chapter 3
   • What does the social learning theory consist of? - Chapter 4
   • How are goals, roles, and models of conversation related to one another? - Chapter 5
   • What general skills does a social worker need? - Chapter 6
   • How does a social worker find a good interpretation? - Chapter 7
   • What role does the counselor play in the client's life changes? - Chapter 8

  Related summaries & other materials with Psychological Communication

   Alternatives: booksummaries & related summaries

   Knowledge & Study pages: summaries per field of study

  Choice assistance with summaries of Anxiety - Rachman - 3rd edition

  Choice assistance with summaries of Anxiety - Rachman - 3rd edition

  Summaries with Anxiety - Rachman

   

  Booksummaries to be used with the 3rd edition of Anxiety

    Online: summary in chapters

    Print: summaries in chapters by post

    Print: summary in chapters in support centers

  Content Prints with summaries of Anxiety

  Booksummaries: list of contents for the printed summaries

  • The printed Dutch summary contains the following chapters:
   • Wat is de aard van angst? Chapter 1
   • Wat is de correlatie tussen angst en vermijdingsgedrag? Chapter 2
   • Wat beïnvloedt angst? Chapter 3
   • Wat is de correlatie tussen angst en emotionele verwerking? Chapter 4
   • Wat zijn verschillende theorieën over angst? Chapter 5
   • Wat valt onder fobieën en geconditioneerde angst? Chapter 6
   • Wat is het verschil tussen paniek en angst? Chapter 7
   • Wat houdt agorafobie in? Chapter 8
   • Wat houdt een obsessief-compulsieve stoornis (OCD) in? Chapter 9
   • Hoe om te gaan met angst over de gezondheid en andere stoornissen? Chapter 10
   • Wat houdt sociale angst in? Chapter 11
   • Wat houdt een Gegeneraliseerde angststoornis (GAD) in? Chapter 12
   • Wat houdt een Post-traumatische stress stoornis (PTSD) in? Chapter 13
  • The printed English summary contains the following chapters:
   • What is the nature of fear? - Chapter 1
   • What is the correlation between fear and avoidance behavior? - Chapter 2
   • What affects anxiety? - Chapter 3
   • What is the correlation between fear and emotional processing? - Chapter 4
   • What are different theories about fear? - Chapter 5
   • What is covered by phobias and conditioned anxiety? - Chapter 6
   • What is the difference between panic and fear? - Chapter 7
   • What is agoraphobia? Chapter 8
   • What is an obsessive-compulsive disorder (OCD)? - Chapter 9
   • How to deal with anxiety about health and other disorders? - Chapter 10
   • What is social anxiety? - Chapter 11
   • What is a Generalized Anxiety Disorder (GAD)? - Chapter 12
   • What is Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD)? - Chapter 13

  Related summaries & other materials with summaries of Anxiety

  Alternatives: booksummaries & related summaries

  Knowledge & Study pages: summaries per field of study

  JoHo: bundel begrijpen

    Hoe werkt een JoHo Bundel (pagina)

  • Bundels zijn verzamelingen (vaak links) van pagina's rond een specifieke vraag of onderwerp
  • Bundels werken als navigatietool

  Welke soorten bundels zijn er?

  Productbundels

  • Verzekeringsbundels: verzameling van content rond verzekeringsadvies of verzekeringsaanbod
  • Abonnementsbundels: verzameling van content rond advies of services voor JoHo abonnees en donateurs
  • Shopbundels: verzameling van artikelen die besteld kunnen worden

  Persoonlijke bundels

  • op vrijwel elke pagina kun je onder de 'Footprints' de 'Add to my pages' optie vinden. Daar kun je pagina's toevoegen aan je eigen verzamelingen en bundels. Deze bundels met jouw bewaarde pagina's kun je vervolgens onderaan vrijwel elke pagina terugvinden als je bent ingelogd als JoHo donateur of abonnee.

  Studiehulpbundels

  • Boekbundels: verzameling van chapters die tezamen de samenvatting van een boek vormen
  • Studiebundel: verzameling van content die hoort bij een specifiek vak of een studiefase

  Themabundel

  • Verzameling van content die behoort bij een topic en themapagina

  Toolbundel

  • Verzameling van content gericht op een specifiek proces of actie (bijvoorbeeld een vacature zoeken of een vak bestuderen)

  Toolbundel voor abonnees

  • Verzameling van content met toegang of services voor JoHo abonees
  Footprint: achterlaten
  Pagina bewaren in je bundels:

  (Service voor ingelogde JoHo donateurs)